הרב גואל אלקריף

תשאף להתקדם - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה אסור לכהן להיטמא למתים? כיצד הלכות דרך ארץ בסעודה הצילו מאות אלפים מהרעלה? למה עושים הילולא גדולה רק לרבי שמעון ולא לרבי עקיבא או לרבי הקדוש ומהו הסוד הגדול שנתגלה בפטירת בחור צעיר?