הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - מי חייב לברך ברכת האילנות?

הרב ירון אשכנזי

נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן, מדוע הן חייבות בברכת האילנות?