הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - אל תחמיצנה

הרב הרצל חודר

"מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה" - למה חבל להגיע לשבת וחג עם פנים חמוצות? הרב הרצל חודר בדקה וחצי של מוסר.