הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - ציפיות ואכזבות בנישואין, חלק ג'

הרב אבנר קוואס

כיצד מתמודדים עם אכזבות מבן הזוג במהלך חיי הנישואין? איך ניתן למנף את החיסרון של השני על מנת לחיות חיי נישואין טובים ומאושרים? הרב אבנר קוואס מעניק לנו עצות וכלים מעשיים

לייעוץ והכוונה ממחלקת שלום בית בהידברות – הצלה של ממש!

חייגו 073-2221310

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,320 --> 00:00:18,180
צופים יקרים, אנחנו אוחזים עכשיו
.'בציפיות ואכזבות בחיי הנישואין חלק ג

2
00:00:19,440 --> 00:00:23,760
למדנו בשיעורים הקודמים שצריכים בפגישות

3
00:00:23,960 --> 00:00:27,340
,לשרטט קו, דהיינו, תיאום ציפיות

4
00:00:28,230 --> 00:00:29,770
.ולצאת עם זה לחתונה

5
00:00:30,190 --> 00:00:35,600
לפעמים מה שקורה בשטח
מול התיאום ציפיות לא תואם בכלל

6
00:00:36,170 --> 00:00:41,050
ויש אכזבות ורוצים להתגרש
.ולא אוהבים ולא שמים לב

7
00:00:41,500 --> 00:00:47,320
אז בשיעורים הקודמים למדנו שאדם
.הוא דינמי, דברים משתנים בחיים

8
00:00:47,460 --> 00:00:53,260
צריכים לדעת לקבל את זה. פחות או יותר
.האופק משורטט, אבל יש סטיות ימינה ושמאלה

9
00:00:53,520 --> 00:00:56,740
.צריכים לדעת שגם הגוף משתנה
.יש הריונות, יש לידות

10
00:00:57,260 --> 00:01:00,800
.אדם הוא לא בובת חרסינה
.הכול זז והכול דינמי

11
00:01:01,410 --> 00:01:05,760
אבל איך מתגברים על כל זה? איך בתוך תוכי
אני יכול להשלים עם המצב

12
00:01:05,990 --> 00:01:09,140
ולדעת שאין כמו אשתי / אין כמו בעלי

13
00:01:09,460 --> 00:01:13,140
?"ולהיות בבחינת "איזהו העשיר - השמח בחלקו

14
00:01:13,440 --> 00:01:16,460
.חלקו" זה זיווגו"
.עזבו את הכסף, עזוב

15
00:01:16,870 --> 00:01:19,540
.חלקו" זה זיווגו"
.חלקו" זה בעלה וילדיה"

16
00:01:19,730 --> 00:01:22,150
.חלקו" זה אשתו וילדיו"

17
00:01:22,560 --> 00:01:29,070
לכן מה צריך לעשות כדי להוציא מהלב שלנו
.את כל האכזבות ו...? זו עבודה עצמית

18
00:01:29,400 --> 00:01:34,720
איך אנחנו עובדים עבודה עצמית בלי ללכת
?לפסיכולוג, כן? בלי ללכת לכל מיני מטפלים

19
00:01:35,000 --> 00:01:39,420
איך אנחנו יכולים לטפל בעצמנו? אדם יכול
.לטפל בעצמו אם יש לו את הכלים לזה

20
00:01:39,850 --> 00:01:42,460
.אני אתן לכם היום כלים
.שימו לב

21
00:01:43,580 --> 00:01:48,760
:כשמתחתנים, חז"ל אמרו ככה
."איש ואישה שזכו, שכינה שורה ביניהם"

22
00:01:48,880 --> 00:01:51,860
.כלומר, הקב"ה בתמונה

23
00:01:53,120 --> 00:01:53,860
.בואו נתחיל

24
00:01:54,400 --> 00:01:59,950
,כשאני שמתי לה את הטבעת, אני אמרתי לה
.הרי את מקודשת לי בטבעת זו", צ'יק"

25
00:02:00,440 --> 00:02:06,990
?האם זו בחירה אקראית או בחירה מכוונת
?מה דעתכם

26
00:02:07,910 --> 00:02:10,880
,כדי לענות על השאלה הזאת
.אני חוזר איתכם למסכת סוטה

27
00:02:10,990 --> 00:02:16,360
אומרת הגמרא: "אין מזווגין לו לאדם
."אישה אלא לפי מעשיו

28
00:02:17,280 --> 00:02:19,640
.איך היית ברווקות? זה מה תקבל

29
00:02:20,160 --> 00:02:24,720
שנאמר: "כי לא ינוח שבט הרשע
."על גורל הצדיקים

30
00:02:25,210 --> 00:02:31,260
,לא יכול להיות שרשע ייפול על צדיקה
.ומרשעת תיפול על צדיק

31
00:02:32,010 --> 00:02:34,060
.יש כאלה אומרים, זה דווקא כן יכול להיות

32
00:02:34,560 --> 00:02:36,420
.אבל הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות

33
00:02:36,490 --> 00:02:39,280
- אם הדביקו לך מרשעת
.סימן שאתה כזה

34
00:02:39,740 --> 00:02:42,030
- אם הדביקו לך רשע
.יכול להיות שיש לך מזה

35
00:02:43,550 --> 00:02:47,360
הפסוק קובע: "לא ינוח שבט הרשע
."על גורל הצדיקים

36
00:02:47,870 --> 00:02:49,620
.שבט הרשע לא ייפול על צדיק

37
00:02:50,250 --> 00:02:54,070
?אה? מקל. "שבט" הכוונה מקל, כן
.שלא ייפול על צדיקים

38
00:02:55,300 --> 00:02:58,600
?מה אנחנו אומרים
.מזווגים לאדם אישה לפי מעשיו

39
00:02:58,800 --> 00:03:02,860
:ונא לדעת, יש פתגם עממי
."לכל סיר יש מכסה"

40
00:03:03,110 --> 00:03:07,090
.סיר גדול - מכסה גדול
.סיר קטן - מכסה קטן

41
00:03:07,170 --> 00:03:11,970
.בקבוק - פקק
.השאלה מה היינו ברווקות

42
00:03:12,400 --> 00:03:16,190
?אם היינו ברווקות בקבוק, אז מה אתה רוצה
?קיבלת פקק. מה אתה רוצה

43
00:03:16,260 --> 00:03:18,220
?על מי אתה בוכה
.תבכה על עצמך

44
00:03:19,190 --> 00:03:24,320
- אם היינו סיר - קיבלנו... אם היינו חבית
!הו, איזה מכסה קיבלנו. איזה יופי

45
00:03:24,580 --> 00:03:29,450
- ככל שאדם הוא כלי יותר
.הוא יכול לקבל משהו יותר טוב

46
00:03:30,130 --> 00:03:33,960
,פגש אותי פעם בעל נשוי, אמר לי
.כבוד הרב, בוא תראה. תראו מה זה אכזבות

47
00:03:34,070 --> 00:03:35,610
.תראה, תראה, תראה עם מי נפלתי

48
00:03:36,050 --> 00:03:41,430
,רעה, קמצנית, אכזרית, נודניקית, אנטיפאתית
,לא מבשלת, לא אופה, לא מנקה

49
00:03:41,590 --> 00:03:44,400
...בה בה בה... בה בה בה
.גמר עליה את ההלל

50
00:03:45,260 --> 00:03:46,890
?אמרתי לו, זהו
.אמר לי, זהו

51
00:03:47,650 --> 00:03:50,740
?אמרתי לו, תגיד לי, מטאטא קנית לה

52
00:03:51,830 --> 00:03:55,490
מה...? מה אני אומר לך, מה אתה אומר לי
.מטאטא? אמרתי לו, מכשפה צריכה מטאטא

53
00:03:56,190 --> 00:03:57,870
?אמר לי, סליחה, אני אמרתי מכשפה

54
00:03:58,300 --> 00:04:00,690
?אז מה אמרת לי
?רעה, קמצנית. אז מה היא

55
00:04:00,880 --> 00:04:04,440
.הוא אומר לי, היא לא אשת חיל
.אמרתי לו, כן? היא לא אשת חיל

56
00:04:04,810 --> 00:04:07,260
?אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך 4 שאלות
.אמר לי, תשאל

57
00:04:07,890 --> 00:04:11,500
?אמרתי, תגיד לי, מהי אשת ראש הממשלה
.אומר לי, אשתו של ראש הממשלה

58
00:04:11,980 --> 00:04:14,440
?מהי אשת המלך
.אומר לי, אשתו של המלך

59
00:04:14,790 --> 00:04:17,410
?אמרתי לו, מהי אשת הנשיא
.אומר לי, אשתו של הנשיא

60
00:04:17,720 --> 00:04:19,410
?אמרתי לו, מהי אשת חיל

61
00:04:21,240 --> 00:04:23,920
.הוא לא ענה. הסתכל עליי

62
00:04:24,530 --> 00:04:26,410
?אמרתי לו, מהי אשת חיל

63
00:04:27,690 --> 00:04:29,290
.אומר לי, אשתו של חיל

64
00:04:29,890 --> 00:04:31,110
.אמרתי לו, תשמע מה אתה אומר

65
00:04:31,120 --> 00:04:33,630
.היא לא אשת חיל, אז היא אשת אפס

66
00:04:33,840 --> 00:04:36,810
.עזב אותי והלך. אמר לי, באתי לרדת עליה
?מה אתה רוצה מהחיים שלי

67
00:04:37,310 --> 00:04:40,200
,אמרתי לו, ידידי
.לכל מטבע יש שני צדדים

68
00:04:40,580 --> 00:04:43,530
.אם היא לא אשת חיל, אתה לא איש חיל

69
00:04:44,880 --> 00:04:46,690
.עכשיו תשימו לב דבר מעניין

70
00:04:47,140 --> 00:04:52,380
,"כשהוא אומר לה "את לא אשת חיל
.אצבע אחת אליה, שלוש אליו

71
00:04:53,110 --> 00:04:57,140
.אה? אצבע אחת אליה, שלוש אליו

72
00:04:57,190 --> 00:05:00,940
.את לא אשת חיל, אני פי 3 לא איש חיל

73
00:05:01,520 --> 00:05:05,420
?אמר לי, אז איך להגיד
...אמרתי לו, תגיד ככה: את לא אשת חיל

74
00:05:05,690 --> 00:05:07,420
?אבל ראיתם פעם בן אדם מצביע ככה

75
00:05:08,190 --> 00:05:12,450
,תמיד, שימו לב
."אמרו חז"ל: "כל הפוסל - במומו פוסל

76
00:05:12,470 --> 00:05:14,080
.כשאתה מצביע, תראו איזה פלא

77
00:05:14,290 --> 00:05:20,630
גם בתנועה של ההאשמה, אז אצבע אחת
.הולכת לנאשם ושלוש אצבעות הולכות למאשים

78
00:05:21,120 --> 00:05:26,550
,"יוצא, לפני שאתה אומר "היא לא אשת חיל
.בוא נבדוק אם אתה איש חיל

79
00:05:27,970 --> 00:05:31,760
- לפני שבאים להכפיש את האיש/אישה
.בואו נבדוק את עצמנו

80
00:05:33,070 --> 00:05:36,130
.זה רבותיי, הורדת הילוך באכזבות

81
00:05:37,160 --> 00:05:41,020
אני בסדר? כאילו אתה מושלם
.ונפלת עם איזו מפלצת

82
00:05:41,200 --> 00:05:45,170
.לא. אתה גם לא מושלם
.אז בוא תבדוק מה אתה לא בסדר

83
00:05:45,620 --> 00:05:47,570
.במקום להפנות את הפנס אליה - אליך

84
00:05:47,750 --> 00:05:52,580
- במקום להאיר אותו עם פרוז'קטור, גברת
.תסובבי קצת את הפרוז'קטור אלייך

85
00:05:53,350 --> 00:05:56,520
.מספיק עם ההבנות הלא נכונות
,הוא". ונא לדעת"

86
00:05:56,630 --> 00:06:02,380
"לפי זה, אם אני אומר "לכל סיר יש מכסה
- "ו"אין מזווגין לאדם אישה אלא לפני מעשיו

87
00:06:02,610 --> 00:06:07,800
,כשאדם מדבר לשון הרע על אשתו
.למעשה הוא מדבר לשון הרע על מי? על עצמו

88
00:06:10,160 --> 00:06:14,440
,כשאישה מדברת לשון הרע על בעלה
.היא לא מדברת עליו, היא מדברת עליה

89
00:06:14,820 --> 00:06:17,920
?למה? אה, הוא רע
.סימן שאת לא יותר טובה ממנו

90
00:06:19,630 --> 00:06:25,160
אז נא לדעת, כיוון שבורא עולם מתאים
,את הזיווגים, הגורם השלישי בתמונה

91
00:06:25,610 --> 00:06:29,750
.הוא התאים לי את הזיווגים
הוא יודע מה שהוא עושה הקב"ה

92
00:06:29,820 --> 00:06:33,400
יותר טוב ממה שאתה רואה. אתה רואה
.מתחת לאף, הוא רואה מראשית אחרית

93
00:06:33,870 --> 00:06:37,670
.ולכן הוא התאים בינינו
.אז אני יודעת שהוא מתאים לי

94
00:06:37,940 --> 00:06:41,280
,אז כל דבר שלא טוב שאני אגיד על בעלי
.אז אני אומרת את זה על עצמי

95
00:06:42,240 --> 00:06:46,000
?תבוא הגברת ותגיד, אז מה
?ואם אני סובלת? אני אשתוק

96
00:06:46,710 --> 00:06:48,840
,הוא אומר
?ואם היא מעליבה אותי ליד הילדים

97
00:06:48,960 --> 00:06:51,910
?אז מה אני אגיד
.לכל סיר יש מכסה" ואני אשתוק? לא"

98
00:06:53,180 --> 00:06:57,820
.זה כלפי האדם
,אבל כלפי זה שפוגע

99
00:06:58,260 --> 00:07:01,780
.זה שפוגע צריך לבקש סליחה. בוודאי

100
00:07:02,400 --> 00:07:07,600
אישה שמעליבה את בעלה בפורומים
,ופוגעת בכבודו

101
00:07:07,650 --> 00:07:11,150
.חייבת דחוף לקבל טיפול ועזרה
!חייבת

102
00:07:11,480 --> 00:07:13,750
.אבל אתה מצד עצמך אל תתאכזב

103
00:07:14,020 --> 00:07:18,530
.זהו, הזיווג הזה לא מתאים לי
!ידעתי שזה לא ילך

104
00:07:18,550 --> 00:07:21,370
.לא, מאמי. קח אותה לטיפול

105
00:07:22,380 --> 00:07:24,770
.גם אתה בעל יקר
,גם את גברת יקרה

106
00:07:24,970 --> 00:07:28,480
?בעלך מדבר אלייך לא יפה
?יורד עלייך ליד הילדים? צועק עלייך

107
00:07:28,490 --> 00:07:32,450
!אל תגידי, זהו
.אני חותכת! לא חשבתי

108
00:07:32,550 --> 00:07:36,640
,אני אשאל אותך שאלה. בעלך יש לו בעיה
.יש לו מחלה מסוימת, יש לו אנגינה

109
00:07:37,360 --> 00:07:40,120
בא אל הרופא, הרופא נתן לו
.כדורים כאלה של אנטיביוטיקה

110
00:07:40,140 --> 00:07:45,280
!מה תגידי? וואי, התחתנתי עם בעל בריא
!וואי, יש לו אנגינה, אני חותכת

111
00:07:45,720 --> 00:07:47,210
.אף אישה לא תגיד דבר כזה

112
00:07:47,240 --> 00:07:49,400
.מה...? בוא לרופא, קח את הכדורים

113
00:07:49,900 --> 00:07:51,910
ראיתם פעם אישה מתגרשת
?כי בעלה יש לו אנגינה

114
00:07:52,610 --> 00:07:53,570
!איזה שטויות אלה

115
00:07:54,490 --> 00:07:57,610
,לבעלך אין אנגינה
.יש לו אי-הבנה מהי אישה

116
00:07:58,960 --> 00:08:04,780
.בקופסה צריך להכניס לו דאטה
.את יודעת מה זה דאטה? נתונים

117
00:08:05,120 --> 00:08:07,830
.חסרים לו נתונים בקופסה
...שלחי אותו

118
00:08:08,300 --> 00:08:13,570
,תביאי אותו אלינו, יועצי שלום בית
.נשב, נעשה לו בית ספר מהי אישה

119
00:08:14,310 --> 00:08:17,460
.מחר את מקבלת גבר חדש דנדש

120
00:08:18,010 --> 00:08:21,550
.אבל מה הכוונה "נתגרש
?"לא אל הנער הזה התפללתי

121
00:08:22,230 --> 00:08:24,870
.חבריה, יש תקווה לאחריתכם
,אני אמרתי לכם את זה תמיד

122
00:08:24,890 --> 00:08:26,600
.גם בזמנו בעניין הגירושין

123
00:08:27,090 --> 00:08:32,320
- כשאדם יש לו חור בשן, חור בשן
?סותם את החור או כורת את הראש

124
00:08:33,460 --> 00:08:34,270
?מה דעתכם

125
00:08:35,070 --> 00:08:36,450
,ראיתם פעם אחד בא לרופא שיניים אומר לו

126
00:08:36,460 --> 00:08:38,830
.בחייך, נורא כואבת לי השן
?תחתוך את הראש בבקשה

127
00:08:39,480 --> 00:08:40,330
?תגיד לי, אתה בסדר

128
00:08:41,310 --> 00:08:43,600
לא, לא, אני רוצה להתפטר
.מהלסת הזאת לגמרי

129
00:08:45,480 --> 00:08:46,770
קודם כול הרופא שיניים שולח אותו

130
00:08:46,780 --> 00:08:49,050
.לפסיכיאטר דחוף בכפייה

131
00:08:49,640 --> 00:08:50,650
?תגיד לי, אתה נורמאלי

132
00:08:51,080 --> 00:08:53,310
,עוד לא ראינו בן אדם שיש לו חור בשן

133
00:08:53,370 --> 00:08:54,390
.רוצה לחתוך את הראש

134
00:08:54,810 --> 00:08:56,730
?ראיתם אחד כואבת לו העין, מוציא את העין

135
00:08:57,650 --> 00:08:58,660
!איזו עין זאת

136
00:08:59,240 --> 00:09:05,040
!וואי, וואי, וואי! לא ממושמעת
?בחיים לא ראינו דבר כזה. נכון או לא

137
00:09:05,470 --> 00:09:11,850
,הוא ימכור את הבית שלו
?יגור באוהל בספארי בדשא, כן

138
00:09:12,230 --> 00:09:15,990
 כדי שיהיה לו כסף לשלם לרופא עיניים
.הכי טוב להישאר עם העין האורגינאלית

139
00:09:17,240 --> 00:09:22,600
,חבר'ה, כמו שיש רופא עיניים
,כמו שיש רופא שיניים

140
00:09:22,900 --> 00:09:27,250
,כמו שיש רופא אוזניים
.יש רופא שלום בית

141
00:09:27,700 --> 00:09:30,300
.שמעתם עליו? זה רופא

142
00:09:31,160 --> 00:09:34,370
,אמנם אין לו את הזה, ואת התיק של הזה
.אבל הוא רופא

143
00:09:35,030 --> 00:09:38,470
 מכאן הערה, סוגריים, אני אומר את זה
בסוגריים, אני מבקש מכם

144
00:09:38,480 --> 00:09:40,970
,ציבור מאזינים וצופים יקרים

145
00:09:42,880 --> 00:09:46,080
.לא כל אדם יודע לטפל בשלום בית

146
00:09:47,510 --> 00:09:49,740
...לא כל
.אפילו לא כל רב

147
00:09:50,190 --> 00:09:53,850
 ,זה שהוא קיבל רב שכונה
,רב עיר, הרב הראשי

148
00:09:54,220 --> 00:09:58,210
.זה לא אומר שהוא יודע לטפל בשלום בית
.שלום בית זה מקצוע

149
00:09:59,600 --> 00:10:03,580
."הרב שלי בבית כנסת אמר לי"
.אבל אדוני, הוא לא בעל מקצוע

150
00:10:04,120 --> 00:10:09,370
,שאלתי אותו, את אותו אדם, יש לך חור בשן
?אתה הולך לרב של הבית כנסת או הולך לרופא

151
00:10:10,560 --> 00:10:13,640
 ?אומר לי, לרופא. אמרתי לו, למה
,לך לרב, ישים לך את האצבע על השן

152
00:10:13,660 --> 00:10:17,320
.מי שברך", ייסגר החור"
.התחיל לצחוק. הוא אומר לי, מה פתאום

153
00:10:18,050 --> 00:10:23,040
?אז למה אתה לא הולך לרב שיתקן לך את השן
.הוא אומר, הרב לא מבין בזה-

154
00:10:23,260 --> 00:10:25,130
.אותו דבר, הרב לא מבין בשלום בית

155
00:10:25,380 --> 00:10:30,980
,זה שהרב עוסק בציבור, נותן שיעורים ברבים
.זה יפה מאוד. הוא מוכשר לדרוש דרשות

156
00:10:31,480 --> 00:10:32,990
.הוא אלוף העולם בלהעביר חומר

157
00:10:34,410 --> 00:10:38,890
 לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש
.לאשתו, זה מקצוע. לומדים את זה, חבר'ה

158
00:10:39,290 --> 00:10:41,630
!לומדים את הדבר הזה

159
00:10:42,530 --> 00:10:44,170
.אלה דברים שהם נלמדים

160
00:10:47,160 --> 00:10:48,630
.אלא כדאי לבוא וללמוד

161
00:10:49,160 --> 00:10:54,670
?"...מה זאת אומרת "אני רוצה, אני לא
.אדוני היקר, אתה לא מתגרש, את לא מתגרשת

162
00:10:54,760 --> 00:10:57,160
.לכו ללמוד שלום בית

163
00:10:57,540 --> 00:11:03,170
,ונא לדעת, עוד דבר להכניס לראש
.אני לא החלטתי לבד. יש פה גורם שלישי

164
00:11:03,590 --> 00:11:11,720
הקב"ה גרם לי, הקב"ה עשה לי
.Z, Y, X שאני אבוא ואתחתן עם

165
00:11:12,080 --> 00:11:14,460
?'למה אני מתכוון 'גרם לי ועשה לי

166
00:11:14,830 --> 00:11:21,440
 ברגע שאמר לה, "הרי את מקודשת לי
.'בטבעת זאת", צ'יק, התברר שזה רצון ה

167
00:11:22,160 --> 00:11:24,500
?איפה זה כתוב
.אני אראה לכם

168
00:11:25,730 --> 00:11:29,280
.בספר דברים מתוארת חזרת עם ישראל לארצו

169
00:11:29,940 --> 00:11:34,660
 אומר לנו הקב"ה "כי תבואו אל הארץ
אשר נשבעתי לאבותיכם

170
00:11:36,180 --> 00:11:41,680
 וראיתם בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים"
.אשר לא חצבת, כרמים אשר לא נטעת

171
00:11:42,690 --> 00:11:44,300
."ארץ זבת חלב ודבש"

172
00:11:44,680 --> 00:11:50,160
אחר כך אומרת לנו התורה: "ואמרת ורם לבבך
ושכחת את ה' אלוהיך

173
00:11:50,440 --> 00:11:55,450
 ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי"
."עשה לי את החיל הזה

174
00:11:55,470 --> 00:12:01,790
 ,בעשר אצבעותיי בניתי, עשיתי
?חצבתי, נטעתי, כן

175
00:12:02,440 --> 00:12:04,140
.אומרת לנו התורה, יש לך טעות

176
00:12:04,560 --> 00:12:07,490
?ושכחת את ה' אלוהיך", אתה שוכח אותו"

177
00:12:07,760 --> 00:12:08,750
,אל תשכח

178
00:12:09,050 --> 00:12:12,760
."כי ה' אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל"

179
00:12:13,010 --> 00:12:15,750
."אדם קם בבוקר, "אני בניתי, אני עשיתי

180
00:12:15,770 --> 00:12:20,260
,נכון, אבל וירוס אחד הכי קטן
,לא היית יכול לקום סנטימטר מהמיטה

181
00:12:20,660 --> 00:12:23,940
.עגבנייה לא יכולת להרים
?נכון או לא? מי נתן לך בריאות

182
00:12:24,600 --> 00:12:27,210
?מי נתן לך תנועת איברים
?מי נתן לך שכל

183
00:12:27,790 --> 00:12:32,350
?מי נתן לך רוח לפעול
.הקב"ה, בורא עולם

184
00:12:32,900 --> 00:12:35,240
."אל תגיד "אני, אני, אני, אני
.הוא בתמונה

185
00:12:35,550 --> 00:12:38,360
.נתן אתה בחרת לבחור
.נכון, לעשות את זה או זה

186
00:12:38,680 --> 00:12:40,960
.הקב"ה נתן לך את השכל מה לבחור

187
00:12:41,370 --> 00:12:46,460
לכן כתוב "וזכרת את ה' אלוהיך
."כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

188
00:12:46,680 --> 00:12:49,640
?"מה זה "הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

189
00:12:50,110 --> 00:12:55,640
,"הוא יהיב לך עצה למקני נכסין"
.אומר אונקלוס במקום

190
00:12:56,010 --> 00:12:59,400
.הוא נותן לך עצה לקנות נכס

191
00:13:00,340 --> 00:13:03,880
.שימו לב דבר יפה
?איך אנשים הגיעו להיות מיליארדרים

192
00:13:04,540 --> 00:13:06,720
?מה, הם כאלה מוכשרים כולם
.לא כולם

193
00:13:07,330 --> 00:13:09,690
?אלא מה
?למה הם פתאום התעשרו

194
00:13:09,780 --> 00:13:16,350
תראו, יום אחד הוא קנה איזו סחורה
.שהייתה על הרצפה בגרושים, בגרושים

195
00:13:16,420 --> 00:13:17,980
.טונות בגרושים

196
00:13:18,680 --> 00:13:25,750
לא עבר שבוע, הבורסה קפצה, החומר הזה
.היום עולה פי אלף אחוז יותר ממה שהוא קנה 

197
00:13:26,670 --> 00:13:29,330
.עכשיו כל הסחורה אצלו
.הוא מונופול עולמי

198
00:13:29,430 --> 00:13:31,630
.מרביץ איזה מחיר שבא לו

199
00:13:33,410 --> 00:13:37,550
.שקלים שקלים עליו נופלים
.והוא נהיה מיליארדר

200
00:13:37,950 --> 00:13:43,710
למה? הוא ידע מתי לקנות
.והוא ידע מתי למכור. ככה מתעשרים 

201
00:13:44,360 --> 00:13:48,180
,קונים בזול, מוכרים ביוקר
.אתה סופר את השטרות

202
00:13:48,770 --> 00:13:51,670
עכשיו, ככל שהקנייה יותר זולה
,וכמות יותר גדולה 

203
00:13:52,030 --> 00:13:55,930
,המכירה תהיה שבעתיים ופי לא יודע כמה
.אתה מתעשר

204
00:13:56,530 --> 00:13:57,450
.עכשיו יש לי שאלה

205
00:13:57,800 --> 00:14:01,830
.אדם אומר, שמע, אני יודע
.אני יש לי חוש, כן? איפה לשים את היד

206
00:14:01,860 --> 00:14:06,030
.אתה יודע, אני יודע מה לקנות, מה למכור
?כן? חוש, אה

207
00:14:07,470 --> 00:14:11,400
היו הרבה עם 'חוש' והיום הם עומדים
...בתחנה מרכזית ככה 

208
00:14:11,570 --> 00:14:14,980
,מה זה חוש היה להם
.חבל על הזמן. הכול התרסק

209
00:14:15,360 --> 00:14:20,700
,בדיוק הפוך. הוא קנה ביוקר
.למחרת נפל הכול. הפסיד את הכול

210
00:14:21,770 --> 00:14:28,150
מי נתן לך את העצה לקנות את הנכס? מי אמר
?לך תקנה את זה, עכשיו תקנה, עכשיו תמכור 

211
00:14:28,480 --> 00:14:31,930
,תדעו לכם, לצאת מהמשחק
.צריכים שכל לדעת מתי לצאת מהמשחק

212
00:14:32,630 --> 00:14:35,470
,כשאדם מרוויח, מרוויח, הוא אומר
.אני רוצה עוד יותר להרוויח

213
00:14:35,480 --> 00:14:37,380
.בסוף הנכס נופל, הוא נפל עם הנכס

214
00:14:38,080 --> 00:14:43,540
,היה חכמה לצאת בזמן. מי נתן לך את העצה
?עכשיו תקנה, עכשיו תמכור

215
00:14:44,230 --> 00:14:51,200
."הקב"ה. "הוא הנותן לך כוח לעשות חיל
."הוא יהיב לך עצה למקני נכסין"

216
00:14:51,800 --> 00:14:56,790
 ,הוא נותן לך את העצה, את הגמירות דעת
.עכשיו לקנות, עכשיו למכור

217
00:14:57,040 --> 00:14:58,440
.הוא נותן לך את הגמירות דעת

218
00:14:58,750 --> 00:15:04,140
היות והקב"ה נותן לאדם את הגמירות דעת
,מתי לקנות, מתי למכור

219
00:15:04,780 --> 00:15:07,990
.הוא נותן לך עצה לקנות נכסים

220
00:15:08,790 --> 00:15:13,640
.אז מה שיש לך זה בגלל השכל שה' נתן לך

221
00:15:14,260 --> 00:15:18,050
.הוא נותן לך עצה לקנות נכסים
.עכשיו, רק הגברים עונים לי

222
00:15:19,220 --> 00:15:23,570
?מה הנכס הכי גדול שאדם קנה בחיים שלו

223
00:15:25,840 --> 00:15:26,500
.נו, תענו לי

224
00:15:27,820 --> 00:15:30,500
."זו האישה. אין לך נכס... "את מקודשת לי

225
00:15:30,910 --> 00:15:32,120
.זה נכס לכל החיים

226
00:15:32,220 --> 00:15:35,240
.זה ילדים, זה עולמות, זה... זה נכס

227
00:15:36,740 --> 00:15:38,650
,"הוא הנותן לך כוח לעשות חיל"

228
00:15:38,750 --> 00:15:42,760
,הוא נותן לך עצה לקנות נכסים
!הוא נתן לך את הגמירות דעת - קח אותה

229
00:15:43,320 --> 00:15:45,720
.הרי יצאת עם ההיא, לא נראית לך
.ההיא, האף שלה עקום

230
00:15:45,750 --> 00:15:47,550
.זאת אין לה שכל, זאת הולכת בשיפוע

231
00:15:48,790 --> 00:15:52,200
,פתאום ראית את אשתך, אמרת
!זה! זה זה

232
00:15:52,250 --> 00:15:56,270
?"מי אמר לך "זה זה. לך על זה
?מי אמר לך את זה

233
00:15:56,860 --> 00:15:58,570
.הוא נתן לך כוח לקנות את הנכס

234
00:15:59,510 --> 00:16:03,560
,אישה היא נכס הכי גדול שיש לאדם
.לכן אין תלונות

235
00:16:04,070 --> 00:16:07,140
.הוא אמר לך מה לקנות
.קנית, תשמח בזה

236
00:16:07,310 --> 00:16:12,270
."הוא יהיב לך עצה למקני נכסין"
,לא תמיד אתה רואה מה יוצא מהנכס מיד

237
00:16:12,570 --> 00:16:17,130
 .אבל דע לך, זה הנכס
.הקב"ה נתן לך עצה לקנות את זה

238
00:16:17,350 --> 00:16:18,900
.הוא נותן לך כוח לעשות חיל

239
00:16:19,080 --> 00:16:22,990
?לכן מה אדם שר לאשתו בליל שבת
."אשת חיל"

240
00:16:24,760 --> 00:16:27,910
?איזה יופי
?למה הוא שר לה אשת חיל

241
00:16:27,930 --> 00:16:31,740
.כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל
.והיא החיל

242
00:16:32,010 --> 00:16:34,740
?מה זה החיל
.העצה לקנות את הנכס

243
00:16:36,020 --> 00:16:40,130
,כשאדם מכניס לראש תובנות כאלה, חבר'ה
.כל האש שלו על אשתו יורדת

244
00:16:40,770 --> 00:16:44,950
.כל האכזבות מבעלה נעלמות
.למה? יש פה מי שמנהל את העולם

245
00:16:46,300 --> 00:16:47,150
.נקודה אחרונה

246
00:16:47,970 --> 00:16:51,310
,כשאנחנו עושים טקס של הקידושין
.אנחנו עושים שבע ברכות

247
00:16:51,750 --> 00:16:58,580
'מה אומרים בברכה האחרונה? "ברוך אתה ה
,אלוקינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה 

248
00:16:59,100 --> 00:17:06,500
,חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה"
."אהבה ואחווה, שלום ורעות

249
00:17:07,080 --> 00:17:11,200
 בלילה הכי שמח, יום חתונתו
ויום שמחת לבו, בברכה האחרונה

250
00:17:11,680 --> 00:17:14,520
.אומרים עשר לשונות של שמחה
.בואו נספור

251
00:17:14,770 --> 00:17:18,630
?אשר ברא ששון ושמחה", כן"
.ששון ושמחה, יופי

252
00:17:18,650 --> 00:17:20,790
.חתן וכלה" בצד"
.חתן וכלה בצד

253
00:17:21,100 --> 00:17:26,290
 ,גילה, רינה, דיצה וחדווה"
."אהבה ואחווה, שלום ורעות

254
00:17:26,440 --> 00:17:28,990
.כמה מילים? עשר
עשר לשונות של שמחה

255
00:17:29,210 --> 00:17:32,980
כנגד עשרת הדיברות, כנגד עשרה
.מאמרות שה' ברא את העולם 

256
00:17:33,270 --> 00:17:35,230
?למה עשר לשונות שמחה

257
00:17:35,550 --> 00:17:40,530
יש עשרת הדיברות בהר סיני קיבלנו
.ועשרה מאמרות שה' ברא את העולם

258
00:17:43,930 --> 00:17:45,840
.זה כנגד זה כנגד זה

259
00:17:45,950 --> 00:17:47,840
.בואו נבדוק רק את הדיבר הראשון

260
00:17:48,460 --> 00:17:55,700
אשר ברא ששון ושמחה". יופי, זה מכוון כנגד"
אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

261
00:17:55,710 --> 00:17:59,290
.מבית עבדים", זה הדיבר הראשון"
זה מכוון כנגד

262
00:17:59,720 --> 00:18:05,520
,"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"
.כי זה המאמר הראשון שנברא בו העולם

263
00:18:05,910 --> 00:18:07,420
:אז בואו נעשה את הפירמידה

264
00:18:08,150 --> 00:18:13,600
ששון ושמחה" כנגד "אנוכי ה' אלוהיך"
"אשר הוצאתיך מארץ מצרים

265
00:18:13,740 --> 00:18:17,910
 כנגד "בראשית ברא אלוהים
.את השמים ואת הארץ". זו הפירמידה

266
00:18:18,510 --> 00:18:20,030
?מה זה אומר לי

267
00:18:20,780 --> 00:18:23,640
 אתה יודע מתי יהיה לך
?"ששון ושמחה, חתן וכלה"

268
00:18:24,240 --> 00:18:26,770
את יודעת מתי יהיה לך
?"ששון ושמחה, חתן וכלה"

269
00:18:27,410 --> 00:18:31,680
."כשנדע ש"אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך
.אני בתמונה

270
00:18:33,820 --> 00:18:39,550
 כמו שידעתי להבחין ביציאת מצרים
,בין גוי ליהודי, בין מצרי ליהודי

271
00:18:39,590 --> 00:18:42,610
,בין מכה למכה
.אלה יענשו, אלה לא

272
00:18:42,870 --> 00:18:47,440
.ידעתי להבדיל כשפסחתי על בתי המצרים
?איזה דיוק היה

273
00:18:47,730 --> 00:18:51,000
?איזה דיוק היה ביציאת מצרים
?אדיר, נכון

274
00:18:51,440 --> 00:18:54,850
אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך"
."מארץ מצרים מבית עבדים 

275
00:18:55,490 --> 00:18:56,990
.אני בתמונה של הזיווג הזה

276
00:18:57,760 --> 00:19:00,920
,ומי שמאמין ויודע שבורא עולם נמצא בתמונה

277
00:19:01,870 --> 00:19:03,540
  - אנוכי ה' אלוהיך" בתמונה"

278
00:19:03,880 --> 00:19:06,450
."זוכה ל"אשר ברא ששון ושמחה

279
00:19:09,100 --> 00:19:12,200
 .זה הקב"ה
.עכשיו בואו נעלה למעלה יותר בפירמידה

280
00:19:12,560 --> 00:19:16,430
?מה השלב הבא? מה אמרנו
."בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"

281
00:19:16,570 --> 00:19:18,810
 .יש לי שאלה
?דקה לפני "בראשית ברא" מה היה

282
00:19:20,390 --> 00:19:20,720
.כלום

283
00:19:23,690 --> 00:19:27,040
.ה' אחד ושמו אחד
.זהו

284
00:19:28,520 --> 00:19:31,630
.רק היה רצונו עולם, פוף, יש עולם

285
00:19:32,500 --> 00:19:34,000
.ה' ברצונו ברא את העולם

286
00:19:35,060 --> 00:19:37,900
.העולם הזה נברא מרצונו יתברך
.הוא רצה ונהיה עולם

287
00:19:37,910 --> 00:19:40,100
."ברוך שאמר"
.מה זה "אמר"? רצה

288
00:19:40,720 --> 00:19:46,000
,רצה ונהיה עולם. דרך אגב
.למה כדור הארץ נקרא 'ארץ'? מלשון רצון

289
00:19:47,020 --> 00:19:49,240
.או ראשי תיבות אר"ץ - אלוקים רצה

290
00:19:51,140 --> 00:19:53,250
.'earth' גם באנגלית קוראים לזה

291
00:19:53,910 --> 00:19:56,080
?'earth' אתם יודעים מה זה
.אלוקים רצה

292
00:19:56,930 --> 00:19:58,930
.גם באנגלית זו גם כמעט אותה מילה

293
00:19:59,310 --> 00:20:01,340
.לכן 'ארץ' - אלוקים רצה

294
00:20:01,880 --> 00:20:05,920
.הוא רצה. מקודם היה עולם תוהו ובוהו
.פתאום, בום, יש עולם

295
00:20:06,800 --> 00:20:09,570
 - "אז "אשר ברא
."בראשית ברא את השמים ואת הארץ"

296
00:20:09,720 --> 00:20:14,960
,"זאת אומרת, "אשר ברא ששון ושמחה
 ?אתה יודע מתי יהיה לך ששון ושמחה

297
00:20:15,400 --> 00:20:20,360
.כשיהיה ברור לך שאלוקים ברא את העולם
."בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"

298
00:20:20,630 --> 00:20:23,680
- "אשר ברא ששון ושמחה"
."בראשית ברא אלוקים"

299
00:20:24,500 --> 00:20:26,640
?אתם רואים איך זה מקביל
?מה זה אומר לי

300
00:20:26,840 --> 00:20:30,700
?מה המסר לחתן והכלה? לזוג הזה
.המסר הוא פשוט

301
00:20:31,770 --> 00:20:35,260
,בורא עולם, אתמול לא היה עולם
.היום יש עולם

302
00:20:35,710 --> 00:20:39,580
,גם הזוגיות שלך
.היום לא הולך, מחר תצליח

303
00:20:41,320 --> 00:20:45,360
,מה שנכון עכשיו לא יהיה נכון מחר
.בייחוד בשנות האלפיים באחרית הימים

304
00:20:45,650 --> 00:20:47,910
.חדשות של עכשיו לא נכונות מחר כבר

305
00:20:48,300 --> 00:20:49,870
.כל רגע הכול משתנה

306
00:20:50,150 --> 00:20:53,680
."יוצא ש"תשועת ה' כהרף עין

307
00:20:54,720 --> 00:20:56,790
 ,אם אנחנו נאכל את הלב
.לא נגמור עם זה

308
00:20:57,160 --> 00:21:00,320
 אלא מה? אנחנו חייבים להבין
.שבורא עולם מנהל את העולם

309
00:21:00,340 --> 00:21:02,070
,עכשיו לא טוב לי
.מחר יהיה לי טוב

310
00:21:02,660 --> 00:21:06,090
?מה הפירוש
...כמו שה' בורא את העולם מחדש

311
00:21:06,800 --> 00:21:14,300
אני פעם שאלתי קבוצה, מה דעתכם? העולם נברא
?לפני 6,000 שנה או כל יום הוא נברא מחדש

312
00:21:14,840 --> 00:21:16,300
?כל יום אלוהים בורא אותו מחדש

313
00:21:17,720 --> 00:21:19,250
?מה דעתכם, צופים יקרים

314
00:21:21,130 --> 00:21:25,780
,(העולם הזה זה דבר שהתחיל לפני 6,000 (שנה
?או כל יום נברא מחדש? מה דעתכם

315
00:21:26,620 --> 00:21:27,670
.בואו נבדוק את הפסוקים

316
00:21:28,240 --> 00:21:32,260
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם"
."יוצר אור ובורא חושך

317
00:21:32,460 --> 00:21:35,020
."לא כתוב "יצר אור", "יוצר אור

318
00:21:35,470 --> 00:21:38,130
.עושה שלום ובורא את הכול" - לשון הווה"

319
00:21:39,160 --> 00:21:44,280
?"ברא את הכול". למה אתה אומר "בורא"
?כל רגע נברא העולם, כן

320
00:21:44,670 --> 00:21:49,970
 המחדש בטובו בכל יום תמיד"
.מעשה בראשית". כל יום

321
00:21:50,220 --> 00:21:56,850
 ,"זאת אומרת, רבותיי, "יהי אור
.יהי רקיע", "יהי שמש" - כל שנייה זה נאמר"

322
00:21:57,160 --> 00:21:58,690
...אתה לא שומע, אבל כל שנייה זה

323
00:21:58,940 --> 00:22:03,110
,ברגע שאלוקים יפסיק להגיד
.קרי, לרצות - אין עולם

324
00:22:03,980 --> 00:22:07,620
 ,יוצא, צופים יקרים
.שהכול תלוי ברצונו יתברך

325
00:22:07,680 --> 00:22:11,230
- אז ככה, מה שנכון היום
.לא בטוח שיהיה נכון מחר

326
00:22:12,290 --> 00:22:14,730
.היום אתה אוכל קש, מחר אתה אוכל סטייק

327
00:22:15,700 --> 00:22:18,020
,מה שנכון היום
...זה לא אומר מה ש

328
00:22:18,120 --> 00:22:19,730
.למה? כי ה' ברא את העולם

329
00:22:19,910 --> 00:22:22,550
,אם אני יודע שה' כל רגע בורא את העולם מחדש

330
00:22:23,250 --> 00:22:25,980
.אז החוק שקיים עכשיו יכול להשתנות מחר

331
00:22:26,020 --> 00:22:27,870
.היום אחת ועוד אחת שווה שתיים

332
00:22:28,310 --> 00:22:33,140
,מחר יש מצב שאחת ועוד אחת שווה ארבע
.כי זו בריאה חדשה

333
00:22:33,560 --> 00:22:37,860
.זו לא בריאה עתיקה
.זו בריאה שכל יום מתחדשת

334
00:22:38,510 --> 00:22:41,950
.אז מה שנכון עכשיו לא יהיה נכון מחר

335
00:22:43,080 --> 00:22:46,520
,אם אדם תופס את הנקודה הזאת
.הוא יוצא מכל הדפרסיה שלו

336
00:22:46,950 --> 00:22:51,390
.למה? אז בוראים את העולם מחדש
.אז כל רגע העולם נברא

337
00:22:51,400 --> 00:22:55,710
אז אם ככה, זה שאני כעת במצב לא טוב
.עם אשתי, מחר המצב יהיה טוב 

338
00:22:56,340 --> 00:22:59,590
?תגיד, אז מה, כבוד הרב
.מה זה? אוקוס פוקוס? ודאי שלא

339
00:23:00,370 --> 00:23:09,300
 ,הולכים לקבל עזרה. הולכים לקבל עזרה
.הולכים לקבל למידה, הולכים ליועצי נישואין

340
00:23:09,470 --> 00:23:13,480
.צריכים ללמוד מה זאת זוגיות, ציבור יקר

341
00:23:13,940 --> 00:23:16,890
.צריכים ללמוד מה זאת זוגיות

342
00:23:17,850 --> 00:23:24,520
,ברגע שאדם לומד, הוא משדרג את עצמו
?פתאום אשתו, איך אמרה לי פעם אישה אחת

343
00:23:24,900 --> 00:23:28,060
.הרב, נולד לי בעל חדש

344
00:23:29,620 --> 00:23:34,210
?אתם יודעים מה זה מזכיר לי
."בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"

345
00:23:34,840 --> 00:23:39,600
.מה שהיה רע אתמול, פתאום נהיה טוב היום

346
00:23:40,890 --> 00:23:45,800
.נולדה לי אישה חדשה
.הרב, אני חי באושר ועושר

347
00:23:46,320 --> 00:23:47,810
?אתם רואים שהדברים משתנים

348
00:23:49,080 --> 00:23:52,870
,אז זה לא מה היה הוא יהיה וזהו
 .ונאכל את הלב ונתגרש 

349
00:23:52,970 --> 00:23:57,960
,בשום פנים ואופן. צופים יקרים
,להיות מעודדים, להיות שמחים

350
00:23:58,230 --> 00:24:03,460
 לדעת שבסופו של יום
.אני מתאים לה והיא מתאימה לי

351
00:24:04,030 --> 00:24:07,050
.כן, אבל הרב, אני רואה דפקטים
.אני רואה חסרונות

352
00:24:07,450 --> 00:24:11,160
 ?אתה רואה חסרונות
?מי אמר שזה חיסרון? אולי זה יתרון

353
00:24:12,120 --> 00:24:15,530
?חשבתם על זה
?אולי זה יתרון? מי אמר שזה חיסרון

354
00:24:16,230 --> 00:24:18,500
.לא, הרב, היא עושה כך וכך
?אולי זה טוב לך

355
00:24:18,890 --> 00:24:23,670
 אולי אלוקים חיבר אותך עם האישה הזאת
,עם טבעים כאלה וכאלה וזה שורף אותך

356
00:24:23,920 --> 00:24:27,860
?מעצבן אותך, כדי שתשפר את מידת הסבלנות

357
00:24:29,450 --> 00:24:34,100
,אתן שואלות לפעמים שאלה, ריבונו של עולם
.היו לי כל כך הרבה הצעות טובות

358
00:24:34,110 --> 00:24:35,470
?למה נפלתי על האיש הזה

359
00:24:35,990 --> 00:24:39,520
כי האיש הזה היה צריך להוציא ממך משהו
.שאף אחד לא היה מוציא ממך 

360
00:24:40,210 --> 00:24:41,620
.לכן הצמידו אותך לאיש הזה

361
00:24:42,280 --> 00:24:45,090
 ,יוצא שהחיסרון הוא לא חיסרון
.למעשה הוא יתרון

362
00:24:45,680 --> 00:24:49,880
אלוקים ברא את הבעל והאישה שונים
,במזג, בטבע, באופי ובצורת הגוף 

363
00:24:50,250 --> 00:24:53,630
,כדי שישלימו אחד את השני
.בשביל זה רוצים להתחתן

364
00:24:54,030 --> 00:24:55,790
.כי מרגישים שההשלמה שלי היא שם

365
00:24:56,220 --> 00:24:59,530
.החיסרון אצלי זה היתרון אצלה

366
00:25:00,120 --> 00:25:06,780
,והיא אומרת, החיסרון שלי זה היתרון אצלו
.ואז רוצים להתאחד ואז יש בית

367
00:25:08,640 --> 00:25:12,170
.ככה צריכים להסתכל
.אז לא צריכים להתאכזב ולא לאכול את הלב

368
00:25:13,000 --> 00:25:14,530
.למדנו היום כמה טיפים

369
00:25:15,060 --> 00:25:20,310
 למדנו, א', שהקדוש ברוך הוא
.נותן לך כוח לעשות חיל

370
00:25:21,570 --> 00:25:25,540
 ,הוא נתן לך את הגמירות דעת להחליט
.אז אל תאכל את הלב. זו לא טעות בבחירה

371
00:25:25,890 --> 00:25:33,240
שתיים, למדנו "אשר ברא ששון ושמחה" מכוון
כנגד "אנוכי ה' אלוהיך", אני בתמונה

372
00:25:33,470 --> 00:25:37,560
,ואלוקים בורא את העולם מחדש
."בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"

373
00:25:38,790 --> 00:25:43,930
 ולמדנו עכשיו שלגבר ולאישה
.אין חסרונות ודפקטים, יש יתרונות

374
00:25:44,600 --> 00:25:46,230
.השאלה איך אתה מסתכל על זה

375
00:25:46,840 --> 00:25:50,670
אני רוצה לסיים את הפרק שנקרא

376
00:25:50,700 --> 00:25:52,230
'ציפיות ואכזבות בנישואין'

377
00:25:52,880 --> 00:25:54,320
במשל מאוד מעודד

378
00:25:54,670 --> 00:25:57,630
.שאני חושב שיציל גם הרבה זוגות מגירושין

379
00:25:58,270 --> 00:26:01,890
 צופים יקרים, אם אתם מכירים
,משפחות שעומדות להתגרש

380
00:26:01,940 --> 00:26:04,170
 תגידו להם שיסתכלו
.על הקטע הזה שאני אומר עכשיו

381
00:26:04,380 --> 00:26:07,640
תסתכלו על כל הסרטים
,בנושא אכזבות וציפיות

382
00:26:07,950 --> 00:26:11,850
,אבל בייחוד על המשל הזה
.זה יוציא להם את כל החשק להתגרש

383
00:26:12,230 --> 00:26:13,610
:וכך אומר המשל

384
00:26:14,270 --> 00:26:18,130
 לפני שנים רבות היה איש אחד
?שהיה שואב מים. מה זה שואב מים

385
00:26:18,430 --> 00:26:20,740
.מוט על הכתף, דלי מימין ודלי משמאל

386
00:26:21,100 --> 00:26:24,430
 שנים על גבי שנים
,היה קם בבוקר השכם שואב המים

387
00:26:24,950 --> 00:26:27,840
,ממלא את הדליים, שם על הכתף
,הולך העירה

388
00:26:28,030 --> 00:26:31,630
 ,יושב בכיכר העיר. מוכר המים
.מרוויח כמה לירות. חוזר הביתה

389
00:26:32,260 --> 00:26:36,960
והנה במשך הזמן נהיה חור בדלי השמאלי
.של שואב המים והחלו המים מטפטפים 

390
00:26:37,380 --> 00:26:39,540
.וכאילו שואב המים לא מרגיש שהדלי מטפטף

391
00:26:39,570 --> 00:26:41,730
.עובד איתו כאילו הדלי תקין

392
00:26:42,380 --> 00:26:45,580
,עברו כמה שנים, החור גדל
.המים מה זה טפטפו

393
00:26:45,900 --> 00:26:48,680
,היה ממלא שני דליים
.בסוף מגיע רק עם דלי וחצי

394
00:26:49,100 --> 00:26:53,160
.חצי דלי טפטף לו
.כל הדרך טפטף לו הדלי

395
00:26:56,000 --> 00:26:58,210
 ,והפלא ופלא
.שואב המים לא מחליף את הדלי

396
00:26:58,640 --> 00:27:02,910
והנה לשם המשל, יום בהיר אחד
,פתח הדלי את פיו

397
00:27:02,970 --> 00:27:06,150
 ,פנה אל שואב המים ואמר לו
.אדוני שואב המים, אני לא מבין אותך

398
00:27:07,050 --> 00:27:09,670
.אני לא מבין אותך
?אתה לא רואה שאני מטפטף

399
00:27:10,250 --> 00:27:12,020
?אתה לא רואה שאני מבזבז לך את הסחורה

400
00:27:12,230 --> 00:27:15,750
 ,איזה תענוג יש לך למלא שני דליים
?בסוף להגיע רק עם דלי וחצי

401
00:27:16,060 --> 00:27:19,980
,זרוק אותי. לך לטמבור, תקנה דלי חדש

402
00:27:20,210 --> 00:27:23,570
.תמלא שניים, תמכור שניים, תרוויח יותר

403
00:27:23,990 --> 00:27:26,910
מה יוצא לך מזה שאתה ממלא שני דליים
?בסוף מוכר דלי וחצי

404
00:27:27,610 --> 00:27:30,740
,הביט שואב המים על הדלי ואמר לו
.דלי יקר שלי, לעולם לא אחליף אותך

405
00:27:30,940 --> 00:27:33,560
?אמר לו, אבל למה
.אני מביא לך חצי מהסחורה

406
00:27:33,580 --> 00:27:38,320
 הוא אמר לו, אני אסביר לך. אם שמת לב
כל בוקר כשאני ממלא אותך ואת החבר שלך

407
00:27:38,620 --> 00:27:41,750
 ,וצועד העירה
.אתה תמיד נמצא בצד השמאלי שלי

408
00:27:42,350 --> 00:27:46,160
וכל הדרך העירה אתה מטפטף
.ואני כן רואה את זה 

409
00:27:47,000 --> 00:27:52,010
 בלילה כשאני מסיים את מכירת המים
,וחוזר לאשתי ולילדים

410
00:27:52,550 --> 00:27:54,840
.אני מגלה שהטפטוף שלך גידל פרחים

411
00:27:56,100 --> 00:28:00,700
אני כל לילה קוטף את הפרחים
.ומגיש זר פרחים גדול לאשתי

412
00:28:01,650 --> 00:28:04,190
,אני לעולם לא אחליף אותך
.דלי יקר שלי

413
00:28:04,630 --> 00:28:05,990
.זה טוב לי שאתה מטפטף

414
00:28:06,410 --> 00:28:09,090
.הטפטוף שלך מגדל לי פרחים

415
00:28:11,630 --> 00:28:12,290
?איזה יופי

416
00:28:13,340 --> 00:28:15,620
?יש כאן מישהו מהצופים שאין לו טפטופים

417
00:28:16,210 --> 00:28:17,400
?יש פה מישהו מושלם

418
00:28:18,360 --> 00:28:22,150
,החכמה היא לא להחליף את הדלי
,קרי, להתגרש, לחפש דלי אחר

419
00:28:23,000 --> 00:28:27,670
,כי לדלי הזה יש חור
.אבל לדלי הבא אין ידית

420
00:28:29,110 --> 00:28:32,150
.אין ידית לדלי
?אז מה יותר טוב

421
00:28:32,700 --> 00:28:34,480
?אולי זה עם החור היה יותר טוב כבר

422
00:28:35,380 --> 00:28:36,130
.אין מושלם

423
00:28:36,840 --> 00:28:38,690
?אז מה השגת? מה החלפת

424
00:28:39,510 --> 00:28:42,240
.לכן נא לדעת, כל אחד יש לו טפטופים

425
00:28:42,740 --> 00:28:46,390
.החכמה היא לראות איך הטפטוף מגדל פרחים

426
00:28:46,520 --> 00:28:50,320
,כלומר, איך החיסרון מצמיח יתרון

427
00:28:50,980 --> 00:28:53,410
.כי אחרי כל ירידה יש עלייה

428
00:28:53,910 --> 00:28:56,900
החכמה היא כל ימי חיי הנישואין

429
00:28:57,420 --> 00:29:00,610
,לראות איך השני משלים אותי

430
00:29:01,030 --> 00:29:02,610
,איך היא משלימה אותי

431
00:29:03,120 --> 00:29:05,440
,וממילא אם נגיע לתובנות האלה

432
00:29:05,730 --> 00:29:09,500
נזכה כל ימי חיינו ללקוט פרחים ושושנים

433
00:29:09,830 --> 00:29:15,010
.ולהגיש זרי פרחים עם חיוך זה לזו
.בהצלחה

434
00:29:15,100 --> 00:29:17,120
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

435
01:29:09,705 --> 01:29:22,350
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)