x
הרב מנחם שטיין

הרב מנחם שטיין - איך השפיע עלינו מעמד הר סיני?

הרב מנחם שטיין

כיצד התרחש מעמד הר סיני? מהי המשמעות ההיסטורית שלו? והיכן בעולם יש עוד מדינה שסובלת כל כך הרבה צרות ומלחמות?