x
הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי: מתן תורה - רות ודוד המלך

הרבנית חדוה לוי

הדאגות שמכבידות על הנפש גורמות לאדם להרגיש שהוא נמצא במקום צר ומצומצם. הרבנית חדוה לוי מסבירה כיצד עבודת המידות פותרת לנו את כל הבעיות?