הרב רונן חזיזה

הרב רונן חזיזה - איך יהודי צריך לקום בבוקר?

הרב רונן חזיזה

מה הזמן הראוי ביותר לקום בבוקר? מה הכוונה להתגבר כארי? הרב רונן חזיזה מסביר את ההלכות בשפה ברורה ונעימה

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,590 --> 00:00:03,250
בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת

2
00:00:03,320 --> 00:00:07,320
קבעו משכנם גדולי הפוסקים
.והמקובלים של עם ישראל 

3
00:00:07,580 --> 00:00:12,280
,שם בתוך אוויר ההרים הגלילי
נכתב ספר ההלכה המרכזי

4
00:00:12,450 --> 00:00:16,210
,שכל בית ישראל הולכים לאורו
.השולחן הערוך

5
00:00:16,400 --> 00:00:19,170
הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך

6
00:00:19,430 --> 00:00:23,640
באורה של תורת הסוד
.ובניגוניה של עיר הקודש שצפת

7
00:00:36,030 --> 00:00:42,150
:ההלכה הראשונה בשולחן ערוך
."יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו"

8
00:00:42,870 --> 00:00:46,720
כאן השולחן ערוך מלמד אותנו
.איך יהודי צריך לקום מהמיטה

9
00:00:47,760 --> 00:00:49,940
."אומר השולחן ערוך: "יתגבר כארי

10
00:00:50,760 --> 00:00:51,750
?למה כמו אריה

11
00:00:52,760 --> 00:00:57,820
,האריה הוא מלך החיות, אבל שימו לב
.האריה הוא לא החיה הכי חזקה

12
00:00:58,190 --> 00:01:00,340
.הפיל יכול לתת לו מכה ולהפיל אותו

13
00:01:00,870 --> 00:01:04,350
?למה האריה הוא המלך
.כי יש לו לב של אריה

14
00:01:05,000 --> 00:01:09,430
,אם אריה ייכנס לתוך עדר של כבשים
.כולם בורחים

15
00:01:10,120 --> 00:01:12,760
,למה? יתאספו כולם יחד
.יתגברו על האריה

16
00:01:13,570 --> 00:01:14,890
.יש להם לב של כבש

17
00:01:15,250 --> 00:01:18,970
.האריה הוא אמיץ, הוא גיבור
.יש לו החלטה נחושה

18
00:01:19,530 --> 00:01:23,040
:זה מה שאומר השולחן ערוך
 - אדם קם בבוקר, צריך להחליט

19
00:01:23,190 --> 00:01:24,180
!אני קם

20
00:01:24,810 --> 00:01:28,180
 ?למה צריך להחליט
:כי בדרך כלל אדם קם בבוקר, אומר

21
00:01:28,190 --> 00:01:33,040
?רגע, אני באמת אקום עכשיו"
"?אולי עוד 5 דקות? אולי עוד 10 דקות

22
00:01:33,490 --> 00:01:35,650
,יש כאלה שבודקים אם הפוך עדיין עליהם

23
00:01:36,030 --> 00:01:39,930
,כי אם הפוך לא היה עליהם בשעה האחרונה
.זה לא שווה. צריך לישון עוד פעם מההתחלה

24
00:01:40,290 --> 00:01:42,760
.ואז אדם מתמהמה
:אומר השולחן ערוך

25
00:01:43,160 --> 00:01:45,750
."יתגבר כארי לעבודת בוראו"

26
00:01:46,190 --> 00:01:50,280
.יש לך עבודה, יש לך תכלית
,'התפקיד שלך לעבוד את ה

27
00:01:50,310 --> 00:01:52,300
.לכן אתה צריך לקום כמו אריה

28
00:01:52,970 --> 00:01:57,630
:ואומר השולחן ערוך
."שיהיה הוא מעורר השחר"

29
00:01:58,250 --> 00:02:01,430
פה השולחן ערוך מלמד
.מתי יהודי צריך לקום

30
00:02:01,930 --> 00:02:04,770
.יהודי צריך לקום לפני שהשחר עולה

31
00:02:05,500 --> 00:02:08,530
?לפני שהשחר עולה
.את זה לומדים מדוד המלך

32
00:02:08,670 --> 00:02:13,960
,דוד המלך אמר: "עורה כבודי
."עורה הנבל וכינור, אעירה שחר

33
00:02:14,320 --> 00:02:16,730
.צריך לקום לפני שהשחר עולה

34
00:02:16,920 --> 00:02:20,660
 ,בימינו זה מאוד קשה
,כי יש חשמל, אנשים נשארים עד מאוחר

35
00:02:21,030 --> 00:02:25,030
:אבל בזמן חז"ל זה היה אפשרי
.הולכים לישון מוקדם - קמים מוקדם

36
00:02:25,490 --> 00:02:28,710
?מה הסוד בזמן הזה
.כאן מגיעה תורת הקבלה

37
00:02:29,780 --> 00:02:31,130
,קבלה, רבותיי, צריך להבין

38
00:02:31,350 --> 00:02:35,520
,לפעמים מה שאתה רואה בעולם הזה
.בעולמות עליונים זה הצד השני שלו

39
00:02:35,990 --> 00:02:38,470
,לפעמים מה שנראה לך חושך - הוא אור

40
00:02:39,050 --> 00:02:41,580
- ומה שנראה לך אור
.הוא יכול להיות חושך

41
00:02:42,300 --> 00:02:49,160
,לפי הקבלה, הזמן שלפני שהשמש זורחת
- מחצות הלילה ועד שהשחר מפציע

42
00:02:49,570 --> 00:02:51,360
.יש שעת רצון בשמים

43
00:02:52,050 --> 00:02:54,060
,זו שעה שכל העולמות פתוחים

44
00:02:54,780 --> 00:02:56,390
,כל ההיכלות למעלה בשמים

45
00:02:56,840 --> 00:02:59,880
 והקב"ה מסתובב
,עם נשמות הצדיקים בעולם הזה

46
00:03:00,280 --> 00:03:04,960
,וכשאדם קם בזמן הזה
.הוא יכול לקבל השראה רוחנית גבוהה

47
00:03:05,480 --> 00:03:10,650
 ,כל אחד יכול לנסות את זה, לקום מוקדם
,שלוש לפנות בוקר, שלוש וחצי

48
00:03:10,960 --> 00:03:15,530
.יקום, יתיישב עם עצמו
,לפעמים יש לאדם התלבטות בחיים

49
00:03:15,810 --> 00:03:19,700
.יש לו איזו החלטה גורלית
?הוא לא יודע מה לעשות, כך או כך

50
00:03:19,910 --> 00:03:23,660
 לאיזה כיוון ללכת? לפעמים זה בענייני
.זיווגים או כל התלבטות אחרת

51
00:03:24,040 --> 00:03:28,850
 אם אדם מחפש זמן שבו יכול
- להתיישב בדעתו ולהגיע להחלטה אמיתית

52
00:03:29,280 --> 00:03:31,600
.זה הזמן, לפני עלות השחר

53
00:03:32,050 --> 00:03:35,780
,זה זמן שהשמים פתוחים
.האוויר שקט

54
00:03:36,120 --> 00:03:38,010
.אדם יכול להגיע לדרגות רוחניות

55
00:03:38,540 --> 00:03:43,690
 - "?לכן אם יהודי שואל: "מתי הכי טוב לקום
.זה הזמן, לקום לפני עלות השחר

56
00:03:44,240 --> 00:03:47,600
,קשה לנו בדור שלנו
.אבל מדי פעם לנסות את זה

57
00:03:48,020 --> 00:03:53,490
?מה עושים בזמן הזה
אפשר לשיר שיר לקב"ה, להתחבר לקב"ה

58
00:03:53,720 --> 00:03:56,250
.בלימוד תורה, בשירה ותשבחות

59
00:03:56,800 --> 00:04:00,890
שיר מומלץ לזמן הזה
,נכתב גם כן בצפת עיר הקודש

60
00:04:01,490 --> 00:04:03,590
.'ידיד נפש אב הרחמן'

61
00:04:05,690 --> 00:04:09,170
,כשאדם קם לפנות בוקר

62
00:04:10,430 --> 00:04:14,720
,להיות עם הקב"ה, לזכות בשעת רצון הזאת

63
00:04:17,420 --> 00:04:20,780
,אז כדאי שישיר שיר
,שיר מיוחד

64
00:04:21,780 --> 00:04:23,350
.שיר אהבה לקב"ה

65
00:04:25,510 --> 00:04:33,910
ידיד נפש אב הרחמן"

66
00:04:34,410 --> 00:04:42,460
משוך עבדך אל רצונך"

67
00:04:43,360 --> 00:04:51,720
ירוץ עבדך כמו איל"

68
00:04:52,070 --> 00:04:59,970
ישתחווה אל מול הדרך"

69
00:05:00,430 --> 00:05:07,720
יערב לו ידידותיך"

70
00:05:08,330 --> 00:05:16,190
.מנופת צוף וכל טעם"

71
00:05:16,610 --> 00:05:24,120
הדור נאה זיו העולם"

72
00:05:25,400 --> 00:05:32,730
נפשי חולת אהבתך"

73
00:05:33,240 --> 00:05:40,990
אנא אל נא, רפא נא לה"

74
00:05:41,150 --> 00:05:48,580
בהראות לה נועם זיווך"

75
00:05:49,070 --> 00:05:56,010
אז תתחזק ותתרפא"

76
00:05:56,640 --> 00:06:03,690
.והייתה לך שמחת עולם"

77
00:06:04,800 --> 00:06:11,570
ותיק יהמו נא רחמיך"

78
00:06:12,460 --> 00:06:20,230
וחוסה נא על בן אהובך"

79
00:06:20,690 --> 00:06:27,710
כי זה כמה נכסוף נכספתי"

80
00:06:28,550 --> 00:06:35,780
לראות בתפארת עוזך"

81
00:06:36,240 --> 00:06:43,140
אנא אלי, חמדת לבי"

82
00:06:43,650 --> 00:06:50,920
.וחוסה נא ואל תתעלם"

83
00:06:51,560 --> 00:06:58,440
הגלה נא ופרוס חביב עליי"

84
00:06:59,690 --> 00:07:07,050
את סוכת שלומך"

85
00:07:07,530 --> 00:07:14,880
תאיר ארץ מכבודך"

86
00:07:15,310 --> 00:07:22,270
נגילה ונשמחה בך"

87
00:07:23,570 --> 00:07:30,230
מהר אהוב כי בא מועד"

88
00:07:30,500 --> 00:07:38,090
."וחוננו כימי עולם"

89
00:07:39,630 --> 00:07:41,120
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)