x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - נטיות הפוכות, נרכש או מולד?

הרב זמיר כהן

האם נטיות הפוכות הן מולדות או נרכשות במהלך החיים? הרב זמיר כהן עונה על השאלה, ונותן הכוונה להתמודדות בנושא הזה