הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - איך מגלים את השבת?

הרב הרצל חודר

עם ישראל והשבת - חתן וכלה. במה היה שונה המן שירד לכבוד שבת מהמן שבשאר השבוע? ולמה זוכה מי שמייקר את השבת?