הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - החסד הגדול ביותר: לא לצער אחרים

הרב יוסף בן פורת

מדוע גדולי הדור סרבו בתוקף שישרתו אותם? מדוע הצדיקים יצאו מגדרם כדי שלא לצער אף אדם? הרב יוסף בן פורת בהרצאה מרתקת על תיקון המידות לפי ספר "חובות הלבבות"