x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - המפתח לצאת מהמשבר

הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר בהרצאה מרתקת

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,350 --> 00:00:17,280
שלום לכולם. ערב טוב ליושבים כאן

2
00:00:17,290 --> 00:00:19,180
?ולצופים בבית. היי, מה קורה

3
00:00:21,490 --> 00:00:24,870
מי שמצטרף אלינו בשידור חי
,בדף הפייסבוק הרשמי שלנו

4
00:00:26,290 --> 00:00:28,180
.אז השידור הזה מועבר בשידור חי

5
00:00:28,620 --> 00:00:31,920
,יהי רצון שאני לא אעשה פדיחות
,שלא תצא תקלה תחת ידי

6
00:00:31,930 --> 00:00:34,670
ואתה יודע, שלא יצטרכו אחרי זה
.בעריכה לעבוד קשה

7
00:00:36,510 --> 00:00:40,470
,תראו, אנחנו היום נדבר על כמה דברים
כאשר הנושא העיקרי שלנו יהיה

8
00:00:40,810 --> 00:00:42,690
.לצמוח מתוך משבר

9
00:00:45,620 --> 00:00:47,590
.לצמוח מתוך משבר

10
00:00:48,150 --> 00:00:51,000
.כל אחד מרגיש שהוא עבר איזה משהו

11
00:00:51,210 --> 00:00:55,590
עבר איזה משהו, למשל אסף שנמצא פה
.איתנו בדרך כלל נתפס לו הגב

12
00:00:55,900 --> 00:00:56,310
.נתפס לו הגב

13
00:00:57,670 --> 00:01:00,970
אז סיפרתי לו עכשיו שהיה פעם
.איזה בחור שהציע נישואין

14
00:01:01,680 --> 00:01:04,640
:אז אתה יודע, הוא כרע ברך
"Would you marry me?"

15
00:01:04,850 --> 00:01:06,460
.איי, נתפס לו הגב
...אח

16
00:01:07,490 --> 00:01:08,580
.אז הוא בא לרופא ככה

17
00:01:09,430 --> 00:01:11,570
"?אז הרופא אומר לו: "מה קרה
."נתפס לי הגב"-

18
00:01:12,350 --> 00:01:14,050
"?אמר לו: "אולי עשית צעד לא נכון

19
00:01:16,330 --> 00:01:17,970
."אמר: "יכול להיות שאתה צודק

20
00:01:19,380 --> 00:01:23,260
אז השאלה: איך אפשר לצמוח
?מתוך משבר באמת

21
00:01:24,590 --> 00:01:26,080
?איך אפשר לצמוח מתוך משבר

22
00:01:26,770 --> 00:01:28,680
.כי אדם מרגיש שהוא עובר משברים בחיים

23
00:01:28,770 --> 00:01:33,210
,ואני מאחל לכולנו שלא נעבור, אבל בינינו
כל אחד יכול לספור על עצמו

24
00:01:33,770 --> 00:01:36,160
,כמה משברים שהוא עבר
,ואני מקווה שלא נעבור יותר

25
00:01:36,170 --> 00:01:38,140
.אבל השאלה איך אפשר לצמוח מזה

26
00:01:38,160 --> 00:01:39,830
.כי בגדול זה חגי ישראל

27
00:01:40,000 --> 00:01:43,310
,דיברנו על זה פעם שרוב חגי ישראל
:הרי אפשר לסכם אותם במשפט אחד

28
00:01:43,360 --> 00:01:45,110
,רצו להרוג אותנו, לא הצליחו
.בוא נאכל

29
00:01:45,630 --> 00:01:49,500
.והאוכל מתחלף: סופגניות, מצות, אוזני המן

30
00:01:50,300 --> 00:01:54,360
?'איזה גועל נפש לאכול 'אוזני המן
...איך, יא

31
00:01:56,440 --> 00:01:59,580
.ויש פרג בפנים
...לא תגיד לי

32
00:02:00,940 --> 00:02:04,000
,מי המציא את זה? בוא'נה
.מי המציא את זה? אני מוחה, מוחה

33
00:02:05,290 --> 00:02:08,150
?אי אפשר, לא יודע, השפתיים של ושתי
?...לא יודע, משהו טוב. מה אתה עכשיו

34
00:02:08,160 --> 00:02:11,290
?לא, מה אוזן
.זה לא החלק... לא יודע מה

35
00:02:12,140 --> 00:02:13,960
...טוב, בקיצור
.ששש... עד כאן

36
00:02:17,830 --> 00:02:25,630
,אמר כבר החכם שניסיון אינו מה שקורה לאדם
.אלא מה שאדם עושה עם מה שקורה לו

37
00:02:26,890 --> 00:02:32,810
ניסיון זה לא מה שקורה לאדם. על כל אחד מאיתנו
.עוברים הרבה מאוד תהפוכות, עליות וירידות

38
00:02:32,820 --> 00:02:35,560
.השאלה מה אנחנו עושים עם מה שקרה לנו

39
00:02:36,400 --> 00:02:38,440
.ולכן אנחנו עושים אזכורים של חגים

40
00:02:38,450 --> 00:02:40,710
,זאת אומרת, הקב"ה ציווה עלינו לעשות חגים

41
00:02:41,310 --> 00:02:46,130
:חלק מזה באמת לתת לנו את ההרגשה
.תיכנס רגע לנעליים שהיו אז

42
00:02:46,490 --> 00:02:48,440
.תבין איזה מצב של משבר הם היו

43
00:02:48,710 --> 00:02:49,870
.תחשוב איזה לחץ

44
00:02:50,450 --> 00:02:51,730
,אם אנחנו מדברים על פורים כדוגמה

45
00:02:51,870 --> 00:02:54,740
אז פורים זו הייתה גזירה נוראית
.שלא הייתה אף פעם כמוה

46
00:02:54,970 --> 00:02:57,460
.להרוג, להשמיד ולאבד מטף ועד זקן

47
00:02:58,010 --> 00:03:01,360
,מדובר פה על מלך שמלך בכל העולם
.מאה עשרים ושבע מדינות

48
00:03:01,370 --> 00:03:05,010
,זה היה אז כל העולם מהודו ועד כוש
.מלך פה על כולם

49
00:03:05,020 --> 00:03:07,600
זאת אומרת, אם הוא רוצה
.להרוג את כולם - הוא יכול

50
00:03:07,810 --> 00:03:11,060
,להבדיל, או לא להבדיל, אני לא יודע
,הגרמנים יימח שמם וזכרם

51
00:03:11,620 --> 00:03:14,850
,גם כשהם רצו לעשות את זה
,הם לא יכלו לעשות את זה

52
00:03:14,870 --> 00:03:16,900
.כי יש יהודים מפוזרים בכל העולם

53
00:03:17,080 --> 00:03:20,830
,יש יהודים בארצות הברית
,יש יהודים באנגליה או ברוסיה

54
00:03:20,850 --> 00:03:22,750
.והם אפילו מתנגדים לגרמניה

55
00:03:22,760 --> 00:03:26,890
,ככה שגם אם בגרמניה, פולין
,מזרח אירופה תצליחו חס ושלום

56
00:03:26,900 --> 00:03:28,380
.אבל יש עוד הרבה יהודים

57
00:03:28,530 --> 00:03:32,660
אצל אחשוורוש זה לא היה ככה. תחת הידיים
.שלו כל היהודים, בלי יוצא מן הכלל

58
00:03:32,960 --> 00:03:36,420
זאת אומרת, היה מצב של לחץ
.נורא נורא נורא גדול

59
00:03:36,800 --> 00:03:40,540
,ואתה רואה בסופו של דבר
,אחרי משבר מאוד גדול

60
00:03:40,880 --> 00:03:43,700
.הם יוצאים מזה. הם יוצאים מזה
.חוגגים, ונהפוך הוא

61
00:03:43,830 --> 00:03:48,930
מצליחים להילחם בכל אויביהם, עד שהם
.הורגים מאות אלפים כאשר יהודי אחד לא נהרג

62
00:03:49,130 --> 00:03:51,600
.אי אפשר לתפוס את זה בכלל
.יהודי אחד לא נהרג

63
00:03:51,640 --> 00:03:54,650
.מה הולך? והכול ביום אחד, יומיים מקסימום
...או! או! יאה

64
00:03:55,330 --> 00:03:58,610
לא, כי אם היה שבוע, אז היה לנו שבוע
...פורים. זה היה כבר יותר מדי עם היין הזה

65
00:03:59,760 --> 00:04:02,720
:מישהו אמר לי
,פנגר, אין לי כסף להסתובב בעולם"

66
00:04:02,730 --> 00:04:05,180
אבל קניתי וודקה והעולם"
."הסתובב מעצמו, תאמין לי

67
00:04:08,620 --> 00:04:10,860
.יש קטעים, יש דברים טובים בסך הכול

68
00:04:10,870 --> 00:04:14,290
בפורים מתחפשים. שלחו לי את
,זה. אולי גם לכם שלחו את זה

69
00:04:14,560 --> 00:04:17,170
.שהייתה איזו מישהי נכנסה הביתה עם סלים
.גברת עם סלים

70
00:04:17,560 --> 00:04:20,140
"?אז בעלה אמר לה: "מה זה הזה
."אז היא אומרת: "זו תחפושת

71
00:04:20,190 --> 00:04:22,330
"?תחפושת של מה"
."היא אומרת: "התחפשתי לאשתו של זורו

72
00:04:22,960 --> 00:04:25,890
"?אשתו של זורו? איך קוראים לאשתו של זורו"
."אמרה לו: "זארה

73
00:04:26,510 --> 00:04:29,020
.טוב, תחשוב על זה
.כאילו זה השקיות

74
00:04:29,550 --> 00:04:33,090
?אבל... אולי יעשו מזה פרסומת כאילו
"...לא קונה מזארה"

75
00:04:35,460 --> 00:04:40,200
אבל מבחינתו, אנחנו צריכים להבין
.איך אפשר לצמוח מתוך משבר שקורה

76
00:04:41,060 --> 00:04:46,800
אז נקודה ראשונה: כדי להבין איך אפשר
,לצמוח ממשבר, צריך לראות את התמונה השלמה

77
00:04:47,250 --> 00:04:49,150
.לא רק נקודתית

78
00:04:49,630 --> 00:04:53,330
בנקודת משבר זה נראה שפה
.העולם מתחיל, פה העולם נגמר

79
00:04:53,580 --> 00:04:58,320
אין מחר, לא היה אתמול, ואתה מרגיש
.שהכול סוגר עליך, הכול נהיה קשה

80
00:04:58,330 --> 00:05:00,830
,לחץ, "אני לא יכול לקום בבוקר
,אין לי למה לקום

81
00:05:00,840 --> 00:05:04,630
אני מפחד, אני לא יודע"
.מה יהיה איתי, הרב. די...!" וכן הלאה

82
00:05:06,760 --> 00:05:08,680
.להסתכל טיפה יותר רחב

83
00:05:08,950 --> 00:05:13,270
כמו שאמרתי לכם, אתה מציע למישהי
,בחור, או מציע לבחור בחורה

84
00:05:13,410 --> 00:05:16,530
,ואז הוא אומר: "שמע
."תראה לי תמונה, אני לא ככה. תן תמונה

85
00:05:17,230 --> 00:05:21,300
ואתה מצלם את הבן אדם ויש לו
.נקודת חן פה, ואתה עושה זום על נקודת החן

86
00:05:22,880 --> 00:05:24,490
,ואז אתה מביא לו את התמונה
,"הנה, זה הבחור"

87
00:05:25,340 --> 00:05:28,080
זו הבחורה". אף אחד לא ירצה להתחתן"
.עם נקודת חן, עם כל הכבוד

88
00:05:28,100 --> 00:05:30,350
,זה יפה מאוד, אבל אתה יודע
.לא שייך

89
00:05:31,220 --> 00:05:33,230
.אבל למה? הנה, זה הבחור
.אבל זה לא כל הבחור

90
00:05:33,880 --> 00:05:37,800
כדי לצאת ממשבר צריך ללמוד להסתכל
.בצורה היותר רחבה של החיים

91
00:05:38,200 --> 00:05:41,190
מה אני מתכוון? אני אקרא לכם
.את דברי הסבא מקלם

92
00:05:41,200 --> 00:05:45,150
,הסבא מקלם, הרב שמחה זיסל מקלם
,זכר צדיק וקדוש לברכה

93
00:05:45,590 --> 00:05:49,770
חי בדורות הקודמים. הקים מהלך שלם
.של עבודת המוסר שנקרא קלם

94
00:05:50,730 --> 00:05:55,150
,והוא כותב על השיר שאנחנו מכירים מפורים
,"שושנת יעקב צהלה ושמחה"

95
00:05:57,780 --> 00:06:03,080
."תשועתם הייתה לנצח ותקוותם לדור ודור"

96
00:06:03,850 --> 00:06:06,430
מה זה "תשועתם הייתה לנצח
?"ותקוותם לדור ודור

97
00:06:06,480 --> 00:06:08,560
?הוא כותב ככה: מה זה לדור ודור

98
00:06:08,620 --> 00:06:11,940
,לא רק לדור שהיה אז
.אלא גם אלינו בדור שלנו

99
00:06:12,800 --> 00:06:20,470
פירוש: דורות הבאים יראו כי אין לאדם"
."לקוות ולהתפלל, רק אליך

100
00:06:21,160 --> 00:06:26,130
זאת אומרת, פורים הרי, למדנו את זה פעם
.שחנוכה ופורים הם שני חגים מדרבנן, מחכמים

101
00:06:26,600 --> 00:06:28,720
.בשני החגים האלה מסובבים דברים

102
00:06:29,280 --> 00:06:32,290
בחנוכה את הסביבון
?ובפורים את הרעשן, בסדר

103
00:06:32,710 --> 00:06:38,170
- שני החגים שמסובבים. אבל שם מסובבים מלמעלה
?בחנוכה, ובפורים מסובבים מלמטה, נכון

104
00:06:38,790 --> 00:06:41,470
?למה? למה בפורים מסובבים ככה וזה ככה

105
00:06:41,850 --> 00:06:46,320
.אז כי בחנוכה הכול היה נס מלמעלה

106
00:06:46,530 --> 00:06:48,770
.הכול הסתובב מלמעלה
.לא עשינו שום דבר כמעט

107
00:06:49,070 --> 00:06:52,280
.זה היה נס משמים
.אתה יודע, מלחמה היא אפילו בדיחה

108
00:06:52,290 --> 00:06:54,580
?נו, מה אתה נלחם אפילו
.מה אתה נלחם? אין לך סיכוי

109
00:06:54,770 --> 00:06:57,640
...מלא יוונים, מלא חבר'ה, פילים, אריות

110
00:06:59,010 --> 00:06:59,890
?גן חיות, אה

111
00:07:01,610 --> 00:07:05,970
,היה איזה שיכור אחד בפורים, בא לגן חיות
."אני רוצה להיכנס"

112
00:07:06,840 --> 00:07:08,200
.אמר לו השומר: "מה פתאום, לך
.אתה שיכור לגמרי

113
00:07:08,290 --> 00:07:11,760
!תהרוג לי את החיות". -"מה פתאום"
."לא שיכור! תעשה לי מבחן

114
00:07:12,360 --> 00:07:14,000
,אמר: "טוב, אני אביא לך שלוש חיות
."תזהה אותן

115
00:07:14,540 --> 00:07:16,700
.טוב, הביא לו
"?מה זה"

116
00:07:16,870 --> 00:07:18,630
."אמר לו: "זה נחש
."אמר: "יפה מאוד

117
00:07:19,150 --> 00:07:22,140
"?הביא לו צב. "מה זה
."זה צב". -"יפה מאוד"-

118
00:07:22,560 --> 00:07:23,920
."טוב, משהו קשה עכשיו"
."טוב"-

119
00:07:24,380 --> 00:07:26,260
.הביא לו קנגורו
"?אומר לו: "מה זה

120
00:07:26,910 --> 00:07:30,560
,ההוא מסתכל על זה
."נראה לי ארנב בן 45"

121
00:07:33,180 --> 00:07:34,340
...טוב, לא משנה. אבל

122
00:07:39,890 --> 00:07:45,160
.בקיצור, אז בחנוכה זה היה נס
.באמת נס שאי אפשר לתאר

123
00:07:45,380 --> 00:07:50,650
.בפורים הכול היה מלמטה
?אבל מה מלמטה? מה יכלו לעשות

124
00:07:50,890 --> 00:07:53,780
.הם לא יכלו להילחם
,אין להילחם. זה כל המדינות

125
00:07:53,840 --> 00:07:56,340
.אין צבא, כולם מפורדים, מפורזים
.לא שייך כלום

126
00:07:56,790 --> 00:07:58,570
.הדבר היחיד שהם עשו זה התפללו

127
00:07:58,980 --> 00:08:03,210
,אני חושב התפללו, התפללו אתה יודע זה כאילו
."טוב, תתפלל אח שלי. לא נורא"

128
00:08:03,670 --> 00:08:05,180
,זה כאילו כשאין ברירה
.מתפללים מה שנקרא

129
00:08:05,580 --> 00:08:09,520
.זה לא נקרא לעשות
"!זה לא נקרא "בוא'נה, פעלתי, עשיתי

130
00:08:09,860 --> 00:08:10,990
.לא. תתפלל

131
00:08:11,650 --> 00:08:15,460
.טוב, כל אחד
.רואים שהסיבוב מלמטה היה תפילות

132
00:08:15,680 --> 00:08:17,890
.הם צמו והתפללו
.זה מה שהם עשו

133
00:08:19,380 --> 00:08:23,190
פירוש: דורות הבאים יראו"
.כי אין לאדם רק לקוות ולהתפלל אליך

134
00:08:23,640 --> 00:08:27,980
כי מי שראה עת צרה ליעקב"
בעת שנלקחה הדסה הצדקת

135
00:08:28,360 --> 00:08:29,890
"...לערל הטמא אחשוורוש"

136
00:08:30,170 --> 00:08:32,230
?קצת רקע, מה היה בפורים
.אני לא זוכר

137
00:08:32,760 --> 00:08:34,940
.אחשוורוש הייתה לו אישה קוראים לה ושתי

138
00:08:35,420 --> 00:08:38,650
.נראית טוב, הכול נחמד
.מאה שמונים ושבעה יום מסיבה

139
00:08:38,810 --> 00:08:42,280
,ביום השביעי, האחרון
,כאילו ביום ה-187

140
00:08:42,600 --> 00:08:45,990
חטף עליה עצבים
.והוציא אותה להורג

141
00:08:47,070 --> 00:08:47,420
.יפה

142
00:08:48,480 --> 00:08:52,020
הוציא אותה להורג וכמובן שעל שטויות
.מצטערים אחרי זה

143
00:08:52,800 --> 00:08:53,640
,הוא התעורר בבוקר

144
00:08:55,170 --> 00:08:58,250
?בדק במיטה, איפה ושתי
.בצד שלה כאילו

145
00:08:58,820 --> 00:09:02,610
"?שאל את הסריסים: "היכן ושתי
."אמרו לו: "ושתי זכרונה

146
00:09:03,340 --> 00:09:04,540
"?מה זכרונה"
.זכרונה לברכה"-

147
00:09:04,840 --> 00:09:09,000
שלחת אותה לטיסת אל על"
."לסבא שלך בשמים

148
00:09:10,330 --> 00:09:13,830
,אחשוורוש תפס את הראש
.אה...!" יפה"

149
00:09:14,250 --> 00:09:17,330
במשך ארבע שנים מביאים לו בחורות
.כדי שיבחר בהן

150
00:09:17,840 --> 00:09:22,040
...בחר איזו אחת, נו
.לא, עד שהוא פוגש את אסתר המלכה

151
00:09:22,350 --> 00:09:23,840
,אז היא לא הייתה מלכה
.הייתה אסתר

152
00:09:24,040 --> 00:09:25,730
.אסתר הייתה בחורה צעירה בת 75

153
00:09:28,800 --> 00:09:31,700
,עכשיו לא תגיד לי, אחשוורוש שרוט
.מה אתה מתלהב, בינינו

154
00:09:32,740 --> 00:09:35,900
,"לא. "אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה
.אומרת המגילה

155
00:09:36,060 --> 00:09:38,200
.כולם התלהבו. לא להתבלבל
.יפה

156
00:09:39,550 --> 00:09:40,600
.הוא מתחתן איתה

157
00:09:41,250 --> 00:09:43,620
?כמה זמן זה היה הקטע הזה

158
00:09:44,230 --> 00:09:47,820
?לפני שהמן גוזר את הגזירה בכלל
.תקשיבו טוב

159
00:09:48,420 --> 00:09:53,330
המן גזר את הגזירה
.בשנת י"ג למולכו של אחשוורוש

160
00:09:53,830 --> 00:09:57,940
.אסתר נלקחה בשנת שש
.שבע, סליחה

161
00:09:58,250 --> 00:10:00,850
!זאת אומרת, שש שנים לפני

162
00:10:01,390 --> 00:10:04,250
,עכשיו, תחשבו עכשיו
?תיכנסו לנעליים של אסתר, אוקיי

163
00:10:04,370 --> 00:10:08,200
,היא בחורה צדיקה
,מ'בית יעקב' כזאת, צנועה

164
00:10:08,340 --> 00:10:10,480
.יושבת בבית קוראת תהלים וזה
.חמודה

165
00:10:11,450 --> 00:10:15,290
,פתאום נלקחת למלך המגעיל הזה

166
00:10:15,620 --> 00:10:17,260
!בעל התאווה, המשוגע הזה

167
00:10:17,770 --> 00:10:21,610
.היינו חושבים, "יואו, איזו מסכנה
.ה' ירחם עליה. לך תדע מה יהיה שם עכשיו

168
00:10:21,880 --> 00:10:24,050
.לא יודע"
.היא יכולה להתקלקל גם, תדע לך

169
00:10:24,060 --> 00:10:27,680
,הבנות הכי טובות, חודש אצל אחשוורוש"
."הראש שלה מסתובב קצת כבר

170
00:10:28,040 --> 00:10:31,510
.לא, היא רגילה ל... אתה יודע, ככה"
"...פתאום היא רואה ארמון, וואו... וואו... וואו

171
00:10:32,880 --> 00:10:36,560
.שש שנים. אף אחד לא יודע למה זה
.אף אחד לא יודע למה זה

172
00:10:37,020 --> 00:10:43,030
רק אחרי שש שנים כשהמן גוזר גזירה
- להרוג, להשמיד ולאבד מטף ועד זקן

173
00:10:43,530 --> 00:10:45,340
.אז מבינים מה התפקיד שלה

174
00:10:45,700 --> 00:10:47,300
.כי תחשבו איזו עוצמה זאת

175
00:10:47,440 --> 00:10:52,690
תחשבו שאשתו של חסן נסראללה
.שלנו, מה שנקרא. היא מהמוסד

176
00:10:53,290 --> 00:10:57,370
.שייך? והוא לא יודע שהיא מהמוסד
.הוא בטוח שהיא פטימה נהלל

177
00:10:57,790 --> 00:11:00,990
.אה? הוא לא יודע
?אתם יודעים איזו עוצמה זאת

178
00:11:01,690 --> 00:11:06,180
.מישהי שלנו בתוך ארמון המלך
.זה לא ייאמן בכלל. זה נס נס נס אדיר

179
00:11:06,700 --> 00:11:11,300
והיא מחזיקה שם שש שנים בלי
.להידרדר רוחנית, בלי שום דבר. לא שמענו

180
00:11:11,620 --> 00:11:14,490
.ואם היה, היה כתוב. אל תדאגו
.שום דבר. שמרה על עצמה כמו שצריך

181
00:11:14,810 --> 00:11:16,200
.חכו, תכף נגיע לקטע האחרון

182
00:11:16,510 --> 00:11:18,940
.אבל בסוף רק התברר
:אומר הסבא מקלם

183
00:11:19,190 --> 00:11:24,090
כי מי שראה עת צרה ליעקב בעת ההיא"
,שנלקחה הדסה הצדקת", ככה קוראים לה הדסה

184
00:11:24,580 --> 00:11:27,110
,לכן הדסה בגימטרייה 75
.זה הגיל שלה היה

185
00:11:28,170 --> 00:11:34,530
לאותו אחשוורוש. מי פילל אז"
?שזה לתשועת כלל ישראל בעוד שש שנים

186
00:11:36,000 --> 00:11:38,940
כי נלקחה בשנת שבע"
.והפור של המן היה בשנת שלוש עשרה

187
00:11:39,430 --> 00:11:44,310
וזאת להודיע שכל קרוביך"
."לא יבושו ולא ייכלמו

188
00:11:45,000 --> 00:11:49,130
.אתה, כל קרוביך, כל מי שמקווה
,אתה מקווה שהקב"ה יעזור לך

189
00:11:49,340 --> 00:11:50,910
.אתה מקווה שאנחנו נצא מהמצב הזה

190
00:11:51,120 --> 00:11:53,060
.אתה, אל תתבייש, מה שנקרא

191
00:11:53,480 --> 00:11:55,290
."לא יבושו ולא ייכלמו"

192
00:11:55,400 --> 00:11:58,230
?זאת אומרת, מה הכוונה
,"'אתה יודע, יגיד לך: "הנה, אני מקווה לה

193
00:11:58,240 --> 00:12:00,530
,והחברים יגידו לך: "נו, בבקשה
.קיווית, קיווית. בבקשה

194
00:12:01,050 --> 00:12:04,030
.מה קורה איתך? אתה עדיין תקוע"
."ה' יעזור לך ולמשפחתך

195
00:12:05,240 --> 00:12:09,300
.לא. אני מאמין באמונה שלמה שיש פה מהלך
.יש פה מהלך

196
00:12:09,490 --> 00:12:11,090
.לכן מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר

197
00:12:11,950 --> 00:12:15,070
?'למה לא 'מגילת מרדכי
.אמרתי לכם. כי אישה מכל סיפור עושה מגילה

198
00:12:16,160 --> 00:12:19,120
,אבל, לא, אבל מבחינתו
.זה לגלות את ההסתר

199
00:12:19,200 --> 00:12:22,200
חכה. חכה. אני עוד לא מבין
.למה זה קורה לי

200
00:12:22,520 --> 00:12:26,560
.אני לא מבין מה התפקיד של הנקודה הזאת
?מי זוכר מה היה לפני שש שנים

201
00:12:26,750 --> 00:12:30,400
אף אחד לא זוכר, אבל אתה
רואה שכל דבר שקרה לך

202
00:12:30,410 --> 00:12:34,630
,לפני שנים אפילו
.זה חלק מתמונה גדולה יותר

203
00:12:34,920 --> 00:12:39,260
לכן כשאני אומר בשלב הראשון כדי לצאת
.ממשבר, אני צריך לפתוח את הזום, מה שנקרא

204
00:12:39,470 --> 00:12:44,150
?לראות את התמונה הכוללת, מה עברתי
.אני עוד לא יודע מה אני הולך לעבור

205
00:12:44,270 --> 00:12:47,950
.יום אחד אני אסתכל אחורה
,ולכן הפסוק בפרשת כי תישא

206
00:12:48,240 --> 00:12:53,910
הפסוק אומר ככה: "וראית
."את אחוריי ופניי לא ייראו

207
00:12:54,220 --> 00:12:56,390
.בורא עולם מדבר עם משה רבנו

208
00:12:56,580 --> 00:12:59,850
:משה רבנו מבקש מהקב"ה
."הודיעני נא את דרכיך"

209
00:12:59,990 --> 00:13:03,900
.תסביר לי את המעלה שלך בעולם
.אני רוצה להבין איך כל דבר הולך פה בעולם

210
00:13:04,050 --> 00:13:06,160
?למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו
.אני רוצה להבין

211
00:13:06,610 --> 00:13:12,110
אומר לו בורא עולם: "וראית את אחוריי
?ופניי לא ייראו". מה הכוונה

212
00:13:12,580 --> 00:13:16,810
,רק אחרי שהדברים יקרו
.אתה תוכל להבין אותם

213
00:13:17,240 --> 00:13:18,450
."וראית את אחוריי"

214
00:13:18,810 --> 00:13:20,300
.פניי לא ייראו". אתה לא תראה לפנים"

215
00:13:20,310 --> 00:13:22,980
אני לא יכול להבין היום למה
.הקב"ה עושה לי מה שהוא עושה לי

216
00:13:22,990 --> 00:13:26,580
אני לא יודע, אני בור ועם הארץ. אני לא
.מבין, אני לא יודע, אבל זה הניסיון שלנו

217
00:13:26,900 --> 00:13:29,780
הניסיון שלנו בחיים זה שאתה
.לא יודע למה זה קורה לך

218
00:13:30,090 --> 00:13:33,580
,העבודה שלך היא לדעת שהכול לטובה
.לדעת שיום אחד זה כן יתברר

219
00:13:33,850 --> 00:13:37,620
,סיפרתי לכם פעם על הבן יש חי
,אחד מהרבנים מבגדד

220
00:13:38,910 --> 00:13:41,640
.מעיראק, אחד מגדולי המקובלים

221
00:13:41,690 --> 00:13:45,090
,הוא סיפר סיפור שפעם סיפרתי לכם אותו
.שהייתה אישה שהייתה אופה חלות

222
00:13:45,920 --> 00:13:47,210
,ארבע חלות כל יום

223
00:13:47,330 --> 00:13:51,440
כאשר שלוש מן החלות הייתה תורמת
,לצדקה, לעניים שהיו באים אליה

224
00:13:51,640 --> 00:13:53,190
.וחלה אחת הייתה שומרת לעצמה

225
00:13:54,110 --> 00:13:58,980
,יום אחד אפתה שלוש חלות
.והיא לוקחת את החלה הרביעית לעצמה

226
00:13:59,160 --> 00:14:01,460
.דופק לה בדלת עני מרוד אחד

227
00:14:02,220 --> 00:14:05,350
,אומר לה: "גברת, תקשיבי
.לא אכלתי יומיים. אני מת מת מרעב

228
00:14:05,640 --> 00:14:09,010
,תני לי משהו". אומרת לו: "אני מצטערת"
.את כל החלות שאני מחלקת כבר חילקתי

229
00:14:09,030 --> 00:14:12,640
עם כל הכבוד, החלה הרביעית היא למשפחה"
"?שלי. יש לי גם ילדים. עם כל הכבוד לך, אוקיי

230
00:14:14,150 --> 00:14:16,670
.כמובן שהיא לא עשתה את זה ככה
.היא יותר נחמדה ממני

231
00:14:18,670 --> 00:14:20,990
:אז היא אמרה שוב
,אני מצטערת מאוד. אני מבינה אותך"

232
00:14:21,000 --> 00:14:22,530
"?אבל לא שייך. אין לי. אין לי, בסדר"

233
00:14:22,880 --> 00:14:24,910
.אמר: "בבקשה, אני לא אכלתי
.אני ממש מתחנן

234
00:14:25,210 --> 00:14:26,620
."משהו אבל, משהו"

235
00:14:27,300 --> 00:14:27,710
...טוב

236
00:14:29,590 --> 00:14:32,680
...יש כאן אנשים
.אה? חס ושלום

237
00:14:35,020 --> 00:14:40,780
,אני שמעתי כשהייתי בארצות הברית
,היה שם רב שאמר על הפסוק בפרשת ראה

238
00:14:41,200 --> 00:14:44,600
."ונתן לך רחמים ורחמך"

239
00:14:45,470 --> 00:14:47,810
?"מה זה "ונתן לך רחמים ורחמך

240
00:14:48,270 --> 00:14:50,490
הוא אומר שלפעמים נגזרה גזירה
.על בן אדם, חס ושלום

241
00:14:51,010 --> 00:14:54,240
,חס ושלום. אתה לא יודע. לא עליכם
.חס ושלום. לא על אף אחד מאיתנו

242
00:14:54,610 --> 00:14:56,780
...אבל אדם הולך ברחוב, יש מעליו עננה

243
00:14:58,450 --> 00:15:00,160
.של איזה משהו שהולך ליפול עליו עוד רגע

244
00:15:00,180 --> 00:15:00,770
...אח... אח

245
00:15:01,820 --> 00:15:04,490
,הוא לא יודע. הוא הולך ובא
.מה עניינים אחי" וזה, ויש פה עננה מעליו"

246
00:15:06,430 --> 00:15:09,870
,עכשיו, הקב"ה רוצה להציל אותו
.אבל אין, הוא עשה דברים לא טובים

247
00:15:10,060 --> 00:15:13,470
.אין. מידת הדין רוצה להיכנס בו

248
00:15:14,170 --> 00:15:17,480
עכשיו, מה הוא יעשה? איך אלוקים
?יכול לרכך את מידת הדין

249
00:15:17,500 --> 00:15:19,080
,אלוקים ברא חוקי טבע כביכול

250
00:15:19,450 --> 00:15:22,180
...וחלק מהחוקי טבע, יש גם חוקי
.חוקי... נתקע לי

251
00:15:22,420 --> 00:15:25,600
?חוקי טבע רוחניים, כן
?מה זה חוקי טבע רוחניים

252
00:15:25,990 --> 00:15:29,040
.של למשל סיבה ותוצאה
.אני עושה משהו, זה משפיע

253
00:15:33,920 --> 00:15:36,360
,כל דבר שאני עושה
.יש לזה איזושהי תוצאה מסוימת

254
00:15:36,370 --> 00:15:39,390
אני זורע זרע באדמה, אז ברור
.שאם זרעתי מלפפונים, יצאו מלפפונים

255
00:15:39,470 --> 00:15:40,930
.זה בחוק הטבע הגשמי

256
00:15:41,220 --> 00:15:43,450
.אם אני אזרע עגבניות, יהיו לי עגבניות

257
00:15:43,490 --> 00:15:47,050
,אבל אותו דבר גם מבחינה רוחנית
.כל מעשה שאני עושה יש לו השלכות

258
00:15:47,410 --> 00:15:49,850
,אז אותו דבר, הולך עם עננה
,מולו יש עננה

259
00:15:50,240 --> 00:15:52,350
,הקב"ה רוצה להציל אותו
.אבל מידת הדין לא נותנת לו

260
00:15:52,870 --> 00:15:53,980
?מה הקב"ה עושה

261
00:15:54,540 --> 00:15:59,700
,מזמן לו משהו של חסד
.משהו של רחמים

262
00:16:00,790 --> 00:16:01,800
.ניסיון של רחמים

263
00:16:02,390 --> 00:16:08,800
ואז אם הבן אדם יהיה חכם והוא יבין
,ששלחו לו משמים את הניסיון של הרחמים הזה

264
00:16:09,250 --> 00:16:12,510
.והוא ירחם על אותו בן אדם
.לאו דווקא צדקה

265
00:16:12,680 --> 00:16:17,010
לרחם על בן אדם זה יכול להיות
.בעלך, אשתך, הילדים. לא משנה מה

266
00:16:17,240 --> 00:16:19,360
"?מישהו שאל אותי: "בעלי חיים גם

267
00:16:20,100 --> 00:16:22,630
.אני חושב שכן. סליחה שאני אומר
.לפי דעתי כן

268
00:16:22,830 --> 00:16:25,800
עכשיו לא תתחיל לחפש לי עכשיו
.חתולים במצוקה, "חבר'ה, אני פה

269
00:16:25,980 --> 00:16:28,820
,אם מישהו צריך עזרה"
."הנה כרטיס הביקור שלי

270
00:16:29,500 --> 00:16:30,960
.אה? אין לי בעיה
.זה גם יפה

271
00:16:32,010 --> 00:16:35,240
,למרות שאני חייב להסתייג פה
,כי יש לי חבר

272
00:16:37,080 --> 00:16:41,270
,יש לו אישה בלי עין הרע אישה טובה, מקסימה
.אבל חובבת חתולים יותר מדי

273
00:16:41,950 --> 00:16:45,350
,כל חתול שלא יודע מה
?עבר איזו טראומה בחיים, אוקיי

274
00:16:45,750 --> 00:16:49,900
,הכלב רדף אחריו או משהו כזה
,או עכבר ברח לו

275
00:16:50,340 --> 00:16:51,490
.אז היא מאמצת אותו

276
00:16:53,580 --> 00:16:59,560
זה יפה אבל הבעל, הוא אמר לי: "פנגר, אני כבר
.לא גר בבית. אני אומר לך, אני לא יכול

277
00:16:59,780 --> 00:17:03,120
...היא יש לה"
."אמרתי לה, זה או החתולים או אני

278
00:17:03,610 --> 00:17:06,560
,וכשמגיעים לקטע כזה לפי דעתי
?...בוחרים ב

279
00:17:07,020 --> 00:17:09,110
...בחתול נכון, סתם

280
00:17:10,600 --> 00:17:13,460
?גם הבעל הוא חתול, מה קרה
...הוא חתול על שתיים

281
00:17:15,380 --> 00:17:18,770
?כן. לא לאבד את ההיררכיה בסדר

282
00:17:18,780 --> 00:17:21,520
,אני חובב בעלי חיים
.אבל לא לאבד את ההיררכיה

283
00:17:21,530 --> 00:17:23,740
.קודם כול בני אדם, אחרי זה בעלי חיים
.כל הכבוד

284
00:17:23,900 --> 00:17:26,790
.טוב, חזרנו לסיפור
?אז מה אמרתי לכם

285
00:17:27,320 --> 00:17:29,740
,אלוקים מזמן לו ניסיון של רחמים

286
00:17:30,040 --> 00:17:36,400
?ואם הוא מרחם, אז מידת הדין שותקת, למה
.כי מידה כנגד מידה עכשיו צריך לרחם עליו

287
00:17:36,960 --> 00:17:39,720
כי "כל המרחם על הבריות
."מרחמים עליו מן השמים

288
00:17:40,160 --> 00:17:43,460
,"אז "ונתן לך רחמים
,אלוקים מזמן לך ניסיון של רחמים

289
00:17:43,630 --> 00:17:46,250
."ואם אתה מרחם, "ורחמך
.אתה מקבל חזרה

290
00:17:46,580 --> 00:17:48,020
.טוב, נחזור לסיפור שלנו

291
00:17:48,420 --> 00:17:53,370
?אותה גברת, תקציר, כן
.ארבע חלות, שלוש לעניים ואחת לעצמה

292
00:17:53,380 --> 00:17:56,470
,"העני אומר לה: "גברת, תני לי
."והיא אומרת לו: "אני מצטערת, אדוני

293
00:17:56,710 --> 00:17:57,950
"!אבל בבקשה"

294
00:17:58,040 --> 00:18:04,450
.טוב, החליטה ניתן לו
!קח, שיהיה לך לבריאות

295
00:18:05,410 --> 00:18:06,380
.כמובן לא ככה

296
00:18:07,630 --> 00:18:09,210
.אני עושה הכול כדי שתבינו מה לא לעשות

297
00:18:10,460 --> 00:18:12,440
,לא, אם אתה כבר נותן
.אתה נותן, תן

298
00:18:12,870 --> 00:18:16,410
דווקא בפורים, באים אלינו
.מלא כאלה, אתה יודע... נכון

299
00:18:16,420 --> 00:18:18,330
ויש כלל בפורים
."כל הפושט יד נותנים לו"

300
00:18:18,540 --> 00:18:21,880
,אז באים מלא. אני אומר לכם
.אצלנו בבית, אתה תראה... אצל כל אחד

301
00:18:22,240 --> 00:18:26,670
באים מישיבות. כל ישיבה מגיעים בתורות, כאילו
.סרט נע. באמת, בלי עין הרע. אנחנו שמחים

302
00:18:27,030 --> 00:18:28,770
.אנחנו מכינים, אנחנו נותנים בשמחה רבה

303
00:18:29,220 --> 00:18:32,600
,אז אמרתי להם רעיון לחבר'ה האוספים

304
00:18:33,220 --> 00:18:39,110
שמה קורה אם מישהו שאתה בא לאסוף ממנו
"?כסף והוא שואל אותך: "יש לך חמישה שקלים

305
00:18:40,040 --> 00:18:43,320
?אז כמה כסף הוא הולך לתת לך
?עשרה, נכון

306
00:18:44,350 --> 00:18:48,240
"?אם הוא אומר לך "יש לך עשרה שקלים
.כמה כסף הוא הולך לתת לך? עשרים

307
00:18:48,680 --> 00:18:51,440
"?יש לך חמישים שקל"
.כמה הוא הולך לתת לך? מאה

308
00:18:51,880 --> 00:18:55,130
,כמה שהוא יותר יבקש ממך
?הוא גם ייתן לך יותר, בסדר

309
00:18:55,420 --> 00:18:59,010
ככה גם עם בורא עולם, כמה שהוא
.מבקש ממך יותר - הוא גם ייתן לך יותר

310
00:18:59,450 --> 00:19:02,460
...לך נראה כאילו
.לא, אתה תקבל יותר

311
00:19:02,670 --> 00:19:07,230
,ולכן סתם באופן כללי אני אומר לכם
.ניסיונות או קשיים ביהדות הם מחמאה

312
00:19:07,670 --> 00:19:12,100
מי שיגיד לי שיש לו ניסיונות או קשיים
.או יצר הרע גדול - מחמאה גדולה

313
00:19:12,260 --> 00:19:15,350
ברגע זה החמאת לעצמךָ
.או החמאת לעצמךְ

314
00:19:15,670 --> 00:19:18,540
כי על-פי היהדות
."כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"

315
00:19:18,820 --> 00:19:23,360
כל הגדול מחברו מבחינה רוחנית, היצר הרע
.שלו גם יותר גדול. זה הולך אותו דבר

316
00:19:23,850 --> 00:19:25,600
,מן הסתם יש לו יותר ניסיונות
.יותר קשיים

317
00:19:25,730 --> 00:19:29,390
אז אדרבה, אם אתה אומר "הרב, אני עובר
- "קשיים ויש לי ניסיונות, חבל לך על הזמן

318
00:19:30,200 --> 00:19:32,630
.סימן שיש לך נשמה גבוהה
.אשריך, זכית, חמוד שלי

319
00:19:32,900 --> 00:19:35,050
?טוב, מה עם האישה עם החלה
.יפה

320
00:19:38,050 --> 00:19:41,840
.נתנה לו את החלה
.'אבל לא נגמר הסיפור. עד כאן פרק א

321
00:19:41,850 --> 00:19:44,850
?פרק ב'. מה היא תעשה
.היא צריכה להאכיל את הילדים שלה

322
00:19:45,090 --> 00:19:49,610
.אז זה לא כמו היום, יש לך במדף קמח וזה
.יאללה, תאפה איזה משהו. אל תעשה מזה עניין

323
00:19:49,750 --> 00:19:55,860
היא צריכה ללכת לתחנת קמח שם. היא צריכה
.ללכת לתחנת קמח לטחון קמח, ללוש בצק

324
00:19:55,870 --> 00:19:58,240
...הלכה לתחנה, גשם בחוץ, סופה

325
00:19:59,960 --> 00:20:01,040
.קר לה, חבל על הזמן

326
00:20:01,240 --> 00:20:03,120
.היא מגיעה, טוחנת

327
00:20:03,540 --> 00:20:05,840
,איפה בעלה פה בסיפור
.אני לא יודע, אוקיי? אבל לא משנה

328
00:20:06,460 --> 00:20:08,500
.כאילו הכול עליה פה, לא משנה

329
00:20:09,900 --> 00:20:16,820
.אבל טוחנת, לשה בצק
.לוקחת את הבצק הביתה לתנור

330
00:20:17,290 --> 00:20:21,400
.היא שמה את הבצק בשק
.הולכת, עולה מעל גשר

331
00:20:21,500 --> 00:20:24,100
.טחנות הקמח היו ליד נהרות בדרך כלל

332
00:20:24,330 --> 00:20:26,220
.עולה על גשר שמתחת יש נהר סוחף

333
00:20:26,550 --> 00:20:29,200
...הרוח טלטלה אותה, אאאאא

334
00:20:29,210 --> 00:20:34,800
והשק נשמט לה מהיד
.ונפל למים ונסחף עם הזרם

335
00:20:36,110 --> 00:20:38,790
,פשוט פרצה בבכי
?אלוקים, למה? למה"

336
00:20:38,830 --> 00:20:40,400
?מה עשיתי לך, אפשר לשאול"

337
00:20:41,190 --> 00:20:45,480
...מה, אני עשיתי פה"
.'הרב אמר 'תעשי חסד. הנה ניסיון

338
00:20:45,490 --> 00:20:49,810
,בפנים הבאתי לו את החלה הזאת. שיאכל"
."שיהיה בריא, תאמין לי. שייתקע לו בגרון

339
00:20:50,950 --> 00:20:53,910
!?אבל "נו, איפה?! איפה

340
00:20:54,500 --> 00:20:58,220
טוב, עם כל הכבוד, אני אלך לרב. בפנים עכשיו"
.אני אגיד לו את זה. עכשיו זה חם, זה חם

341
00:20:58,230 --> 00:21:01,220
אני אגיד לו. לא כשאני אצטנן אחרי זה, הוא"
'..."יגיד לי 'תראי את התמונה השלמה, שלמה

342
00:21:02,930 --> 00:21:06,580
.טוב, היא מגיעה לרב
.הרב, תקשיב". היא מספרת לו את כל הסיפור"

343
00:21:06,590 --> 00:21:10,600
,ארבע חלות, שלוש לעניים, אחת לעצמי"
.בא עני..." יופי

344
00:21:11,600 --> 00:21:15,860
נו? "הלכתי לאפות מחדש ועכשיו הייתה סופה
!והשק נפל לי למים

345
00:21:15,870 --> 00:21:18,640
עכשיו, נו? נו? איפה הכול לטובה"
.ואיפה...?" יפה

346
00:21:18,980 --> 00:21:22,350
,תוך כדי שהיא מדברת עם הרב
.הרב מכין תשובה, אתה יודע, להתגוננות

347
00:21:22,360 --> 00:21:23,630
?מה אני אגיד לה"
.ה' יעזור

348
00:21:24,520 --> 00:21:28,090
.הישועה בדרך. היא נתקעה ברכבת"
."כבר מגיעה בעזרת ה', את יודעת

349
00:21:30,460 --> 00:21:34,060
,לא. איך שהיא ככה מתלוננת לרב
.דפיקה בדלת

350
00:21:34,120 --> 00:21:36,110
.נכנסים קבוצת ימאים

351
00:21:36,830 --> 00:21:40,550
.אומרים לו: "הרב, אל תשאל
.הספינה שלנו עוגנת פה בנמל

352
00:21:41,180 --> 00:21:43,370
.בגלל הסופה האונייה התחילה להיטלטל"

353
00:21:43,560 --> 00:21:48,540
היטלטלה והיה שם איזשהו ברזל
,כנראה שיצא מהסיפון שם

354
00:21:48,690 --> 00:21:52,910
ובום! נכנס לנו בבטן האונייה
ונפער חור בבטן האונייה

355
00:21:52,920 --> 00:21:54,440
.ומים התחילו להיכנס לבטן האונייה"

356
00:21:54,460 --> 00:21:58,400
.אתה מבין? בסערה אדירה, בזרימה"
...אנחנו מנסים

357
00:21:58,640 --> 00:22:00,830
אי אפשר. זה סוחף אותנו"
.ואנחנו לא יודעים מה לעשות

358
00:22:00,850 --> 00:22:04,990
.הבנו שזהו, כל הציוד"
.הבאנו פה סחורת יבוא, הבאנו פה ים ים כסף

359
00:22:05,000 --> 00:22:07,630
.מה נעשה? הכול הולך לטבוע במים"
:החלטנו להתפלל, אמרנו

360
00:22:07,640 --> 00:22:09,040
.אלוקים, עושים איתך עסק"

361
00:22:09,440 --> 00:22:11,760
,אם אתה מציל אותנו, עשרה אחוז"
.וואלה לצדקה

362
00:22:11,780 --> 00:22:13,210
.תאמין לי אלוקים, בשבילך"

363
00:22:13,910 --> 00:22:17,710
,איך שאנחנו אומרים את זה"
.משהו נתקע בתוך הספינה

364
00:22:18,590 --> 00:22:20,330
.הוא ענה מהר הפעם"
?מה קורה פה

365
00:22:21,160 --> 00:22:26,520
.ירדנו למטה לראות מה קורה"
!ראינו שק של בצק תקוע בחור של האונייה

366
00:22:27,110 --> 00:22:29,120
?מה עושה שק בצק בים"

367
00:22:30,400 --> 00:22:32,000
,אם זה לא אלוקים"
?מה אלוקים, אחי

368
00:22:32,280 --> 00:22:33,840
,אז אמרנו אוקיי"
.ישר לקיים את ההבטחה שלנו

369
00:22:33,850 --> 00:22:36,750
.הנה הרב, הנה הכסף
."תפדל. תעשה מה שאתה רוצה

370
00:22:37,460 --> 00:22:41,480
,הרב מסתכל על האישה
."נו? נו? בבקשה. בבקשה"

371
00:22:42,260 --> 00:22:43,910
"...הרב כאילו, "איזה מזל שהם באו עכשיו

372
00:22:48,260 --> 00:22:54,560
.פתח, פתח את הזום
לקום ממשבר, צריך לדעת

373
00:22:55,050 --> 00:22:57,790
.להסתכל טיפה יותר ברחבות

374
00:22:57,900 --> 00:22:59,900
,ולכן אומר הסבא מקלם והוא מסיים בזה

375
00:23:00,310 --> 00:23:04,360
הוא אומר דבר יפה. הוא אומר שמפה
"נלמד שאת השיר "שושנת יעקב

376
00:23:04,370 --> 00:23:06,720
.היינו צריכים לשיר כל השנה
.לא קשור לפורים בכלל

377
00:23:07,430 --> 00:23:12,300
לדעת ש"שושנת יעקב צהלה ושמחה
."בראותם יחד תכלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח

378
00:23:12,310 --> 00:23:13,600
.'בסוף תהיה תשועה, בעזרת ה

379
00:23:13,990 --> 00:23:19,240
,וכל קרוביך, כל מי שיקווה לקב"ה
.לא יבושו ולא ייכלמו" לנצח... יפה, זהו"

380
00:23:19,960 --> 00:23:22,060
.טוב, עכשיו נקודה ראשונה
.נקודה שנייה

381
00:23:23,430 --> 00:23:27,660
:נקודה שנייה
.כל דבר קטן משפיע

382
00:23:28,760 --> 00:23:34,520
,כשמחוללים שינוי או אדם רוצה לצאת ממשבר
.תדע שכל דבר קטן משפיע

383
00:23:34,720 --> 00:23:36,060
.כל דבר קטן

384
00:23:36,430 --> 00:23:38,540
.לפעמים זה מישהו שיגיד לך מילה טובה

385
00:23:39,010 --> 00:23:43,280
נפטר לצערנו הרב יהודי צדיק
.בשם הרב יעקב אדלשטיין זכרונו לברכה

386
00:23:43,290 --> 00:23:44,550
.היה הרב של רמת השרון

387
00:23:45,460 --> 00:23:46,610
.הלכתי לנחם את המשפחה

388
00:23:48,420 --> 00:23:53,450
היה יהודי צדיק ושמעתי שם כמה
.סיפורים באמת של אנשים של פעם

389
00:23:54,390 --> 00:23:58,750
הילדים סיפרו שלפני 60 שנה
,הרב למד בישיבה

390
00:23:59,380 --> 00:24:01,850
והוא ראה בחור חדש שהגיע לישיבה
.והתיישב בבית מדרש

391
00:24:02,110 --> 00:24:03,270
.יש בית מדרש והוא התיישב

392
00:24:04,050 --> 00:24:06,790
:אז אחרי 5 דקות הגיע בחור אחר, אמר לו
."אה, אני יושב פה"

393
00:24:07,400 --> 00:24:08,130
.אתה יודע, תפנה

394
00:24:08,750 --> 00:24:11,740
.אז הבחור הזה הלך לשבת במקום אחר
.התיישב במקום אחר, התחיל ללמוד

395
00:24:11,820 --> 00:24:14,650
.בא בחור אחר, "אני יושב פה
."תפנה

396
00:24:15,020 --> 00:24:16,790
,ככה הוא עבר מקום שני, שלישי
.רביעי, חמישי

397
00:24:17,060 --> 00:24:19,500
.והרב התבונן בו, כאילו מהצד הסתכל עליו

398
00:24:20,000 --> 00:24:22,130
ואז עברו לחדר אוכל
.ואותו סיפור חזר בחדר אוכל

399
00:24:22,160 --> 00:24:24,490
,התיישב בחד אוכל
."אני יושב פה, אני יושב פה, אני יושב פה"

400
00:24:24,900 --> 00:24:28,820
ואז הרב ניגש אליו. הרב יעקב אדלשטיין
.אז ניגש אליו. אז הוא היה בחור

401
00:24:29,040 --> 00:24:31,320
:התיישב לידו. אמר לו
"?שלום, אתה בחור חדש"

402
00:24:31,810 --> 00:24:33,600
."אמר לו: "כן. אני בחור חדש וזה

403
00:24:34,220 --> 00:24:37,840
."אז אמר לו: "אין לך מקום, אני מבין
."אמר לו: "נכון. אין לי מקום וזה

404
00:24:38,010 --> 00:24:40,040
."אמר: "אז בוא, תשב לידי
.לקח אותו, הושיב אותו לידו

405
00:24:40,070 --> 00:24:41,780
"?התעניין "מה שלומך? מאיפה אתה באת

406
00:24:41,800 --> 00:24:46,090
,וזהו. זו ישיבה ענקית
.אז אחרי זה נפרדו דרכיהם

407
00:24:46,230 --> 00:24:48,400
ועברו שנים שנים שנים
,וכל אחד הלך בדרכו

408
00:24:48,550 --> 00:24:51,200
.כל אחד שכח את החיים שלו
.ועברו שנים והוא רב של רמת השרון

409
00:24:51,210 --> 00:24:55,120
ויום אחד מישהו מסתובב ברמת השרון, רואה
.יהודי חרדי כזה עם כל האביזרים, מה שנקרא

410
00:24:55,120 --> 00:24:59,180
בגדים כאלה של מכובדים
.ו'פראק' קוראים לזה, זה בגד כזה של רבנים

411
00:24:59,670 --> 00:25:01,690
:הוא ניגש לרב והוא אומר לו
."הרב, שלום עליכם"

412
00:25:02,620 --> 00:25:04,050
.והוא רואה שהוא ראש ישיבה מכובד

413
00:25:04,430 --> 00:25:08,250
הוא אומר לו: "תדע לך הרב, באתי להגיד לך
."תודה רבה כי אתה עשית אותי ראש ישיבה

414
00:25:09,220 --> 00:25:12,510
.אני לא עשיתי אותך. אולי אתה טועה"
.הדתיים נראים אותו דבר

415
00:25:12,520 --> 00:25:14,160
."כולם זקן, משקפיים, שחור לבן"

416
00:25:14,870 --> 00:25:18,190
.אמר: "לא. אתה עשית אותי
.לפני 60 שנה למדתי איתך בישיבה

417
00:25:19,480 --> 00:25:23,600
אני לא יודע אם אתה זוכר. אני הייתי אז"
בחור חדש. אני באתי ולא היה לי מקום

418
00:25:23,610 --> 00:25:25,330
,והתלבטתי ואמרתי, יאללה"
.חאלס, אני עוזב את הישיבה

419
00:25:25,420 --> 00:25:29,450
.לא, לא בשבילי. ניסיתי, באתי מרחוק"
!ככה מקבלים אותי? יאללה

420
00:25:30,070 --> 00:25:32,550
.ברגע האחרון אתה באת. באת"

421
00:25:33,100 --> 00:25:35,780
.התיישבת לידי, דיברת איתי"
.אין לך מושג מה עשית לי

422
00:25:35,840 --> 00:25:36,660
.אין לך מושג מה עשית לי"

423
00:25:37,210 --> 00:25:39,920
...כמה מילים שלך. לא עכשיו נתת לי שיחה"
.כמה מילים

424
00:25:40,200 --> 00:25:43,020
.אמרתי יש מישהו אחד נורמאלי בישיבה"
.אני נשאר

425
00:25:43,900 --> 00:25:45,610
.מישהו אחד שאכפת לו ממני"
."תבין מה זה

426
00:25:46,310 --> 00:25:49,090
.אז היה שם ידידיה מאיר
?אתם יודעים מי זה ידידיה מאיר

427
00:25:49,200 --> 00:25:52,230
.הבעל של סיוון
.אתם יודעים מי זו סיוון? אשתו של ידידיה

428
00:25:53,250 --> 00:25:55,320
?סיוון רהב-מאיר, זאת מערוץ 2, כן

429
00:25:56,010 --> 00:25:57,650
.אז הם היו הרי גרים ברמת השרון

430
00:25:58,150 --> 00:26:01,760
,ידידיה וסיוון לפני שעברו לירושלים
.היו גרים עד לפני שנתיים ברמת השרון

431
00:26:02,650 --> 00:26:03,760
אז הוא היה שם בבית של הרב

432
00:26:04,550 --> 00:26:10,400
והוא סיפר לי שיום אחד הגיע זוג לרב כאשר
.האישה התחזקה יותר והבעל עדיין לא

433
00:26:10,440 --> 00:26:13,200
עדיין כאילו מאחור
.והאישה כבר התקדמה

434
00:26:13,380 --> 00:26:15,280
.והגיע סילבסטר, הגיע סילבסטר

435
00:26:15,930 --> 00:26:18,330
,והסילבסטר חל אז בשבת
.כאילו יום שישי בלילה

436
00:26:18,940 --> 00:26:24,100
,אז הבעל רצה לחגוג סילבסטר, והאישה כאילו
?לא מתאים, שבת וזה, מה עכשיו

437
00:26:24,830 --> 00:26:26,380
אז היא אמרה
.אני אשאל את הרב מה לעשות

438
00:26:27,040 --> 00:26:28,570
:אז היא באה לרב, אמרה לו
,הרב, סליחה שאני שואלת

439
00:26:28,580 --> 00:26:31,400
אבל אפשר לקיים את הסילבסטר"
"?בצורה יהודית

440
00:26:33,100 --> 00:26:34,640
."אז הרב אמר לה: "ברור

441
00:26:35,400 --> 00:26:35,940
"?היא אומרת לו: "איך

442
00:26:36,640 --> 00:26:38,840
:אמר לה
."בואי אליי. נעשה סעודת סילבסטר"

443
00:26:40,400 --> 00:26:42,970
?וזה היה שבת, כן
.גם ככה עושים כאילו בדרך כלל סעודות

444
00:26:43,590 --> 00:26:46,280
,'אז הם הגיעו הזוג ל'סעודת סילבסטר

445
00:26:46,860 --> 00:26:51,240
,והיה שולחן ערוך, ואתה יודע
.שרו זמירות סילבסטר או שבת

446
00:26:51,260 --> 00:26:53,430
.לא משנה, אל תתפוס אותי בפרט

447
00:26:54,250 --> 00:26:57,130
.שרו וזה
,והבעל כל כך התרגש מזה

448
00:26:57,340 --> 00:27:00,500
,כל כך אהב את המעמד
...את הקידוש, את הילדים סביב ה

449
00:27:00,710 --> 00:27:04,990
מאוד התפעל שהחליט שמעכשיו הוא רוצה
.כל שבת אצלו גם קידוש סילבסטר כזה

450
00:27:04,990 --> 00:27:07,110
...אבל לא סילבסטר. קידוש
...הוא הבין את הזה

451
00:27:08,060 --> 00:27:10,510
,עכשיו תחשוב רב רגיל
,רב רגיל מה שנקרא

452
00:27:10,610 --> 00:27:12,840
:מישהו יגיד לו
"?הרב, אפשר לעשות סעודת סילבסטר"

453
00:27:13,440 --> 00:27:15,940
,עוד רגע נותן לו נגיחה
?מה סילבסטר עכשיו"

454
00:27:16,220 --> 00:27:17,940
"!שומו שמים! שומו שמים"

455
00:27:18,630 --> 00:27:19,180
?אה

456
00:27:20,890 --> 00:27:23,510
.תראה מה זו גישה של אדם באמת גדול
.אני אומר את זה לעצמי

457
00:27:23,530 --> 00:27:25,130
.תראה מה זו גישה של אדם באמת גדול

458
00:27:26,560 --> 00:27:27,940
.בקיצור, נסיים עם משהו על ימינו

459
00:27:28,450 --> 00:27:32,990
שמעתי את זה מיהודי שהוא משגיח
.בישיבה של חבר'ה חלשים קצת

460
00:27:33,660 --> 00:27:35,440
.חבר'ה שעברו הרבה דברים בחיים

461
00:27:35,910 --> 00:27:37,440
.אז הוא המשגיח שם. משגיח רוחני

462
00:27:38,870 --> 00:27:43,400
והוא ראה את אחד הבחורים אחרי
.השיעור מסכם, כותב משהו

463
00:27:43,540 --> 00:27:45,230
אז הוא ניגש אליו, שאל אותו
"?מה אתה מסכם"

464
00:27:46,140 --> 00:27:47,560
."אומר לו: "אני מסכם את השיעור

465
00:27:48,400 --> 00:27:53,780
עכשיו, הרב מאוד התרגש, כי זו ישיבה כאילו
?של חבר'ה שאם הם מקשיבים זה יפה, אוקיי

466
00:27:54,100 --> 00:27:58,390
לסכם, אחי, זה כבר ממש
.ימות משיח מה שקורה פה

467
00:27:58,460 --> 00:27:59,480
.הריטלין עובד

468
00:28:01,080 --> 00:28:02,060
...אבל בלי כאילו

469
00:28:02,720 --> 00:28:05,910
יפה לראות את זה. לקח את הסיכום
.ובאמת הבחור סיכם מילה מילה

470
00:28:05,960 --> 00:28:08,690
,אז הרב כל כך התרגש
.נתן לו נשיקה על הראש

471
00:28:09,770 --> 00:28:12,010
.והבחור פרץ בבכי
.התחיל לבכות

472
00:28:12,600 --> 00:28:13,740
.ובכה, בכה בלי הפסקה

473
00:28:14,120 --> 00:28:17,500
.עכשיו הרב אמר: "לא הבנתי
...אולי טראומות וזה, לך תדע, היום זה

474
00:28:17,620 --> 00:28:19,650
...אולי יש לו כל מיני"
."ה' ירחם, אולי עשיתי משהו לא טוב

475
00:28:19,920 --> 00:28:21,430
?אומר לבחור: "למה בכית
"?מה קרה

476
00:28:22,170 --> 00:28:25,040
:אמר לו הבחור
.זו הפעם הראשונה שמישהו מנשק אותי"

477
00:28:26,140 --> 00:28:27,270
."הפעם הראשונה שמישהו מנשק אותי"

478
00:28:28,430 --> 00:28:30,360
אמר הרב: "עכשיו אני מבין
.למה הוא בישיבה הזאת, תאמין לי

479
00:28:30,740 --> 00:28:31,940
.עכשיו אני מבין למה הוא בישיבה הזאת"

480
00:28:32,530 --> 00:28:36,590
.הבחור הזה יכול היה לפרוח, להיות פרח"
."אתה מבין? יש לו ראש בלי עין הרע

481
00:28:38,550 --> 00:28:41,980
.משהו קטן לפעמים משפיע
.משהו קטן, משהו קטן

482
00:28:42,490 --> 00:28:45,350
אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל מישהו
.שקרוב אליי. אני לא אגיד... לא משנה

483
00:28:46,460 --> 00:28:50,160
.הבן שלו עשה איזה מעשה שלא ייעשה
.אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פעם

484
00:28:50,440 --> 00:28:51,340
.מעשה באמת לא טוב

485
00:28:51,880 --> 00:28:53,910
,התקשרו מבית הספר
."אנחנו מעיפים את הבן שלך"

486
00:28:54,360 --> 00:28:56,880
.מעיפים אותו
.עשה משהו שבאמת מגיע לו לעוף

487
00:28:57,510 --> 00:28:58,680
.משהו חמור ביותר

488
00:28:59,600 --> 00:29:01,920
,הוא הגיע הביתה
.אתה יודע, הילד מפוחד

489
00:29:02,160 --> 00:29:05,310
העיפו אותו מבית הספר. אם יקבלו אותו
.חזרה, לא יודע, אבל העיפו אותו

490
00:29:06,040 --> 00:29:08,640
,עכשיו האבא עצמו שמע את זה
.קיבל גם זעזוע

491
00:29:08,670 --> 00:29:11,010
.אתה מבין? זו לא בשורה טובה
...אתה

492
00:29:11,830 --> 00:29:14,320
מה אתה עושה עכשיו? גם אתה
.עצבני על הילד. בוא'נה עד ש... לא יודע מה

493
00:29:15,430 --> 00:29:18,130
,הילד פתח את הדלת
,האבא הסתכל עליו

494
00:29:19,180 --> 00:29:20,990
והוא אומר: "אני לא יודע
,מאיפה היו לי את הכוחות

495
00:29:21,700 --> 00:29:24,360
,אבל פשוט באתי אליו"
,חיבקתי אותו ונישקתי אותו

496
00:29:25,240 --> 00:29:28,430
.אמרתי לו: 'אני איתך"
.אנחנו נעבור את זה ביחד

497
00:29:28,910 --> 00:29:30,940
,לא משנה מה יהיה'
.'אני לצדך

498
00:29:32,360 --> 00:29:35,780
אמר לי האבא הזה: "לפי דעתי הדבר
."הזה שווה מיליארד דולר, מיליארד

499
00:29:36,690 --> 00:29:42,790
:כי אם הוא היה מנסה לחנך אותו
!?לא ככה עושים! בוא'נה, איך אתה מתנהג"

500
00:29:42,980 --> 00:29:44,530
"!שב בחדר תחשוב על מה שעשית"

501
00:29:45,310 --> 00:29:49,700
.מצוין, מצוין. זה טוב, זה טוב
הוא באמת יחשוב על מה שהוא עשה עכשיו

502
00:29:49,720 --> 00:29:51,400
.והוא ישפר את מעשיו

503
00:29:52,530 --> 00:29:54,860
סתם, אני אומר לכם
.משהו קטן לפעמים משפיע

504
00:29:55,470 --> 00:29:56,520
.רק אדם מתייאש מעצמו

505
00:29:57,250 --> 00:30:02,360
לכן אמר פעם אחד החכמים
,שאם אתה רוצה לשמח אנשים - תגלה חמלה

506
00:30:03,640 --> 00:30:06,790
- ואם אתה רוצה לשמח את עצמך
.תגלה חמלה

507
00:30:07,940 --> 00:30:10,050
.גם לעצמך, מותק
.גם לעצמך

508
00:30:10,810 --> 00:30:12,020
.אל תהיה קשה עם עצמך

509
00:30:12,640 --> 00:30:14,450
.כן, הרב, ה' יעזור לי וזה

510
00:30:15,340 --> 00:30:16,450
.בוא אני אספר לך משהו
.תקשיב

511
00:30:17,140 --> 00:30:24,270
יש גמרא מסכת גיטין. שם הגמרא אומרת
.שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

512
00:30:25,360 --> 00:30:28,220
ככה. אל תגיד אם זה גם היום
.או לא. לא יודע מה קורה שם

513
00:30:28,680 --> 00:30:32,450
אבל מבני בניו של המן
.למדו תורה בבני ברק

514
00:30:32,650 --> 00:30:35,210
?עכשיו מה, איך הוא זכה המן הזה
.עם כל הכבוד לו

515
00:30:35,730 --> 00:30:39,590
!לא מגיע לו! רשע מרושע
,נכון, בזכותו יש לנו חג, נכון

516
00:30:40,090 --> 00:30:42,020
.אבל תכלס רשע מרושע

517
00:30:42,160 --> 00:30:44,560
,זה כמו שיגידו לי חס ושלום
,אבל כאילו לא חשוב

518
00:30:44,680 --> 00:30:48,390
מבני בניו של היטלר
.יושבים בישיבת מושיקו-מושיקו

519
00:30:49,520 --> 00:30:52,860
?סליחה?! מה? למה
.זו זכות דבר כזה

520
00:30:52,910 --> 00:30:56,370
,הרי כל מי שחזר בתשובה
,או אם אתם הורים של חוזרים בתשובה

521
00:30:56,720 --> 00:31:01,520
:אם אתם הורים אז אומרים לכם
!אשריכם! זכיתם! זכיתם"

522
00:31:01,740 --> 00:31:04,440
"!אשריכם! זכיתם"
.אתה אומר: "מה זכיתי? שיחזור להיות רגיל

523
00:31:04,460 --> 00:31:05,710
"?תאמין לי. 'זכיתם, זכיתם'. מה"

524
00:31:06,440 --> 00:31:08,380
,אבל, תראה, ככה אומרים להורים בדרך כלל

525
00:31:08,460 --> 00:31:11,080
.כי באמת על-פי היהדות לחזור בתשובה זכות
.אין בעיה

526
00:31:11,440 --> 00:31:15,190
אבל למה המן זכה שהנכדים שלו
,או בני בניו, לא יודע מה הכוונה היא

527
00:31:15,920 --> 00:31:16,970
?זכו ללמוד תורה בבני ברק

528
00:31:17,110 --> 00:31:22,510
.אז אני אקרא לכם
."כי גם המן היה לו הרהור של תשובה"

529
00:31:23,240 --> 00:31:25,590
.הרהור אולי אני לא הכי בסדר שבעולם

530
00:31:25,600 --> 00:31:30,030
אני קורא לכם ספר שנקרא
.שם משמואל', אחד מהקדמונים'

531
00:31:30,290 --> 00:31:34,400
בשנת תר"פ בדרשה שלו על פורים
:הוא כותב ככה

532
00:31:34,670 --> 00:31:38,820
ונראה שזכה לזה משום שבמדרש מסופר"

533
00:31:39,230 --> 00:31:44,240
שבשעה שהעביר את מרדכי"
"...רכוב על סוס המלך

534
00:31:44,700 --> 00:31:48,590
:הרי המן, אחשוורוש אמר לו
קח את מרדכי, קח אותו על הסוס

535
00:31:48,660 --> 00:31:52,970
ותגיד לו: "ככה יעשה לאיש
?אשר המלך חפץ ביקרו", נכון

536
00:31:53,420 --> 00:31:58,950
וזה היה די פדיחות, זה היה בושות. הבת שלו
,שפכה עליו סיר של... פעם לא היו שירותים

537
00:31:58,960 --> 00:32:00,360
.אז סיר של השירותים

538
00:32:01,430 --> 00:32:04,890
היא לא ידעה שזה אבא שלה, ככה מספרים
.חז"ל, כי הוא החליף בגדים עם מרדכי

539
00:32:05,200 --> 00:32:08,810
למה כתוב "שושנת יעקב צהלה ושמחה
?בראותם..." מה

540
00:32:09,200 --> 00:32:10,900
."יחד"
."תכלת מרדכי"-

541
00:32:11,990 --> 00:32:13,970
?מה תכלת
?מה קשור תכלת

542
00:32:14,440 --> 00:32:17,020
?...מה היה לו פה
?"מה זה "תכלת מרדכי

543
00:32:17,070 --> 00:32:18,650
.בראותם את מרדכי, לא יודע את מי

544
00:32:18,710 --> 00:32:21,080
?"מה זה "תכלת מרדכי
.הבנתם? תחשבו על זה

545
00:32:21,340 --> 00:32:24,760
.אלא המן הרגיש את הפדיחות
.אמר למרדכי: "עשה טובה, אח שלי

546
00:32:25,020 --> 00:32:28,030
.זה מספיק פדיחות לקחת אותך על הסוס"
.בוא נחליף בגדים

547
00:32:29,160 --> 00:32:33,980
?ואז יחשבו שאתה סוחב אותי, אוקיי"
"!בבקשה, נו, בבקשה

548
00:32:34,670 --> 00:32:37,750
:עכשיו מרדכי צדיק, אמר לו
"?נו, יאללה, בסדר. אבל תיק-תק, אוקיי"

549
00:32:38,180 --> 00:32:42,790
,החליפו בגדים ואז המן לקח אותו
,וזה היה נראה כאילו הוא מרדכי

550
00:32:43,010 --> 00:32:44,410
.והמן כאילו על הסוס

551
00:32:44,920 --> 00:32:47,650
,ואז שושנת יעקב, כאילו החבר'ה משושן
.היו מה זה בדיכאון

552
00:32:47,680 --> 00:32:51,220
.יואו, תראה את מרדכי. איזה פדיחות"
"!לוקח את המן. שייקבר אמן

553
00:32:51,690 --> 00:32:56,360
,פתאום הם ראו שמהבגד של מרדכי שהוא המן
יוצאת הציצית

554
00:32:56,750 --> 00:32:59,330
?ובציצית יש כזה תכלת פעם היה, כן

555
00:32:59,710 --> 00:33:02,060
."אז הם ראו "תכלת מרדכי
!וואי, זה מרדכי"

556
00:33:02,130 --> 00:33:03,820
.מרדכי יצא מ..." יפה"

557
00:33:04,410 --> 00:33:11,240
בקיצור, אז הבת של המן
ראתה אותו מהמרפסת

558
00:33:11,340 --> 00:33:14,450
.וראתה כאילו את מרדכי סוחב את המן

559
00:33:14,690 --> 00:33:16,810
,אמרה: "וואי, אני אתנקם במרדכי הזה
."חבל על הזמן

560
00:33:16,820 --> 00:33:19,140
.בטח יש לה אף כזה כמו אבא שלה

561
00:33:19,380 --> 00:33:26,160
...תפסה את הפיילה של הזה... של ה
.של הכל טוב

562
00:33:28,010 --> 00:33:29,750
.'ביידיש קוראים לזה 'גישמאק

563
00:33:30,330 --> 00:33:32,850
...זה ה... ה... ה
.טוב, בסדר, בקיצור. די, פנגר, תירגע

564
00:33:34,440 --> 00:33:37,580
לקחה את הפיילה, חיכתה שהוא יבוא
.ושפכה עליו

565
00:33:37,980 --> 00:33:40,230
,עכשיו תחשבו את המן
,גם אוכל פדיחות מהסוס

566
00:33:40,500 --> 00:33:42,780
.וגם כאילו חוטף את כל הסחורה

567
00:33:42,950 --> 00:33:45,620
,אז הוא הסתכל למעלה
"!והבת שלו אמרה: "אימא, זה אבא

568
00:33:47,450 --> 00:33:50,690
.טוב מותי מחיי
"!...קפצה, "אהה

569
00:33:51,340 --> 00:33:54,250
.כן, זה מה שהיה
.כן, היא נפטרה. זהו

570
00:33:54,660 --> 00:33:56,890
.אז זהו
.לכן הוא חזר הביתה אבל וחפוי ראש

571
00:33:56,900 --> 00:33:59,600
.אבל בגלל שהבת שלו נפטרה
.חפוי ראש בגלל... כן

572
00:34:00,620 --> 00:34:04,760
בקיצור, אז מה עבר לו בראש? מה עבר
?להמן בראש כשהוא לוקח את מרדכי

573
00:34:04,980 --> 00:34:07,250
,אני אומר לך, שאדם כשמשפילים אותו

574
00:34:08,040 --> 00:34:10,810
אם הוא חכם - הוא יכול להרוויח
.מיליונים ברגע הזה, תדעו לכם

575
00:34:10,980 --> 00:34:12,410
.כי אז האמת מבררת, תדעו לכם

576
00:34:12,830 --> 00:34:13,960
.אז כל האמת יוצאת

577
00:34:14,280 --> 00:34:19,600
תקשיב מה המדרש אומר. המדרש אומר
ש"בשעה שהעביר את מרדכי רכוב על סוס המלך

578
00:34:19,850 --> 00:34:22,230
,ברחוב העיר"
"?אותו רשע מה היה אומר

579
00:34:22,400 --> 00:34:24,760
?מה הוא אמר? מה אמר המן
.הוא אמר פרק תהלים

580
00:34:25,230 --> 00:34:30,270
ואני אמרתי בשלווי בל אמוט"
."לעולם ה' ברצונך העמדת להררי עוז

581
00:34:30,500 --> 00:34:32,400
."הסתרת פניך הייתי נבהל"

582
00:34:33,110 --> 00:34:34,320
.אמר, אמר פסוק

583
00:34:35,450 --> 00:34:38,000
."הנה בא והודה שהכול מה' יתברך"

584
00:34:38,710 --> 00:34:42,410
,ברגע הזה נתעוררו בו חלקי טוב

585
00:34:42,790 --> 00:34:45,960
,כי בכל אדם עלי אדמות
,לא משנה מיהו, מהו

586
00:34:46,180 --> 00:34:50,330
.יש לו חלקים של דברים טובים
.אין אדם רע שכולו רע. אין כזה דבר

587
00:34:50,770 --> 00:34:51,760
.יש בו חלקים של טוב

588
00:34:51,970 --> 00:34:54,510
,התעוררו בו חלקי הטוב שהיו טמונים בקרבו"

589
00:34:55,150 --> 00:34:57,670
נתפרדו מעצמותו הרעה"

590
00:34:58,200 --> 00:35:01,960
"...ולא נשארו דבוקים, באו בגלגול"
.זה כבר סיפור קבלי. בואו נמשיך הלאה

591
00:35:02,360 --> 00:35:03,850
,מזה לימוד", מסכם הרב"

592
00:35:04,500 --> 00:35:08,250
.רב, אני אומר לכם, לפני לפחות 150 שנה

593
00:35:08,980 --> 00:35:11,860
,מזה לימוד לכל אדם"
,לכל אחד מאיתנו

594
00:35:12,390 --> 00:35:15,780
,אף כשהוא במצב רע נורא מאוד"

595
00:35:16,820 --> 00:35:22,200
אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור"
."ואפילו מחשבה טובה

596
00:35:22,760 --> 00:35:26,020
.אל תזלזל ולו בדבר קטן שאתה עושה

597
00:35:26,370 --> 00:35:30,150
.מילה טובה, מחשבה טובה, מעשה קטן טוב

598
00:35:30,670 --> 00:35:33,090
."אף שאין בכוחו להישאר על דרך הטוב"

599
00:35:33,100 --> 00:35:35,840
אתה רואה שהמן, לא תגיד לי
.הוא חזר בתשובה, נהיה לי צדיק פתאום

600
00:35:35,860 --> 00:35:37,520
.לא, נשאר המן. נשאר המן

601
00:35:37,900 --> 00:35:42,190
?אבל עבר לו בראש משהו
- המעבר הזה בראש ככה הופ, הופ, עבר משהו

602
00:35:42,620 --> 00:35:43,910
.זה עושה משהו
.עושה משהו

603
00:35:44,040 --> 00:35:48,720
,כל שכן אם אתה חושב על מה שעשית
.מצטער. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה

604
00:35:49,640 --> 00:35:54,810
מכל מקום ויהי לתועלת עצומה מאוד"
שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב

605
00:35:54,820 --> 00:35:55,940
."עד כמה מגיעים הדברים"

606
00:35:56,250 --> 00:35:59,430
,טוב, אז זו מבחינתנו נקודה מאוד חשובה

607
00:35:59,480 --> 00:36:02,340
ולכן אדם צריך לשאול את עצמו
?שאלה מאוד פשוטה: מה אתה רוצה לעשות

608
00:36:02,930 --> 00:36:05,780
?להיות קורבן או להיות תלמיד

609
00:36:06,770 --> 00:36:09,140
?להיות קורבן או להיות תלמיד

610
00:36:09,810 --> 00:36:13,380
האם אנחנו קורבנות
,למה שקורה לנו כחסרי אונים

611
00:36:13,520 --> 00:36:15,180
,"מה אני אעשה? זה מה שקרה לי בחיים"

612
00:36:15,530 --> 00:36:16,650
.או שאני בוחר להיות תלמיד

613
00:36:17,020 --> 00:36:19,690
ויקטור פרנקל, בהקדמה שלו
,'ל'אדם מחפש משמעות

614
00:36:20,400 --> 00:36:25,570
אחת הסיבות שהוא כתב את הספר הזה, הוא
.עבר שלוש שנים בגיהינום של שואה

615
00:36:26,310 --> 00:36:30,150
:רק הוא שרד ואמר
,אני נמצא בשואה כדי ללמוד"

616
00:36:30,640 --> 00:36:34,210
...לא כקורבן למה ה' עושה ו"
."ללמוד

617
00:36:34,350 --> 00:36:37,490
הוא יצא משם עם התיאוריה שלו
של הלוגותרפיה

618
00:36:37,680 --> 00:36:40,810
שהפך את עולם הפסיכולוגיה דאז
.לפסיכולוגיה ההומניסטית וכדומה

619
00:36:41,320 --> 00:36:44,420
:כי הוא שאל את עצמו
?מה אני יכול ללמוד מהשיעור הזה

620
00:36:44,850 --> 00:36:47,720
מה אני יכול לקחת כדי ללמד
?אחרים מהשיעור שאני עברתי

621
00:36:48,180 --> 00:36:51,900
,מה אני יכול להסיק מסקנות
.כי מן הסתם הקב"ה לא סתם העביר אותי

622
00:36:52,490 --> 00:36:55,680
,ואם תתבונן פעם, ככה אמרו לי
.יש איזה משהו נכון

623
00:36:56,290 --> 00:36:58,230
.בקרקס אתה יכול לראות פילים

624
00:36:58,670 --> 00:37:01,930
אז אתה רואה פיל גדול שקשור עם חבל
,ויתד מסכנה באדמה

625
00:37:02,310 --> 00:37:05,280
.ופלפלון קטן עם שרשראות ברזל

626
00:37:06,090 --> 00:37:09,430
,למה? למה הפיל הגדול עם חבל מסכן

627
00:37:09,610 --> 00:37:12,820
והפלפלון עם איזו כזו טבעת
?ושרשראות רציניות

628
00:37:12,990 --> 00:37:16,780
?למה? אתה יודע
,כי הפלפלון הקטן מנסה להשתחרר

629
00:37:16,990 --> 00:37:18,300
.מנסה כל הזמן, מנסה

630
00:37:18,900 --> 00:37:20,920
.הפיל הגדול כבר התייאש

631
00:37:21,630 --> 00:37:25,340
הוא ניסה בתור פלפלון קטן הרבה שנים אולי
.והוא התייאש כבר, הוא התייאש

632
00:37:25,670 --> 00:37:28,060
.אז אני לא יכול
.אז כבר היום הוא לא מנסה אפילו

633
00:37:28,400 --> 00:37:31,950
,מישהו סיפר לי, אפרופו חתולים
.הוא סיפר לי שהיה לו חתול שהיה לו פחד גבהים

634
00:37:32,820 --> 00:37:35,320
באמת. הוא לא היה מסוגל
.לעלות למקומות גבוהים

635
00:37:35,680 --> 00:37:37,210
.מפחד, חתול. יפה

636
00:37:38,230 --> 00:37:41,580
הוא הזדקן החתול. יום אחד הוא
.מצא אותו על המדף הכי גבוה בספרייה

637
00:37:42,530 --> 00:37:44,690
,מה קרה? תקשיבו, הוא נהיה סנילי, החתול

638
00:37:45,330 --> 00:37:46,950
.והוא שכח שהוא מפחד מגבהים

639
00:37:48,720 --> 00:37:49,660
.כך אמר לו הווטרינר

640
00:37:50,460 --> 00:37:54,330
עכשיו אמרתי, הלוואי וגם אנחנו
.נהיה קצת סניליים בקטעים הלא טובים שלנו

641
00:37:54,720 --> 00:37:59,510
,שנשכח את השטויות שעשינו
,נשכח שניסינו אלף פעם ולא הצלחנו

642
00:37:59,910 --> 00:38:02,560
.ותנסה. אולי היום אתה כן תצליח
?מאיפה אתה יודע

643
00:38:03,090 --> 00:38:05,990
.אתם לא יודעים מאיפה הישועה טובה
,בפורים מגיעים הרבה בחורי ישיבה

644
00:38:06,260 --> 00:38:08,190
,אז הגיע אליי בחור אחד

645
00:38:08,500 --> 00:38:12,020
הוא אומר לי: "אתה עדיין מספר
"?את הסיפור של הרב אסולי

646
00:38:12,870 --> 00:38:15,150
,עכשיו כששואלים אותי כאלה שאלות
.אני כאילו: "לא, כבר לא מספר את זה

647
00:38:15,160 --> 00:38:17,870
."כבר לא"
.אני מפחד מה השאלה הבאה הולכת להיות

648
00:38:18,440 --> 00:38:19,680
.דיר-באלק", או משהו כזה"

649
00:38:20,500 --> 00:38:24,610
"...ואז אמרתי: "אני פחות מספר את זה כבר
...משהו ביניים כזה ש

650
00:38:25,670 --> 00:38:27,010
:ואז הוא אומר לי
."לא, זה אבא שלי"

651
00:38:27,880 --> 00:38:31,930
אמרתי לו: "אהה... אז כאילו אתה אומר
"?זה טוב או לא טוב הסיפור

652
00:38:32,590 --> 00:38:34,340
.אמר: "לא, תספר
.זה סיפור מצוין וזה

653
00:38:34,540 --> 00:38:39,110
וכולם יודעים שזה אנחנו כי אתה אומר"
."'אסולי' אבל לא 'אסולין', אלא 'אסולי'

654
00:38:39,840 --> 00:38:42,730
כן. והסיפור זה סיפור
.שאולי שמעתם את זה פעם ממני

655
00:38:43,390 --> 00:38:47,210
.זה סיפור שאותי מאוד חיזק
...אני פגשתי אותו בנופש כשהיינו ב

656
00:38:47,290 --> 00:38:50,630
.אני אף פעם לא בנופש. אני עובד
.אבל אני עובד בנופשים

657
00:38:51,000 --> 00:38:56,480
אז פגשתי אותו... הם היו בנופש בים המלח
.ופגשתי אותו שם

658
00:38:57,780 --> 00:39:00,800
והוא יהודי מאוד מיוחד
.שהוא מחזיק כולל

659
00:39:00,930 --> 00:39:02,490
.עכשיו, להחזיק כולל זה לא פשוט

660
00:39:03,100 --> 00:39:06,480
.אתה מפרנס, מה שנקרא, כאילו עובדים אצלך

661
00:39:06,500 --> 00:39:09,150
הם לא עובדים, לומדים תורה, אבל אתה
.מפרנס אותם. גם לי, אני אומר על עצמי

662
00:39:09,160 --> 00:39:12,770
.לי יש גם כולל כזה שישי שבת
.אני לא זוכה ללמוד תורה כל היום

663
00:39:13,000 --> 00:39:14,500
.אין לי אפשרות, כי אני עובד מה שנקרא

664
00:39:14,750 --> 00:39:18,540
אז אני מהכסף שלי אני מפרנס אברכים
.שיוכלו לשבת ללמוד וגם אלו יהיו הזכויות שלי

665
00:39:18,680 --> 00:39:20,930
בקיצור, אז יש לו גם כזה כולל
.אבל הרבה יותר משלי

666
00:39:20,940 --> 00:39:24,170
.אני רק שישי שבת, הוא כל השבוע
.זה הרבה כסף, בלגן

667
00:39:25,010 --> 00:39:28,910
אז הוא פעם בשנה טס לארצות הברית
.לאסוף כסף בשביל הכולל שלו

668
00:39:30,480 --> 00:39:33,210
.עכשיו לאט לאט הכולל גדל
אז בהתחלה הוא היה אוסף תרומות

669
00:39:33,230 --> 00:39:35,920
,כל מי שנותן אפילו 50 דולר, 100 דולר
.היה לוקח

670
00:39:36,060 --> 00:39:38,040
.נחמד כי 100 דולר ועוד 100 דולר, מצטבר

671
00:39:38,770 --> 00:39:41,360
,אומר: "בשלב מסוים הכולל גדל
.אז כבר אני לא יכול לבוא

672
00:39:41,370 --> 00:39:43,080
."אני בא לארצות הברית לשבועיים, לא יותר"

673
00:39:43,410 --> 00:39:44,800
.אז הוא לא יכול לבוא ל-100 דולר, 100 דולר

674
00:39:45,180 --> 00:39:48,380
:אז מי שמבין את הרמז, הוא אומר לו
.הכולל גדל, גדל"

675
00:39:48,710 --> 00:39:50,210
.תוסיף איזה אפס"
?מה הבעיה שלך

676
00:39:51,630 --> 00:39:52,870
!תוסיף! תוסיף"

677
00:39:53,880 --> 00:39:54,530
"!שחרר, נו"

678
00:39:54,820 --> 00:39:56,390
.אז מי שמבין, מבין
.אז הוא היה מגיע אליו

679
00:39:56,400 --> 00:39:58,080
מי שלא, אז הוא היה מדלג עליו
.כי אין לו הרבה זמן

680
00:39:58,660 --> 00:40:02,870
.חוץ מאחד, הוא אמר לי
,אחד שהיה נותן לו 100 דולר

681
00:40:03,260 --> 00:40:05,310
,ולא סתם 100 דולר
.גם 100 דולר בצ'ק

682
00:40:05,970 --> 00:40:07,740
.כאילו, תיקבר עם הצ'ק הזה

683
00:40:08,710 --> 00:40:12,160
עכשיו, הסיבה היחידה שהוא המשיך
.לבוא אליו, כי הוא היה מה זה חמוד

684
00:40:12,320 --> 00:40:15,010
באמת הוא היה מה זה נחמד. הוא היה
,נותן לו את ה-100 דולר עם הצ'ק

685
00:40:15,230 --> 00:40:18,820
אבל נותן לו מכל הלב. כאילו לא
!קח 100 דולר, יאללה קח"

686
00:40:18,830 --> 00:40:23,300
תאמין לי אתם..." לא. היה נותן לו"
כזה עם חיוך ומברך אותו

687
00:40:23,530 --> 00:40:26,600
."שתזכה שהכולל יגדל"
"...והיה אומר לו: "הכולל כבר גדל

688
00:40:28,230 --> 00:40:31,750
.ואתה יודע, ניסה לרמוז לו
.וההוא לא. 100 דולר, 100 דולר

689
00:40:31,960 --> 00:40:35,170
.בסדר, זה יפה, זה יפה
.כי הוא נותן הרבה, נותן הרבה

690
00:40:35,870 --> 00:40:40,200
,אז האדם היחיד שהוא בא אליו ל-100 דולר
.זה 100 דולר עם הצ'ק

691
00:40:40,990 --> 00:40:42,940
ואז הוא מספר שפעם אחרונה
,שהוא היה בארצות הברית אז

692
00:40:43,620 --> 00:40:47,150
:הוא מספר שהמארח האמריקאי שלו אמר לו

693
00:40:47,170 --> 00:40:50,030
טוב, אתה עוד יומיים שלושה"
.טס לארץ חזרה

694
00:40:50,370 --> 00:40:52,310
"?אתה רוצה לקנות אולי מתנות לילדים"
."אמר: "כן

695
00:40:52,520 --> 00:40:53,850
."אומר: "יש עכשיו סיילים מדהימים. בוא

696
00:40:54,140 --> 00:40:57,880
.לקח אותו לקניון
.התחיל לקנות מתנות לאשתו ולילדים

697
00:40:58,020 --> 00:41:00,070
ואז הוא אמר: "אולי אתה רוצה לקנות
.בגדים? יש לנו מחירים מאוד זולים פה

698
00:41:00,080 --> 00:41:02,020
."חליפות מאוד זולות"
."אמר: "אה, בטח, חליפות. מתאים לי

699
00:41:02,490 --> 00:41:03,960
.ואז הוא בא למדוד חליפה

700
00:41:04,540 --> 00:41:07,910
בכיס שלו היה לו ארנק
עם כל הכסף שהוא אסף

701
00:41:08,350 --> 00:41:10,750
.והצ'ק של 100 דולר והדרכון, הכול

702
00:41:11,400 --> 00:41:13,520
,אז הוא בא להתלבש
.אז הוא בא למדוד מכנסיים

703
00:41:13,760 --> 00:41:15,310
.אז כל תאי ההלבשה היו תפוסים

704
00:41:15,690 --> 00:41:17,720
:אז הוא אמר
"...בקטנה, אני שנייה מוריד את זה"

705
00:41:18,670 --> 00:41:21,030
אז הוא לא רצה עם הארנק בכיס
,למדוד את המכנסיים

706
00:41:21,050 --> 00:41:22,330
,אז הוא הוציא את הארנק
.שם את זה על מדף

707
00:41:22,960 --> 00:41:25,760
הוריד את המכנסיים ובא ללבוש
.את המכנסיים החדשים 

708
00:41:26,070 --> 00:41:28,480
:אז בדיוק המארח אמר לו
."אה, התפנה פה תא הלבשה"

709
00:41:28,720 --> 00:41:30,590
.אז הוא הרים את המכנסיים ורץ לתא הלבשה

710
00:41:31,140 --> 00:41:33,740
?מה הוא שכח על המדף
.את הארנק, יפה מאוד

711
00:41:33,850 --> 00:41:36,030
.שנייה, אני אקרב את זה קצת
.אני כבר מתרחק מכם

712
00:41:36,800 --> 00:41:38,100
...את המדף
.את הארנק

713
00:41:40,330 --> 00:41:43,160
.סנילי
.כן, אולי אני על המדף כבר-

714
00:41:44,530 --> 00:41:45,410
.הוא אמר שאני סנילי קצת

715
00:41:46,950 --> 00:41:51,070
,בקיצור, התלבש וזה, התארגן

716
00:41:51,110 --> 00:41:52,920
.טוב, הוא אמר "זה מתאים לי
."אני בא לשלם

717
00:41:53,250 --> 00:41:56,630
?בא לשלם, איפה הארנק
?איפה הארנק

718
00:41:57,140 --> 00:42:01,880
,טוב, הבין שהוא שכח
.רץ למדף

719
00:42:02,410 --> 00:42:06,600
,אה...! מגיע למדף
.מוצא את הארנק או לא? לא

720
00:42:07,520 --> 00:42:09,180
!הלך הארנק

721
00:42:11,270 --> 00:42:17,990
 ,תבין, זה הרבה כסף, זה דרכון
,זה עניינים, זו פרוצדורה

722
00:42:18,010 --> 00:42:20,730
...זה כל הוויזה, לא יודע, כל

723
00:42:21,570 --> 00:42:22,270
?מה אתה עושה

724
00:42:22,560 --> 00:42:26,140
 ,'lost and found'-טוב, הלכו ל
.'יש כזה 'מציאות אבידות

725
00:42:26,350 --> 00:42:27,530
?מי יביא נראה לך

726
00:42:28,210 --> 00:42:32,290
,יפה. החבר האמריקאי מנסה להרגיע אותו
.תירגע, הכול בסדר"

727
00:42:32,440 --> 00:42:35,190
.אני אעזור לך קצת"
."הכול משמים

728
00:42:36,750 --> 00:42:39,070
.האייזיק אסולי הזה באמת היה צדיק

729
00:42:39,890 --> 00:42:41,830
."הוא אמר: "ברור שזה משמים

730
00:42:42,210 --> 00:42:46,620
 הוא אומר: "אני עכשיו מתחזק. יש סגולה של
.נפש החיים, התלמיד של רבי חיים מוולוז'ין

731
00:42:46,840 --> 00:42:50,410
,הוא אומר שאם אתה במצב של סכנה"
."תתחזק אין עוד מלבדו

732
00:42:50,420 --> 00:42:53,730
!ככה הוא אומר: "אין עוד. רק אלוקים
.רק אלוקים! אני מתחיל להתחזק

733
00:42:53,840 --> 00:42:57,040
!התחיל לרקוד, "אין עוד
.אין עוד מלבדו!" ככה הוא רוקד

734
00:42:57,580 --> 00:42:59,270
.אה, זה מתחיל לזוז פה
.שנייה

735
00:43:00,930 --> 00:43:02,650
.הסגולה לא עוזרת לזה כנראה. לא

736
00:43:02,860 --> 00:43:04,430
,טוב, שנייה רגע
.נעצב מחדש

737
00:43:05,410 --> 00:43:07,050
?...למה זה כזה ארוך, שלא יראו לי את ה

738
00:43:08,500 --> 00:43:09,190
?את הכפכפים

739
00:43:11,720 --> 00:43:14,120
.טוב, בקיצור זהו
...ששש... ששש

740
00:43:15,030 --> 00:43:19,700
 הוא מתחזק "אין עוד..." אז האמריקאי
.אמר לו: "אייזיק, זו אמריקה פה

741
00:43:19,710 --> 00:43:23,710
.לא רוקדים באמצע קניון"
.Here חבל, מאשפזים על דברים כאלה

742
00:43:24,000 --> 00:43:25,130
."בוא, בוא, בוא. תירגע"

743
00:43:25,750 --> 00:43:28,690
...אמר לו: "אבל אני מתחזק. 'אין עוד
.אין עוד...'" ככה הוא מתחזק

744
00:43:28,700 --> 00:43:30,360
"!יש אלוקים! יש"
.יפה

745
00:43:30,390 --> 00:43:31,970
 ?הרי מה תעשה
?גם כך איבדת את הארנק, לא

746
00:43:32,230 --> 00:43:33,080
.לפחות תשיר משהו

747
00:43:33,720 --> 00:43:35,270
.טוב, חזרו הביתה

748
00:43:36,130 --> 00:43:39,430
 ,טוב, מנסים עכשיו פרוצדורה
?קונסוליה, שגרירות, מה יהיה

749
00:43:39,450 --> 00:43:41,320
.הדרכון, צריך להודיע למשטרה אולי

750
00:43:41,480 --> 00:43:44,390
,כל הפרוצדורה הזאת
.פתאום טלפון

751
00:43:45,590 --> 00:43:49,310
"?Hello" .טלפון
-"Isaac Asoli is here?"

752
00:43:49,560 --> 00:43:51,710
"?יש פה אייזיק אסולי"
."אומר: "כן

753
00:43:52,110 --> 00:43:54,280
"May I speak with him?"
."אומר: "בבקשה

754
00:43:54,480 --> 00:43:55,400
.נותן לו את הטלפון

755
00:43:56,290 --> 00:43:58,240
"Are you Isaac Asoli?" :אומר לו
."אומר לו: "כן

756
00:43:59,030 --> 00:44:01,970
."I found your wallet" :אומר לו
.מצאתי את הארנק שלך

757
00:44:03,020 --> 00:44:05,660
,אז ההוא כאילו חשד בו
...כאילו מה

758
00:44:07,090 --> 00:44:07,970
"?מה עם הכסף"

759
00:44:10,750 --> 00:44:13,590
.אמר לו ,"all inside" 
.הכול בסדר, הכול בפנים

760
00:44:13,700 --> 00:44:20,610
אתה רוצה את הארנק? בוא ניפגש בפורט"
.וושינגטון בנמל, רציף כך וכך בשעה 11 בלילה 

761
00:44:21,240 --> 00:44:22,660
"Goodbye".
.ניתק

762
00:44:23,950 --> 00:44:25,700
...טי ני ני ני ני ני ני ני ני

763
00:44:27,410 --> 00:44:30,170
:ההוא אומר לחבר האמריקאי שלו
"?מה אני עושה? ללכת או לא"

764
00:44:30,780 --> 00:44:32,420
!אומר לו: "בחיים אתה לא הולך

765
00:44:32,980 --> 00:44:34,660
.תקשיב, זו מאפיה
.זו מאפיה

766
00:44:35,160 --> 00:44:39,480
.הם מצאו את הארנק שלך, הם יבואו"
?מי מסתובב עם בוכטה של כסף כזאת בכיס

767
00:44:39,820 --> 00:44:40,750
."ששש... אתה לא הולך"

768
00:44:41,340 --> 00:44:43,160
.'אמר לו: "אבל שרתי 'אין עוד מלבדו
"...אולי זה

769
00:44:45,680 --> 00:44:48,540
 ,אחי, תקשיב, אנחנו אוהבים את זה"
."אבל לא... לא... זו סכנת נפשות

770
00:44:48,880 --> 00:44:51,690
אתה רוצה אני אתקשר למשטרה"
.שהמשטרה תביא לך סיוע

771
00:44:51,860 --> 00:44:54,190
."כאילו תבוא משטרה סמויה"

772
00:44:54,350 --> 00:44:59,030
 ...אמר: "לא, אתה לא יכול להודיע למשטרה
.ישימו עליי איזו חותמת פה

773
00:44:59,350 --> 00:45:00,980
...אני לא בדיוק"
."לא, לא, לא

774
00:45:01,360 --> 00:45:02,790
.הוא אמר: "טוב, אז אני אבוא איתך

775
00:45:03,180 --> 00:45:08,550
 .אני נשאר באוטו עם הטלפון"
."קורה משהו, אני מתקשר. אוקיי? בסדר

776
00:45:09,430 --> 00:45:11,810
.תקשיבו, הגיעו לנמל 11 בלילה

777
00:45:12,440 --> 00:45:18,180
 הוא מחכה. פתאום הגיעה מכונית שחורה
.אמריקאית מהגדולות האלה, לינקולן כזאת

778
00:45:18,710 --> 00:45:22,500
.חלונות כהים, פרסה מתחת לאוטו

779
00:45:23,840 --> 00:45:26,130
.האוטו מגיע
.נפתחת הדלת

780
00:45:27,080 --> 00:45:28,200
.עשן יוצא מהאוטו

781
00:45:29,160 --> 00:45:31,630
.מגף של בוקרים
.סתם, לא, זה מוגזם

782
00:45:31,720 --> 00:45:33,060
.זה מוגזם
.תירגע

783
00:45:34,210 --> 00:45:35,770
,סתם, נכניס אתכם לסרט קצת
.חבר'ה

784
00:45:38,380 --> 00:45:42,160
 ,יוצא בן אדם מבוגר
.נראה בן 60 כזה עם אשתו

785
00:45:42,790 --> 00:45:44,860
"Are you Isaac Asoli?"
."אומר לו: "כן

786
00:45:45,100 --> 00:45:46,700
"Here's your wallet".
.נותן לו את הארנק

787
00:45:47,290 --> 00:45:49,680
,פותח מהר את הארנק
.רואה הכול בפנים

788
00:45:50,480 --> 00:45:53,780
"what's the Catch?" :אומר לו
!כאילו, בוא, בוא, בוא, פתח! פתח

789
00:45:53,940 --> 00:45:55,070
?מה אתה רוצה ממני, אוקיי

790
00:45:55,910 --> 00:45:57,290
.אומר לו: "אני לא רוצה שום דבר
."Catch אין פה שום

791
00:45:57,650 --> 00:46:00,330
:אומר לו: "אז מה? מה?" אומר
.תקשיב, אני אדם, ברוך ה', יש לי כסף"

792
00:46:01,320 --> 00:46:02,030
.אני אדם יהודי"

793
00:46:02,840 --> 00:46:05,320
,אני כשאיבדת את הארנק בקניון
.הייתי בקניון

794
00:46:05,690 --> 00:46:07,320
אני מסתובב, אני רואה פתאום"
.ארנק על המדף

795
00:46:07,720 --> 00:46:11,690
אמרתי, אה. מן הסתם אם אני אחזיר את זה"
,'ל'אבידות מציאות ,'lost and found'-ל 

796
00:46:11,700 --> 00:46:13,340
.מישהו ייקח את זה אפילו שזה לא שלו"

797
00:46:14,660 --> 00:46:16,870
בוא נראה, אני יודע שיש בתורה"
.מצוות השבת אבידה

798
00:46:16,960 --> 00:46:21,530
.אני לא דתי. אתה מבין? אני רחוק מאוד"
.אבל בוא נראה של מי זה, אולי

799
00:46:22,240 --> 00:46:23,910
.אני פותח, אני רואה דרכון ישראלי"

800
00:46:23,990 --> 00:46:29,160
.אמרתי: אה, וואלה, תאמין לי משמים"
."אח שלי. אח שלי

801
00:46:29,400 --> 00:46:29,880
.יפה

802
00:46:30,540 --> 00:46:34,040
,הוא לא אח שלו באמת. כאילו אתה יודע
.אנחנו הישראלים אנחנו יהודים, כולם אחים

803
00:46:35,260 --> 00:46:38,200
,עכשיו אמרתי איך אני אחזיר לך את הארנק? מה"
.אני אתקשר לישראל? אין פה כתובת אין פה כלום

804
00:46:38,220 --> 00:46:40,130
.בדרכון אין כתובת"
?...איך אני

805
00:46:40,980 --> 00:46:44,060
"?מה מצאתי"
.צ'ק, נכון

806
00:46:44,210 --> 00:46:45,640
.את הצ'ק, יפה

807
00:46:46,060 --> 00:46:49,230
,אני רואה את הכתובת של הצ'ק"
.אני רואה זה משרד לידי

808
00:46:49,990 --> 00:46:52,940
 :התקשרתי אליו, אמרתי לו"
"!אתה מכיר אייזיק אסולי?" -"בטח

809
00:46:53,240 --> 00:46:55,420
 מצאתי את הארנק שלו". הוא נתן לי"
.את הכתובת וככה הגעתי אליך

810
00:46:56,400 --> 00:46:57,420
,אבל זה לא סוף הסיפור
.הוא אמר לו

811
00:46:58,370 --> 00:47:02,510
.בצ'ק אמריקאי יש למטה למה הצ'ק הולך"

812
00:47:03,310 --> 00:47:07,230
:אני רואה למטה כתוב 'מטרת הצ'ק"
.'תרומה ,Donation

813
00:47:08,120 --> 00:47:13,170
זה פתאום ככה חימם לי את הלב, כי אני"
.לא נתתי תרומה אולי אף פעם. לא זוכר

814
00:47:13,900 --> 00:47:17,300
,ראיתי למה, לישיבה בירושלים"
.כולל בירושלים

815
00:47:17,960 --> 00:47:19,270
.ופה פרצתי בבכי", הוא אומר"

816
00:47:19,860 --> 00:47:23,250
 אתה יודע למה? אולי אתה רואה"
.אותי עכשיו, אני אדם בן 64

817
00:47:23,340 --> 00:47:25,250
.אני ממש ממש לא שומר מצוות"

818
00:47:25,750 --> 00:47:27,420
.אבל עד גיל 14 הייתי בחור ישיבה"

819
00:47:28,160 --> 00:47:29,400
.עד גיל 14 הייתי בחור ישיבה"

820
00:47:30,010 --> 00:47:33,980
.בשלב מסוים עזבתי את כל הדרך. יצאתי"
.הסתובבתי הרבה. אני פה בארצות הברית

821
00:47:34,420 --> 00:47:37,050
.היה לי נס שהתחתנתי עם אישה יהודייה"
.היה לי נס. נס, אני אומר לך

822
00:47:37,650 --> 00:47:41,080
 היא עוד איכשהו מנסה לשמור עליי, 'תתחיל"
.לשמור קצת, תעשה', ואני כלום כלום כלום

823
00:47:41,710 --> 00:47:45,230
:כשראיתי את הצ'ק הרגשתי שאלוקים אומר לי"
,אתה עשית השבת אבידה'

824
00:47:45,780 --> 00:47:46,740
.'אני אשיב אותך אליי'

825
00:47:47,630 --> 00:47:49,880
,וראיתי את הכולל, את הישיבה הזאת"
."זה משהו עשה לי

826
00:47:50,450 --> 00:47:52,930
הוא אמר לי, מאותו יום הם שניהם
.נשארו חברים

827
00:47:53,680 --> 00:47:56,190
.הוא תומך בו בכולל
.חצי כולל מחזיק לו

828
00:47:56,580 --> 00:48:00,750
הוא שלח את הבת שלו לארץ. יש בארץ
.נווה ירושלים' זו מדרשה של בנות'

829
00:48:01,050 --> 00:48:05,180
:הם בקשר עד היום. הוא אומר
"...תראה איך בורא עולם מגלגל"

830
00:48:05,600 --> 00:48:08,200
המארח האמריקאי שלו יש לו משרד
.של לא יהודים

831
00:48:08,560 --> 00:48:10,660
."כל השומרי מסך: "אין עוד מלבדו

832
00:48:10,830 --> 00:48:14,640
 ?גם לא ליהודים. מה זה משנה
?כולנו אחד. מה זה משנה

833
00:48:16,060 --> 00:48:19,880
:לכן אני אומר את זה לעצמנו
.אל תאבד עשתונות, חמוד שלי

834
00:48:20,080 --> 00:48:22,530
 אתה מבין? הישועה לפעמים
.יכולה להגיע מכל מקום

835
00:48:22,770 --> 00:48:25,490
.אמנם לאסתר זה לקח 6 שנים
.חס ושלום, לא אצלך

836
00:48:25,880 --> 00:48:27,090
.אצלנו זה ייקח אולי פחות

837
00:48:27,500 --> 00:48:28,800
.אנחנו צריכים להחזיק מעמד

838
00:48:29,110 --> 00:48:32,190
כדי לקום ממשבר אנחנו צריכים להאמין
.שזה אפשרי לצאת

839
00:48:32,630 --> 00:48:35,240
.גם אם אתה לא תמיד רואה איך
.אתה צריך שמישהו ידחוף אותך

840
00:48:35,440 --> 00:48:37,090
,אם דיברנו על שיכורים
.אולי אתם מכירים את זה

841
00:48:37,100 --> 00:48:39,650
.אבל זוג אחד הלך לישון בלילה
.שתיים בלילה דפיקה בדלת

842
00:48:40,760 --> 00:48:42,830
"?האישה אומרת לבעל: "מי דופק בשעה כזאת

843
00:48:43,020 --> 00:48:44,920
.אומר לה הבעל: "אני לא פותח. יאללה, משוגעים

844
00:48:45,410 --> 00:48:49,020
,לך תפתח. אולי מישהו צריך עזרה ראשונה"
.פיקוח נפש, השכנים התעלפו

845
00:48:49,030 --> 00:48:49,950
."לא יודעת מה. לך תראה"

846
00:48:50,510 --> 00:48:52,190
.ההוא פותח את הדלת
.אחרי 5 דקות חוזר

847
00:48:52,350 --> 00:48:54,810
"?אומרת לו: "נו, מי זה היה
."אה, שיכור אחד"-

848
00:48:55,470 --> 00:48:57,540
"?מה הוא רצה"
."שאני אדחוף אותו"-

849
00:48:58,280 --> 00:49:02,190
.נו, אז אולי תדחוף אותו"
?אולי הוא תקוע עם הרכב למטה

850
00:49:02,390 --> 00:49:04,590
?אתה לא זוכר שאנחנו נתקענו פעם בגשם"
?אתה זוכר

851
00:49:04,660 --> 00:49:07,130
.חיכינו ללא יודעת למי כבר שידחוף אותנו"

852
00:49:07,240 --> 00:49:09,160
.אני דחפתי אותך אחרי זה"
?אתה זוכר את זה

853
00:49:09,800 --> 00:49:13,420
.מסכן הבן אדם. הנה, אלוקים שלח לך"
."הרב אמר חסד, זה. תדחוף אותו

854
00:49:14,260 --> 00:49:15,900
.אמר לה: "טוב, יאללה, תירגעי
."אני דוחף אותו

855
00:49:16,450 --> 00:49:19,360
.לקח מעיל. בחוץ גשם יורד, חושך אימים

856
00:49:19,400 --> 00:49:22,110
"?הוא צועק "הלו! איפה אתה

857
00:49:22,570 --> 00:49:23,550
"!אומר לו: "אני פה

858
00:49:24,220 --> 00:49:25,150
"?אומר: "איפה אתה

859
00:49:25,430 --> 00:49:26,670
."אומר: "על הנדנדה

860
00:49:33,070 --> 00:49:34,380
.יש לדחוף ויש לדחוף

861
00:49:35,960 --> 00:49:38,430
לפעמים אתה אומר
"?אני מוכן לעזור לאנשים נורמאליים, אוקיי"

862
00:49:41,680 --> 00:49:43,300
.גם אתה לא הכי הכי, בינינו

863
00:49:44,870 --> 00:49:48,510
.לכן אל תישבר. אל תישבר
,אתה צריך שמישהו ידחוף אותך

864
00:49:49,160 --> 00:49:51,540
,מישהו שיגיד לך מילה טובה
.מישהו שיעודד אותך

865
00:49:51,930 --> 00:49:52,960
.וזו העבודה שלנו

866
00:49:53,260 --> 00:49:58,400
לכן כשהיה אצלי בבית בפורים אחד מהתלמידים
,של הרב וואזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה

867
00:49:59,190 --> 00:50:01,300
אז הוא אמר שהרב וואזנר זכרונו לברכה
...אמר ש

868
00:50:01,490 --> 00:50:03,730
,אחד מגדולי ישראל, הוא נפטר לפני שנה

869
00:50:04,400 --> 00:50:09,310
 שהניסיון הכי גדול זה היה שאסתר אחרי שהיא
,הייתה 6 שנים בבית של אחשוורוש

870
00:50:09,590 --> 00:50:11,620
.שמרה על עצמה
.הכול היה בסדר

871
00:50:11,830 --> 00:50:15,550
 ,היא מגיעה עכשיו להתחנן לאחשוורוש
."להגיד לו: "בבקשה, תשחרר את העם שלי

872
00:50:15,840 --> 00:50:17,770
.היא נכנסת אליו לחצר הפנימית

873
00:50:18,040 --> 00:50:22,660
 שם היה כלל שאם מישהי מגיעה למלך
.בלי שהוא קורא לה, מוציאים אותה להורג

874
00:50:23,010 --> 00:50:24,620
.היא צמה שלושה ימים

875
00:50:24,640 --> 00:50:27,840
,גם כן, אם היא הייתה שואלת אותי
.זה לא כל כך טוב

876
00:50:29,090 --> 00:50:32,710
...את לא נראית... 75, שלושה ימים

877
00:50:33,560 --> 00:50:36,060
...שימי עלייך איזה
.שימי איזה 'לוק', שימי

878
00:50:36,640 --> 00:50:39,430
.לא, צמה שלושה ימים כדי שהיא תגיע לדרגה
,היא מגיעה

879
00:50:39,440 --> 00:50:42,520
."ולבשה אסתר מלכות"
,הגיעה לדרגה של רוח הקודש

880
00:50:42,530 --> 00:50:45,010
,הדרגה של ספירת מלכות
,הדרגה הכי גבוהה

881
00:50:45,020 --> 00:50:46,340
!היא נכנסת עכשיו לדבר עם אחשוורוש

882
00:50:47,880 --> 00:50:50,870
והיו שם הרבה פסלים של עבודה זרה
.והסתלקה ממנה רוח הקודש

883
00:50:51,480 --> 00:50:53,170
,במילים שלנו
.אין קליטה פתאום

884
00:50:55,650 --> 00:50:58,070
?אתה יודע איך היא הרגישה פתאום
.כאילו פוף! הכול נופל

885
00:50:58,170 --> 00:50:59,990
?לא! מה אני עושה עכשיו
?מה אני עושה

886
00:51:00,330 --> 00:51:03,830
!כאילו, "אלוקים! אלוקים
"!תענה לי! נו, תענה לי

887
00:51:05,080 --> 00:51:08,010
.תחשוב איך הכול משתבש פתאום
.יואו! יואו! יואו! היא הייתה אבודה

888
00:51:08,030 --> 00:51:11,540
:ואז היא אמרה את המזמור תהלים
."אלי אלי למה עזבתני"

889
00:51:11,880 --> 00:51:14,330
"!כאילו, "מה אתה עוזב אותי עכשיו, אלוקים

890
00:51:15,330 --> 00:51:18,290
.ופתאום הכול מתהפך
,שלושה מלאכים מגיעים

891
00:51:18,480 --> 00:51:21,370
 ,מסובבים את הראש של אחשוורוש
,מגביהים לה את הצוואר

892
00:51:21,390 --> 00:51:23,120
,מסדרים אותה נראית טוב
.חבל על הזמן

893
00:51:23,860 --> 00:51:25,660
!הכול מסתדר בסוף

894
00:51:26,640 --> 00:51:29,980
 .בסוף זה יסתדר
.אסור לך להישבר, מתוק שלי. אסור לך

895
00:51:30,800 --> 00:51:34,060
:יש לך שני שלטים על המקרר
."אני חזק", "אני חלש"

896
00:51:34,450 --> 00:51:38,490
.תבחר. תבחר. משהו אתה צריך לבחור
.או. או

897
00:51:39,030 --> 00:51:41,430
.תהיה חזק
.אני אסיים לכם בדבר אחד אחרון

898
00:51:41,710 --> 00:51:42,990
,יש לי איזושהי תכנית ברדיו אחריכם

899
00:51:43,520 --> 00:51:46,330
.אז אנשים שולחים סיפורים לתכניות
.משם אני מקריא את הסיפורים

900
00:51:47,150 --> 00:51:50,570
.אז שלחה לי מישהי בשם ורד

901
00:51:51,440 --> 00:51:54,390
:ורד ששון, והיא כותבת לי ככה

902
00:51:55,200 --> 00:51:58,070
 ,כשהייתי בת 32"
.לא על אף אחד מישראל, התאלמנתי

903
00:51:59,120 --> 00:52:01,750
."בעלי אליהו ז"ל קיבל אירוע מוחי"

904
00:52:02,420 --> 00:52:03,520
.בחור צעיר, ה' יעזור

905
00:52:03,610 --> 00:52:06,520
.נפטר אחרי 7 חודשים"
נותרתי אלמנה עם 4 בנות

906
00:52:06,980 --> 00:52:08,680
.בין הגילאים 4-14"

907
00:52:10,340 --> 00:52:12,750
.בעלי היה איש אשכולות"

908
00:52:12,880 --> 00:52:15,260
.בנה במו ידיו את ביתנו במושב"

909
00:52:15,440 --> 00:52:18,390
:ידע להתעסק בכל שלבי הבית"
.מים, אינסטלציה, הכול

910
00:52:18,700 --> 00:52:19,780
.הבנייה על כל שלביה"

911
00:52:20,250 --> 00:52:24,640
.מעבר לכך היו לו ידי זהב להתעסק בכול"
."הוא היה אבא נפלא ובעל מקסים

912
00:52:25,740 --> 00:52:27,830
.'אל תישברי, בעזרת ה

913
00:52:28,370 --> 00:52:31,810
 לא, אני אומר את זה, כי לפעמים אני
.שומע כאלה דברים "יש נשים שזכו", ה' יעזור

914
00:52:32,310 --> 00:52:35,140
.בסדר, חס ושלום, לצערנו הרב
.טוב

915
00:52:38,160 --> 00:52:41,290
הצער לאחר שהוא נפטר"
,היה קשה מנשוא

916
00:52:42,340 --> 00:52:44,320
.אבל אלוקים נותן כוח"

917
00:52:45,050 --> 00:52:47,910
.הייתה בי אמונה חזקה"
."ידעתי שלמרות הכול, הכול לטובה

918
00:52:48,520 --> 00:52:49,930
.זהו, תודה רבה
.סתם

919
00:52:52,200 --> 00:52:55,910
הדבר הראשון שעשיתי"
,היה להעביר את בנותיי לחינוך דתי בירושלים

920
00:52:55,920 --> 00:53:00,580
מאחר שבמושב לא הייתה לנו שום"
.מערכת של ערכים דתיים

921
00:53:02,460 --> 00:53:03,760
.והמצב הלך ונהיה קשה"

922
00:53:04,000 --> 00:53:07,320
 עם המון דמעות, הצלחתי לרשום"
,את בנותיי לחינוך דתי

923
00:53:07,340 --> 00:53:09,630
.לסדר אפילו הסעה"
.היינו גרים במושב בבית פרטי

924
00:53:10,900 --> 00:53:14,310
,אבל אחרי שנתיים שבעלי נפטר"
.הבית התחיל להיהרס

925
00:53:15,560 --> 00:53:19,080
.אבא היה כל הזמן מטפל בבית"
.עכשיו הבית היה מוזנח, הבית התמלא בעובש

926
00:53:19,090 --> 00:53:23,650
 ,הגינה שתמיד הייתה מטופחת"
.התמלאה בקוצים, דרדרים

927
00:53:23,880 --> 00:53:26,450
.העצים התחילו למות"
.מבחינה כלכלית היה לנו מאוד קשה

928
00:53:27,730 --> 00:53:30,680
והמצב הגיע עד מצב שבאמת"
.לא טוב לנו

929
00:53:30,760 --> 00:53:32,870
."הילדים בוכים. המצב של הבית לא טוב"

930
00:53:33,340 --> 00:53:35,740
,ואז היא אומרת לי שהיה לבעלה עוזר

931
00:53:36,180 --> 00:53:38,300
.שותף כזה כשהוא היה בחיים, ערבי

932
00:53:38,820 --> 00:53:41,330
.ערבי שהיה עובד איתו
.הם היו עושים שיפוצים

933
00:53:42,020 --> 00:53:43,870
היה לו עוזר ערבי שעבד יחד איתו"

934
00:53:44,010 --> 00:53:45,780
.והיה עוזר לו בטיפול הבית והכול"

935
00:53:45,800 --> 00:53:47,460
.לאחר שבעלי נפטר גם הערבי נעלם"

936
00:53:48,560 --> 00:53:50,640
הימים היו ימי האינתיפאדה הראשונה"

937
00:53:51,480 --> 00:53:53,950
."שבועיים לפני פסח"
.בזמן שלנו כמעט

938
00:53:54,870 --> 00:53:57,350
 ואני לא יודעת מה לעשות"
.עם כל מצבי שהצטבר בשנתיים האחרונות

939
00:53:57,690 --> 00:54:00,260
 הבית על הפנים. אני לא מצליחה להכין"
.אותו לפסח. אני לא יודעת מה אני עושה

940
00:54:01,050 --> 00:54:03,720
,קמתי בבוקר"
,ישבתי במדרגות של הבית

941
00:54:04,190 --> 00:54:05,040
.ופשוט התחלתי לבכות"

942
00:54:05,910 --> 00:54:07,930
,אמרתי: 'אלוקים, אני מתחננת בפניך"
.תעזור לי

943
00:54:08,510 --> 00:54:12,020
.אין לי בעל שיהיה איתי"
.הילדים שלי תלויים בי. אני לבד

944
00:54:12,320 --> 00:54:14,860
.אני לא מצליחה להרים את עצמי"
.אני לא מצליחה להרים את הבית

945
00:54:15,070 --> 00:54:17,020
."אני מתחננת לעזרה"
.תקשיבו

946
00:54:17,770 --> 00:54:20,290
,אני בוכה, מרימה את ראשי"

947
00:54:20,710 --> 00:54:23,230
"...ורואה במדרגות"
?את מי

948
00:54:24,400 --> 00:54:28,720
.את בעלה
.סתם, לא. את העוזר הערבי. יפה מאוד

949
00:54:29,570 --> 00:54:32,620
.אני רואה את העוזר הערבי בשם איסמעיל"

950
00:54:33,720 --> 00:54:34,730
.כל הפרטים יש פה. יפה

951
00:54:35,720 --> 00:54:37,500
.אני המומה. המומה"

952
00:54:37,800 --> 00:54:40,130
:אני מסתכלת עליו ושואלת אותו"
'?איך הגעת לכאן'

953
00:54:40,750 --> 00:54:43,960
,והוא אומר לי במילים האלו", היא מצטטת"
."אלוקים שלח אותי"

954
00:54:44,860 --> 00:54:45,430
.תקשיבו טוב

955
00:54:46,230 --> 00:54:49,460
 הוא התיישב על מדרגה וסיפר לי שאתמול"
:בלילה הוא חלם חלום שאלוקים אומר לו

956
00:54:49,470 --> 00:54:51,950
.'לך לורד ותעשה כל מה שהיא תבקש"'

957
00:54:53,340 --> 00:54:55,950
,הייתי בשוק. אמרתי לו: 'אבל תשמע"
.'אין לי כסף לשלם לך

958
00:54:56,530 --> 00:55:00,530
,הוא השיב לי: 'אני עושה כל מה שאת אומרת"
.'מה שתרצי, ואת תשלמי לי כמה שאת יכולה

959
00:55:01,080 --> 00:55:03,060
.למחרת היו אצלי בבית 5 פועלים"

960
00:55:03,500 --> 00:55:07,520
.טיפלו בגינה, בבית, ניקו, תיקנו, הכול"
.תוך יומיים הבית שלי היה מוכן לפסח

961
00:55:08,190 --> 00:55:10,820
,"אין השגחה גדולה יותר מזו"
.היא אומרת לי

962
00:55:10,830 --> 00:55:13,680
.אני מודה לקב"ה שהוא איתי בכל צעד וצעד"

963
00:55:13,880 --> 00:55:15,640
.אין סוף לישועות שאני רואה כל יום"

964
00:55:15,940 --> 00:55:18,390
.'עד היום, אני בת 64, ברוך ה"

965
00:55:18,710 --> 00:55:22,820
יש לי 12 נכדים. הבכור שבנכדים לומד"
.בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים

966
00:55:23,200 --> 00:55:26,620
אין מילים בפי להודות ולהלל"
,לקב"ה על כל מה שהוא עשה

967
00:55:26,810 --> 00:55:29,580
,עושה ויעשה איתי"
."כי אין עוד מלבדו

968
00:55:31,170 --> 00:55:32,850
 אתה שומע לפעמים סיפורים כאלה
,ואתה אומר

969
00:55:33,620 --> 00:55:36,020
.תראה, היא הייתה במשבר
.אי אפשר לזלזל בזה

970
00:55:36,520 --> 00:55:39,760
.כשהמשבר היה, העולם נחרב
.העולם נחרב

971
00:55:40,840 --> 00:55:43,030
.אבל יש המשך
.יש המשך

972
00:55:43,580 --> 00:55:47,080
,כמו שבכל חגי ישראל היה משבר
,יצאנו ממנו

973
00:55:47,600 --> 00:55:51,670
אז אנחנו צריכים להפנים לכל אחד מאיתנו
,וגם לקרובים שלנו, לחזק אותם 

974
00:55:51,860 --> 00:55:55,780
להגיד מילה טובה. אם אתה רוצה
.לשמח אנשים - תגלה חמלה

975
00:55:56,170 --> 00:55:57,850
.אתה רוצה לשמח את עצמך - תגלה חמלה

976
00:55:58,240 --> 00:56:03,310
,ניסיון זה לא מה שאדם עובר
.אלא זה מה שהוא עושה עם מה שהוא עובר

977
00:56:03,620 --> 00:56:05,210
.נעשה דברים חיוביים בחיים

978
00:56:05,460 --> 00:56:08,290
,כי אם עברנו את פרעה או את אחשוורוש
.נעבור גם את זה

979
00:56:08,320 --> 00:56:10,170
,ה' יחזק את כולנו
.אמן כן יהי רצון

980
00:56:10,310 --> 00:56:11,390
.תודה רבה ושבת שלום

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)