הידברות

כשרות המאכלים - משחת שיניים

הידברות

איך יתכן שחומר שנכנס לפה ואפילו נבלע, לא צריך כשרות לפסח? ומה בכלל הבעיה במשחה?