הרב משה פינטו

הרב משה פינטו - להשקיע בנצח

הרב משה פינטו

כיצד ניתן להבין את המושג חיי נצח? הרב משה פינטו במשל מופלא על משמעות עולם חולף מול עולם אינסופי