x
ערוץ הידברות

אבא של שבת: חלות - פרק 3

ערוץ הידברות

אבא של שבת – פרק שלישי. הרב יגאל כהן יסביר לנו על חשיבות הכנת חלות לכבוד שבת, משה מלול יבקר במאפיית קציר חיטים, ולאחר מכן הרבנית שושנה מלול תלמד אותנו להכין חלות אוריריות לכבוד שבת קודש. שבת שלום!

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,320 --> 00:00:02,410
.קמח, קמח, קמח

2
00:00:02,420 --> 00:00:04,790
.הררים של קמח ועוד הררים של קמח

3
00:00:04,800 --> 00:00:08,500
אנחנו נמצאים בתחנות קמח ישראליות
.פה במרכז תל אביב

4
00:00:08,740 --> 00:00:11,840
.היום אנחנו נכין ונדבר על חלות של שבת

5
00:00:12,370 --> 00:00:14,470
.ומפה הכול מתחיל

6
00:00:25,490 --> 00:00:28,480
ואנחנו תכף נלך ליורם
,'ממאפיית 'קציר חיטים

7
00:00:28,800 --> 00:00:34,180
נראה את כל התהליך איך מתחיל
,מפה, מהקמח הזה שיוצא מפה, מגיע ליורם

8
00:00:34,400 --> 00:00:36,260
,הופך לבצק והופך להיות חלה

9
00:00:36,810 --> 00:00:41,940
ומשם נלך אליי הביתה
ונראה את אשתי היקרה איך היא מפרישה חלה

10
00:00:42,280 --> 00:00:43,940
.ומכינה את החלות גם בבית

11
00:00:44,250 --> 00:00:49,030
אבל קודם כול אנחנו נלך לרב יגאל כהן
.ונבין למה צריך בכלל שתי חלות לשבת

12
00:00:49,290 --> 00:00:50,050
.אז בואו ביחד

13
00:01:23,920 --> 00:01:25,810
?אז קודם כול, למה קוראים לזה חלה

14
00:01:26,810 --> 00:01:27,790
?מאיפה באה המילה חלה

15
00:01:28,220 --> 00:01:29,180
?למה לא קוראים לזה לחם

16
00:01:30,000 --> 00:01:39,770
אז באמת הרמ"א מביא שנהגו בנות ישראל הצדיקות
.בכל ערב שבת להכין לחם לכבוד שבת

17
00:01:40,580 --> 00:01:43,360
למה? כי הן רוצות לקיים
.את המצווה של הפשרת חלה

18
00:01:44,250 --> 00:01:48,880
ועל שם המצווה של הפרשת חלה
.קוראים ללחם של שבת חלות

19
00:01:49,530 --> 00:01:51,380
.זו הסיבה הראשונה למה קוראים לזה חלה

20
00:01:52,140 --> 00:01:53,860
?ולמה דווקא זו מצווה של האישה

21
00:01:54,530 --> 00:01:59,270
הגמרא אומרת שהאישה בחטא אדם הראשון
.קלקלה את חלתו של עולם

22
00:01:59,840 --> 00:02:03,500
בורא עולם, ישתבח שמו, ברא את העולם
.ועשה לו הפרשת חלה

23
00:02:03,700 --> 00:02:06,110
?מי זה היה הפרשת חלה של העולם
,זה היה האדם הראשון

24
00:02:06,570 --> 00:02:08,470
.שהוא בעצם יצר אותו עפר מן האדמה

25
00:02:09,930 --> 00:02:14,680
חטא אדם הראשון היה בעצם קלקול של ההפרשת
,חלה של כדור הארץ, שזה האדם הראשון

26
00:02:15,270 --> 00:02:17,620
.ולכן המצווה שייכת דווקא לאישה

27
00:02:17,970 --> 00:02:20,920
.כמובן זה דווקא למי שיכולה
.יש נשים שהן מאוד עסוקות וקשה להן

28
00:02:21,350 --> 00:02:25,170
אפשר לקיים גם את העניין
.של קניית החלה מהחנות

29
00:02:25,440 --> 00:02:30,130
אבל מי שבאמת יכולה לעשות הפרשת חלה בביתה
,בכל יום שישי או יום חמישי לכבוד שבת

30
00:02:30,630 --> 00:02:34,640
,זה דבר גדול. יש בזה דברים נפלאים
.סודות נפלאים, מצווה גדולה

31
00:02:34,650 --> 00:02:39,060
אני יכול להעיד שראינו עם ההפרשת חלה
.הרבה ישועות, הרבה מאוד ישועות

32
00:02:39,540 --> 00:02:43,190
נכון. זה נכון, כי בעצם הפרשת חלה
.היא גם הכרת תודה לקב"ה

33
00:02:43,610 --> 00:02:46,160
,אנחנו בעצם אומרים: "תודה רבה
,ריבונו של עולם, שנתת לנו לחם

34
00:02:46,170 --> 00:02:51,790
,ואנחנו לוקחים את זה ומפרישים לך"
."בעצם לכוהן, לשליח שלך, את החלה

35
00:02:52,150 --> 00:02:58,050
זו מצווה מיוחדת, וכמה שאנחנו יותר נבין את
.עומק המצווה, אנחנו בעצם נעריך אותה יותר

36
00:02:58,060 --> 00:03:00,620
באמת כל מצווה בעם ישראל
,היא מצווה נדירה

37
00:03:00,630 --> 00:03:03,880
אבל הפרשת חלה זו מצווה שיש בה
,קצת רגש יותר גם לנשים

38
00:03:05,080 --> 00:03:08,960
,וזו בעצם הסיבה, כמו שאמרתי
.שללחם של שבת קוראים חלות

39
00:03:09,810 --> 00:03:13,780
החלה היא בדרך כלל גם יותר עדינה
!מאשר לחם. -היא גם יותר טעימה

40
00:03:13,910 --> 00:03:15,630
.יש לה טעם מיוחד בשבת
.נכון-

41
00:03:16,090 --> 00:03:18,140
?למה אנחנו לוקחים 2 חלות בשבת

42
00:03:18,790 --> 00:03:22,820
,כשאנחנו עם ישראל היינו במדבר
,ובורא עולם ישתבח שמו הוריד לנו את המן

43
00:03:23,680 --> 00:03:27,580
אז בתורה כתוב שביום שישי ירד פעמיים
.גם בשביל שבת

44
00:03:28,590 --> 00:03:29,990
.לא אחד, אלא פעמיים

45
00:03:30,000 --> 00:03:35,310
,בשבת היה אסור לצאת ולאסוף את המן
.לכן הקב"ה היה מוריד לנו בכפליים מיום שישי

46
00:03:35,750 --> 00:03:41,200
,זכר למן שהיינו מקבלים בכפליים
.אנחנו נוהגים לברך על שתי חלות

47
00:03:41,730 --> 00:03:45,550
זאת אומרת, גם בזה איזושהי הודיה
לה' יתברך

48
00:03:46,050 --> 00:03:49,700
שהוריד לנו אז בזמנו במדבר בכפליים
.שזה שתי חלות

49
00:03:50,350 --> 00:03:52,550
,והסיבה שאנחנו מכסים את החלה

50
00:03:53,040 --> 00:03:58,590
יש בזה טעם אחד שהמן היה מכוסה
,מלמעלה ומלמטה

51
00:03:59,010 --> 00:04:02,220
ולכן כשאנחנו מניחים את החלות
,על מפת השבת, על מפת השולחן

52
00:04:02,550 --> 00:04:06,290
,אנחנו מכסים אותו בעוד מפה
,ואז בעצם יש לנו זכר למן

53
00:04:06,660 --> 00:04:09,060
.שיש לנו מפה מלמטה ומפה מלמעלה

54
00:04:09,590 --> 00:04:14,840
,וסיבה נוספת: כשאנחנו מברכים על הקידוש
,אז בעצם אנחנו עוקפים את הלחם

55
00:04:14,880 --> 00:04:18,490
כי הלחם ראוי להיות ראשון בברכה
,כי הוא חשוב ביותר

56
00:04:19,070 --> 00:04:21,610
אבל מצד שני, אנחנו עדיין לא יכולים
.לאכול כי לא עשינו קידוש

57
00:04:22,130 --> 00:04:27,360
אז לכן כשאנחנו מברכים על כוס היין, כדי
,שהלחם כביכול לא יתבייש בזה שעקפנו אותו

58
00:04:27,740 --> 00:04:30,720
,שהרי יש לנו סדר ואנחנו עוקפים את הסדר
,אנחנו מכסים את הלחם

59
00:04:31,140 --> 00:04:32,560
,שאנחנו כרגע לא רואים את הלחם

60
00:04:33,020 --> 00:04:35,180
.ולכן אנחנו יכולים לברך על היין

61
00:04:35,310 --> 00:04:36,780
.אלו שתי הסיבות שאנחנו מכסים

62
00:04:37,350 --> 00:04:43,940
,וכמובן, החשוב ביותר זה לשמוח בשבת
.להתענג על השבת המתוקה שלנו. -לפני הכול

63
00:04:55,150 --> 00:04:58,320
שלום, יורם מלול, הבעלים
.'של רשת המאפיות 'קציר חיטים

64
00:04:58,330 --> 00:05:03,250
אנחנו רוצים לדעת את התהליך שמגיע מהקמח
.עד לחלות המדהימות האלה

65
00:05:03,260 --> 00:05:08,640
,ואני יודע שאתם גם עושים לחם שיפון
.חלות מתוקות, כל הסוגים של החלות

66
00:05:08,660 --> 00:05:13,650
איך תמיד יוצא שהחלות במאפייה יוצאות
?ככה אווריריות, יפהפיות, טעימות, פריכות

67
00:05:15,160 --> 00:05:16,760
.קודם כול אנחנו עושים את החלות מכל הלב

68
00:05:16,980 --> 00:05:19,800
.גם אני אוהב לעשות אוכל עם נשמה
.זה התבלין המיוחד שלי

69
00:05:20,070 --> 00:05:22,060
,וכמובן שכל המתכונים שאנחנו עושים

70
00:05:22,080 --> 00:05:22,540
,כל השנים

71
00:05:22,560 --> 00:05:25,020
.'אנחנו 25 שנה במאפיית 'קציר חיטים

72
00:05:25,200 --> 00:05:27,180
.ואפשר להראות לכם את זה בפנים. -בכבוד

73
00:05:33,440 --> 00:05:34,940
.פה הקטע של הסילו

74
00:05:40,310 --> 00:05:42,010
.מורידים פה את הקמח לתוך המלוש

75
00:05:42,310 --> 00:05:44,270
,עכשיו הוא שם את כל החומרים בתוך המיקסר

76
00:05:44,640 --> 00:05:47,100
.את השמרים, את הסוכר, את המלח

77
00:05:47,300 --> 00:05:51,710
יפה. ואני מבין שאתה שם
.את התבלין המיוחד שלך - טיפה נשמה

78
00:05:52,790 --> 00:05:53,830
.זה הרבה נשמה, לא קצת

79
00:05:59,800 --> 00:06:00,920
,חשוב מאוד, משה

80
00:06:01,100 --> 00:06:03,940
,כן? -גם שהבצק לא יתערבב יותר מדי
.שלא ישרוף את הבצק

81
00:06:04,200 --> 00:06:09,270
כן, ודאי, ודאי. -יש כאלו אנשים שממש שורפים
.את הבצק ואין לו כוח לעלות אחר-כך, לבצק

82
00:06:09,280 --> 00:06:11,320
.גומרים את השמרים פשוט
,גם גומרים את השמרים-

83
00:06:11,590 --> 00:06:16,710
וכמובן לא לשים את הסוכר ביחד
.עם השמרים ואת המלח, שלא ייגע בזה

84
00:06:16,850 --> 00:06:18,410
.כל דבר בנפרד
.בנפרד, כן-

85
00:06:18,970 --> 00:06:20,170
.גם עדיף לשים מים קרים

86
00:06:21,390 --> 00:06:25,000
.בצק מאוד עשיר, מאוד אוורירי גם
.כן, את זה ראיתי-

87
00:06:25,750 --> 00:06:29,020
- שאלה מעניינת: החלות שנשארות לכם
?מה אתם עושים איתן

88
00:06:29,460 --> 00:06:31,920
.לא נשאר לנו
.לא נשאר? -לא נשאר, ברוך השם-

89
00:06:33,240 --> 00:06:37,550
השלב של ההפרשת חלה זה מתי
,שהבצק מוכן, נכון? -מתי שהבצק מוכן

90
00:06:37,890 --> 00:06:40,100
.לוקחים הפרשת חלה
.הנה הברכה של ההפרשת חלה

91
00:06:41,930 --> 00:06:43,990
,יש כאלה שעושים את זה הפרשת חלה על תנאי

92
00:06:44,390 --> 00:06:47,540
ויש כאלה שעושים הפרשה
.על כל מה שהוא בצק. -לא, לא

93
00:06:47,560 --> 00:06:49,700
.אנחנו כל בצק עושים עם ברכה
?אה, כל מיקסר-

94
00:06:50,340 --> 00:06:52,350
.עם ברכה
.זה למהדרין, יפה מאוד-

95
00:06:56,620 --> 00:06:59,050
.מהמלוש הוא עובר לשוקלת

96
00:06:59,350 --> 00:07:01,840
...זאת אומרת, השוקלת היא נותנת משקל
.את המשקל-

97
00:07:01,870 --> 00:07:06,010
משקל של כל כדור. משקל כדור כדור
.מ-100 גרם עד 600 גרם

98
00:07:06,370 --> 00:07:08,930
,מהשוקלת הוא נכנס פה למכדררת

99
00:07:08,980 --> 00:07:10,480
.מהמכדררת הוא עולה פה לסלים

100
00:07:10,950 --> 00:07:15,850
...ואז הכדורים האלה הוא שולח אותם
.הוא שולח אותם לפה, בדיוק - למולדר-

101
00:07:16,570 --> 00:07:19,630
כמעט, אני רואה ממש כמעט כמעט
.ללא מגע יד אדם

102
00:07:20,180 --> 00:07:22,410
.רק את החלות
.כן, רק את החלות-

103
00:07:28,150 --> 00:07:31,910
,מפה זה הולך לתוך העגלות
.ומהעגלות הוא מכניס את זה לתוך התפיחה

104
00:07:32,270 --> 00:07:33,510
.יאללה, חדר תפיחה

105
00:07:34,940 --> 00:07:36,120
.אני מקווה שאנחנו לא נתפח

106
00:07:43,580 --> 00:07:46,320
.וואו
.חדר תפיחה שכל העגלות נכנסות לפה-

107
00:07:47,590 --> 00:07:49,730
.חדר תפיחה
.טמפרטורה יציבה

108
00:07:52,440 --> 00:07:54,190
.יש כמה וכמה סוגים של חלות

109
00:07:54,590 --> 00:07:58,830
,חלות תבנית, חלות של 400 גרם
.חלות גדולות של 600 גרם

110
00:08:02,030 --> 00:08:02,580
.יפה מאוד

111
00:08:02,590 --> 00:08:06,080
...גם הן חלות עם פרג. -שימו לב
!וואה, וואה, וואה, איזה מדהימות

112
00:08:06,340 --> 00:08:11,000
שימו לב שגם החלות האלה
,מכפילות את עצמן בגודל אחרי תפיחה

113
00:08:11,310 --> 00:08:16,000
...אז פשוט יוצא לנו כל חלה כזאת
.חלה גדולה. ממש חלה של מעל קילו-

114
00:08:16,060 --> 00:08:18,980
...איזה יופי. את זה אהבתי, את הקצח עם ה
,יש לך קצח-

115
00:08:18,990 --> 00:08:21,280
.יש לך גם כאלו שבלי כלום

116
00:08:21,300 --> 00:08:23,330
.תראה איזו קליעה יפה

117
00:08:25,490 --> 00:08:27,910
,אלו חלות תבנית
.זה ממש יוצא חלות מרובעות

118
00:08:30,600 --> 00:08:32,840
.אני אגיד לך עוד טיפ אחד, משה
.כן-

119
00:08:33,320 --> 00:08:36,810
,כל הבשמים שאנחנו אוספים במוצאי שבת
.אנחנו לא זורקים אותם

120
00:08:37,290 --> 00:08:40,280
הדס וכל זה, אנחנו שמים את זה
?בתוך התנור. -כן

121
00:08:40,590 --> 00:08:42,760
.בזה... עם החלות ביחד

122
00:08:43,080 --> 00:08:46,260
.גם בירכו על זה וגם בתוך התנור

123
00:08:47,070 --> 00:08:50,070
.וואי, וואי
.אז זאת אומרת זה גם כן הברכה

124
00:08:50,080 --> 00:08:56,830
גם. שם כל הבשמים בפנים. -אני מהמר
,או שזה מסבא רבי יוסף מלול

125
00:08:57,160 --> 00:09:02,820
או מדוד רבי דוד מלול. -גם משניהם, אבל רק
.אומר שמעתי את זה לפני המון המון שנים

126
00:09:03,060 --> 00:09:05,320
!זה מדהים, פשוט מדהים

127
00:09:05,570 --> 00:09:07,090
!סגולה פשוט מדהימה

128
00:09:07,340 --> 00:09:09,460
,אני רוצה לציין
,תסתכלו, זה לא סוד

129
00:09:09,810 --> 00:09:12,210
,אני משה מלול
,זה יורם מלול

130
00:09:12,590 --> 00:09:15,000
,ואנחנו גם בני דודים
.בני דודים רחוקים

131
00:09:15,470 --> 00:09:20,550
אבל הסבא שלו והאבא והדודים
...וכל המשפחה

132
00:09:20,580 --> 00:09:25,280
,זו שושלת. -מה שנקרא, בנים של קדושים
.אז שושלת מאוד מאוד קדושה

133
00:09:25,330 --> 00:09:28,660
,האדמו"ר, רבי יוסף מלול
.יש לו ציון בנתיבות

134
00:09:28,810 --> 00:09:32,270
רבי דוד מלול, היה רבה הראשי
.של ירוחם מעל 50 שנה

135
00:09:32,900 --> 00:09:34,930
.ברוך השם, זכות אבות

136
00:09:34,950 --> 00:09:38,550
.בדיוק, יש לנו את זכות האבות
.ברוך השם שזכינו לזה

137
00:09:38,570 --> 00:09:40,790
.ברוך השם
.והנה, ריגשת אותי עם הבשמים עכשיו-

138
00:09:40,800 --> 00:09:41,830
.פשוט ריגשת אותי

139
00:09:42,580 --> 00:09:45,400
,יורם, ידידי היקר
.החכמת אותנו מאוד

140
00:09:45,420 --> 00:09:48,280
,אמנם אני בבית באופן אישי
.אשתי עושה את החלות

141
00:09:48,580 --> 00:09:50,250
.אני לא יכול לוותר על החלות של אשתי

142
00:09:50,450 --> 00:09:54,920
אבל אשריכם שאתם מזכים את עם ישראל
.לאכול חלות בערב שבת

143
00:09:54,940 --> 00:09:56,450
.יישר כוח, תרמת לי מאוד
.תודה רבה-

144
00:09:56,510 --> 00:09:58,490
.תודה רבה
.ידידי היקר ובן דודי היקר-

145
00:09:58,500 --> 00:10:01,270
,אמן, שיהיו רק בשורות טובות. רק בשמחות
.בעזרת השם. -פשוט אנחנו אוהבים אתכם

146
00:10:01,320 --> 00:10:02,810
.ברוכים תהיו
.אמן, תודה. תודה רבה-

147
00:10:31,090 --> 00:10:36,300
שלום וברכה. והנה שוב פעם
.אנחנו חוזרים למטבח שלנו

148
00:10:36,730 --> 00:10:42,340
והיום אנחנו נכין חלות מיוחדות
.לכבוד שבת קודש

149
00:10:42,710 --> 00:10:45,450
.אני מתחילה קודם כול בנטילת ידיים

150
00:10:46,050 --> 00:10:49,790
לאחר נטילת הידיים
.אנחנו מתחילים את העבודה

151
00:10:50,320 --> 00:10:52,850
.אז קודם כול, אני מנפה את הקמח

152
00:10:53,960 --> 00:10:58,150
.מאוד חשוב לנפות את הקמח
.לקמח יש כל מיני חרקים למיניהם

153
00:11:00,910 --> 00:11:06,260
,לאחר שניפינו את הקמח
,אני לוקחת 100 גרם שמרים

154
00:11:06,820 --> 00:11:08,300
שש כפות סוכר

155
00:11:11,150 --> 00:11:12,900
.ויש לנו כאן את המים

156
00:11:14,980 --> 00:11:16,750
.חמש כוסות מים פושרים

157
00:11:20,680 --> 00:11:24,010
,ללוש מלשון לשון
.לשבח את הקב"ה

158
00:11:27,880 --> 00:11:30,640
.אני מוסיפה את המלח
.שתי כפות מלח

159
00:11:35,610 --> 00:11:40,220
וממש ממש לקראת הסוף
.אני מוסיפה את השמן

160
00:11:41,980 --> 00:11:45,370
.את השמן אני מוסיפה קצת בשלבים
.כוס שמן קנולה

161
00:11:51,200 --> 00:11:56,220
ולקראת הסוף אני מוסיפה עוד
.את הסוף של השמן

162
00:11:56,230 --> 00:11:57,470
.אמרנו בשלבים

163
00:12:00,810 --> 00:12:02,670
.אני נותנת לזה לישה אחרונה

164
00:12:08,650 --> 00:12:11,900
אני חושבת שהסוד להצלחת החלות

165
00:12:12,470 --> 00:12:15,880
זה לקחת דבר גשמי
.ולהפוך אותו לדבר רוחני

166
00:12:17,360 --> 00:12:20,190
עכשיו אני נותנת לזה
.תפיחה של 10 דקות

167
00:12:20,210 --> 00:12:23,280
.לאחר 10 דקות אני לשה את זה פעם שנייה

168
00:12:51,470 --> 00:12:58,680
,לאחר שהבצק הכפיל את עצמו
.אנחנו מגיעים לשלב של ההפרשת חלה

169
00:12:59,360 --> 00:13:03,410
'בתוך המילה 'הפרשת חלה
.יש לנו את כל הסגולות

170
00:13:04,390 --> 00:13:09,760
,מצווה כל כך יפה
.שפשוט אפשר להגיע עם זה עד כיסא הכבוד

171
00:13:10,900 --> 00:13:12,810
.אני עושה שוב פעם נטילת ידיים

172
00:13:13,380 --> 00:13:15,900
וזה הרגע הכי מרגש

173
00:13:16,460 --> 00:13:20,790
,במטבח שלך
,בשעת רצון

174
00:13:23,110 --> 00:13:26,320
תחושה נהדרת והרגשה עילאית

175
00:13:27,890 --> 00:13:34,690
וזכות עצומה לכל אימא להתפלל
.על עצמה, על ילדיה, על בני ביתה

176
00:13:49,780 --> 00:13:54,150
,הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה"

177
00:13:54,760 --> 00:13:57,210
,לתקן שורשה במקום עליון"

178
00:13:57,800 --> 00:14:03,200
לעשות נחת רוח ליוצרנו"
.ולעשות רצון בוראנו

179
00:14:04,020 --> 00:14:11,510
ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה"
.ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

180
00:14:15,810 --> 00:14:28,100
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו"
.במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה

181
00:14:32,890 --> 00:14:34,150
.הרי זו חלה"

182
00:14:41,520 --> 00:14:45,140
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו"
,ואלוקי אבותינו

183
00:14:45,540 --> 00:14:52,390
שהמצווה של הפרשת חלה תחשב"
,כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה

184
00:14:53,000 --> 00:14:56,910
ותחשב הרמת החלה שאני מרימה"

185
00:14:59,740 --> 00:15:02,290
כמו הקורבן שהוקרב על המזבח"

186
00:15:02,700 --> 00:15:04,240
,שנתקבל ברצון"

187
00:15:04,900 --> 00:15:07,610
ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש"

188
00:15:08,440 --> 00:15:10,350
נקייה מחטא ועוון"

189
00:15:11,000 --> 00:15:16,800
ונוכל לקיים מצוות שבת קודש"
והימים הטובים עם בעלינו וילדינו

190
00:15:17,920 --> 00:15:20,400
,להיות ניזונים מקדושת הימים האלה"

191
00:15:20,950 --> 00:15:30,460
ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו וכל"
ילדי עם ישראל ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה

192
00:15:31,230 --> 00:15:34,840
,ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה"

193
00:15:35,260 --> 00:15:40,450
,ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתנו מעשר"

194
00:15:41,520 --> 00:15:45,360
,וכשם שאנו מקיימות מצוות חלה בכל לב"

195
00:15:46,350 --> 00:15:50,280
כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה"

196
00:15:51,140 --> 00:15:55,420
,לשומרנו מצער וממכאובים כל הימים"

197
00:15:56,520 --> 00:16:02,560
וכן יהי רצון שייבנה בית המקדש"
."במהרה בימינו

198
00:16:07,110 --> 00:16:09,310
עכשיו אני עוטפת את זה
.בנייר כסף

199
00:16:10,460 --> 00:16:12,200
.זו שעת רצון מאוד מאוד גדולה

200
00:16:23,840 --> 00:16:25,350
,לאחר שהתפללנו

201
00:16:26,240 --> 00:16:28,080
.זה רגע שאני מאוד מאוד אוהבת

202
00:16:28,970 --> 00:16:34,540
.להפרשת חלה יש הרבה סגולות, גם לרפואה
.אני שורפת את זה על הגז

203
00:16:40,380 --> 00:16:49,160
בשם הרבנית קוק, היא אומרת שלהפרשת חלה
.יש כוח מאוד מאוד גדול לרפואה

204
00:16:50,360 --> 00:16:55,710
,היא אומרת, לאחר שזה נשרף
,לתת להפרשת חלה עצמה להתקרר קצת

205
00:16:56,750 --> 00:16:58,960
.ואז להניח את זה על מקום שכואב

206
00:16:59,720 --> 00:17:02,920
.זו רק ככה סגולה בשם הרבנית קוק

207
00:17:04,040 --> 00:17:08,960
,אנחנו עוברים לחלק היצירתי
.שזו חוויה בפני עצמה

208
00:17:09,060 --> 00:17:13,050
,אני מכינה לי לחמניות לחמניות
.תלוי מה אני מתכננת לעשות

209
00:17:13,440 --> 00:17:17,430
.כאן יש לי ביצה
.לטרוף את הביצה למריחת החלות

210
00:17:20,740 --> 00:17:22,730
.אני בודקת שהביצה נקייה

211
00:17:26,150 --> 00:17:29,060
.לביצה אני מטפטפת כמה טיפות שמן זית

212
00:18:46,170 --> 00:18:54,910
את החלות אני מכניסה לתנור שחומם מראש
.למשך 20 דקות על 200 מעלות

213
00:18:55,120 --> 00:18:56,120
.שיהיה בהצלחה

214
00:19:11,840 --> 00:19:14,100
.שלום יענקי זינגבוים, ידידי היקר

215
00:19:14,110 --> 00:19:15,620
.יענקי זינגבוים הענק

216
00:19:16,040 --> 00:19:18,180
.ערב שבת שלום לך, משה מלול

217
00:19:18,680 --> 00:19:20,300
.לכם, עם ישראל היקר

218
00:19:21,110 --> 00:19:24,140
מה תשיר לנו היום בכדי להיכנס
לאווירה של שבת קודש

219
00:19:24,160 --> 00:19:26,760
,ככה לכבוד שבת
.איזה שיר מעניין וטוב

220
00:19:26,790 --> 00:19:29,370
מה יכול להיות יותר מתאים
?'מאשר 'ברכת הבנות

221
00:19:29,390 --> 00:19:32,900
!הו, שיר מדהים! פשוט שיר מדהים
.שיר שזכיתי להלחין לאחיינית שלי-

222
00:19:34,070 --> 00:19:39,500
אני חושב שכל השבוע
האישה, הבנות, עמלות

223
00:19:39,680 --> 00:19:41,500
.לכבודנו, לכבוד כולם
.אכן, אכן, אכן-

224
00:19:41,800 --> 00:19:43,960
.נעבור למעשים
.אז בוא נשמע את קולך הערב-

225
00:19:44,430 --> 00:19:44,890
.תודה רבה

226
00:19:45,620 --> 00:19:58,600
,ישימך אלוקים כשרה, רבקה"
רחל ולאה

227
00:19:59,270 --> 00:20:11,910
,ישימך אלוקים כשרה, רבקה"
רחל ולאה

228
00:20:12,780 --> 00:20:25,830
,ישימך אלוקים כשרה, רבקה"
רחל ולאה

229
00:20:26,450 --> 00:20:39,240
,ישימך אלוקים כשרה, רבקה"
רחל ולאה

230
00:20:40,550 --> 00:20:53,470
אנא ה', שמע תחינתי"
בעת הזאת, בעת הזאת

231
00:20:54,020 --> 00:21:07,310
אנא, אנא ה', שמע תחינתי"
בעת הזאת, בעת הזאת

232
00:21:07,880 --> 00:21:14,340
יברכך ה' וישמרך"

233
00:21:16,030 --> 00:21:20,300
וישמרך"

234
00:21:21,490 --> 00:21:28,200
יאר ה' פניו אליך"

235
00:21:30,050 --> 00:21:34,460
ויחונך"

236
00:21:35,060 --> 00:21:41,570
יישא ה' פניו אליך"

237
00:21:42,020 --> 00:21:48,820
וישם לך שלום"

238
00:21:48,980 --> 00:21:55,340
יישא ה' פניו אליך"

239
00:21:55,640 --> 00:22:02,640
וישם לך שלום"

240
00:22:17,800 --> 00:22:30,460
."וישם לך שלום"

241
00:22:30,510 --> 00:22:33,600
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (94 מדרגים)