הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת תצוה מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

מדוע נתקשה משה רבנו בעשיית המנורה? דבר תורה מיוחד לפרשת תצוה מספר זרע שמשון

 לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO