הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רואים נקי

הרב הרצל חודר

העיניים שלנו הם המשקפיים בהם רואים את המציאות. לעיתים צריך לנקות מהם את האבק ואז נוכל לראות את הזולת בצורה יותר נקייה ופחות ביקורתית. הרב הרצל חודר מביא סיפור שממחיש את העניין.