הרב יגאל כהן

האם גם לרב יגאל כהן יש בעיות ונסיונות?

הרב יגאל כהן

כשיש לנו קשיים אנחנו נשברים. קצת קשה לנו אז אנחנו מרימים ידיים. מדוע לדעת הרב יגאל כהן זו טעות להתייאש?