הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן: ארכיאולוגיה תנכי"ת - חלק א’

הרב זמיר כהן

בין החולות וההרים של ארצות המקרא חבוי אוצר גנוז של פיסות הסטוריה הסוחפות ארכיאולוגים מכל העולם, הם באים לחקור שרידים עתיקים שפעם אחר פעם מאמתים את כל סיפורי התנ"ך.

הרב זמיר כהן חושף בסדרה זו תגליות ארכיאולוגיות, מחקרים, ממצאים, ותצלומים נדירים הממחישים את תקופת עם ישראל לדורותיו כפי שלא ראיתם קודם

לרכישת סט הספרים ארכיאולוגיה תנכי"ת https://goo.gl/tnh9EK

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,100 --> 00:00:17,270
.שלום וברכה וערב טוב לכולם

2
00:00:18,390 --> 00:00:22,170
,אנחנו נמצאים בחודש ניסן
.חודש של פריחה, של לבלוב

3
00:00:23,370 --> 00:00:29,490
,חז"ל אומרים שכשם שהטבע פורח
גם האדם מסוגל בחודש הזה לפרוח

4
00:00:29,500 --> 00:00:31,420
.וללבלב יותר מכל השנה

5
00:00:32,020 --> 00:00:36,220
,אז שהשם ייתן לכל הציבור שנמצא כאן
לכל הצופים, לכל המאזינים

6
00:00:36,880 --> 00:00:40,430
,שיהיה חודש של עלייה, פריחה ולבלוב

7
00:00:40,500 --> 00:00:43,400
.גם גאולה פרטית וגם גאולה של כלל ישראל

8
00:00:46,670 --> 00:00:53,340
במרוצת 150 השנים האחרונות
התחוללה בעולם פריצת דרך משמעותית

9
00:00:53,680 --> 00:00:55,630
בכל מה שנוגע לגילויים

10
00:00:57,920 --> 00:00:59,640
של ממצאים ארכיאולוגיים

11
00:00:59,670 --> 00:01:02,530
שהיו טמונים בבטן האדמה אלפי שנים

12
00:01:04,220 --> 00:01:07,430
.ונחשפו במרוצת התקופה הזו

13
00:01:08,990 --> 00:01:13,840
דברים שיש שבעולם מתייחסים אליהם
,כאל עוד נתון מעניין

14
00:01:14,640 --> 00:01:18,830
אבל עבורנו כיהודים
הדברים מתחברים באופן נפלא

15
00:01:20,790 --> 00:01:26,240
לעדות ההיסטורית שהתורה מספרת
בתורה שלנו, מה שהתנ"ך מספר

16
00:01:28,500 --> 00:01:31,310
.מאז המבול ועד התקופה הזו

17
00:01:33,610 --> 00:01:41,400
אנחנו נתבונן, בעזרת השם, בעיקר בממצאים
.שנוגעים לירידה למצרים ועד יציאת מצרים

18
00:01:43,130 --> 00:01:49,990
,עם ישראל יוצא לכיוון ארץ ישראל
.כובש את ארץ ישראל, בונה את ארץ ישראל

19
00:01:52,200 --> 00:01:56,200
,אין ספק שעם כל מה שמצאו
.עדיין לא מצאו את הכול

20
00:01:56,240 --> 00:01:59,360
,הרי ככל שחופרים שוב מוצאים עוד ועוד

21
00:02:00,270 --> 00:02:05,420
אבל די במה שמצאו עד היום
.כדי להיווכח שמשה אמת ותורתו אמת

22
00:02:05,770 --> 00:02:08,650
,דברים שהתנ"ך מדווח עליהם
.הכול אמת לאמיתה

23
00:02:09,240 --> 00:02:12,080
לא שעם ישראל צריך
.את העדויות הארכיאולוגיות

24
00:02:12,600 --> 00:02:15,550
אדם שמאמין באלוקים
,יודע שתורה מן השמיים

25
00:02:16,040 --> 00:02:18,120
.אין לו ספק שהכול מדויק

26
00:02:18,180 --> 00:02:23,450
,אבל גם אותם שפקפקו בעבר
,ככל שחולף הזמן מתגלים דברים חדשים

27
00:02:23,990 --> 00:02:27,710
.כך גם הם מתחברים לאמיתות התורה

28
00:02:28,060 --> 00:02:34,350
אנחנו ניגע בחלק מהממצאים האלה על בסיס
."הדברים שהבאנו בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית

29
00:02:34,720 --> 00:02:40,290
נשתדל לשלב בדברים גם לקחים
.שאפשר ליטול לעצמנו לחיים

30
00:02:40,300 --> 00:02:42,210
,כלומר, לא רק ארכיאולוגיה יבשה

31
00:02:42,810 --> 00:02:46,640
אלא גם ללמוד לעצמנו מוסר השכל
.מההיסטוריה של עם ישראל

32
00:02:47,790 --> 00:02:50,920
כתוב שאדם חכם
,יודע ללמוד מניסיונם של אחרים

33
00:02:51,520 --> 00:02:55,240
ולמדים מתוך התורה, מתוך העדויות
.מוסר השכל לחיים

34
00:02:56,300 --> 00:03:06,230
נפתח ראשית: עצם יציאת מצרים היא בעצם
.אירוע מכונן שבישר לאנושות בשורה גדולה

35
00:03:07,240 --> 00:03:15,780
עד אז אנשים הבינו שיש בעולם אנשים
.שאמורים להיות כל ימיהם עבדים

36
00:03:16,810 --> 00:03:19,840
- אם אתה יותר חזק
,אתה משעבד את מי שחלש

37
00:03:19,930 --> 00:03:23,590
.והחלש נכנע לגורלו
.הוא צריך להיות תחת העול של החזק

38
00:03:24,740 --> 00:03:28,210
עם ישראל לראשונה בהיסטוריה
.הכריז שאין דבר כזה

39
00:03:28,880 --> 00:03:33,540
אל תחשוב שאין דין ואין דיין
,ואתה יכול לרדות באחרים, לשלוט בהם

40
00:03:35,180 --> 00:03:41,730
אלא הקב"ה שומע את שוועתם
.של אותם שנרמסים על ידי האחרים

41
00:03:41,980 --> 00:03:43,220
:אז המסר פה הוא כפול

42
00:03:43,970 --> 00:03:46,850
- גם למשעבד שלא ישעבד אחרים

43
00:03:46,880 --> 00:03:50,710
כל אדם ואדם שידע
,שאסור לו לשעבד אחרים

44
00:03:51,290 --> 00:03:56,760
- וגם מסר למשועבד שידע
,אתה לא אמור להיות משועבד

45
00:03:57,290 --> 00:03:58,880
.יש לך את הכוח לצאת

46
00:04:00,070 --> 00:04:02,560
,וזה נכון לא רק בשעבוד של עם לעם

47
00:04:02,720 --> 00:04:07,640
גם במישור האישי: אדם שמרגיש
,שיש אחרים שהוא משועבד אליהם

48
00:04:08,260 --> 00:04:10,410
,שהם רודים בו ביד חזקה

49
00:04:11,060 --> 00:04:13,340
,שהם כופים אותו, הם מנתבים אותו

50
00:04:14,790 --> 00:04:17,860
,יש מצבים בעולם של ממש התעללויות

51
00:04:18,660 --> 00:04:23,680
ואותו שמתעללים בו, הוא בטוח
.שהוא קורבן שאמור להיות כך כל החיים

52
00:04:24,550 --> 00:04:28,780
ביציאת מצרים הייתה
:הכרזה גדולה לכל העולם

53
00:04:30,250 --> 00:04:34,700
אין מצב כזה שאתה תשלים
.עם כך שאתה משועבד

54
00:04:36,370 --> 00:04:39,640
."התורה אומרת: "כי לי בני ישראל עבדים

55
00:04:39,990 --> 00:04:44,230
אומרת הגמרא: מכאן תלמד שאדם
,הוא עבד רק של אלוקים

56
00:04:44,910 --> 00:04:46,970
.אבל אין מצב של עבד לעבד

57
00:04:47,330 --> 00:04:48,970
,כל בני האדם הם עובדי השם

58
00:04:49,950 --> 00:04:52,230
.ואתה לא אמור להיות העבד של עבד אחר

59
00:04:52,250 --> 00:04:55,840
אתה עבד רק של אלוקים, של מי
.שברא אותך, לא של שום בן אדם אחר

60
00:04:55,870 --> 00:04:57,710
.אתה בן חורין, אתה חופשי לעצמך

61
00:05:00,800 --> 00:05:03,350
עם ישראל לימד את האנושות לקח כפול

62
00:05:04,930 --> 00:05:08,020
.גם מההיבט של למה להיות משועבד

63
00:05:08,120 --> 00:05:10,270
,כשעם ישראל היו משועבדים במצרים

64
00:05:10,920 --> 00:05:13,770
.הם היו משועבדים גם בגוף וגם בנפש

65
00:05:14,390 --> 00:05:17,570
:בגוף - המצרים שלטו בהם
,קבעו להם מתי לקום

66
00:05:18,580 --> 00:05:21,220
,היכן לעבוד, מתי לאכול

67
00:05:22,080 --> 00:05:24,570
.מתי להיות בבית, מתי להיות בעבודה

68
00:05:24,730 --> 00:05:27,760
עבדים. בגוף היו כפויים
,לעשות את מה שאומרים להם

69
00:05:28,580 --> 00:05:31,790
.אבל גם בנפש היו משועבדים ליצר הרע

70
00:05:33,900 --> 00:05:36,700
.כשעם ישראל היו במצרים הם למדו מהמצרים

71
00:05:36,780 --> 00:05:38,640
,הרי החברה מאוד משפיעה

72
00:05:39,450 --> 00:05:45,170
והם ירדו מהאמונה שלהם, ירדו מהדרגה
.הרוחנית הגבוהה שהיו בה לפני כן

73
00:05:46,470 --> 00:05:49,330
מי שמכיר קצת את מה
,שקרה בשואה כשקוראים

74
00:05:49,360 --> 00:05:53,030
,אז אפשר להבין שכשעם משועבד פיזית
.גם נפשית הוא קורס

75
00:05:55,190 --> 00:05:57,540
.הוא מרגיש שהוא משועבד בכול

76
00:05:58,430 --> 00:06:01,680
,ובאמת כתוב שכשעם ישראל הגיעו לים סוף

77
00:06:01,990 --> 00:06:07,800
,מידת הדין קטרגה ואמרה: ריבונו של עולם
.הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה

78
00:06:08,210 --> 00:06:13,540
גם היהודים היו כמו המצרים
?עובדי עבודה זרה, אז במה הם עדיפים

79
00:06:13,570 --> 00:06:15,650
.כך מידת הדין קטרגה על עם ישראל

80
00:06:18,210 --> 00:06:22,410
,כשעם ישראל יצאו ממצרים
:קיבלו את התורה, יש כאן הכרזה נוספת

81
00:06:23,230 --> 00:06:26,180
.אתה לא חייב להיות משועבד ליצרים שלך

82
00:06:26,780 --> 00:06:33,360
,האדם יכול להיות שליט בעצמו
.לתת לשכל, לנשמה לשלוט בנפש

83
00:06:33,400 --> 00:06:35,400
."מה שהמקובלים קוראים "הנפש הבהמית

84
00:06:35,930 --> 00:06:43,020
ביד האדם לנהל את חייו על פי הנכון
.ועל פי האמת, גם אם היו לו הרגלים אחרים

85
00:06:43,520 --> 00:06:45,910
עם ישראל במצרים היו רגילים
,לעבוד את השה

86
00:06:46,840 --> 00:06:50,860
.אבל כשיצאו ממצרים שחטו את השה

87
00:06:51,440 --> 00:06:55,410
?לפני כן הם לא העזו. מי יכול לנגוע בשה
.זה אלוהות של המצרים

88
00:06:56,720 --> 00:07:02,040
לכן הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים
.דווקא בחודש ניסן, שמזלו טלה

89
00:07:02,570 --> 00:07:05,640
שבעצם זה המזל שהמצרים
,היו עובדים אותו, מזל טלה

90
00:07:05,650 --> 00:07:09,040
רק את הכבש הם ראו
.כמייצג את מזל טלה בעולם

91
00:07:10,320 --> 00:07:12,790
,ובליל ט"ו, כשהלבנה במילואה

92
00:07:13,350 --> 00:07:18,170
שאז פסגת החגיגות במצרים
,שהיו עובדים את המזל הזה של השה

93
00:07:18,730 --> 00:07:21,530
.ואז עם ישראל שחטו את השה, צלו אותו

94
00:07:21,720 --> 00:07:26,480
למה דווקא צלו? התורה אומרת דווקא
.לצלות, צלי אש, אסור לבשל אותו

95
00:07:27,360 --> 00:07:31,750
אם אתה מבשל, מי מרגיש את הריח
.של הבישול? רק אתה והמשפחה

96
00:07:31,870 --> 00:07:34,160
 - אם אתה צולה
.כל השכונה מרגישה את הריח

97
00:07:34,880 --> 00:07:38,130
המטרה הייתה לפזר
:בכל המקומות את הידיעה הזאת

98
00:07:38,190 --> 00:07:41,260
,עם ישראל צולים את העבודה זרה כביכול

99
00:07:42,000 --> 00:07:45,710
,לומר: זה לא אלוהות
.אני לא משועבד לו

100
00:07:46,600 --> 00:07:50,100
כך ביד האדם כשהוא מרגיש
,שמשועבד למידת הכעס

101
00:07:50,110 --> 00:07:51,870
?הוא אומר: אני עצבני, מה אני יכול לעשות

102
00:07:52,240 --> 00:07:54,420
.בידך לצאת ולהיות בן חורין

103
00:07:55,310 --> 00:08:00,270
אדם שמשועבד לתאווה מסוימת
.צריך לדעת שהוא בן חורין לצאת

104
00:08:01,360 --> 00:08:04,930
,אתה לא כפוי לאף אחד
.לא בגוף ולא בנפש

105
00:08:04,960 --> 00:08:07,780
.זה המסר המרכזי ביציאת מצרים

106
00:08:08,270 --> 00:08:14,710
וכשאנחנו בליל הסדר יושבים עם הילדים שלנו
..."ומקיימים מצוות עשה מהתורה "והגדת לבנך

107
00:08:15,980 --> 00:08:18,590
:ליל הסדר נקרא ליל הסדר כי יש בו סדר

108
00:08:18,630 --> 00:08:21,360
...קדש ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה

109
00:08:21,880 --> 00:08:26,180
לא כמו סעודה של שבת או של חג
:שהסדר הוא הרבה יותר קצר

110
00:08:26,210 --> 00:08:29,130
.קידוש, נטילת ידיים, סעודה, ברכת המזון

111
00:08:29,780 --> 00:08:32,720
.פה סדר ארוך
?מה המטרה בליל הסדר

112
00:08:33,230 --> 00:08:36,210
,להעביר את המסר לילדים
."והגדת לבנך"

113
00:08:36,520 --> 00:08:41,520
אנחנו בעצם מלמדים אותם. לא רק מספרים להם
.את הסיפור של יציאת מצרים: תדע היסטוריה

114
00:08:42,240 --> 00:08:45,460
אלא תדע שגם אתה בן חורין לעצמך

115
00:08:45,480 --> 00:08:49,020
:וכשתגדל תזכור את זה כל החיים
,אף אחד לא ישעבד אותך

116
00:08:49,500 --> 00:08:55,390
,אלא אתה תחליט לעצמך על פי האמת
על פי הנכון, על פי התורה מה נכון לעשות

117
00:08:55,420 --> 00:09:00,270
,ואתה תוכל לצאת תמיד מכל מצר
.מכל צרה - לרווחה

118
00:09:01,210 --> 00:09:08,550
נעבור כעת לממצאים שהתגלו
.ונפתח ראשית במה שנוגע לירידה למצרים

119
00:09:10,750 --> 00:09:13,360
.עם ישראל ירד למצרים בעקבות יוסף

120
00:09:26,730 --> 00:09:30,290
לא לחינם התורה מציינת
.את העניין הזה של כתונת הפסים

121
00:09:31,070 --> 00:09:34,080
,היום להרבה אנשים יש בגדים צבעוניים

122
00:09:34,240 --> 00:09:36,340
.יש פסים
?מה מיוחד בכתונת הפסים

123
00:09:38,120 --> 00:09:46,240
אבל בממצאים הארכיאולוגיים רואים שבאותה
.תקופה הבגדים של האנשים היו בגדים בצבע אחיד

124
00:09:46,260 --> 00:09:52,700
הטכנולוגיה של האריגה לא הייתה
,כל כך משוכללת לייצר כתונת פסים

125
00:09:52,920 --> 00:09:55,070
.אז אנשים היו לובשים בגד בצבע אחיד

126
00:09:56,220 --> 00:09:59,880
,ליצור כתונת פסים
.רק העשירים, רק המכובדים

127
00:10:00,470 --> 00:10:03,000
,כלומר, ידעו איך עושים את זה
אבל זו הייתה עבודה גדולה

128
00:10:03,990 --> 00:10:06,880
.ורק אנשים בעלי ממון יכלו להרשות לעצמם

129
00:10:07,590 --> 00:10:13,820
כשיעקב עשה לבנו היחיד, ליוסף, כתונת פסים
- כשכל האחים לובשים בגד אחיד

130
00:10:14,230 --> 00:10:16,670
זה אומר שהוא אוהב אותו יותר
.והם קינאו בו

131
00:10:17,280 --> 00:10:19,000
:כך גם רואים בספר שמואל

132
00:10:23,780 --> 00:10:29,330
אזרחים רגילים, בנות רגילות, לא יכולות
,להרשות לעצמן ללבוש בגד עם פסים צבעוניים

133
00:10:29,940 --> 00:10:32,360
.אבל בנות המלך היו לובשות כתונת פסים

134
00:10:32,370 --> 00:10:34,630
.גם כאן רואים את היוקרה של הבגד הזה

135
00:10:35,320 --> 00:10:39,430
בממצאים הארכיאולוגיים
מצאו בציור קיר במצרים

136
00:10:40,650 --> 00:10:43,160
.אנשים שמים, כלומר משם

137
00:10:44,110 --> 00:10:45,670
.הרי המצרים היו כהי עור

138
00:10:46,000 --> 00:10:53,070
המקום שם מאוד חם, והקב"ה ברא בגוף האדם
,יכולת שכשהוא נמצא הרבה שנים במקום חם

139
00:10:53,550 --> 00:10:58,600
הגוף מייצר יותר פיגמנטים כהים
.כדי להגן על עצמו מהקרינה של השמש

140
00:11:00,080 --> 00:11:04,530
,לא כמו שיש כאלה בגלל שרואים צבע עור אחר
.אז רואים את האדם הזה ירוד יותר

141
00:11:05,320 --> 00:11:07,630
,כל העניין של צבע העור זה סוג של הגנה

142
00:11:07,950 --> 00:11:13,190
,שאדם שנמצא במקומות החמים
.העור מפתח פיגמנטים כדי להגן על עצמו

143
00:11:13,810 --> 00:11:16,450
,על כל פנים, המצרים היו כהי עור
.מקום חם

144
00:11:17,140 --> 00:11:20,760
,וכשרואים בציורים מצריים אנשים עם עור בהיר

145
00:11:21,440 --> 00:11:23,070
הארכיאולוגים מיחסים אותם

146
00:11:23,080 --> 00:11:24,670
,לאנשים שבאים מכנען

147
00:11:24,700 --> 00:11:26,790
.כלומר אנשים שהם מזרעו של שם

148
00:11:27,410 --> 00:11:28,960
.המצרים היו מזרע חם

149
00:11:29,720 --> 00:11:32,790
:נוח, אחרי המבול היו לו שלושה בנים
.שם, חם ויפת

150
00:11:33,250 --> 00:11:39,450
,זרעו של חם הגיעו יותר לאזור אפריקה
.המקומות האלה, והם הפכו להיות כהי עור

151
00:11:40,060 --> 00:11:44,000
.והאזורים האלה יותר עם עור בהיר

152
00:11:44,340 --> 00:11:48,710
כתונת הפסים הזו, כשמצאו אותה
,היא בעצם מלמדת על מה התורה מדברת

153
00:11:48,720 --> 00:11:51,090
.מה המיוחד שהיה באותו בגד

154
00:11:51,730 --> 00:11:53,930
.ובאמת חז"ל למדו מזה מוסר השכל

155
00:11:54,060 --> 00:11:56,270
:הגמרא במסכת שבת, דף י', אומרת

156
00:11:56,930 --> 00:12:00,200
 - "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים"

157
00:12:01,350 --> 00:12:05,820
כלומר, אל תיתן העדפה
.לבן אחד על פני הילדים האחרים

158
00:12:06,360 --> 00:12:09,060
,"שבשביל משקל שני סלעים מילת"

159
00:12:09,410 --> 00:12:12,590
.מילת זה בגד יקר, סוג של בד יקר

160
00:12:13,340 --> 00:12:17,760
בשביל משקל שני סלעים מילת"
,שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו

161
00:12:18,090 --> 00:12:22,550
נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר"
."וירדו אבותינו למצרים

162
00:12:23,230 --> 00:12:28,050
בשביל דבר כזה פעוט
,קינאו בו האחים, מכרו אותו לעבד

163
00:12:28,200 --> 00:12:33,180
כל עם ישראל השתעבד שם במצרים
.במשך כל אותן שנים

164
00:12:33,660 --> 00:12:36,930
אף על פי שכבר בברית בין הבתרים
,אמר הקב"ה לאברהם

165
00:12:37,410 --> 00:12:42,010
אבל רואים שהדבר התגלגל
דרך הדבר הזה של קנאה

166
00:12:42,410 --> 00:12:47,670
באמצעות העדפה שנתנו לבן אחד
.על פני הבנים האחרים

167
00:12:48,290 --> 00:12:53,820
לפעמים ההורים מרגישים איזה רגש, האבא או
.האימא מרגישים רגש מיוחד כלפי אחד הילדים

168
00:12:54,460 --> 00:13:00,400
או בגלל שבמראה החיצוני הוא מזכיר להם את
ההורים שלהם שנפטרו מן העולם והוא מאוד דומה

169
00:13:00,730 --> 00:13:02,420
,אז מרגישים איזה קשר רגשי

170
00:13:03,050 --> 00:13:07,900
,או ילד שסבל הרבה שנים, בית חולים
חולי וברוך השם עכשיו הבריא

171
00:13:07,920 --> 00:13:10,780
או ילד שנולד לאחר
.הרבה שנות המתנה וציפייה

172
00:13:11,380 --> 00:13:13,730
.אז עלולים להרגיש יותר קשר רגשי

173
00:13:14,250 --> 00:13:16,120
,גם אם מרגישים וזה לא בשליטה

174
00:13:16,170 --> 00:13:19,150
כי יש את התחושה הזאת
,שמרגישים כלפיו יחס מיוחד

175
00:13:19,430 --> 00:13:21,000
.לא להראות את זה כלפי חוץ

176
00:13:21,480 --> 00:13:25,370
אם הילדים האחרים קולטים
.שזה ילד מועדף, זה גורם לשנאה

177
00:13:25,970 --> 00:13:32,200
,כך גם בירושות. אדם נותן ירושה
,שיזהר לא לתת העדפה לאחד על פני השני

178
00:13:32,210 --> 00:13:35,050
.לא לגרום לקצר ולסכסוך ולקנאה ביניהם

179
00:13:35,540 --> 00:13:38,000
אם יש סיבה מיוחדת, כדאי להתייעץ לפני

180
00:13:38,520 --> 00:13:42,090
אם נכון לתת כאן העדפה לאותו ילד
.בירושה על פני האחרים

181
00:13:42,140 --> 00:13:47,220
שאם לא כן, יש משפחות
,שהאחים היו מגובשים ואוהבים

182
00:13:47,540 --> 00:13:51,580
.ההורים נפטרו - כל המשפחה התפרקה
.על מה? סכסוכי ירושה

183
00:13:51,940 --> 00:13:54,390
,הוא רוצה כך, ולמה הוא קיבל כך
.וזה טוען כך

184
00:13:54,650 --> 00:13:57,180
.וחבל שבשביל כסף משפחה תתפרק

185
00:13:57,620 --> 00:14:00,960
כידוע, יוסף, אנחנו נתקדם הלאה
,במהלך ההיסטוריה

186
00:14:01,100 --> 00:14:06,430
,יוסף ירד למצרים
.היה עבד אצל פוטיפר שר הטבחים

187
00:14:07,080 --> 00:14:11,160
.אשת פוטיפר נתנה בו את עיניה
.חז"ל אומרים שהוא היה יפה תואר ביותר

188
00:14:11,780 --> 00:14:13,260
,והיא לא יכלה לשאת את זה

189
00:14:14,140 --> 00:14:16,690
,תבעה אותו לדבר עבירה
.התחמק ממנה

190
00:14:17,150 --> 00:14:19,310
.הייתה מנסה לפתות אותו גם באיומים

191
00:14:19,320 --> 00:14:21,370
.חז"ל אומרים אילו איומים הייתה אומרת לו

192
00:14:21,400 --> 00:14:23,810
הייתה אומרת לו: אני אעוור אותך
.אם לא תשמע לי

193
00:14:24,400 --> 00:14:26,140
.הרי היא הגבירה והוא עבד בבית

194
00:14:26,730 --> 00:14:28,260
.אמר לה: השם פוקח עיוורים

195
00:14:29,120 --> 00:14:31,630
.אמרה לו: אני אאסור אותך
.אמר: השם מתיר אסורים

196
00:14:31,990 --> 00:14:37,320
.כל מה שהייתה באה... ראתה שזה לא הולך
,ניסתה בטובות, הייתה מתלבשת

197
00:14:37,330 --> 00:14:39,810
בגדים שהייתה לובשת בבוקר"
."לא לובשת בערב

198
00:14:39,830 --> 00:14:42,790
היא כל הזמן מחליפה ועוברת לידו
.ומנסה לפתות אותו

199
00:14:43,600 --> 00:14:47,600
,ויוסף היה איתן וחזק
,עד שכשאף אחד לא היה בבית

200
00:14:48,350 --> 00:14:53,570
,אחזה בבגדו שיישמע לה
."השאיר בגדו בידה וינוס ויצא החוצה"

201
00:14:54,170 --> 00:14:56,600
,ראה שיצר מתחיל להשתלט עליו
,עלול ליפול

202
00:14:56,750 --> 00:15:01,630
העדיף אפילו לא להמתין. הרי אתה
.משאיר בגד שאחר כך ישמש נגדך

203
00:15:02,040 --> 00:15:06,030
- אבל הוא ידע: אני עומד ליפול בעבירה
.העדיף להשאיר את הבגד וברח החוצה

204
00:15:06,700 --> 00:15:08,570
,וכשבאמת בא האדון, בעלה

205
00:15:08,580 --> 00:15:12,900
?סיפרה לו: הנה הבגד, אתה רואה
.נמצא כאן. הוא בא, הוא רצה

206
00:15:13,950 --> 00:15:15,310
.שלח אותו לכלא

207
00:15:16,450 --> 00:15:20,310
שם בכלא פתר את החלומות
.לשר האופים ושר המשקים

208
00:15:20,520 --> 00:15:23,760
כשפרעה לאחר מכן חלם חלום
,ולא ידע מה הפתרון

209
00:15:24,230 --> 00:15:28,080
שבע פרות כחושות
,בולעות את שבע הפרות השמנות

210
00:15:28,480 --> 00:15:33,630
שבע שיבולים כחושות ויבשות בולעות
.את שבע השיבולים השמנות ומלאות החיטים

211
00:15:33,640 --> 00:15:34,290
.לא ידע מה זה

212
00:15:35,510 --> 00:15:38,480
,קרא לחרטומים שלו
."ואין פותר אותם לפרעה"

213
00:15:39,370 --> 00:15:40,790
.היו פותרים, אבל לא לפרעה

214
00:15:40,970 --> 00:15:44,030
,"לא כתוב "ואין פותר אותם
."כתוב "ואין פותר אותם לפרעה

215
00:15:44,950 --> 00:15:47,770
,הוא לא... הרגיש שזה לא זה
.הפתרונות האלה לא נכונים

216
00:15:47,830 --> 00:15:51,450
אחד אמר לו: זה סימן ששבע בנים יוליד
.ושבע בנים ימותו לו

217
00:15:51,740 --> 00:15:53,180
.לא, לא קיבל את הפתרונות האלה

218
00:15:54,400 --> 00:15:58,670
...כשראו שר המשקים... שר המשקים ראה שהוא
,שר האופים נתלה

219
00:15:58,680 --> 00:16:00,430
.אבל שר המשקים חזר לתפקידו

220
00:16:01,480 --> 00:16:06,080
:ראה שהוא כל כך בצער, אמר לו
.היינו בכלא, את חטאיי אני מזכיר היום"

221
00:16:06,110 --> 00:16:09,180
פרעה קצף על עבדיו והייתי במשמר"
.בית שר הטבחים

222
00:16:10,730 --> 00:16:13,240
,והיה שם נער עברי עבד לשר הטבחים"

223
00:16:13,510 --> 00:16:15,180
.כאשר פתר לנו כן היה"

224
00:16:15,890 --> 00:16:19,280
אותי השיב שוב לתפקיד הזה"
."ואותו תלה

225
00:16:21,350 --> 00:16:27,260
:מיד לקחו את יוסף, כתוב בתורה
."ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו"

226
00:16:27,830 --> 00:16:31,470
?"מה זה "ויגלח
.מי שקורא את המילה "ויגלח", מבין תספורת

227
00:16:32,550 --> 00:16:35,530
,בלשון התורה "תגלחת" היא קרחת לחלוטין

228
00:16:35,700 --> 00:16:38,470
,לא תספורת נחמדה כזו
.משאיר איזו בלורית מקדימה

229
00:16:39,780 --> 00:16:43,800
- היו באים לפני פרעה
.ויגלח", גילוח מוחלט"

230
00:16:44,050 --> 00:16:47,090
החליף את הבגדים, הביאו אותו
.לפני פרעה והוא פתר לו את החלום

231
00:16:47,300 --> 00:16:53,470
אמר לו: זה מראה ששבע שנות שבע
.יהיו עכשיו ולאחר מכן שבע שנות רעב

232
00:16:53,910 --> 00:16:58,620
 - מה שראית שהכחושות
,גם השיבולים, גם הפרות - בולעות את השמנות

233
00:16:58,630 --> 00:17:01,250
זה אומר שבשנות הרעב
.אף אחד לא יזכור שפעם היה שבע

234
00:17:01,570 --> 00:17:02,820
.כל כך יהיה מצב קשה

235
00:17:03,300 --> 00:17:06,520
,ולכן תארגן עכשיו הרבה תבואה
,תשים במחסנים

236
00:17:06,840 --> 00:17:08,020
.תקדם את פני הרעה

237
00:17:09,080 --> 00:17:11,080
,מה שראית גם פרות, גם שיבולים

238
00:17:11,640 --> 00:17:16,140
.כי הקב"ה ממהר לעשות את זה
.כלומר, אין זמן, תזדרז

239
00:17:16,520 --> 00:17:17,930
.לכן הראו את זה בחלום פעמיים

240
00:17:19,090 --> 00:17:24,580
.פרעה מתפעל, אומר לו "אין נבון וחכם כמוך
.אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי

241
00:17:24,760 --> 00:17:26,250
."רק הכיסא אגדל ממך"

242
00:17:26,900 --> 00:17:29,250
:וכאן מגיעים הפסוקים שלפנינו

243
00:17:36,220 --> 00:17:37,170
.שש" זה פשתן"

244
00:17:43,350 --> 00:17:46,360
יש לו שתי מרכבות, אחת שהוא רוכב

245
00:17:46,890 --> 00:17:48,470
.וזו מרכבת המשנה

246
00:17:53,640 --> 00:17:56,310
מה פירוש המילים
?"וישם רביד הזהב על צווארו"

247
00:17:56,510 --> 00:18:00,410
המילה "רביד" תמיד בהיסטוריה
.לא כל כך הובנה, כי יש שרשרת

248
00:18:00,860 --> 00:18:02,440
.מה שמים על הצוואר? שרשראות

249
00:18:02,930 --> 00:18:04,580
,רביד זה נשמע משהו גדול

250
00:18:05,190 --> 00:18:08,770
אבל אף אחד לא ידע מה זה הרביד הזה
.ששמו אותו על צווארו של יוסף

251
00:18:09,510 --> 00:18:20,930
בחפירות הארכיאולוגיות במצרים נמצא ציור קיר
,באחד מהחדרים של אחד הפרעונים

252
00:18:21,640 --> 00:18:25,540
.ושם רואים אדם מחזיק בידיו רביד זהב

253
00:18:25,850 --> 00:18:28,200
,רביד הזהב רואים שהוא מאוד רחב

254
00:18:28,680 --> 00:18:31,490
.כמות הזהב שם היא גדולה, לא כמו שרשרת קטנה

255
00:18:31,630 --> 00:18:34,000
.וכך בעצם העלה אותו לגדולה

256
00:18:34,880 --> 00:18:36,380
?"מה זה "מרכבת המשנה

257
00:18:37,160 --> 00:18:39,720
."וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו"

258
00:18:40,900 --> 00:18:46,860
בשנת 1922 מצאו במצרים
,את קברו של תות ענח' אמון

259
00:18:47,580 --> 00:18:49,870
.ובקבר הזה מצאו את המרכבה שלו

260
00:18:50,520 --> 00:18:56,110
זוהי מרכבה מזהב
.שהיה רוכב עליה פרעה

261
00:18:57,300 --> 00:18:59,860
,רואים שהמרכבה הזו לא הייתה מרכבה סגורה

262
00:19:00,170 --> 00:19:02,750
.אלא הוא היה עומד, מחזיק החיה לעין כול

263
00:19:03,960 --> 00:19:08,590
ויש מרכבה למלך
.ומרכבת המשנה שנתן אותה ליוסף

264
00:19:11,310 --> 00:19:14,930
זה גם נותן לנו להבין
את מה שחז"ל אומרים במדרש

265
00:19:15,680 --> 00:19:19,930
,שכשיוסף יצא על כל ארץ מצרים
,עשו לו תהלוכה כזו

266
00:19:20,660 --> 00:19:25,070
היו בנות מצרים עומדות על החומות מסביב

267
00:19:25,790 --> 00:19:27,780
.וכל כך היו רוצות שיסתכל עליהן

268
00:19:27,800 --> 00:19:30,240
,הוא היה עומד במרכבה
.עיניו למטה

269
00:19:31,360 --> 00:19:33,770
.רצו שיסתכל עליהן
.אולי הוא ירצה מישהי מהן

270
00:19:33,900 --> 00:19:36,280
,בחור רווק, צעיר, הופך להיות משנה למלך

271
00:19:36,710 --> 00:19:38,630
.יפה תואר ביותר
.כולן רצו אותו

272
00:19:39,210 --> 00:19:40,480
.אבל הוא לא היה מעיף מבט

273
00:19:41,010 --> 00:19:45,100
,אז היו זורקות עליו את התכשיטים שלהן
.רק שיראה אילו תכשיטים זורקות

274
00:19:45,510 --> 00:19:48,670
,ויוסף שמר על עצמו
,לכן כשיעקב אבינו בירך אותו

275
00:19:49,240 --> 00:19:54,910
,אמר לו: "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין
."בנות צעדה עלי שור

276
00:19:54,940 --> 00:19:59,480
שור זו חומה. הבנות צעדו על החומה
- והוא שמר על העיניים שלו

277
00:19:59,650 --> 00:20:01,080
.יהיה מוגן מעין הרע

278
00:20:01,590 --> 00:20:05,290
עד כדי כך, בגמרא כתוב שאדם שמפחד
,שאולי עכשיו עושים לו עין הרע

279
00:20:06,300 --> 00:20:10,750
בא עם איזה רכב מפואר או עכשיו הוא מאוד
,מתבלט ומפחד אולי מישהו עושה לו עין הרע

280
00:20:11,390 --> 00:20:16,370
אומרת הגמרא שישים את אגודליו
:בשתי הידיים זו בזו ויאמר

281
00:20:16,480 --> 00:20:20,270
אני מזרעו של יוסף באתי
.שלא שלט בו עין הרע

282
00:20:20,830 --> 00:20:26,050
שם זה כתוב בארמית: "אנא מזרעא דיוסף
."קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא

283
00:20:26,560 --> 00:20:31,840
.אני באתי מזרעו של יוסף
,יוסף הוא כמו דגים שהם מכוסים

284
00:20:31,900 --> 00:20:33,170
.שום עין הרע לא שלט בו

285
00:20:33,370 --> 00:20:37,200
זה בזכות זה, הוא שמר
על העיניים שלו - כנגד זה קיבל

286
00:20:37,940 --> 00:20:42,120
שאף עין הרע, שום עין הרע
.לא יפגע בו ולא בזרעו לדורות עולם

287
00:20:42,290 --> 00:20:45,060
.זה חשוב לדעת
,לפעמים אדם עומד בניסיון לא קל

288
00:20:46,030 --> 00:20:49,140
.אבל הקב"ה נותן לו שכרו פי כמה וכמה

289
00:20:49,760 --> 00:20:58,740
חז"ל מספרים שכל כך היה יוסף יפה תואר
.עד שאשת פוטיפר הפכה להיות חולה

290
00:20:59,520 --> 00:21:03,280
,לא אוכלת, לא שותה
.מתחילה להצטמק, נכנסה לדיכאון

291
00:21:04,050 --> 00:21:06,130
:חברותיה אמרו לה
?מה את עושה מזה עניין

292
00:21:06,140 --> 00:21:09,350
.את גבירה כל כך חשובה
.הן היו מדברות פתוח בינן לבין עצמן

293
00:21:09,960 --> 00:21:12,610
,חסר לך? יש שפע של גברים
.תיקחי את מי שאת רוצה

294
00:21:13,530 --> 00:21:16,670
אמרה להן: אתן לא יודעות
.כמה יפה הוא

295
00:21:16,740 --> 00:21:18,370
?אמרו לה: טוב, כמה יפה
.יש עוד יפים

296
00:21:19,580 --> 00:21:22,320
.עשתה להן תרגיל
.הזמינה אותן למסיבה

297
00:21:23,420 --> 00:21:27,510
הן, נשות האצולה, היו כל פעם כל אחת
.עושה מסיבה לכל החברות שלה

298
00:21:28,490 --> 00:21:33,610
.הזמינה אותן למסיבה
הניחה על השולחנות צלחת

299
00:21:33,970 --> 00:21:37,420
.עם סכין חדה ותפוח עץ יפה, גדול

300
00:21:37,940 --> 00:21:40,920
,זו מנה ראשונה לפתוח את התיאבון
.אוכלים קודם תפוח

301
00:21:42,350 --> 00:21:44,860
.ואמרה ליוסף: אתה עורך את השולחנות

302
00:21:44,880 --> 00:21:47,410
.אתה תגיש כשאנחנו יושבות לאכול
.הוא עבד בבית

303
00:21:48,420 --> 00:21:49,510
.אתה תגיש את האוכל

304
00:21:52,270 --> 00:21:56,930
,כשישבו ליד השולחנות
:יצאה החוצה, רמזה ליוסף

305
00:21:56,950 --> 00:21:57,930
.תכניס את הסלטים

306
00:21:59,230 --> 00:22:02,580
.והן מתחילות לאכול את התפוח
.לוקחות את התפוח ומקלפות אותו

307
00:22:03,440 --> 00:22:07,410
,כשנכס יוסף, רק ראו אותו
.קילפו את הידיים שלהן

308
00:22:08,080 --> 00:22:08,980
.כולן נפצעו

309
00:22:10,100 --> 00:22:12,290
אמרה להן: אתן רואות
?עם מה אני מתמודדת

310
00:22:12,850 --> 00:22:15,450
.יום-יום אני רואה אותו
?...אתן שואלות אותי איך

311
00:22:15,870 --> 00:22:18,860
.היופי שלו היה... מגנט אותן

312
00:22:20,420 --> 00:22:25,960
,ובחור כזה עומד בניסיון
נמצא במצרים בלי השגחה, בלי הורים

313
00:22:28,730 --> 00:22:30,570
.והוא משועבד
הוא יודע שהיא יכולה

314
00:22:30,580 --> 00:22:32,420
,לזרוק אותו לכלא
.היא יכולה להרוג אותו

315
00:22:33,000 --> 00:22:35,410
.אבל שמר על עצמו - עלה לגדולה

316
00:22:36,010 --> 00:22:37,760
.זכה למלכות בסופו של דבר

317
00:22:39,270 --> 00:22:41,110
.ידוע, יוסף נקרא יוסף הצדיק

318
00:22:42,490 --> 00:22:46,320
.אדם שומר על הברית
,"כתוב בפסוק: "וצדיק יסוד עולם

319
00:22:46,430 --> 00:22:50,640
,זה נקרא ספירת יסוד
.שאדם ששומר זוכה אחר כך למלכות

320
00:22:51,910 --> 00:22:55,700
,"בספר "התנ"ך כהיסטוריה
,נכתב על ידי חוקר לא יהודי

321
00:22:56,460 --> 00:22:58,890
הוא כותב כך: "שם המצרי

322
00:22:58,900 --> 00:23:01,040
,שלו נמכר יוסף הוא פוטיפר"

323
00:23:01,910 --> 00:23:04,530
.וזה שם אופייני ושכיח במצרים"

324
00:23:05,610 --> 00:23:09,290
,"'במצרית הוגים שם זה 'פא-די-פא-רע"

325
00:23:09,300 --> 00:23:10,580
.זה על פי המחקר של היום

326
00:23:10,610 --> 00:23:12,980
,"כלומר: שי מאת האל"

327
00:23:13,910 --> 00:23:15,240
רֵעַ" או "רַע", אני לא יודע"

328
00:23:15,290 --> 00:23:16,300
.איך קוראים את זה שם

329
00:23:16,880 --> 00:23:19,230
,אולי המילה "רַע" במצרית יש לה משמעות אחרת

330
00:23:19,310 --> 00:23:20,970
.אבל זה שם אחד האלילים שלהם

331
00:23:21,950 --> 00:23:24,580
עלייתו של יוסף לדרגת משנה במצרים"

332
00:23:24,590 --> 00:23:26,960
.מסופרת בתנ"ך בדיוק של פרוטוקול"

333
00:23:28,020 --> 00:23:31,200
,הוא מולבש שרד לפי משרתו הגבוהה"

334
00:23:31,930 --> 00:23:33,480
,"טבעת ניתנה על ידו"

335
00:23:33,550 --> 00:23:34,790
.אלה הפסוקים שראינו קודם

336
00:23:35,570 --> 00:23:36,740
."חותמת פרעה"

337
00:23:38,140 --> 00:23:39,890
.כלומר הטבעת היא בעצם החותמת

338
00:23:39,980 --> 00:23:42,850
.וכן ניתן לו בגד בד יקר ורביד זהב"

339
00:23:43,650 --> 00:23:46,980
ובדיוק כך מציירים ציירים מצרים"

340
00:23:47,150 --> 00:23:48,790
על הקירות ועל תבליטים"

341
00:23:49,320 --> 00:23:52,010
כל חגיגה שיש בה משום הטלת משרה"

342
00:23:52,020 --> 00:23:52,810
."על שכם מישהו"

343
00:23:53,400 --> 00:23:56,450
את זה הוא כותב
כשגילו לפני 100 שנה במצרים

344
00:23:56,630 --> 00:23:58,700
.את הציורים של מה שקרה אז

345
00:23:58,760 --> 00:24:00,610
.נראה דוגמה לאחד הציורים האלה

346
00:24:01,310 --> 00:24:03,800
כאן אנחנו רואים ציור
.שהתגלה במצרים

347
00:24:04,300 --> 00:24:06,790
.רואים את פרעה יושב על כיסאו

348
00:24:07,520 --> 00:24:09,620
.זה האדם שמביאים אותו לפניו

349
00:24:09,780 --> 00:24:13,210
.רואים איך ששמים לו רביד זהב על צווארו

350
00:24:13,780 --> 00:24:14,580
,זה ממש רואים

351
00:24:14,590 --> 00:24:16,680
.יש פה שני רבידים שנמצאים על הכיסא

352
00:24:17,360 --> 00:24:18,600
.ציירו את זה בצורה כזו

353
00:24:19,250 --> 00:24:21,720
וכאן מניחים לו את רביד הזהב על צווארו

354
00:24:21,860 --> 00:24:24,360
.והראש מגולח לחלוטין

355
00:24:24,690 --> 00:24:27,970
."ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה"

356
00:24:28,480 --> 00:24:31,120
כשהחוקרים ראו את התיאור הזה

357
00:24:31,230 --> 00:24:34,180
.של הכתרת שר מצרי, התפעלו

358
00:24:34,330 --> 00:24:37,320
אמרו: רואים שמי שכתב את התורה
.זה כמו פרוטוקול

359
00:24:37,580 --> 00:24:40,490
.ידע בדיוק איך בזמנם היו נוהגים לעשות

360
00:24:40,500 --> 00:24:44,250
כלומר, מבחינתם זה חיזוק
לאמינות של הפרטים של התורה

361
00:24:44,270 --> 00:24:49,330
כשמוצאים שהתיאור שנמצא שם
.זה מה שרואים היום בממצאים הארכיאולוגיים

362
00:24:50,380 --> 00:24:52,320
כמשנה למלך עולה יוסף

363
00:24:52,410 --> 00:24:54,130
.למרכבת המשנה של פרעה

364
00:24:54,480 --> 00:24:57,100
,ואכן המרכבה הראשונה הייתה ביד השליט"

365
00:24:57,590 --> 00:24:59,210
ואילו במרכבת המשנה"

366
00:24:59,530 --> 00:25:01,620
."ישב הבכיר בפקידי המדינה"

367
00:25:02,180 --> 00:25:06,110
.כך על פי המחקרים שנעשו על ידי החוקרים

368
00:25:06,960 --> 00:25:08,510
היו בעבר כאלה חוקרים

369
00:25:08,530 --> 00:25:11,090
שפקפקו באמינות הסיפור המקראי

370
00:25:11,960 --> 00:25:14,440
.שיוסף הכריז על שבע שנות רעב

371
00:25:14,530 --> 00:25:17,060
,בתחילה שבע שנות שבע
.אחר כך שבע שנות רעב

372
00:25:18,180 --> 00:25:22,560
,ובאמת מצרים ניצלו בזכות יוסף
.שמילא מחסנים של בר

373
00:25:22,610 --> 00:25:24,810
זה היה נראה תמוה
,בתנאים של הימים ההם

374
00:25:25,310 --> 00:25:27,170
?לשמור תבואה למשך שבע שנים

375
00:25:27,260 --> 00:25:30,220
?זה נשמע... איך
.לא היו מקררים, לא היה שום דבר

376
00:25:30,230 --> 00:25:32,340
?במצרים החמה איך אפשר לשמור

377
00:25:33,180 --> 00:25:36,540
אז היו כאלה שחשבו שאולי חלילה
מי שכתב את התנ"ך

378
00:25:37,180 --> 00:25:40,340
קצת ניפח את הסיפור
.או אפילו חס ושלום זייף

379
00:25:40,350 --> 00:25:40,940
.היו טענות

380
00:25:41,400 --> 00:25:44,470
,מי שלא מאמין שתורה מן השמיים
.חושד שאולי יש פה המצאות

381
00:25:44,860 --> 00:25:46,450
.אנחנו יודעים שהכול מדויק

382
00:25:47,340 --> 00:25:52,520
,בשנת 1887
,כלומר לפני קצת יותר מ-100 שנה

383
00:25:53,370 --> 00:25:58,260
חוקר אנגלי שחיפש במצרים
ממצאים חדשים

384
00:25:58,690 --> 00:26:01,860
נכנס למקומות מסוכנים
.שאחרים היו חוששים להיכנס

385
00:26:02,430 --> 00:26:04,340
,להפתעתו הוא ראה את הכתובת הזאת

386
00:26:04,350 --> 00:26:07,310
שאנחנו רואים כאן
.בתמונה שלפנינו על הסלע

387
00:26:08,050 --> 00:26:10,280
.הכתובת הייתה כתובה בכתב חרטומים

388
00:26:10,360 --> 00:26:12,930
בתחילה לא ידעו לפענח
.את כתב החרטומים

389
00:26:13,540 --> 00:26:18,050
לאחר שלמדו לפענח את כתב החרטומים
עמדו מתפעלים מהסיפור

390
00:26:18,070 --> 00:26:20,720
.שמופיע כאן על גבי הסלע

391
00:26:22,200 --> 00:26:27,930
התברר שיש כאן דברי שבח
שהנציחו לדורות עולם

392
00:26:28,790 --> 00:26:35,110
את המשנה למלך שהציל את מצרים
.בחוכמתו משבע שנות רעב

393
00:26:36,470 --> 00:26:39,460
.כיתוב שנשאר מאז תקופת הפרעונים

394
00:26:40,050 --> 00:26:44,300
והם משבחים את אותו משנה למלך
שהיה חכם ונבון

395
00:26:44,310 --> 00:26:48,150
ובתושייה הגדולה שלו
.הציל את מצרים משבע שנות רעב

396
00:26:48,720 --> 00:26:50,610
."שם שמו "אמחוטפ

397
00:26:51,520 --> 00:26:53,710
ככה הם קוראים
."למשנה למלך הזה, "אמחוטפ

398
00:26:53,910 --> 00:26:57,340
בספר נכנסתי לעניין הזה מה הקשר
,בין אמחוטפ לבין יוסף

399
00:26:58,060 --> 00:27:00,000
.אבל הוא נקרא בשם אמחוטפ

400
00:27:01,200 --> 00:27:02,590
.זה היה לפני יותר מ-100 שנה

401
00:27:03,010 --> 00:27:06,370
,בשנת 2009, כלומר לפני שנים בודדות

402
00:27:07,390 --> 00:27:10,600
,יש שר העתיקות, משהו כזה
.לא יודע איך התואר המדויק שלו

403
00:27:10,620 --> 00:27:15,390
יש שר מיוחד במצרים עד היום
.שהוא ראש מחלקת העתיקות

404
00:27:15,900 --> 00:27:19,820
הוא פרסם שמצאו מטבע מתקופת הפרעונים

405
00:27:20,310 --> 00:27:26,470
שעל המטבע יש שבע שיבולים ירוקות ומלאות
ושבע שיבולים שדופות ויבשות

406
00:27:27,010 --> 00:27:31,580
.ועל המטבע כתוב יוסף בשמו המקורי
.מטבע מתקופת הפרעונים

407
00:27:32,010 --> 00:27:36,960
דבר מדהים שככל שהמחקר מתקדם
.מגלים דברים חדשים

408
00:27:37,390 --> 00:27:40,740
מגלים דברים שגם מי שפקפק
.רואה עד כמה הכול אמיתי

409
00:27:41,020 --> 00:27:44,480
גם החלום של פרעה, פעם היו מספרים
,את זה בצורת בדיחה

410
00:27:44,490 --> 00:27:47,440
?שמי יכול למצוא את החלומות של פרעה

411
00:27:47,810 --> 00:27:52,890
אבל היום רואים שגם מטבע
.שעשו באותה תקופה על העניין הזה

412
00:27:53,650 --> 00:27:55,860
.וכאן אנחנו מגיעים לחידה מסקרנת

413
00:27:56,690 --> 00:27:59,450
הפירמידות בעולם, הפירמידות שבמצרים

414
00:28:00,360 --> 00:28:03,470
מסעירות תמיד
.את הסקרנות של החוקרים

415
00:28:04,020 --> 00:28:06,670
,יש שמייחסים לפירמידות חוכמה מיסטית

416
00:28:07,130 --> 00:28:09,950
שיש שם מערכות על-טבעיות
.ודברים פלאיים

417
00:28:09,970 --> 00:28:13,850
,אבל אפילו אם נעזוב את הטענות האלה
:ניקח את הפירמידה כמו שהיא

418
00:28:14,450 --> 00:28:17,920
.מבנה ענק, מרשים, אדיר ממדים

419
00:28:18,330 --> 00:28:23,180
בכל פירמידה יש אין-סוף
של אבנים גדולות, לבנים

420
00:28:24,590 --> 00:28:26,640
.ובפנים כוכים ומסדרונות

421
00:28:26,650 --> 00:28:30,430
הרי כל פירמידה נבנתה
.עבור אחד הפרעונים שישמש לו כקבר

422
00:28:31,100 --> 00:28:33,680
...ולתוך הקבר
קודם כול הם היו בונים את הקבר

423
00:28:33,690 --> 00:28:36,510
.בצורה מאוד מתוחכמת עם מלכודות

424
00:28:36,690 --> 00:28:40,280
היו יודעים שבגלל שהם מכניסים לקבר
,את כל הרכוש של המלך

425
00:28:40,350 --> 00:28:45,480
כשהמלך היה מת, היו מכניסים לקבר שלו
...את הכיסא, את כל הזהב שלו, את כל ה

426
00:28:46,020 --> 00:28:48,340
,את המרכבה שלו
הכול היו מכניסים

427
00:28:48,900 --> 00:28:50,200
.וגם אוכל היו מכניסים

428
00:28:50,970 --> 00:28:53,800
הם היו מאמינים שאחרי
.שכולם יוצאים הוא קם ואוכל

429
00:28:53,810 --> 00:28:55,380
.צריך להשאיר לו ציוד לאיזו תקופה

430
00:28:55,810 --> 00:28:58,870
...אז כך היו
.אפילו מזון, היו מכניסים כמויות של

431
00:28:58,890 --> 00:29:01,480
,הם האמינו בהישארות הנפש
.אבל בדרך שלהם

432
00:29:02,020 --> 00:29:03,480
.ובדרך היו שמים מלכודות

433
00:29:03,500 --> 00:29:06,730
היו כמה שודדי קברים
.שניסו להיכנס ונהרגו בפנים

434
00:29:07,150 --> 00:29:08,740
.לא ידעו שיש שם מלכודות

435
00:29:09,590 --> 00:29:12,580
.היו מארגנים מסדרונות לקבר דמה

436
00:29:12,810 --> 00:29:15,810
שמים קצת דברים כדי שיחשוב
,שהגיע לקבר האמיתי

437
00:29:15,830 --> 00:29:18,860
אבל הקבר האמיתי היה בכלל
.בפירמידה במקום אחר

438
00:29:18,880 --> 00:29:22,570
מבוך, ממש מבוך
.בתוך כל הפירמידות האלה

439
00:29:23,420 --> 00:29:25,410
.הפירמידה נבנתה בתחכום גדול

440
00:29:26,560 --> 00:29:31,420
בנו אותן במערב כי האמינו
.ששם זה שער הכניסה של המתים לחיים

441
00:29:31,440 --> 00:29:35,200
הייתה להם אידיאולוגיה שלמה
.בכל מה שנוגע לעניין הזה

442
00:29:35,990 --> 00:29:39,690
החידה הגדולה שהסעירה תמיד
:את דמיון החוקרים

443
00:29:39,710 --> 00:29:42,590
מי המציא את הגאונות הזאת
.של הפירמידה

444
00:29:44,260 --> 00:29:48,620
,אומנם יוסף בן מתתיהו
,ההיסטוריון היהודי מתקופת בית המקדש השני

445
00:29:49,500 --> 00:29:51,770
...כותב שמי שהמציא את הפירמידות

446
00:29:51,830 --> 00:29:53,450
.מי שבנה, הוא לא כותב מי המציא

447
00:29:53,460 --> 00:29:57,920
הוא כותב: מי שבנה את הפירמידות במצרים
.אלה אבותינו בזמן השעבוד

448
00:29:58,730 --> 00:30:00,580
.כך כותב יוסף בן מתתיהו

449
00:30:01,820 --> 00:30:03,970
,מספרים שאחרי הסכם השלום

450
00:30:04,900 --> 00:30:08,390
,כשסאדאת בא לארץ
הנשיא המצרי סאדאת בא לפה

451
00:30:08,970 --> 00:30:11,530
,ואחר כך בגין נסע לבקר שם

452
00:30:12,910 --> 00:30:15,530
היה... מי שזוכר, המבוגרים זוכרים
.איזו שמחה גדולה הייתה

453
00:30:15,620 --> 00:30:17,870
סוף סוף הסכם שלום
.אחרי מלחמת יום כיפור

454
00:30:19,870 --> 00:30:22,780
מספרים שבגין וסאדאת טסו במטוס

455
00:30:23,360 --> 00:30:27,270
וסאדאת מראה לו מהחלון
.את כל הנפלאות של מצרים

456
00:30:27,640 --> 00:30:30,210
.באים לכאן מיליוני תיירים
,תראה איזה יופי

457
00:30:30,230 --> 00:30:31,620
.מצאו כאן כך, מצאו כאן כך

458
00:30:31,660 --> 00:30:33,420
.מארח אותו אז הוא מדווח לו על הכול

459
00:30:34,000 --> 00:30:35,750
,כשעברו מעל הפירמידות
:אמר לו

460
00:30:35,770 --> 00:30:38,180
,ותראה איזה יופי
,המקום הזה פלאי העולם

461
00:30:38,200 --> 00:30:40,250
.אחד משבעת פלאי עולם, פלאי תבל

462
00:30:41,370 --> 00:30:46,140
:בגין הציץ מהחלון ואמר לו
.כן, עבודה עברית מחזיקה הרבה שנים

463
00:30:48,220 --> 00:30:49,900
.וסאדאת מאוד כעס עליו

464
00:30:51,090 --> 00:30:52,980
:סאדאת אמר לו
.מה פתאום. זו לא עבודה עברית

465
00:30:53,210 --> 00:30:55,550
.זה אבותינו, לא קשור אליכם

466
00:30:56,400 --> 00:31:00,320
אבל הוא לא ידע
,שיש לנו עדות מיוסף בן מתתיהו

467
00:31:00,800 --> 00:31:04,170
שכותב שמה שכתוב
,שבנו את פיתום ואת רעמסס

468
00:31:04,230 --> 00:31:08,950
אלה הערים האלה של הפירמידות
שנבנו באכזריות גדולה

469
00:31:08,970 --> 00:31:10,360
.שעינו את עם ישראל

470
00:31:11,490 --> 00:31:13,520
?אבל מי המציא את הפירמידות
?איך זה התחיל

471
00:31:13,680 --> 00:31:14,710
תכף נראו עדויות

472
00:31:15,330 --> 00:31:20,600
,שלא שכירים בכסף בנו את הפירמידות
.אלא עבדים בכוח

473
00:31:20,620 --> 00:31:23,350
.הרי אתה רואה מבנה
.אולי שילמו כסף לפועלים

474
00:31:23,880 --> 00:31:27,730
אבל יש עדויות ארכיאולוגיות
שעבדים בכוח הזרוע

475
00:31:27,860 --> 00:31:29,190
.הם שבנו את הפירמידות

476
00:31:29,720 --> 00:31:33,510
וצבע העור שלהם, גם רואים בציורים
.שצבע העור שלהם הוא בהיר

477
00:31:34,290 --> 00:31:36,970
,כלומר שלא מדובר במצרים שבנו

478
00:31:37,010 --> 00:31:40,660
אלא שוב, שמים בעלי צבע עור בהיר
.הם שבנו את זה. תכף נראה

479
00:31:40,690 --> 00:31:43,120
אבל קודם כול, מי בכלל המציא
?את הפירמידות

480
00:31:43,810 --> 00:31:47,960
כאן אנחנו רואים כמה מבנים של פירמידות

481
00:31:48,400 --> 00:31:51,540
במצרים עם עוד מבנה ענק שבנו שם

482
00:31:51,570 --> 00:31:53,460
.כדי לפאר את המצרים

483
00:31:55,050 --> 00:31:58,280
החוקרים טוענים
.שזו הפירמידה הראשונה שנבנתה

484
00:31:58,660 --> 00:32:02,440
,כל הפירמידות הן חלקות
אבל הפירמידה הראשונה

485
00:32:02,950 --> 00:32:07,080
היא הייתה פירמידה מדורגת
.על שם פרעה דג'וסר

486
00:32:09,370 --> 00:32:12,880
.אנחנו רואים כאן את הלבנים
,זה נראה לנו משהו קטן

487
00:32:12,930 --> 00:32:16,910
אבל אדם ליד כל הגובה הזה
.הוא נראה ממש מזערי

488
00:32:17,690 --> 00:32:20,870
.אין-ספור לבנים שהפירמידה הזו נבנתה

489
00:32:20,890 --> 00:32:22,830
.הציפוי התקלף במשך השנים

490
00:32:23,640 --> 00:32:27,460
הפירמידה הזו הייתה מצופה
.והייתה מאוד יפה בזמן פרעה כשנבנתה

491
00:32:27,680 --> 00:32:32,200
הציפוי התקלף אז רואים רק
.את החלק הפנימי יותר של הלבנים

492
00:32:33,690 --> 00:32:38,640
ליד הפירמידה התגלה פסלו
,של פרעה דגו'סר

493
00:32:38,840 --> 00:32:39,940
.זה שנקבר שם

494
00:32:40,800 --> 00:32:44,050
,בבסיס כתוב
,בבסיס, למטה ליד הרגליים

495
00:32:44,060 --> 00:32:48,330
כתוב שהמשנה לפרעה הזה
.היה אמחותפ

496
00:32:49,410 --> 00:32:51,770
,וכשהחוקרים מצרפים את כל הנתונים

497
00:32:51,970 --> 00:32:55,910
את אמחותפ שכתוב על הסלע
שהוא הציל את מצרים משבע שנות רעב

498
00:32:56,660 --> 00:32:59,420
ועל פי הנתונים הוא זה
.שהמציא את הפירמידות

499
00:32:59,440 --> 00:33:03,650
כלומר הוא היה חכם, לא רק
,בפתרון חלומות, כמו שהם כותבים שם

500
00:33:04,100 --> 00:33:07,380
לא רק שהיה חכם ברפואה
,ובעוד הרבה פרטים

501
00:33:07,400 --> 00:33:09,770
,היה בקיא בשפות
.הם כותבים עליו, על אמחותפ

502
00:33:10,590 --> 00:33:12,400
ובאמת במדרש כתוב על הפסוק

503
00:33:12,440 --> 00:33:17,560
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים"
"שפת לא ידעתי אשמע

504
00:33:18,070 --> 00:33:19,960
.שיוסף היה בקי ב-70 שפות

505
00:33:20,000 --> 00:33:22,170
,פעם סיפרנו כאן את הסיפור
.לא ניכנס לזה כעת

506
00:33:22,580 --> 00:33:24,820
.היה בקי ב-70 שפות, יוסף הצדיק

507
00:33:25,660 --> 00:33:28,360
,והם מציינים שהוא היה בקי בשפות
.אותו אמחותפ

508
00:33:28,560 --> 00:33:32,680
,הוא זה שהמציא את הפירמידה הראשונה
.הוא המציא את הפירמידה המדורגת

509
00:33:33,250 --> 00:33:38,290
,כשמחברים את כל הנתונים
התמונה הבהירה שעולה מתוך הדברים

510
00:33:38,940 --> 00:33:42,320
שאותו אדם שהציל את מצרים
משבע שנות רעב

511
00:33:42,630 --> 00:33:45,640
הוא זה שהמציא את הרעיון הזה
.של בניית הפירמידות

512
00:33:45,660 --> 00:33:48,980
כי לפני כן היו קוברים את הפרעונים
.בקברים מסוג אחר

513
00:33:48,990 --> 00:33:51,520
אפשר לראות את התמונות
,"בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית

514
00:33:51,530 --> 00:33:56,860
אבל ההמצאה הזו של הפירמידה המדורגת
,הייתה של אותו אדם

515
00:33:56,870 --> 00:33:59,300
כלומר מבחינתנו כיהודים על פי התורה

516
00:33:59,570 --> 00:34:02,030
.יודעים ששמו המקורי היה יוסף

517
00:34:02,640 --> 00:34:03,600
:הוכחה לכך

518
00:34:03,860 --> 00:34:07,890
זהו תרשים לאחר שחפרו
,את כל האתר של הפירמידה הזו

519
00:34:07,930 --> 00:34:09,010
.הפירמידה המדורגת

520
00:34:09,600 --> 00:34:11,630
.התברר שהיו בה אסמי תבואה

521
00:34:11,670 --> 00:34:13,790
,הפירמידה עצמה שימשה לקבורת פרעה

522
00:34:14,490 --> 00:34:18,070
אבל המתחם בכללותו היו בו מחסנים

523
00:34:18,090 --> 00:34:21,710
ששימשו כאסמי תבואה
.באורך של שישה קילומטר

524
00:34:22,390 --> 00:34:26,980
שישה קילומטר של מחסני תבואה ענקיים
.שאכסנו בהם תבואה

525
00:34:27,760 --> 00:34:30,590
וברור שהיו עוד אסמים
.שרק לא נחשפו, לא התגלו

526
00:34:30,620 --> 00:34:31,610
.זה מה שכבר מצאו

527
00:34:32,260 --> 00:34:34,450
הדבר מתחבר עם מה שמסופר בתורה

528
00:34:34,520 --> 00:34:39,570
שיוסף שמר תבואה בשבע שנות שבע
.בכמויות אדירות

529
00:34:40,900 --> 00:34:44,750
וכנראה בחוכמתו ידע גם איך לשמר
.באופן שזה לא יתקלקל

530
00:34:45,440 --> 00:34:48,190
יש לנו סיפור מעניין
.שמופיע בדברי חז"ל

531
00:34:48,590 --> 00:34:51,700
חז"ל אומרים שכשבאו המצרים
:וצעקו לפרעה

532
00:34:51,730 --> 00:34:55,670
אין לנו מה לאכול
.וגם כל הכסף נגמר

533
00:34:55,710 --> 00:34:59,500
קנינו מיוסף, את כל הרכוש שלנו
.שילמנו ליוסף

534
00:35:00,030 --> 00:35:01,800
?אתה רוצה שנמות
.כך שאלו את פרעה

535
00:35:02,990 --> 00:35:06,550
:אומרים חז"ל שאמר להם פרעה
?אבל למה לא שמרתם

536
00:35:06,980 --> 00:35:10,010
.הרי שמעתם בחדשות
.יוסף הודיע שיהיו שבע שנות רעב

537
00:35:10,770 --> 00:35:12,980
?למה בשנות השבע לא שמרתם גם אתם

538
00:35:13,720 --> 00:35:15,620
.עכשיו טוענים: אין כסף לקנות מזון

539
00:35:16,380 --> 00:35:18,300
,אמרו לו
,כך אומרים חז"ל במדרש

540
00:35:18,380 --> 00:35:20,460
.אמרו לו: שמרנו והכול התקלקל

541
00:35:21,440 --> 00:35:23,680
לא יודעים מה עשה יוסף
.שהצליח לשמר

542
00:35:24,220 --> 00:35:28,450
,אבל אנחנו שמרנו. אחרי שנתיים-שנה
.הכול הרקיב, הכול התקלקל

543
00:35:29,150 --> 00:35:34,850
כלומר יוסף בחוכמתו גם ידע איך לשמר
.את התבואה באופן שהיא לא תתקלקל

544
00:35:35,100 --> 00:35:39,320
,ומוצאים את אסמי התבואה
דבר שמחבר ונותן לנו תמונה שלמה

545
00:35:39,710 --> 00:35:41,860
.לכל הפרטים שהתורה מספרת לנו

546
00:35:43,180 --> 00:35:45,990
לפנינו כאן רשימה של משוואות

547
00:35:46,120 --> 00:35:49,900
בין אמחותפ לבין מה שכתוב
.בתורה על יוסף

548
00:35:51,260 --> 00:35:53,320
:בכתובות מצריות על אמחותפ כתוב

549
00:35:53,340 --> 00:35:54,560
,"הוא החכם באדם"

550
00:35:54,990 --> 00:35:57,390
:ובתורה כתוב שפרעה אומר לו

551
00:35:57,400 --> 00:35:59,620
אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת"

552
00:35:59,720 --> 00:36:01,210
."אין נבון וחכם כמוך"

553
00:36:02,290 --> 00:36:03,740
בכתובות המצריות כתוב

554
00:36:03,750 --> 00:36:05,320
,שהוא המפקח על הארמון

555
00:36:06,630 --> 00:36:08,470
:ובתורה כתוב שפרעה אומר לו

556
00:36:08,530 --> 00:36:09,710
."אתה תהיה על ביתי"

557
00:36:10,990 --> 00:36:13,250
,"בכתובות הוא "הראשון לפני המלך

558
00:36:15,270 --> 00:36:17,460
,בתורה: "על פיך יישק כל עמי

559
00:36:17,520 --> 00:36:18,970
."רק הכיסא אגדל ממך"

560
00:36:19,830 --> 00:36:22,070
,"בכתובות: "הבקי בשפות זרות

561
00:36:23,010 --> 00:36:25,500
אצלנו בתהילים: "עדות ביהוסף שמו

562
00:36:25,590 --> 00:36:27,070
."שפת לא ידעתי אשמע"

563
00:36:27,850 --> 00:36:30,970
בכתובות כתב שבימיו פקד את מצרים

564
00:36:30,980 --> 00:36:32,970
רעב כבד במשך שבע שנים

565
00:36:33,580 --> 00:36:36,310
ואמחותפ ייעץ למלך איך להתמודד עם הרעב

566
00:36:36,340 --> 00:36:37,720
,ובעצם הציל את מצרים

567
00:36:38,180 --> 00:36:41,200
התורה מספרת: "ותחילנה שבע שני הרעב לבוא

568
00:36:41,210 --> 00:36:42,340
...כאשר אמר יוסף"

569
00:36:42,990 --> 00:36:44,240
...ויען יוסף את פרעה"

570
00:36:44,270 --> 00:36:45,750
...יעשה פרעה ויפקד פקידים"

571
00:36:45,760 --> 00:36:47,950
."ויקבצו את כל אוכל שבע השנים הטובות"

572
00:36:47,960 --> 00:36:48,920
.זה כתוב בזמן החלום

573
00:36:50,040 --> 00:36:53,320
עוד נקודה מעניינת
,שיש מקום להרחיב בה

574
00:36:53,340 --> 00:36:54,440
.אבל אני אומר אותה בקצרה

575
00:36:56,370 --> 00:36:59,780
.במצרים העתיקה היה פולחן של אליל שור

576
00:37:00,320 --> 00:37:01,530
.היו להם כל מיני אלילים

577
00:37:01,820 --> 00:37:07,250
הקוברה למשל הייתה בעיניהם סוג
,של נחש כזה שהיו עובדים אותו

578
00:37:07,890 --> 00:37:10,170
.השמש, אלילים שונים היו להם

579
00:37:10,450 --> 00:37:13,980
.אחד האלילים זה היה שור
.היו עובדים את השור

580
00:37:16,680 --> 00:37:20,300
האליל הזה, צורת העבודה
.הייתה מאוד מעניינת

581
00:37:20,430 --> 00:37:22,780
.היה לו מקדש שהם בנו לכבודו

582
00:37:23,520 --> 00:37:27,500
,היו לוקחים עגל צעיר
מכניסים אותו למקדש

583
00:37:27,530 --> 00:37:28,700
.והוא עכשיו האלוהים שלהם

584
00:37:29,560 --> 00:37:33,250
העגל הזה הרוויח, היו מפנקים אותו
כל החיים במזון טוב

585
00:37:33,680 --> 00:37:35,950
.ומכבדים אותו
.מתייחסים אליו כמו אליל

586
00:37:36,390 --> 00:37:40,120
,עגל רגיל, התמזל מזלו
.הכניסו אותו למקדש, הפכו אותו אליל

587
00:37:40,870 --> 00:37:42,120
.אז היו דואגים לו לכול

588
00:37:42,750 --> 00:37:44,410
,עד שהיה גדל ונהיה שור

589
00:37:44,450 --> 00:37:47,450
כשהיה מת היו חונטים אותו
.כמו שחונטים את המלכים

590
00:37:48,950 --> 00:37:51,180
,ופעם לא ידעו: זה אמיתי
.לא אמיתי שידעו לחנוט

591
00:37:51,200 --> 00:37:54,610
,עכשיו מצאו שם
.מצאו פרעונים שלמים חנוטים

592
00:37:55,190 --> 00:37:58,250
,גוף שלם עם עור
.אף על פי שהוא מת אז

593
00:37:58,540 --> 00:38:04,040
הייתה להם שיטת חניטה מיוחדת
.שהיו משמרים את הגופה למשך שנים רבות

594
00:38:04,450 --> 00:38:07,920
יש חוקרים שטוענים אפילו
.שמצאו את פרעה של יציאת מצרים

595
00:38:09,300 --> 00:38:13,040
עד כדי כך, לפי הזמנים מייחסים אותו
.שזה הפרעה של יציאת מצרים

596
00:38:13,460 --> 00:38:14,530
.אחרים מתווכחים איתם

597
00:38:14,850 --> 00:38:17,980
,אבל על כל פנים
.החניטה היא תופעה שהייתה

598
00:38:19,090 --> 00:38:23,340
גם את האליל הזה של השור
.היו חונטים אותו כשהיה מת

599
00:38:23,980 --> 00:38:25,000
.זו השקעה גדולה

600
00:38:25,100 --> 00:38:27,830
...החניטה זה סיפור ארוך, כמה זמן

601
00:38:28,120 --> 00:38:30,480
.יש קצת תיאור איך היו חונטים
.לא ניכנס לזה כעת

602
00:38:31,680 --> 00:38:35,970
אחרי שהיו חונטים, היו קוברים אותו
.שם ליד המקדש במקום מיוחד

603
00:38:37,550 --> 00:38:41,610
."המעניין הוא שהפולחן הזה נקרא "סראפיס

604
00:38:42,040 --> 00:38:43,650
."זה היה שם הפולחן, "סראפיס

605
00:38:44,730 --> 00:38:47,870
פותחים את התלמוד שלנו
,מלפני 1,600 שנה

606
00:38:48,340 --> 00:38:51,810
,כתוב בגמרא כך
,מסכת עבודה זרה, דף מ"ג

607
00:38:52,390 --> 00:38:55,750
:שם כתוב בגמרא
,אדם שמוצא דמות

608
00:38:56,970 --> 00:38:59,570
,מוצא ברחוב איזו דמות קטנה
,פיסול כזה

609
00:39:00,150 --> 00:39:01,500
?האם זו עבודה זרה או לא

610
00:39:01,580 --> 00:39:04,450
 - אם זו עבודה זרה
,אסור ליהנות ממנה

611
00:39:04,510 --> 00:39:05,950
.צריך לשבור אותה, לנפץ אותה

612
00:39:06,580 --> 00:39:16,630
בחצור מצאו פסלים מנותצים לחלוטין
.מהזמן של כניסת יהושע בן נון לארץ

613
00:39:17,310 --> 00:39:21,690
אפשר לראות את התמונות
,של הפסלים המנופצים

614
00:39:21,700 --> 00:39:23,650
:שהחוקרים אומרים בלי ספק

615
00:39:23,850 --> 00:39:27,360
כשעם ישראל כבשו את חצור
.הם שניפצו את הפסלים האלה

616
00:39:27,720 --> 00:39:31,530
,רואים פסל עם ראש נפול ליד
.רואים שריסקו אותו

617
00:39:31,530 --> 00:39:33,840
,עכשיו החוקרים הדביקו בחזרה
...עשו מהם

618
00:39:34,350 --> 00:39:37,090
,כי זו מצווה מהתורה
.כשיש עבודה זרה צריך לנפץ

619
00:39:37,820 --> 00:39:39,920
:אז הגמרא במסכת עבודה זרה דנה

620
00:39:40,370 --> 00:39:42,760
,אדם שמוצא פסלון
?האם זו עבודה זרה

621
00:39:43,330 --> 00:39:45,940
או שאולי זה משחק
?שעשו בשביל הילדים

622
00:39:46,380 --> 00:39:49,280
,אם זה משחק - אז זה כלום
,אם זה כלי מסוים - זה שום דבר

623
00:39:49,310 --> 00:39:50,900
- אבל אם זה עבודה זרה
.אסור ליהנות מזה

624
00:39:51,590 --> 00:39:53,790
הגמרא מביאה רשימה של דמויות

625
00:39:55,430 --> 00:39:58,300
שהן עבודה זרה
.כי היו רגילים לעבוד

626
00:39:58,880 --> 00:40:00,300
:בין השאר כתוב שם כך

627
00:40:01,340 --> 00:40:04,130
- "אישה מינקת"
אדם שמוצא פסלון

628
00:40:04,140 --> 00:40:08,550
ורואה שעצבו בפסלון
.אישה שהיא מניקה - על שם חווה

629
00:40:09,000 --> 00:40:11,470
היו עובדי עבודה זרה
,שלקחו את חווה

630
00:40:11,520 --> 00:40:13,840
,אשת אדם הראשון
.ועשו ממנה עבודה זרה

631
00:40:14,220 --> 00:40:15,840
.אז צריך לנפץ את זה

632
00:40:16,370 --> 00:40:21,420
,"סראפיס על שם יוסף"
,ככה אומרת הגמרא

633
00:40:21,440 --> 00:40:24,290
,"אם מצא "סראפיס
,סוג של פסלון כזה בדמות שור

634
00:40:24,560 --> 00:40:28,350
זה על שם יוסף, שכידוע
."בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו"

635
00:40:28,890 --> 00:40:34,000
אז רואים בגמרא שהפולחן הזה
.של הסראפיס זה מיוחס ליוסף

636
00:40:34,400 --> 00:40:36,490
,וזה בעבודה זרה של מצרים

637
00:40:36,800 --> 00:40:39,990
המקדש של אמחותפ
.היו קוראים לו על שם יוסף

638
00:40:41,660 --> 00:40:44,430
גם הערבים קוראים לזה עד היום
."מאסרו של יוסף"

639
00:40:45,860 --> 00:40:48,710
,ועוד דבר מעניין
,רואים כאן במפה ליד הנילוס

640
00:40:49,270 --> 00:40:53,890
.יש נחל שחפרו אותו בידי אדם

641
00:40:54,240 --> 00:40:57,880
"הערבים קוראים לו "בחר יוסוף
.עד היום, נהר יוסף

642
00:40:58,510 --> 00:41:00,980
.וליד זה נמצא המקדש הזה של אמחותפ

643
00:41:01,120 --> 00:41:07,270
,בקיצור, כשמחברים את כל הנתונים
.אין ספק שאמחותפ זה יוסף שמופיע בתורה

644
00:41:07,570 --> 00:41:14,480
על פי זה קיבלנו תשובה לחידה
,שגם היא העסיקה הרבה את החוקרים

645
00:41:15,170 --> 00:41:20,500
מה פשר העושר האגדי
...שהיה לפרעונים בתקופת

646
00:41:21,030 --> 00:41:26,490
שם, בזמן המצרים באותה התקופה
.של הפרעונים היה שם עושר אגדי

647
00:41:26,570 --> 00:41:27,600
?מאיפה? מאיפה היה להם

648
00:41:27,980 --> 00:41:29,340
:דוגמה רק לעושר אגדי

649
00:41:30,380 --> 00:41:36,510
רוב הפירמידות, רוב קברי הפרעונים
.נשדדו ונבזזו במשך הדורות

650
00:41:36,650 --> 00:41:37,900
.עברו אלפי שנים מאז

651
00:41:37,950 --> 00:41:40,980
.כל דור היו כאלה שניסו להיכנס
.היו שמתו, היו שהצליחו

652
00:41:41,420 --> 00:41:43,200
.רוקנו את קברי הפרעונים

653
00:41:44,800 --> 00:41:47,450
כפי שהזכרתי, בשנת 1922

654
00:41:47,680 --> 00:41:52,530
מצאו החופרים את הקבר של אחד הפרעונים
,"בשם "תות ענח' אמון

655
00:41:53,100 --> 00:41:55,090
.שאליו השודדים לא הגיעו

656
00:41:55,750 --> 00:41:57,760
.הפרעון הזה, הוא לא היה מפורסם

657
00:41:57,990 --> 00:42:00,000
לפני שמצאו אותו
.לא ידעו בכלל שהוא קיים

658
00:42:01,000 --> 00:42:02,550
.הוא גם לא היה כל כך חשוב

659
00:42:03,140 --> 00:42:05,320
הוא מת בסך הכול
.כשהוא היה בן 18

660
00:42:05,340 --> 00:42:09,030
לפי מה שמצאו את הגופה שלו
.שם חנוטה, הוא היה בחור צעיר

661
00:42:09,600 --> 00:42:12,370
כלומר עשו אותו מלך
.ומת מאיזו מחלה או משהו

662
00:42:12,390 --> 00:42:15,120
,מת בגיל צעיר
.עוד לא הספיק לפאר את עצמו

663
00:42:15,560 --> 00:42:17,970
קברו אותו בקבר פשוט יותר
מאשר האחרים

664
00:42:18,050 --> 00:42:21,020
.וזו הסיבה ששודדי הקברים לא מצאו

665
00:42:21,390 --> 00:42:22,810
.הארכיאולוגים כן מצאו

666
00:42:23,310 --> 00:42:24,540
.בואו נראה כמה תמונות

667
00:42:25,140 --> 00:42:27,420
.כאן אנחנו רואים את החוקרים

668
00:42:27,510 --> 00:42:29,740
,אלו תמונות משנת 1922

669
00:42:29,760 --> 00:42:31,280
.לפני שהם פתחו את הקבר

670
00:42:31,790 --> 00:42:35,300
הם עומדים כאן ליד הפתח של הקבר
.בסקרנות גדולה

671
00:42:35,780 --> 00:42:37,520
.הבינו שזה קבר של פרעון

672
00:42:37,540 --> 00:42:38,840
?מה הולכים למצוא בפנים

673
00:42:39,700 --> 00:42:43,870
כאן אנחנו רואים אותם
.כשהם פותחים את הדלתות של הקבר

674
00:42:44,780 --> 00:42:47,330
.אבל כשנכנסו נעתקה נשימתם

675
00:42:47,940 --> 00:42:52,670
פרעון מצרי, ולא האמינו לכמויות הזהב
והתכשיטים שהם מצאו בפנים

676
00:42:52,980 --> 00:42:54,320
.כשמדובר בפרעון פשוט

677
00:42:55,100 --> 00:42:57,110
.כמה תמונות, גם הבאנו אותן בספר

678
00:42:57,790 --> 00:43:01,530
זה אחד התכשיטים
.משובץ באבנים יקרות בצורת נשר

679
00:43:01,610 --> 00:43:03,460
.זהב משובץ באבנים יקרות

680
00:43:04,430 --> 00:43:06,640
.זהב בדמות של נחש קוברה

681
00:43:07,970 --> 00:43:09,990
.עוד סוגים שונים של תכשיטים

682
00:43:10,100 --> 00:43:14,680
,זה כלי של שתייה שעשוי מאבן בהט

683
00:43:15,340 --> 00:43:18,050
:מה שכתוב במגילת אסתר
."על רצפת בהט וכסף"

684
00:43:20,180 --> 00:43:24,260
עוד תכשיט בדמות עיט
.משובץ יהלומים כולו זהב

685
00:43:24,620 --> 00:43:26,720
.כל זה נמצא באותו קבר של תות ענח' אמון

686
00:43:26,790 --> 00:43:29,720
זו חיפושית. המצרים גם האמינו
.בחיפושית שהיא חשובה

687
00:43:30,470 --> 00:43:34,660
אז גם זה, רואים כאן
.את החיפושית הזאת מאבנים יקרות

688
00:43:36,140 --> 00:43:36,950
.עוד תכשיט

689
00:43:38,620 --> 00:43:41,140
.ארגז זהב, עוד ארגז זהב

690
00:43:41,330 --> 00:43:45,550
,זה לא ארון הקבורה
.זה ארגז זהב ששמו בו דברים אחרים

691
00:43:46,710 --> 00:43:49,290
כאן רואים... כל זה
.מתוך המוזיאון שנמצא היום בקהיר

692
00:43:49,300 --> 00:43:51,870
,אפשר לראות רק מה שמצאו
תראו כמה ארונות זהב

693
00:43:52,340 --> 00:43:53,870
.בקברו של תות ענח' אמון

694
00:43:55,180 --> 00:43:57,300
.זו המסכה שהייתה על הפרצוף שלו

695
00:43:57,320 --> 00:43:59,630
.כל המסכה הזאת עשויה מזהב טהור

696
00:43:59,650 --> 00:44:02,230
גם כאן רואים את רביד הזהב
.משובץ באבנים

697
00:44:02,660 --> 00:44:04,140
.אבל זה בארון הקבורה

698
00:44:05,080 --> 00:44:08,610
.למעלה נחש קוברה
.זה מה שהיה בקישוט שם

699
00:44:09,270 --> 00:44:11,250
,זה הפרצוף האמיתי שלו
.כך הוא היה נראה

700
00:44:11,260 --> 00:44:14,520
עשו את מסכת הזהב של תות ענח' אמון
.כמו שהוא היה נראה

701
00:44:15,140 --> 00:44:19,330
והתדהמה הכי גדולה
.כשהגיעו לארון הקבורה הפנימי

702
00:44:19,440 --> 00:44:21,430
,הוא היה מונח ארון בתוך ארון

703
00:44:21,960 --> 00:44:25,810
כשהארון הפנימי עשוי
.מזהב טהור במשקל טון

704
00:44:27,770 --> 00:44:28,950
.טון של זהב טהור

705
00:44:29,560 --> 00:44:32,010
,זה הארון הפנימי
.שהגופה שלו הייתה בפנים

706
00:44:32,640 --> 00:44:34,550
.עושר אגדי שהיה במצרים

707
00:44:34,840 --> 00:44:37,340
,וזה אחד שלא מפורסם כל כך
.תות ענח' אמון

708
00:44:37,680 --> 00:44:38,570
.אף אחד לא הכיר אותו

709
00:44:39,130 --> 00:44:42,390
מזה הסיקו החוקרים
שאצל הפרעונים הגדולים

710
00:44:42,460 --> 00:44:44,010
?מי יודע כמה זהב היה שם

711
00:44:44,020 --> 00:44:46,720
.כל מה שנבזז ונשדד במשך הדורות

712
00:44:46,730 --> 00:44:51,240
לא פלא שהיו שמים מלכודות מוות בדרך
.כדי שלא יגיעו לשם שודדי קברים

713
00:44:51,790 --> 00:44:54,420
ייתכן שיש עוד קברים
שלא גילו אותם בתוך הפירמידות

714
00:44:54,430 --> 00:44:55,680
.עם כל התחכומים שלהם

715
00:44:56,840 --> 00:44:59,090
?מאיפה מצרים התעשרה כל כך

716
00:44:59,910 --> 00:45:02,370
.לפי המסופר בתורה, התשובה פשוטה

717
00:45:03,740 --> 00:45:09,760
בשנות הרעב לא רק כל הרכוש
,של האזרחים המצרים עבר לקופה של פרעה

718
00:45:10,460 --> 00:45:11,560
.אלא גם כל הסביבה

719
00:45:11,580 --> 00:45:14,780
...כתוב שמכנען
:הרי יעקב אבינו אמר לבניו

720
00:45:15,160 --> 00:45:18,580
.שמעתי שיש שבר במצרים, פה יש רעב
.לכו תביאו משם אוכל

721
00:45:19,450 --> 00:45:22,580
והם ירדו ויוסף ראה אותם
.ואמר להם: אתם מרגלים

722
00:45:22,690 --> 00:45:23,770
.אמרו: אנחנו לא מרגלים

723
00:45:24,480 --> 00:45:25,520
.תביאו את בנימין

724
00:45:25,950 --> 00:45:28,350
.וכך ירדו אבותינו בסופו של דבר למצרים

725
00:45:29,010 --> 00:45:32,910
אבל העושר, לא רק הכסף המצרי
,יגיע לקופת המדינה

726
00:45:33,600 --> 00:45:38,040
כל המדינות שמסביב - בשנות הרעב
.כל הכסף זרם למצרים

727
00:45:38,620 --> 00:45:43,530
,לא פלא שמצרים, המלך המצרי
,המלכות המצרית

728
00:45:43,670 --> 00:45:47,270
הקופה שם התעשרה כל כך
עד כדי העושר האגדי

729
00:45:47,480 --> 00:45:48,890
.שהתברר במשך הדורות

730
00:45:50,930 --> 00:45:56,730
הגענו לשעבוד במצרים
.לאחר תקופתו של יוסף

731
00:45:57,040 --> 00:46:00,060
ויקום מלך חדש על מצרים"
"אשר לא ידע את יוסף

732
00:46:00,730 --> 00:46:02,140
.ולאחר מכן הגאולה

733
00:46:02,330 --> 00:46:07,170
,ישנו פפירוס מצרי מאותה תקופה

734
00:46:08,550 --> 00:46:13,330
עדות. הפפירוס נמצא
.במוזיאון "ליידן" בהולנד

735
00:46:13,990 --> 00:46:19,650
,ושם, לדברי פרופ' עמנואל וליקובסקי
יש לנו עדות בכתב

736
00:46:19,850 --> 00:46:21,630
של מצרי מאותה תקופה

737
00:46:21,650 --> 00:46:24,330
.שמספר על עשר המכות ועל יציאת מצרים

738
00:46:24,980 --> 00:46:27,160
אז בעזרת השם נראה בשיעור הבא

739
00:46:27,180 --> 00:46:29,160
גם את השעבוד של מצרים

740
00:46:29,450 --> 00:46:31,190
וגם את גאולת מצרים

741
00:46:31,600 --> 00:46:35,470
עד שעם ישראל יצא
.וקיבל את התורה והגיע לארץ ישראל

742
00:46:35,640 --> 00:46:39,940
נאחל בעזרת השם
.שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן