הרב אבנר קוואס

כח הדיבור - הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס

מהו דיבור נכון? וכיצד אפשר לנתב מילים לצורך דברים טובים ובונים? הרב אבנר קוואס בשיעור מעורר מחשבה על כוח הדיבור.

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,910 --> 00:00:14,110
- נדבר היום על הדבר הכי מהותי אצל האדם
.כוח הדיבור

2
00:00:14,780 --> 00:00:18,450
מהו כוח הדיבור ולאן אפשר להגיע

3
00:00:18,460 --> 00:00:20,950
?עם דיבור נכון, או חלילה עם דיבור לא נכון

4
00:00:21,700 --> 00:00:25,620
.את כוח הדיבור למעשה קיבלנו בגן עדן

5
00:00:26,280 --> 00:00:34,710
כשהקב"ה ברא את אדם הראשון, אז כתוב
שם: "ויצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה

6
00:00:35,160 --> 00:00:39,750
וייפח באפיו נשמת חיים"
."ויהי האדם לנפש חיה

7
00:00:40,500 --> 00:00:46,590
:אומר התרגום על המקום
."וייפח באפיו נשמת חיים - רוח ממללה"

8
00:00:46,620 --> 00:00:49,030
?"מה זה "רוח ממללה
.כוח הדיבור

9
00:00:49,810 --> 00:00:52,340
?מה מייחד את האדם משאר החיות

10
00:00:52,860 --> 00:00:55,330
.החיות הן רק מסמנות

11
00:00:56,260 --> 00:00:59,020
,חיה שמפחדת משמיעה צליל כזה

12
00:00:59,400 --> 00:01:02,030
,רעבה - משמיעה צליל כזה
.שמחה - צליל אחר

13
00:01:02,270 --> 00:01:06,940
,חיות אין להן דיבור
.העברת מסרים, דיונים

14
00:01:07,010 --> 00:01:09,350
אין להן. יש להן רק סימנים מוסכמים

15
00:01:09,750 --> 00:01:13,720
שכל קבוצה יודעת את הסימנים שלה
.ולפי זה הם מתקשרים פחות או יותר

16
00:01:14,020 --> 00:01:18,060
לעומת זאת, האדם הוא היצור
.היחידי בעולם שיודע לדבר

17
00:01:18,440 --> 00:01:20,270
:לכן יש ארבע דרגות בטבע

18
00:01:20,750 --> 00:01:23,710
.דומם, צומח, חי, מדבר

19
00:01:24,040 --> 00:01:26,500
.מדבר' זה הדרגה העליונה שנקראת אדם'

20
00:01:26,940 --> 00:01:29,820
.והאדם, כל הייחודיות שלו זה כוח הדיבור שלו

21
00:01:30,230 --> 00:01:33,160
.הפה זה הדבר הראשוני אצל האדם

22
00:01:33,170 --> 00:01:34,870
.התקשורת הראשונית זה הדיבור

23
00:01:35,320 --> 00:01:39,350
ואדם שמנצל את הדיבור שלו
.לדברים טובים קנה את עולמו

24
00:01:39,730 --> 00:01:42,280
- אדם שמדבר לא יפה
.הפסיד את עולמו

25
00:01:42,570 --> 00:01:45,130
."מוות וחיים ביד הלשון"

26
00:01:45,720 --> 00:01:48,400
.הפה הזה הוא מאוד מאוד בעייתי

27
00:01:48,660 --> 00:01:51,300
,הוא גם מכניס דברים
.אבל הוא גם מוציא דברים

28
00:01:52,030 --> 00:01:53,830
?"מה זה "מוות וחיים ביד הלשון

29
00:01:54,330 --> 00:01:57,300
אומר המדרש: בשעה שה' ברא את האדם

30
00:01:58,570 --> 00:02:02,840
הוא דן איך לברוא את
?הלשון הזו שלא תזיק? איך

31
00:02:03,070 --> 00:02:06,040
.אמר כך: אני קודם כול אברא אותה שוכבת

32
00:02:06,060 --> 00:02:09,780
.תראו, הלשון היא שוכבת
האיברים עומדים, הלשון שוכבת

33
00:02:09,800 --> 00:02:11,280
.שתתעצל לקום

34
00:02:11,920 --> 00:02:17,260
אחר-כך אמר: אני אשים לה
,שני מחסומים: שיניים ושפתיים

35
00:02:17,290 --> 00:02:22,470
,ולגברים שפם - שלושה מחסומים
.לבלום את הדיבור הלא נכון

36
00:02:22,970 --> 00:02:24,940
.אחר-כך שם אותה בחושך
...תראו

37
00:02:26,870 --> 00:02:28,960
,יש כאלה שהלשון כל הזמן אצלם באור

38
00:02:29,350 --> 00:02:33,160
,אבל אדם שהוא אדם
.רוב הזמן הלשון בחושך

39
00:02:33,830 --> 00:02:37,230
.ואחר-כך קשר אותה עם טבעות לגרון שלא תשתולל

40
00:02:37,240 --> 00:02:39,600
.תאר לך אדם מדבר, הלשון שלו הייתה עפה? בלגן

41
00:02:40,270 --> 00:02:41,010
.קשורה לגרון

42
00:02:41,390 --> 00:02:43,710
.הוציא לה את העצם שלא תשבור

43
00:02:43,790 --> 00:02:46,230
,בלי עצם היא שוברת עצמות
?מה היה קורה אם הייתה עצם

44
00:02:47,810 --> 00:02:49,450
.הנה, בואו נעשה סיכום

45
00:02:49,920 --> 00:02:51,660
,שם אותה בשכיבה שלא תתעורר

46
00:02:51,760 --> 00:02:55,890
בחושך, שלושה מחסומים, קשר אותה
.עם טבעות לגרון, הוציא לה את העצם

47
00:02:56,450 --> 00:02:59,170
?עזר או לא עזר
.זה לא עזר

48
00:03:00,030 --> 00:03:02,070
!הלשון הזאת משתוללת

49
00:03:02,200 --> 00:03:04,290
.אתה רואה שכוח הדיבור יכול להרוס

50
00:03:04,640 --> 00:03:08,270
- חז"ל אומרים: אדם אומר פה מילה
.מישהו באספמיה קרה לו משהו

51
00:03:08,970 --> 00:03:12,670
.הדיבור הוא כוח עצום
.אדם יכול לשנות מהויות

52
00:03:13,050 --> 00:03:16,190
.חז"ל אומרים שאדם מתפלל
,אם היה רואה מה הוא בונה בתפילה שלו

53
00:03:16,200 --> 00:03:19,760
- אם היו פותחים לו את הרקיעים
!הוא היה מתפלל כל היום

54
00:03:19,840 --> 00:03:22,570
.כל היום עומד ומתפלל
?מה הוא בונה

55
00:03:22,880 --> 00:03:26,910
לעומת זאת, כשאדם מקלל או אומר
.דברים לא יפים - איזה הרס הוא עושה

56
00:03:27,730 --> 00:03:29,620
,אם היה רואה את ההרס הזה
.היה שותק במקום

57
00:03:29,940 --> 00:03:34,300
?למה בורא עולם מסתיר לנו את זה
.כדי שתהיה לנו בחירה להתלבט מה לדבר

58
00:03:34,630 --> 00:03:40,150
,כוח הדיבור הוא דבר עצום
.לכן את האנרגיה הזאת לנצל לכיוון הנכון

59
00:03:40,440 --> 00:03:43,070
?'מה זה 'את האנרגיה לנצל לכיוון הנכון

60
00:03:43,800 --> 00:03:45,660
.קחו טיפ. רבותיי, טיפ לחיים

61
00:03:46,220 --> 00:03:49,170
אמרו חז"ל: כל זמן שאדם לא הוציא

62
00:03:49,190 --> 00:03:51,190
.את המילה מהפה - הוא מלך

63
00:03:52,550 --> 00:03:54,730
.ברגע שהוא הוציא אותה - עבד

64
00:03:56,250 --> 00:03:57,260
?מה הכוונה

65
00:03:57,890 --> 00:04:00,120
.אדם חשב על מישהו משהו לא טוב

66
00:04:00,380 --> 00:04:03,450
:תלמדו רבותיי כלל
,לא כל מה שחושבים אומרים

67
00:04:04,410 --> 00:04:06,180
.לא כל מה שאומרים כותבים

68
00:04:07,180 --> 00:04:08,900
.כתיבה היא החותמת של האדם

69
00:04:09,650 --> 00:04:13,550
אבל גם לא מחשבות... אדם עוברות לו הרבה
.מחשבות. הוא לא אומר את כל מה שהוא חושב

70
00:04:14,330 --> 00:04:18,710
לסנן. מה שיוצא מהפה
.זה המילה של האדם, זה המטבע שלו

71
00:04:20,590 --> 00:04:21,320
.תשמור את הפה

72
00:04:21,690 --> 00:04:25,460
,כל זמן שהמילה בפה
.אתה מלך, אף אחד לא יודע מה אתה חושב

73
00:04:26,010 --> 00:04:30,160
...ברגע שאמרת, "לא, תסלח לי, לא
.אשתי, לא התכוונתי

74
00:04:30,400 --> 00:04:33,910
"...לא התכוונתי אלייך, אמרתי"
?כמו איזה מסכן. למה אמרת את זה

75
00:04:34,680 --> 00:04:38,110
.לא, תביני, יוצאים דברים מהקשרם"
"...את לא הבנת אותי

76
00:04:38,170 --> 00:04:40,960
?בשביל מה אמרת את זה
!תראה איך אתה מסכן

77
00:04:41,420 --> 00:04:44,940
.אתה נהיית עבד
.אתה נהיית משועבד למילה שאמרת

78
00:04:45,450 --> 00:04:48,130
?מה עשית
.אנשים לא מבינים את זה

79
00:04:48,910 --> 00:04:53,780
משחררים מילים. אני לא מדבר
,על ראשי ממשלה, שרים, פוליטיקאים

80
00:04:54,280 --> 00:04:58,890
,אומרים, אחרי זה לך תתנצל
,אני לא חוזר בי, אני כן חוזר בי

81
00:04:58,900 --> 00:05:01,300
,אמרתי, לא אמרתי, כן אמרתי
.לא הבנתם

82
00:05:01,710 --> 00:05:04,050
.לפעמים אתה רואה אנשים מכובדים, כמו תינוק

83
00:05:04,740 --> 00:05:05,920
?אתה אומר: איזה בן אדם זה

84
00:05:06,140 --> 00:05:08,700
?זה המורם מעם

85
00:05:09,470 --> 00:05:12,760
.לעשות רברסים ולנקות אחריו
?בשביל מה

86
00:05:13,080 --> 00:05:18,810
- תראו מה זה כוח הדיבור. כל זמן שאדם לא אמר
.הוא מלך. הוצאת את המילה - נהיית עבד

87
00:05:18,820 --> 00:05:20,750
רבותיי, תאמצו את הטיפ הזה לעצמכם

88
00:05:21,100 --> 00:05:24,570
.גם בחינוך ילדים, גם בזוגיות, גם בעבודה

89
00:05:25,420 --> 00:05:27,350
לא כל מה שאתה חושב
!אתה צריך להגיד

90
00:05:28,090 --> 00:05:31,410
."רבות מחשבות בלב איש"
.אתה יכול לחשוב מהיום עד מחר

91
00:05:31,930 --> 00:05:35,550
.את הפה אתה תשמור
.צריך להיזהר מאוד

92
00:05:35,890 --> 00:05:40,580
לעומת זאת, כולנו יודעים מה כוחה
.של מחמאה, מה כוחה של מילה טובה

93
00:05:40,910 --> 00:05:44,570
.לפעמים אדם קם הפוך, עצוב
.אשתו קמה

94
00:05:44,880 --> 00:05:48,150
ראיתם פעם אישה קמה
?בלי מצב רוח על צד שמאל

95
00:05:48,470 --> 00:05:50,850
?יושבת על המיטה, "מי אני? איך קוראים לי

96
00:05:50,930 --> 00:05:53,250
מה השעה? בשביל מה קמתי"
"?אולי אני לא צריכה לקום לעולם

97
00:05:54,740 --> 00:05:59,700
,באה לצאת לעבודה
"?בעלה אמר לה, שימו לב, "ציפי". -"כן

98
00:06:00,680 --> 00:06:02,210
."שיהיה לך יום נעים"

99
00:06:03,680 --> 00:06:07,280
...פסס
?ראיתם מה זה כוח של מילה טובה

100
00:06:08,110 --> 00:06:11,390
.המיס את הבן אדם
.שינה, עשה לה את היום

101
00:06:12,300 --> 00:06:14,780
עשה לה את היום! זה כמו מים קרים

102
00:06:14,790 --> 00:06:16,280
.על נפש עייפה. תראו מה זה כוח

103
00:06:16,760 --> 00:06:18,490
,לעומת זאת, יש אדם שמח

104
00:06:19,030 --> 00:06:21,360
"!אתה זורק לו מילה: "איך אתה נראה! טפו

105
00:06:21,820 --> 00:06:23,490
!וואי! הרגת אותו

106
00:06:23,990 --> 00:06:25,700
.היה לו מצב רוח, נכנס לדיכאון

107
00:06:26,670 --> 00:06:29,960
.תראו מה זה דיבור
."מוות וחיים ביד הלשון"

108
00:06:30,630 --> 00:06:33,360
.ציבור יקר, לשמור את המילים שלנו

109
00:06:34,050 --> 00:06:35,830
.מילה זה דבר מאוד יקר

110
00:06:35,870 --> 00:06:40,840
,חז"ל אמרו: תדע לך, כשאדם נולד
.הוא נולד עם מכסת מילים מסוימת

111
00:06:40,860 --> 00:06:42,910
.יגמור את המילים - יגמור את חייו

112
00:06:44,250 --> 00:06:46,100
.הבטרייה לאט לאט נגמרת

113
00:06:46,510 --> 00:06:49,040
קצבו לו כך וכך וכך מילים
.לומר כל ימי חייו

114
00:06:49,480 --> 00:06:51,460
השאלה, על מה הוא מוציא
?את הקצבה הזאת

115
00:06:52,110 --> 00:06:54,560
על שטויות והבלים
?או על דברים ברומו של עולם

116
00:06:55,450 --> 00:06:59,880
,יבוא אדם, יגיד: "כבוד הרב, אז מה
.זה מלחיץ מה שעכשיו אתה אומר

117
00:07:00,430 --> 00:07:02,530
"?אז מה, דיבור של אדם נקצב"
.כן, נקצב

118
00:07:03,530 --> 00:07:07,110
?אז מה אני עושה עכשיו כדי למלא את המצבר
?מה עושים כדי למלא את המצבר חזרה

119
00:07:07,520 --> 00:07:09,620
."אמרו חז"ל: "מרבה תורה, מרבה חיים

120
00:07:11,200 --> 00:07:15,750
כשאדם מדבר דברי תורה, דברים ברומו
- של עולם, דברים שעוזרים לציבור

121
00:07:16,360 --> 00:07:20,830
.מטעין את המחסנית מחדש
.המילים חוזרות חזרה לתוקפן

122
00:07:21,110 --> 00:07:23,420
.יש מהות למילים שלו

123
00:07:24,040 --> 00:07:27,130
:אבל אדם שמקשקש, זה כמו ציפור
"...ציף ציף ציף ציף ציף"

124
00:07:27,240 --> 00:07:29,620
.יש אנשים דברנים, מברברים

125
00:07:30,300 --> 00:07:34,530
,החכמה היא: כוח הדיבור, כותב הרב דסלר
.לנצל אותו לדברים מהותיים

126
00:07:35,700 --> 00:07:39,120
,כבר השתנינו מהחיות
,כבר אנחנו מורמים מעם

127
00:07:39,470 --> 00:07:40,660
- כבר אנחנו אנשים

128
00:07:41,110 --> 00:07:44,610
להשתמש במילים
.במידה, במשקל ובמשורה

129
00:07:45,010 --> 00:07:47,200
תדעו לכם, כשאדם שותק
.הוא נהיה עוד יותר חכם

130
00:07:47,210 --> 00:07:48,630
.כשאדם מדבר רואים כמה הוא אפס

131
00:07:48,980 --> 00:07:52,920
:אמר שלמה המלך
."גם אוויל מחריש לחכם ייחשב"

132
00:07:52,940 --> 00:07:55,290
.אוויל זה טיפש, אבל הוא שותק
...אתה רואה אותו

133
00:07:57,110 --> 00:07:59,200
."וואלה", אתה אומר, "זה גאון הגאונים זה"

134
00:07:59,900 --> 00:08:03,560
,רק פתח את הפה, "חבר'ה
."בואו נלך. בואו נלך מפה

135
00:08:05,230 --> 00:08:07,450
,כשפותחים את הפה
.פתאום אתה רואה מי עומד מולך

136
00:08:08,130 --> 00:08:09,190
.הדיבור הוא מאוד חשוב

137
00:08:09,210 --> 00:08:13,980
:ונסיים במה שאמרנו בהגדה של פסח
"?חכם מה הוא אומר"

138
00:08:14,270 --> 00:08:17,640
"?רשע מה הוא אומר"
?"למה חז"ל אמרו "מה הוא אומר

139
00:08:18,130 --> 00:08:23,140
.רשע אומר, חכם אומר, תם אומר
?"מה זה "מה הוא אומר

140
00:08:24,310 --> 00:08:27,270
.חכם מה הוא, אומר

141
00:08:28,240 --> 00:08:30,510
.לפי מה שהוא אומר, אתה רואה שהוא חכם

142
00:08:31,150 --> 00:08:34,470
.רשע מה הוא, אומר

143
00:08:35,270 --> 00:08:38,440
.ראית מה הרשע אומר? לפי האמירה תבין שהוא רשע

144
00:08:39,370 --> 00:08:40,610
.תם מה הוא? - אומר

145
00:08:40,820 --> 00:08:43,910
?מה זאת?" מה התם אומר"
.מה זאת? - זו שאלה של תם"

146
00:08:45,710 --> 00:08:49,510
יוצא שלפי הדיבור של האדם
.אתה יכול לזהות מיהו

147
00:08:49,930 --> 00:08:51,910
.לא צריך להיות באבא ולא עליבאבא

148
00:08:52,340 --> 00:08:55,570
אתה פשוט מקשיב למישהו, אתה רואה מה
- הוא מדבר, אתה רואה אילו דברים הוא אומר

149
00:08:56,180 --> 00:09:03,710
:לפי זה אתה יודע. לכן אומר שלמה המלך
."מצרף לכסף וכור לזהב ואיש כפי מהללו"

150
00:09:04,320 --> 00:09:08,030
.כסף נמדד כמה צרפו אותו בכבשן

151
00:09:08,740 --> 00:09:11,590
?זהב כמה קראט
.לפי כמה הוא היה בכור

152
00:09:12,170 --> 00:09:14,550
.אז הם נמדדים לפי הוצאת הסיגים

153
00:09:14,840 --> 00:09:18,760
?ואיש, איך אתה בודק את האיש
."כפי מהללו"

154
00:09:19,240 --> 00:09:21,140
.מה הוא מהלל - זה האדם

155
00:09:21,440 --> 00:09:24,230
.אדם שמהלל שטויות - שטויות

156
00:09:24,280 --> 00:09:26,230
."וילכו אחר ההבל ויהבלו"

157
00:09:26,660 --> 00:09:29,660
- אדם שמהלל דברים חשובים, צדיקים
.הוא צדיק

158
00:09:30,240 --> 00:09:31,480
.תראה איפה הדיבור שלו

159
00:09:32,000 --> 00:09:34,500
כמו שאומרים: "תגיד לי מי
."החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה

160
00:09:35,060 --> 00:09:36,140
.על אותו משקל

161
00:09:36,660 --> 00:09:38,460
,בוא נראה מה אתה אומר
.אני אדע מי אתה

162
00:09:39,000 --> 00:09:44,280
,אם כן, לאמץ את כוח הדיבור
,להשתמש בו אך ורק לדברים טובים

163
00:09:44,570 --> 00:09:47,170
.דברים בונים, דברים יצרניים

164
00:09:47,360 --> 00:09:49,680
,לא לדבר על אחרים, לא לדבר מילים לא יפות

165
00:09:50,080 --> 00:09:53,890
:לדבר לעניין ואז תתקיים בנו הדרגה הרביעית

166
00:09:53,940 --> 00:09:58,330
."אדם - "ויהי האדם לנפש חיה לרוח מדברת

167
00:09:58,360 --> 00:10:02,410
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)