הרב הרצל חודר - אל תחמיצנה

הרב הרצל חודר

"מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה" - למה חבל להגיע לשבת וחג עם פנים חמוצות? הרב הרצל חודר בדקה וחצי של מוסר.

הפרט הקטנטן - הרב לורנס קלמן

הרב עופר שרביט - מה הכוונה?

מוסר ברגע: פטר חמור - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - אל תחמיצנה

הרב עמנואל מזרחי - נרות שבת

הרב אליהו עמר – דיני בציעת הפת: "ברוב עם הדרת מלך"

הרב אליהו עמר – דיני בציעת הפת: לא להרע את המזל

הרב אליהו עמר - דיני בציעת הפת:סי’ קסז’ סעי’ יא’ - יז

הדיין יונתן אברהם - חוקים קדומים בזמנינו

הרב אהרון לוי בתכנית "וידעת" - טעמי המצוות

הרב דן בן חיים - קריאת שמע שעל המיטה

הרב דן בן חיים - מצוות ביכורים: הכרת הטוב

הרבנית חגית שירה - מעשר

הרב דוד נתן גלר - אמן ואמן

הרב יצחק ווחנון - שעטנז חלק ג’

הרב יצחק לסרי - מעלת הצדקה

הרב חגי צדוק - המצוות מחירות לעבדות - חלק ג'

הרב חגי צדוק - המצוות - מחירות לעבדות חלק ב'

הרב חגי צדוק - המצוות - חירות מעבדות - חלק א'

הרב יוסף בן פורת - מצוות ייבום וחליצה

הרב עמנואל מזרחי - קדושים תהיו

הרב עמנואל מזרחי - שבת: חלק ב'

הרב עמנואל מזרחי - ללכת בדרכי השם בכל היכולת: חלק ב'

הרב אלכסנדר קבלי - הכל שחור

הרב יגאל כהן - לחיות בשמחה

הרב ישי וליס - שבע הנחמות

הרב אלמוג לוי - האם המצוות הן לטובתנו?

הרב עמנואל מזרחי - קדושים תהיו

טעמי המצוות: לימוד לשם לימוד

הרב אריה ריינר: יהדות על קצה הבגד - פרק ב'

סיפורי צדיקים: הרב יורם אברג’ל זצוק"ל

הרב הרצל חודר: פרשת נח - תיבת נח

הרב הרצל חודר - הרב יצחק הוברמן הצדיק מרעננה

הרב הרצל חודר - לא תעשה לך פסל

הרב הרצל חודר - רבי אברהם פיש

פרשת ראה: ראיה נכונה - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי יצחק לוריא הארי הקדוש

הרב הרצל חודר- רבי אהרון ראטה

הרב הרצל חודר - יוצר האדם

הרב הרצל חודר - הצדיק משטפנשט

הרב הרצל חודר - רבי מאיר אבוחצירא

הרב הרצל חודר - הרב ניסים יגן

הרב הרצל חודר - רבי רפאל עבו

הרב הרצל חודר - רואים נקי

הרב הרצל חודר - תאריך החתונה הגדולה

הרב הרצל חודר - על מה נשבענו

הרב הרצל חודר - חלב יוכיח

הרב הרצל חודר - רבי יחיאל מיכל טוקוצינסקי

הרב הרצל חודר - כל זמן שהנר דולק

מוסר ברגע - רוצים ישועות - הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: אלול הגיע - הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: דמיונות - הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: סימנים כנגד מה? - הרב הרצל חודר

הסגולה לבנים טובים - הרב הרצל חודר

מוסר ברגע: פטר חמור - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - מרבים בשמחה

הרב הרצל חודר - נוסע בעולם

הרב הרצל חודר -המצה המצילה

הרב הרצל חודר - אל תחמיצנה

הרב הרצל חודר - האורח של ליל הסדר