הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - ניסים ונפלאות

הרב עופר שרביט

עם הדורות, החלו האנשים להשתבש באמונה. כיצד השתמרה התורה לאורך כל הדורות? מי שמכיר בניסים, לא מתפשר על שום דבר