הרב משה פינטו

הרב משה פינטו - להיות אורח

הרב משה פינטו

מהי הסתירה המופיעה בדברי דוד המלך, ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על אופן התנהגותנו בבית הכנסת?