x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת אמור מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

כיצד "שחרר" הספר זרע שמשון זיווג ל-3 בנות? מהו המפתח לפתיחת שערי הפרנסה? חידוש נפלא מספר זרע שמשון  

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO