הרב ראובן זכאים

הרב ראובן זכאים - בידך לשלוט בטבע

הרב ראובן זכאים

"הנעלבים ואינם עולבים..." מהו הכח המיוחד של אדם ששומע את חרפתו, ואינו משיב? עבור מי מוכן הטבע להשתנות?