הרב רונן חזיזה

הרב רונן חזיזה - סוד ההלכה

הרב רונן חזיזה

בין סימטאותיה של עיר הקודש צפת חיו גדולי הפוסקים והמקובלים. בצפת נכתב השולחן הערוך, ספר ההלכה המרכזי שכל בית ישראל הולכים לאורו. הצטרפו עם הרב רונן חזיזה למסע בין סעיפי השו"ע, ביאורה של תורת הסוד וגלגוליה של העיר צפת

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,730 --> 00:00:03,300
בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת

2
00:00:03,370 --> 00:00:07,300
קבעו משכנם גדולי הפוסקים
.והמקובלים של עם ישראל

3
00:00:07,620 --> 00:00:14,790
שם בתוך אוויר ההרים הגלילי נכתב ספר ההלכה
,המרכזי שכל בית ישראל הולכים לאורו

4
00:00:14,950 --> 00:00:16,260
.השולחן הערוך

5
00:00:16,450 --> 00:00:21,030
הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך
באורה של תורת הסוד

6
00:00:21,300 --> 00:00:23,800
.ובניגוניה של עיר הקודש צפת

7
00:00:36,090 --> 00:00:38,030
,ברוכים הבאים לעיר הקודש צפת

8
00:00:38,390 --> 00:00:42,220
,עיר קסומה שמחברת בין שמים לארץ

9
00:00:42,690 --> 00:00:45,470
.מקום שחיו בו אנשי הלכה ואנשי קבלה

10
00:00:45,920 --> 00:00:48,150
.על החיבור הזה אנחנו רוצים לדבר אתכם

11
00:00:51,960 --> 00:00:55,850
,בצפת חיו במשך ההיסטוריה קדושי עליון

12
00:00:56,420 --> 00:00:59,280
.תנאים, אמוראים, חכמים גדולים

13
00:00:59,880 --> 00:01:01,250
.לא סתם הם בחרו במקום הזה

14
00:01:01,880 --> 00:01:07,690
,יש כאן חיבור מיוחד בין שמים לארץ
.חיבור בין פשט לבין פנימיות

15
00:01:08,160 --> 00:01:11,680
לפני קצת יותר מ-500 שנה
,חי כאן רבי יוסף קארו

16
00:01:12,110 --> 00:01:15,070
.שהוא כתב את החיבור המפורסם, שולחן ערוך

17
00:01:15,640 --> 00:01:20,180
שולחן ערוך זהו ספר הלכה
שמסביר לכל יהודי איך צריכים לחיות

18
00:01:20,730 --> 00:01:25,680
,מהרגע שמתעוררים, איך אוכלים
-  איך מדברים, איך מתפללים

19
00:01:25,840 --> 00:01:28,100
.כל פעולה ופעולה
.ספר הלכות

20
00:01:28,770 --> 00:01:30,970
.אבל זה לא רק עניין טכני

21
00:01:31,260 --> 00:01:33,900
.ההלכה היא דבר פנימי, היא דבר עמוק

22
00:01:34,310 --> 00:01:39,850
ההלכה בעצם היא מעשה חיצוני
.שפותח בפניך עולם רוחני וגדול

23
00:01:40,310 --> 00:01:44,200
ובאותה תקופה של רבי יוסף קארו
,חי בצפת האר"י הקדוש

24
00:01:44,540 --> 00:01:47,140
,האר"י ותלמידיו, רבי יצחק לוריא

25
00:01:47,450 --> 00:01:52,010
,שהוא גילה את סודות הקבלה
.את הפנימיות של כל מצווה ומצווה

26
00:01:52,580 --> 00:01:56,700
ובאמת אפשר להמשיל את זה
לחדר שהוא סגור בדלתות חשמליות

27
00:01:56,950 --> 00:02:01,080
ובצד יש קוד שצריכים להקיש
.כדי שהדלת תיפתח

28
00:02:01,380 --> 00:02:02,710
.זוהי מטרת ההלכה

29
00:02:03,320 --> 00:02:07,200
,אתה מקיש את הקוד המיוחד
,ההלכה צריכה להיעשות בצורה מדויקת

30
00:02:07,590 --> 00:02:10,780
,אבל אחרי שאתה מבצע אותה
,אתה לא נשאר במעשה הטכני

31
00:02:11,130 --> 00:02:15,300
אתה חודר פנימה, נפתחת לפניך דלת
,ואתה מגיע לעולם רוחני

32
00:02:15,590 --> 00:02:17,520
.'עולם של קרבת ה

33
00:02:18,300 --> 00:02:21,230
אפשר להגיד את זה בעצם
'כמו הפיוט של 'לכה דודי

34
00:02:21,250 --> 00:02:24,030
,שהתחבר גם בצפת על-ידי רבי שלמה אלקבץ

35
00:02:24,440 --> 00:02:27,750
."ושם כתוב: "סוף מעשה במחשבה תחילה

36
00:02:28,080 --> 00:02:32,320
,מה הכוונה? יש לנו עולם שהוא גשמי
,שהוא עולם המעשה

37
00:02:32,580 --> 00:02:36,460
,אבל יש עולם רוחני
.עולמות עליונים שהם נמצאים במחשבה

38
00:02:36,880 --> 00:02:43,230
החיבור של ההלכה הוא בעצם לחבר את סוף
.המעשה, התחתית של העולם הזה, למחשבה תחילה

39
00:02:43,600 --> 00:02:47,550
,זה סוד ההלכה
."סוף מעשה במחשבה תחילה"

40
00:03:00,890 --> 00:03:05,300
,שני עולמות מחוברים
,עולם העליון ועולם התחתון

41
00:03:05,900 --> 00:03:08,430
.העולם הרוחני והעולם הגשמי

42
00:03:08,860 --> 00:03:10,610
.ההלכה מחברת בין שניהם

43
00:03:11,610 --> 00:03:14,730
.סוף מעשה נעוץ במחשבה תחילה

44
00:03:17,290 --> 00:03:22,230
כך עלה ברצונו להוריד נשמות למטה

45
00:03:22,840 --> 00:03:27,140
ולתת להם תורתו, לחבר אותם

46
00:03:28,550 --> 00:03:33,710
שיהיו קשורים תמיד אתו
ויעלו הכול למעלה

47
00:03:34,420 --> 00:03:40,220
לקשר, לחבר ולאחד
זה העניין

48
00:03:41,160 --> 00:03:45,750
כי סוף מעשה בחשבה תחילה

49
00:03:46,820 --> 00:03:51,450
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

50
00:03:51,970 --> 00:03:57,120
,כי כל דבר הכי קטן אם תחבר אותו לאבא

51
00:03:57,480 --> 00:04:02,600
הוא יהפוך למשהו נפלא במעלה

52
00:04:06,610 --> 00:04:11,800
כל דיבור מזה העולם יקר מאוד למעלה

53
00:04:12,620 --> 00:04:17,200
כל רצון שנעלם בתוך לבך

54
00:04:18,020 --> 00:04:23,320
תאסוף רק נקודות טובות
ותראה אותן לאבא

55
00:04:23,840 --> 00:04:29,610
,כי זו רק האמת שבך
תדע לך

56
00:04:30,160 --> 00:04:35,540
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

57
00:04:35,780 --> 00:04:40,350
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

58
00:04:40,850 --> 00:04:45,820
,כי כל דבר הכי קטן אם תחבר אותו לאבא

59
00:04:46,070 --> 00:04:51,550
הוא יהפוך למשהו נפלא במעלה

60
00:04:55,420 --> 00:04:59,740
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

61
00:05:00,780 --> 00:05:05,400
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

62
00:05:05,850 --> 00:05:10,880
,כי כל דבר הכי קטן אם תחבר אותו לאבא

63
00:05:11,220 --> 00:05:16,190
הוא יהפוך למשהו נפלא במעלה

64
00:05:19,840 --> 00:05:24,920
,המניעות מתגברות בלב וגם במוח

65
00:05:25,590 --> 00:05:29,330
אבל, אחי, חזק ואמץ במלחמה

66
00:05:31,100 --> 00:05:36,180
,ואם תרבה בכיסופים ותתפלל על זה בכוח

67
00:05:36,710 --> 00:05:42,670
את הכול תצליח להגשים בשמחה גדולה

68
00:05:43,020 --> 00:05:47,490
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

69
00:05:48,400 --> 00:05:53,180
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

70
00:05:53,500 --> 00:05:58,420
,כי כל דבר הכי קטן אם תחבר אותו לאבא

71
00:05:58,720 --> 00:06:03,850
הוא יהפוך למשהו נפלא במעלה

72
00:06:07,810 --> 00:06:12,460
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

73
00:06:13,200 --> 00:06:17,960
כי סוף מעשה במחשבה תחילה

74
00:06:18,250 --> 00:06:23,260
,כי כל דבר הכי קטן אם תחבר אותו לאבא

75
00:06:23,540 --> 00:06:28,410
הוא יהפוך למשהו נפלא במעלה

76
00:06:32,210 --> 00:06:36,950
כך עלה ברצונו להוריד נשמות למטה

77
00:06:37,710 --> 00:06:42,150
ולתת להם תורתו, לחבר אותם

78
00:06:43,260 --> 00:06:48,070
שיהיו קשורים תמיד אתו
ויעלו הכול למעלה

79
00:06:48,720 --> 00:06:54,550
לקשר, לחבר ולאחד זה העניין

80
00:06:55,890 --> 00:06:57,330
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (92 מדרגים)