הרב יגאל כהן - מחשבות טורדניות

הרב יגאל כהן

איך שומרים על חשיבה בריאה בעולם המטורף של ימינו? מהו ביטחון ומאין הוא מגיע? ומדוע משפיעה עלינו המחשבה יותר מאשר התפילה?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,150 --> 00:00:19,840
.שלום לכולם

2
00:00:21,620 --> 00:00:24,370
היום אני מנסה לדבר על נושא שליווה אותי

3
00:00:24,380 --> 00:00:25,760
.הרבה שנים. הוא מלווה אותי עד היום

4
00:00:26,550 --> 00:00:28,100
.אני מתאר לעצמי שהוא מלווה את כולכם

5
00:00:30,200 --> 00:00:34,640
,מחשבות שליליות, חשיבה שלילית, פחדים

6
00:00:35,440 --> 00:00:41,040
.דאגות, פחד מהעתיד
.מה יהיה בעתיד

7
00:00:42,270 --> 00:00:44,910
.זה תופס אותנו בכל הכיוונים

8
00:00:45,350 --> 00:00:49,530
זאת אומרת, זה ממש בכל רגע בחיים
.פתאום משהו נכנס לך בפנים

9
00:00:50,660 --> 00:00:55,990
אז אני רוצה היום בעזרת השם יחד
.איתכם ללמוד, קודם כול כוחה של מחשבה

10
00:00:56,980 --> 00:00:59,040
.שתדעו שיש כוח עצום למחשבה שלנו

11
00:00:59,710 --> 00:01:03,210
כשאנחנו חושבים דברים רעים
,או חושבים דברים טובים

12
00:01:03,630 --> 00:01:06,440
בוודאי ובוודאי שזה משפיע לנו
.על המצב רוח קודם כול

13
00:01:07,210 --> 00:01:12,120
קשה לאדם דואג, לאדם שמפחד
,שחס ושלום עומד לקרות לו משהו רע

14
00:01:12,770 --> 00:01:15,930
.קשה לאדם כזה להיות שמח
.כמעט בלתי אפשרי

15
00:01:16,020 --> 00:01:20,260
,אם אדם עכשיו יושב והכול בסדר איתו
.אבל הוא מפחד שיקרה לו משהו רע

16
00:01:20,820 --> 00:01:22,720
.זה קורה הרבה פעמים כשאנחנו שומעים סיפור

17
00:01:23,480 --> 00:01:27,530
,מספרים סיפור על אדם, חס ושלום
.אל תפחדו, כן? אני לא רוצה להפחיד אתכם

18
00:01:28,110 --> 00:01:29,870
?הלך לישון, לא קם בבוקר, כן

19
00:01:30,710 --> 00:01:32,870
.מיד המוח שלנו מתחיל בסרטים

20
00:01:34,240 --> 00:01:36,280
.שלא יקרה לי, שלא יקרה לי דבר רע

21
00:01:36,650 --> 00:01:39,200
,כל סיפור רע שאתה שומע
.אתה עושה איזושהי השלכה עליך

22
00:01:41,030 --> 00:01:44,750
אז אני רוצה קודם כול ללמוד איתכם
,ביחד את הכוח של מחשבה

23
00:01:44,950 --> 00:01:49,170
,את הכוח העוצמתי שיש למחשבה טובה
.איך היא יכולה להשפיע לך על החיים

24
00:01:50,750 --> 00:01:55,440
ואחרי זה בעזרת השם נלמד גם
.איך לנסות לשנות את המחשבות שלנו

25
00:01:55,480 --> 00:02:00,090
,זאת אומרת, אני תמיד דוגל בשיטה
.זו לא חכמה להגיד מה טוב ומה לא טוב

26
00:02:00,110 --> 00:02:03,460
החכמה היא גם ללמוד וללמד
.איך להפוך את זה לטוב

27
00:02:03,460 --> 00:02:09,030
זאת אומרת, איך אנחנו יכולים היום בעידן
של היום, בעידן המתוקשר כל כך של היום

28
00:02:09,040 --> 00:02:11,840
שאתה שומע על כל הצרות שיש
,בכל העולם בכל רגע נתון

29
00:02:12,710 --> 00:02:17,050
ועדיין לשמור על שפיות וחשיבה נכונה
...וחשיבה בריאה ובאמת

30
00:02:17,160 --> 00:02:18,610
.יותר נכון, חשיבה אמיתית

31
00:02:19,790 --> 00:02:21,130
?מה הטכניקה כדי לשנות את זה

32
00:02:22,150 --> 00:02:24,980
,אז קודם כול, אחים יקרים
.אני רוצה שתדעו דבר מאוד חשוב

33
00:02:27,780 --> 00:02:31,350
.יש מושג שאנחנו בכל יום מתפללים לקב"ה

34
00:02:31,530 --> 00:02:37,000
...חז"ל קבעו לנו את זה גם ב
.קבעו לנו את זה, מה שנקרא 'בילד אין' בחיים שלנו

35
00:02:37,010 --> 00:02:40,190
שלוש תפילות ביום
.שאנחנו חייבים להתפלל, לבקש

36
00:02:40,870 --> 00:02:44,610
.תבקש מבורא עולם בבוקר, בצהריים ובערב

37
00:02:44,690 --> 00:02:48,210
אנחנו חייבים לעמוד בתפילה
.לבקש מבורא עולם

38
00:02:48,780 --> 00:02:54,220
זה כוח שהקב"ה הטביע פה. תדבר עם
.בורא עולם, תבקש ממנו, הוא ייתן לך

39
00:02:55,080 --> 00:02:57,830
,אתה רוצה פרנסה - תבקש ממנו
,אתה רוצה בריאות - תבקש ממנו

40
00:02:57,840 --> 00:03:00,330
,אתה רוצה ילדים - תבקש ממנו
,את רוצה חתן - תבקשי ממנו

41
00:03:00,670 --> 00:03:02,260
.אתה רוצה כלה - תבקש ממנו

42
00:03:02,630 --> 00:03:07,660
- כל אחד ואחד בחבילה שלו במשך החיים
.תבקש, תתפלל, כוח עצום

43
00:03:08,710 --> 00:03:14,280
אנחנו לומדים את זה גם בפרשת ואתחנן
.שמשה רבנו התפלל לקב"ה 515 תפילות

44
00:03:14,700 --> 00:03:17,760
הקב"ה אמר לו: "רב לך. אל תוסף
.דבריי אליי". אל תתפלל אליי יותר

45
00:03:18,650 --> 00:03:22,810
למה? אם משה רבנו היה מתפלל עוד
.תפילה אחת, הוא היה נכנס לארץ ישראל

46
00:03:22,940 --> 00:03:25,930
.בורא עולם אומר, לא רוצה
.אני לא רוצה להכניס אותך לארץ ישראל

47
00:03:27,310 --> 00:03:28,370
.משה התפלל, הוא נכנס

48
00:03:28,990 --> 00:03:34,240
כביכול אתה יכול לכפות על הקב"ה דרך
.התפילה שלך לקבל את מה שאתה רוצה

49
00:03:34,910 --> 00:03:36,840
,משה רבנו הבין שבורא עולם אמר לא

50
00:03:36,860 --> 00:03:40,360
.אז זה לא טוב לו ולא לעם ישראל
.הפסיק להתפלל

51
00:03:40,980 --> 00:03:45,520
אומר רבי נחמן מברסלב, אם הוא היה מתפלל
.עוד תפילה אחת, הוא היה נכנס. נכנס

52
00:03:45,960 --> 00:03:49,230
לא משנה מה התוצאות, אבל בגלל שהוא היה
.מתפלל עוד תפילה אחת, הוא היה נכנס

53
00:03:50,390 --> 00:03:54,640
.כוח עצום שאתה בורא בכוח הפה שלך
,אתה מצליח לברוא דברים רוחניים

54
00:03:54,930 --> 00:03:59,120
,ממש מלאכים שעומדים לפני הקב"ה
.ריבונו של עולם, תן לו את בקשתו

55
00:03:59,290 --> 00:04:00,100
.זה כוח של תפילה

56
00:04:00,790 --> 00:04:03,020
אני רוצה היום ללמוד איתכם
,כוח יותר חזקה מהתפילה

57
00:04:04,350 --> 00:04:05,630
.יותר עוצמתי מהתפילה

58
00:04:06,660 --> 00:04:09,220
בתפילה אנחנו מברכים
."ברוך אתה ה' שומע תפילה"

59
00:04:09,900 --> 00:04:13,320
שומע תפילה" פירושו, הקב"ה שומע את התפילה"
,שלך. אין מצב שהוא לא שומע את התפילה

60
00:04:14,060 --> 00:04:17,040
.אבל הוא לא חייב לענות לך על זה מיד

61
00:04:17,330 --> 00:04:21,190
אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם יחד
.משהו הרבה יותר חזק מתפילה

62
00:04:22,480 --> 00:04:26,750
,"בתפילה, בורא עולם "שומע תפילה
.הוא לא חייב לענות לך מיד אבל

63
00:04:27,810 --> 00:04:30,280
,אתה מספר לי, אתה מבקש ממני בקשה
,להבדיל אלף אלפי הבדלות

64
00:04:30,290 --> 00:04:32,480
.אתה מבקשה ממני בקשה, שמעתי

65
00:04:33,290 --> 00:04:35,910
אני אקיים לך אותה
.כשאני אחליט מתי אני אקיים לך אותה

66
00:04:36,590 --> 00:04:41,070
לכן הרבה פעמים אתה מתפלל
.אני רוצה זיווג", שנה, שנתיים לא מקבל"

67
00:04:41,860 --> 00:04:44,660
.הוא שומע תפילה
.חס ושלום שלא תהרהרו אחריו לעולם

68
00:04:44,740 --> 00:04:46,170
.בורא עולם שומע תפילה תמיד

69
00:04:46,870 --> 00:04:48,550
.הוא תמיד תמיד שומע את התפילות שלך

70
00:04:48,810 --> 00:04:53,770
,הירושלמי כותב שהקב"ה יורד אליך, שם אוזן
.כשאתה מתפלל, כל אחד ואחד מאיתנו

71
00:04:54,260 --> 00:04:58,360
בורא עולם מלך מלכי המלכים ישתבח
,ויתעלה שמו יורד אליך, כך כתוב בירושלמי

72
00:04:58,630 --> 00:05:03,590
?מוריד אוזן שומע, כן בני, מה רצית מתוק
.דבר איתי. שכנע אותי. זו תפילה

73
00:05:04,670 --> 00:05:05,980
.הוא לא חייב לתת לך את זה במקום

74
00:05:06,330 --> 00:05:08,740
אתה יכול להתפלל, לקבל את זה
,בעוד 5 שנים, בעוד 6 שנים

75
00:05:09,020 --> 00:05:12,180
לפי שיקול דעתו הנורא והאדיר
.של בורא עולם

76
00:05:12,220 --> 00:05:14,980
,מה הכי טוב בשבילך
.הוא ייתן לך את זה בזמן הכי טוב

77
00:05:16,470 --> 00:05:17,620
,יש דבר יותר גדול מתפילה

78
00:05:18,850 --> 00:05:20,000
,יותר עוצמתי מתפילה

79
00:05:21,080 --> 00:05:23,990
.והדבר הזה בורא עולם חייב לקיים

80
00:05:26,010 --> 00:05:30,600
שמעתם את המילים שאמרתי לכם? אמרתי אותן
.בקלות, אבל הן מילים מאוד מאוד מחייבות

81
00:05:31,540 --> 00:05:33,140
!בורא עולם חייב לקיים

82
00:05:34,290 --> 00:05:37,470
.זה כוחה של מחשבה, מחשבה טובה

83
00:05:38,570 --> 00:05:40,990
.'במילים אחרות, ביטחון בה

84
00:05:43,050 --> 00:05:44,370
- 'פירוש ביטחון בה

85
00:05:45,250 --> 00:05:48,210
- אני בוטח בבורא עולם שייתן לי כסף

86
00:05:48,960 --> 00:05:50,030
.בטוח הוא ייתן לי כסף

87
00:05:51,430 --> 00:05:55,090
איי, המנהל בנק אמר שסוגרים את
.החשבון וזה וזה וזה... לא מעניין אותי

88
00:05:55,930 --> 00:05:58,780
.אני בוטח בבורא עולם
.בטוח שבורא עולם יעשה איתי טוב

89
00:05:59,960 --> 00:06:03,060
,אדם, לא עליכם שלא על אף אחד מעם ישראל
,חולה במחלה חשוכת מרפא

90
00:06:04,360 --> 00:06:07,200
והוא בוטח בקב"ה במאה אחוז
- שבורא עולם יירפא אותו

91
00:06:08,460 --> 00:06:09,540
.בורא עולם חייב לרפא אותו

92
00:06:10,620 --> 00:06:13,570
,אני אגיד לכם פסוקים מפורשים
,תשננו אותם בבית

93
00:06:13,570 --> 00:06:15,630
.זה יחזק לכם את האמונה, את הביטחון

94
00:06:15,890 --> 00:06:17,530
.'זה פירוש המילה בוטח בה

95
00:06:18,540 --> 00:06:31,980
דוד המלך אומר: "ואני בחסדך בטחתי
."יגל לבי בישועתך

96
00:06:32,770 --> 00:06:35,870
,אני אגיד לכם כמה פסוקים
.'שלא תחשבו, 'הרב יגאל אמר

97
00:06:36,320 --> 00:06:41,070
,אני לא אומר כלום מעצמי
,רק בורא עולם מה אמר לנו דרך דוד המלך

98
00:06:41,110 --> 00:06:43,210
,דרך הנביאים, דרך משה רבנו
.דרך התורה הקדושה

99
00:06:45,220 --> 00:06:52,430
,ואני בחסדך בטחתי". שתבינו"
,"'בטחתי", השורש של המילה "ביטחון בה"

100
00:06:53,580 --> 00:06:57,730
השורש של המילה "ברוך הגבר
,"אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו

101
00:06:58,650 --> 00:07:03,170
."שורש המילה "הבוטח בה' חסד יסובבנו

102
00:07:03,920 --> 00:07:07,230
,'המילה 'ביטחון
.'השורש שלה הוא מלשון 'בטח

103
00:07:08,820 --> 00:07:11,850
.'בטח' מלשון 'בטוח'
,כמו שאני אומר לכם

104
00:07:12,290 --> 00:07:15,960
,אני בטוח שמחר השמש תעלה
.בעזרת השם יתברך

105
00:07:16,700 --> 00:07:20,800
.אני בטוח שאני עכשיו נמצא בארץ ישראל

106
00:07:21,280 --> 00:07:25,280
,כשאתה, אין לך צל של ספק
.אתה קורא לזה בטוח

107
00:07:26,270 --> 00:07:30,080
:כתוב על אחי דינה בתורה
."וירדו בטח על העיר"

108
00:07:30,890 --> 00:07:35,310
שמעון ולוי שניהם לוקחים את החרבות
שלהם, כן? את כלי הנשק שלהם

109
00:07:35,730 --> 00:07:41,460
,אחרי שהם עשו את הקומבינה, מה שנקרא
.עם שכם. אמרו להם לעשות ברית מילה

110
00:07:41,870 --> 00:07:45,700
,ביום השלישי, כותבת התורה הקדושה
."וירדו בטח על העיר"

111
00:07:46,650 --> 00:07:48,530
?"מה זה "וירדו בטח על העיר

112
00:07:49,300 --> 00:07:54,700
.'רש"י מפרש 'בטח' מלשון 'בטוח
."בטוחים היו בכוחו של זקן"

113
00:07:55,740 --> 00:08:01,210
,בטוחים היו בכוחו של זקן", דהיינו"
,הם היו בטוחים שהם הולכים, בלשון הרחוב

114
00:08:01,220 --> 00:08:02,700
.לפרק להם את כל העצמות

115
00:08:04,010 --> 00:08:06,360
,"בטוחים היו בכוחו של זקן"

116
00:08:06,910 --> 00:08:10,490
הם היו בטוחים שהם הולכים להרוג
.את כל העיר שכם

117
00:08:11,110 --> 00:08:15,700
למה, שמעון ולוי, אתם בטוחים שאתם
?הולכים להרוג את כל אנשי שכם

118
00:08:16,190 --> 00:08:18,590
.הם בטוחים בכוחו של זקן

119
00:08:19,520 --> 00:08:23,510
,יש לנו אבא, יעקב אבינו
,זכותו תגן עלינו

120
00:08:23,810 --> 00:08:27,380
ואנחנו במאה אחוז הולכים
.להרוג את אנשי שכם

121
00:08:27,980 --> 00:08:32,530
.'זה שורש המילה 'ביטחון

122
00:08:34,080 --> 00:08:41,680
כשדוד המלך אומר "ברוך הגבר
,"אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו

123
00:08:43,430 --> 00:08:50,170
,"ובסוף "וכל אשר יעשה יצליח
,זה סוף הפסוק

124
00:08:50,730 --> 00:08:55,650
'ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה"
מבטחו והיה כעץ שתול על מים

125
00:08:56,130 --> 00:08:57,480
."אשר פריו ייתן בעתו"

126
00:08:57,910 --> 00:09:02,960
זאת אומרת, דוד המלך בעצם מסביר
?'לנו במילים מה יקרה אם מישהו בטוח בה

127
00:09:03,400 --> 00:09:06,610
?...מה יקרה איתו? מה
?איך יסתדרו לו החיים

128
00:09:07,370 --> 00:09:10,300
:אומר לך דוד המלך
."והיה כעץ שתול על מים"

129
00:09:10,910 --> 00:09:12,140
?"מה זה "עץ שתול על מים

130
00:09:13,230 --> 00:09:16,380
,עץ שתול על מים
,אם יצא לכם פעם להיות בנהר הירדן

131
00:09:16,870 --> 00:09:20,380
,אתם רואים שכל הקרקע שם
.הכול יבש, יבש, יבש, יבש

132
00:09:20,980 --> 00:09:26,240
,אתה מגיע לנהר הירדן וכל העצים
כל השדרה הזו ממש מצד ימין ומצד שמאל

133
00:09:26,580 --> 00:09:30,800
.שעל שפת הנהר, כולם ירוקים

134
00:09:32,170 --> 00:09:36,860
העצים האלה כמשל, בעצם הם אף פעם
.לא מפחדים אם ירד גשם או לא ירד גשם

135
00:09:36,910 --> 00:09:37,880
.לא מעניין אותם

136
00:09:38,630 --> 00:09:42,280
,כל עץ שלא יורד לו גשם
.הוא יודע, אחת דתו למות

137
00:09:43,180 --> 00:09:46,750
אבל עץ ששתול על נהר הירדן
,או על כל נהר אחר

138
00:09:47,160 --> 00:09:49,220
.לא מפחד שלא ירד גשם

139
00:09:49,290 --> 00:09:53,780
,ולמה הוא לא מפחד? הוא יודע
.אני נמצא על השיבר, אני נמצא על הנהר

140
00:09:54,880 --> 00:09:59,020
:אומר לך דוד המלך
'גבר אשר יבטח בה"

141
00:10:00,420 --> 00:10:02,890
,"והיה כעץ שתול על מים"

142
00:10:04,190 --> 00:10:08,380
,לא אולי יהיה שתול על מים
,ודאי יהיה שתול על מים

143
00:10:08,880 --> 00:10:13,510
,"אשר פריו ייתן בעתו"
,את הפירות שלו תמיד הוא ייתן בזמן

144
00:10:13,890 --> 00:10:18,470
,"ועלהו לא ייבול"
,העלים שלו לעולם לא ייפלו

145
00:10:18,850 --> 00:10:27,540
:וכל אשר יעשה יצליח", הבטחה אלוקית"
.כל אשר תעשה - תצליח

146
00:10:27,970 --> 00:10:29,480
?על מי מדובר פה, אחים יקרים

147
00:10:29,630 --> 00:10:32,830
?"מי זה "כל מה שיעשה יצליח
.'הבוטח בה

148
00:10:34,080 --> 00:10:37,600
,'פירוש מילולי לבוטח בה', לבוטחת בה

149
00:10:37,960 --> 00:10:40,910
מה הפירוש המילולי
?של ההבטחה המדהימה הזו

150
00:10:41,220 --> 00:10:46,640
וזו אחת מני רבים. אני יכול לתת לכם שיעור
.שלם רק על פסוקי הבטחות שבורא עולם מבטיח

151
00:10:47,260 --> 00:10:51,270
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלוהי"
...יעקב סלה. ה' צבאות אשרי אדם

152
00:10:52,600 --> 00:10:59,390
,אשרי אדם בוטח בך"
."ה' יושיע המלך יעננו ביום קוראנו

153
00:10:59,580 --> 00:11:04,610
אשרי אדם בוטח בך", אשריו של האדם"
.שבוטח בקב"ה

154
00:11:05,060 --> 00:11:06,820
?מה זה בוטח בה' יתברך

155
00:11:07,410 --> 00:11:11,720
זה אחד שבמחשבה שלו
...כל פעם שהיא נכנסת לו למחשבה

156
00:11:11,730 --> 00:11:13,530
,עוד מעט נראה מהי מחשבה
,מאיפה היא מגיעה

157
00:11:13,760 --> 00:11:15,530
,למה היא מגיעה
.ואיך אפשר לנטרל אותה

158
00:11:15,910 --> 00:11:18,500
אבל כשמגיעה לו מחשבה
,או כשהוא שומע בשורה

159
00:11:18,790 --> 00:11:20,400
,הוא אומר, בורא עולם שומר עליי

160
00:11:21,680 --> 00:11:25,170
,בורא עולם עוזר לי, בורא עולם ייתן לי
,בורא עולם ירפא אותי

161
00:11:25,250 --> 00:11:33,740
אני בטוח בחסדיו של ה' יתברך - זו במילים
.'פשוטות בעברית שלנו, 'חשיבה חיובית

162
00:11:34,630 --> 00:11:37,940
'כולם חושבים ש'חשיבה חיובית
.זה מושג שהמציאו הפסיכולוגים

163
00:11:38,340 --> 00:11:43,340
אני אומר לכם, אחים יקרים, אין מושג של
.חשיבה חיובית, לא ביהדות ולא בתורה הקדושה

164
00:11:43,940 --> 00:11:46,790
,כי אם אני אבוא אגיד לך
.תשמע אחי, תחשוב חיובי

165
00:11:47,340 --> 00:11:49,920
.תחשוב שמחר אתה תקבל 500 אלף שקל מהבנק

166
00:11:50,350 --> 00:11:54,560
?הוא ישאל אותי, מי אמר לך
?באמת, מי אמר לי? מה אתה מבטיח לו שטויות

167
00:11:54,970 --> 00:11:58,730
.אדם חולה, תחשוב חיובי
.מה תחשוב חיובי? הבן אדם חולה

168
00:11:58,740 --> 00:12:00,010
.הרופא אומר לו שהוא הולך למות

169
00:12:01,030 --> 00:12:03,410
,בלי בורא עולם בתמונה
?איך אני יכול לחשוב חיובי

170
00:12:04,440 --> 00:12:07,990
,אם אין לי הבטחה עילאית
,הבטחה עילאית שאומר לך בורא עולם

171
00:12:08,000 --> 00:12:12,770
תבטח בי אני מושיע אותך, תבטח בי אני
?מושיע אותך - איך אני יכול לחשוב חיובי

172
00:12:13,440 --> 00:12:16,220
,אדם בא אליך, אומר לך
.אני עני". משפט קשה"

173
00:12:17,030 --> 00:12:20,360
."עני, אין לי כסף"
.חשוב כמת. מסכן, קשה לו

174
00:12:21,610 --> 00:12:24,340
.ואני אומר לו, תחשוב חיובי
?איך יחשוב חיובי

175
00:12:24,820 --> 00:12:29,090
הנושים דופקים לו בדלת, הבנק מחכה
.לסגור לו את ה... לחנוק אותו

176
00:12:30,070 --> 00:12:32,720
,אם אין בורא עולם בתמונה
.אין חשיבה חיובית, אחים יקרים

177
00:12:33,050 --> 00:12:36,860
,חשיבה חיובית מקורה מההתחלה ועד הסוף
,אין מקום אחר

178
00:12:36,870 --> 00:12:39,300
.חוץ מההבטחה העילאית שעכשיו אמרתי לכם

179
00:12:40,120 --> 00:12:43,280
,'הבטחה עילאית שאם אתה בוטח בה

180
00:12:45,040 --> 00:12:48,540
.שלמות - חסד מסובב אותך מאחורה ומקדימה

181
00:12:48,900 --> 00:12:51,010
עוד מעט נראה איך אני יכול להגיע
.לחשיבה החיובית הזו

182
00:12:51,790 --> 00:12:53,280
.אבל זו הבטחה, אחים יקרים

183
00:12:53,740 --> 00:12:57,740
,אני מאוד מקצר, כדי לחזק לכם את האמונה

184
00:12:57,750 --> 00:13:02,770
,כי לפעמים אני מרגיש שאני אומר משפט
.ולא תמיד בן אדם באמת מאמין במה שהוא שומע

185
00:13:03,410 --> 00:13:07,910
אז תדעו לכם, אחים יקרים, כמו שאתם רואים
,שמש, כמו שאתם יודעים שיש בורא לעולם

186
00:13:08,180 --> 00:13:12,650
,ההבטחה הזו באותה מידה בדיוק
.בדיוק אותו דבר

187
00:13:13,130 --> 00:13:18,970
,"בורא עולם מבטיח לך. "ואני בחסדך בטחתי
,זה פסוק שאני מאוד מתחבר אליו

188
00:13:19,330 --> 00:13:23,620
:כי הרבה שואלים את השאלה
,רגע, אתה בוטח בה' שייתן לך, שירפא אותך

189
00:13:23,760 --> 00:13:26,440
,שיביא לך את הזיווג, שיביא לך את הזיווג
- שיביא לך פרנסה

190
00:13:26,720 --> 00:13:27,710
?מי אמר שמגיע לך

191
00:13:28,950 --> 00:13:32,820
.שאלה שיכול להיות שתצוץ לכם בראש
.התשובה היא: לא מגיע לנו כלום

192
00:13:33,220 --> 00:13:35,560
.כלום, כלום
.גם מה שיש לנו עכשיו לא מגיע לנו

193
00:13:35,790 --> 00:13:39,980
,דוד המלך מלמד אותנו. היה לנו מורה דרך
.דוד המלך, ישתבח שמו לעד

194
00:13:40,750 --> 00:13:43,890
."ואני בחסדך בטחתי"

195
00:13:44,980 --> 00:13:46,710
אתה שואל אותי
?למה אני בטוח שאני אהיה בריא

196
00:13:47,310 --> 00:13:49,600
?אתה שואל אותי למה אני בטוח שיהיה לי כסף
?שתהיה לי פרנסה

197
00:13:49,880 --> 00:13:51,870
אתה שואל אותי למה אני בטוח
?שהילדות שלי יתחתנו

198
00:13:52,110 --> 00:13:54,480
למה אני בטוח שבעזרת השם
?עם ישראל יחזור בתשובה

199
00:13:55,330 --> 00:13:59,940
."ואני בחסדך בטחתי"
.מה זה "חסדך"? לא מגיע לי

200
00:14:00,980 --> 00:14:02,350
,כשאדם בא ומבקש ממך צדקה

201
00:14:03,720 --> 00:14:06,320
,פושט יד, תן לי מאה שקל
.אני צריך לאכול, אני רוצה לאכול

202
00:14:06,920 --> 00:14:09,880
?במה אני בוטח שתיתן לי
.בגלל שמגיע לי? לא מגיע לי

203
00:14:10,660 --> 00:14:12,140
?למה אני בטוח שאתה תיתן לי

204
00:14:12,150 --> 00:14:15,230
.כי אני מכיר אותך. אתה בעל חסד
.אתה לא יכול לעמוד בפני יד מושטת

205
00:14:16,120 --> 00:14:22,010
כן? אתם באים עכשיו לבן אדם. יש אנשים
.כאלה, יש להם לב זהב טהור, כולו זהב טהור

206
00:14:22,910 --> 00:14:25,770
אתה יודע אתה צריך 50 שקל, אתה רק
.מושיט לו יד, הוא נותן לך את ה-50 שקל

207
00:14:25,840 --> 00:14:28,560
לא מגיע לך, נשמה. אז למה אתה
?מושיט יד? למה אתה בטוח שתקבל

208
00:14:29,100 --> 00:14:34,270
.אני מכיר אותו. אני מכיר אותו
.זה זהב טהור, חסד כולו

209
00:14:34,690 --> 00:14:38,680
,'דוד המלך אומר, כשאתה בוטח בה
,'אתה בטוח בישועת ה

210
00:14:39,040 --> 00:14:42,490
?'אתה יודע למה אתה בטוח בישועת ה
."ואני בחסדך בטחתי"

211
00:14:43,230 --> 00:14:49,830
ואני בחסדך בטחתי", תראו איזו הבטחה"
."יש אחרי זה - "יגל לבי בישועתך

212
00:14:49,860 --> 00:14:51,140
?אה, מי הבטיח לך שתהיה ישועה

213
00:14:52,280 --> 00:14:55,840
,"דוד המלך אומר לך, "ואני בחסדך בטחתי
,'אוקיי, אני בוטח בה

214
00:14:56,370 --> 00:14:59,600
,ואחרי זה הוא כבר אומר לך, אל תדאג נשמה
."יגל לבי בישועתך"

215
00:15:00,040 --> 00:15:02,000
?"מה זה "יגל לבי בישועתך
?מי אמר לך שתהיה ישועה

216
00:15:02,670 --> 00:15:06,980
:דוד המלך מבטיח לך
?אתה תבטח - תהיה ישועה. אוקיי

217
00:15:07,930 --> 00:15:11,980
.אני פה אעצור את הראיות
.יש לי הרבה מקורות לזה

218
00:15:12,070 --> 00:15:16,180
מי שרוצה, בספר יש לי הרבה מקורות
.לדברים, גם הרבה שיעורים שדיברתי על זה

219
00:15:16,600 --> 00:15:18,230
,אבל תדעו לכם אחים יקרים

220
00:15:18,960 --> 00:15:21,870
,רבי ישראל מסלנט אומר את זה
,הרבה גדולי ישראל אומרים את זה

221
00:15:22,100 --> 00:15:26,370
,מי שבוטח בקב"ה במאה אחוז
- דהיינו, חושב חיובי

222
00:15:27,670 --> 00:15:29,580
.שום דבר לא יכול לעמוד בפניו

223
00:15:30,060 --> 00:15:33,780
:ועל זה אמר דוד המלך
,"השלך על ה' יהבך"

224
00:15:36,530 --> 00:15:38,660
."לא כתוב "והוא אולי יכלכלך

225
00:15:39,840 --> 00:15:42,530
והוא יכלכלך". אתם מבינים"
?מה אני נותן לכם עכשיו ביד

226
00:15:43,600 --> 00:15:48,280
עוצמה שאף מקטרג בעולם העליון
.לא יכול לקטרג על מה שאתה מבקש

227
00:15:49,100 --> 00:15:56,120
השלך על ה' יהבך", יש לך דאגה, יש לך"
- משאלה, יש לך מהוויות, יש לך רצונות

228
00:15:56,580 --> 00:16:02,710
השלך אותם על ה' יתברך
!והוא חייב לכלכלך! חייב לכלכלך

229
00:16:04,400 --> 00:16:06,520
.אני מקווה שהמסר הובהר
.עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה

230
00:16:06,880 --> 00:16:09,470
?מהי מחשבה
.אני אספר לכם חוויות אישיות שלי

231
00:16:09,850 --> 00:16:11,230
.אני לא יודע מה מסתובב אצלכם בראש

232
00:16:12,300 --> 00:16:16,710
אני אגיד לכם מה עובר אצלי בראש, כל מיני
.סוגי פחדים, כל מיני מחשבות לא טובות

233
00:16:17,840 --> 00:16:22,260
,ומניסיון שלי כשאני עומד מול ציבור
,'ולפי 'הפרצופים המחייכים

234
00:16:22,270 --> 00:16:27,860
.אני רואה שכנראה זה עובר אצל אחרים בראש
.אז כנראה שאני לא מיוחד, כולנו באותה חבילה

235
00:16:28,480 --> 00:16:32,900
,אני אתן לכם כמה דוגמאות לחשיבה שלילית
.ואיך אפשר להפוך אותן לחשיבה חיובית

236
00:16:33,900 --> 00:16:34,630
.חשיבה שלילית

237
00:16:36,480 --> 00:16:37,610
.אולי יפטרו אותי מהעבודה

238
00:16:38,840 --> 00:16:41,690
,ואם יפטרו אותי מהעבודה
.לא יהיה לי כסף

239
00:16:42,330 --> 00:16:45,600
,אם לא יהיה לי כסף
?איך אני אגדל את הילדים שלי

240
00:16:46,070 --> 00:16:48,970
?איך אני אקנה בגדים
?איך אני אקנה אוכל? איך אני אקנה בית

241
00:16:49,690 --> 00:16:50,700
.סוג של חשיבה שלילית

242
00:16:52,020 --> 00:16:56,740
:חשיבה שלילית מאוד קשה
.שמעת על מישהו שהתחילו לו כאבי בטן

243
00:16:56,760 --> 00:16:59,310
.אני בכוונה נוגע בנקודות הכואבות
.אני רוצה לרפא אותן

244
00:16:59,720 --> 00:17:01,280
.ביחד איתכם אני גם צריך להתרפא

245
00:17:02,160 --> 00:17:05,510
,שמעת על בן אדם שאומר לך
,לא על אף אחד מעם ישראל

246
00:17:05,650 --> 00:17:08,880
,התחילו לו כאבי בטן, הלך לבדיקות
.וגילו לו את המחלה

247
00:17:12,600 --> 00:17:16,890
:אוטומט קופץ אצלך בראש
.כאבי בטן - מסוכן

248
00:17:18,650 --> 00:17:21,620
בפעם הבאה חס ושלום
,כשאתה מרגיש כאבי בטן

249
00:17:22,530 --> 00:17:24,670
.קופץ לך בראש מחלת הסרטן

250
00:17:27,540 --> 00:17:29,110
.אני לא מתבייש לומר את זה

251
00:17:29,350 --> 00:17:33,020
,לא יודע, אולי אצלכם לא. אם לא, ברוך השם
.תמשיכו, תזרמו. קיבלתם מתנה מבורא עולם

252
00:17:33,030 --> 00:17:36,490
- אבל הרבה בני אדם, כאבי בטן
?יו, באיזה צד זה היה

253
00:17:38,230 --> 00:17:40,010
?באיזה צד הוא אמר לי שכאבה לו הבטן

254
00:17:40,050 --> 00:17:44,630
,אתם יודעים כמה פעמים אני שומע אנשים, הרב
?כואבת לי פה הבטן. תגיד לי, זה אפנדיציט

255
00:17:45,110 --> 00:17:48,330
.אכלת ביצים רקובות, כואבת לך הבטן
?מה קשור אפנדיציט עכשיו

256
00:17:48,390 --> 00:17:52,080
כאילו, תמיד אנחנו מקשרים
.במחשבות השליליות

257
00:17:52,130 --> 00:17:55,080
,יש אנשים זקנים, אתה יודע
,הוא עושה אפצ'י, הוא בא לרופא

258
00:17:55,090 --> 00:17:57,020
?אני רוצה אקו לב
?איך הגעת אקו לב

259
00:17:57,640 --> 00:17:59,300
.עושה שניים-שלושה אפצ'י, מצונן, אקו לב

260
00:17:59,310 --> 00:18:03,520
נראה לי, אני שמעתי פעם אחת ששפעות
.משפיעות על הלב. אני רוצה אקו לב עכשיו

261
00:18:04,120 --> 00:18:06,300
.במקרה הטוב
.יש כאלה רוצים סי.טי בכל הגוף

262
00:18:06,420 --> 00:18:09,350
,תעבור, שאין מחלה
,שהאפצ'י לא נבע מאיזו מחלה

263
00:18:09,650 --> 00:18:12,830
,שאין לי מפרצת עורקים במוח
.שאין לי זה, שאין לי זה, שאין לי זה

264
00:18:13,250 --> 00:18:16,950
,בקיצור, הוא הבמאי, הוא התסריטאי
.הוא הזה, הוא לוקח את הסרט קדימה

265
00:18:16,960 --> 00:18:18,060
?איפה הגעת, נשמה

266
00:18:18,950 --> 00:18:21,510
?למה זה קורה
.עוד מעט נלמד. חשיבה שלילית

267
00:18:22,450 --> 00:18:24,120
.בינינו, הגברים יש להם את זה הרבה

268
00:18:25,570 --> 00:18:30,310
...אני לא מרגיש טוב"
"...אשתי, תזמיני רופא, אמבולנס וזה

269
00:18:30,930 --> 00:18:32,440
.בעלי היקר, שפעת, נשמה

270
00:18:32,560 --> 00:18:37,110
אשתו עברה את זה 5 פעמים בזה, לקחה
.את זה בקלות. הוא לוקח את זה קצת כבד

271
00:18:37,610 --> 00:18:40,530
?תירגע. אוקיי
?איך אנחנו מרגיעים את המחשבות שלנו

272
00:18:40,860 --> 00:18:45,170
...איך אנחנו לא נותנים...? דרך אגב
,עוד מעט אני אסביר למה זה קורה

273
00:18:45,180 --> 00:18:46,970
?אבל חשיבה שלילית, כן

274
00:18:47,040 --> 00:18:50,880
כסף - כמה פעמים אני זוכר
,שאשתי שתהיה בריאה הייתה עובדת

275
00:18:52,230 --> 00:18:55,720
...ואני אברך. אתה יודע, הפרנסה בעיקר
,היא לקחה על שכמה את עול הפרנסה

276
00:18:55,740 --> 00:18:56,730
.אני מקבל כמה גרושים

277
00:18:57,570 --> 00:18:59,520
,והיא באה ואומרת
.שמע, היום רבתי עם הבוס

278
00:18:59,540 --> 00:19:02,400
,הבוס כעס, הבוס זה, צעק
...זה עשה, זה עשה, זה עשה

279
00:19:03,520 --> 00:19:06,500
.מה יהיה? יפטרו אותה מהעבודה

280
00:19:08,200 --> 00:19:12,550
.יואו, יזרקו לי את הילדים מהגנים
.לא יהיה לי אוכל בבית

281
00:19:13,390 --> 00:19:16,530
.במאי, תסריטאי. רצת קדימה
.איפה הגעת? ישתבח שמו לעד

282
00:19:17,290 --> 00:19:21,460
.אותו דבר בשידוכים
.בחורה בת 20 נפגשה פעם ראשונה

283
00:19:22,310 --> 00:19:25,650
.ברוך השם, לא הסתדר
.נניח והבעל לא רצה

284
00:19:26,220 --> 00:19:28,070
.חוזרת הביתה ודמעתה על לחייה

285
00:19:29,610 --> 00:19:31,510
.בטח אף אחד בעולם לא ירצה אותי

286
00:19:31,630 --> 00:19:35,070
,אם זה 'המעפן' הזה לא רצה אותי
?מי בעולם כן ירצה אותי

287
00:19:35,580 --> 00:19:40,330
.ואז האימא אומרת, יואו, מסכנה שלי
.יואו, כפרה, נשמה, אל תדאגי

288
00:19:40,340 --> 00:19:42,620
,והיא אומרת, רגע, אם אימא בוכה
.אז גם אני צריכה לבכות בכפול

289
00:19:42,630 --> 00:19:46,350
...בקיצור, משפחה עכשיו
יושב פה אבל משפחתי

290
00:19:46,640 --> 00:19:47,800
.'על שבחור אמר לה 'לא

291
00:19:47,850 --> 00:19:50,450
,חשיבה שלילית. לוקחת את הבחור הזה
משליכה על קדימה

292
00:19:50,460 --> 00:19:52,160
.על כל הבחורים, אומרת, אכלתי אותה

293
00:19:53,070 --> 00:19:55,440
.אותו דבר קורה לנו עם הילדים

294
00:19:55,940 --> 00:19:58,040
,איזה ילד אחד תופס קריזה
.מתחיל לעשות בלגן

295
00:19:58,100 --> 00:20:02,070
בלגן, בלגן... ואז אתה אומר, יואו, רק
.שהוא לא אוטיסט. רק שהוא לא יהיה אוטיסט

296
00:20:02,080 --> 00:20:03,210
.רק שהוא לא ישתגע

297
00:20:03,580 --> 00:20:06,020
,ולך תדע, הפסיכיאטרים, כפייה
.אשפוז בכפייה

298
00:20:06,430 --> 00:20:08,560
...וואו, אתה רץ עם
.אתה יודע, הילד תפס איזו קריזה

299
00:20:08,570 --> 00:20:11,040
,פעם אחת עבר עליו איזה משבר
.היה לו קשה

300
00:20:11,870 --> 00:20:14,090
אנחנו לוקחים את הסרט
.קדימה וקדימה וקדימה

301
00:20:14,120 --> 00:20:17,700
,כבר אשפזנו אותו, ישתבח שמו
.ושחררנו אותו. קיבלנו אחוזי נכות עליו

302
00:20:18,520 --> 00:20:22,100
,הלכנו, ישתבח שמו לעד
.לסרט קדימה קדימה קדימה

303
00:20:23,820 --> 00:20:25,280
.אני יכול לספר לכם הרבה מקרים

304
00:20:25,420 --> 00:20:28,860
.כסף זה חלק כואב
,כסף זה תמיד, אתה יודע, תמיד אתה אומר

305
00:20:29,140 --> 00:20:31,440
?איך אני אשלם את המשכנתה
.יש אנשים לא מתחתנים

306
00:20:32,590 --> 00:20:36,470
.אין לי מספיק כסף. ישתבח שמו
."'בדיוק ההפך מ"בוטח בה

307
00:20:36,980 --> 00:20:39,300
.שמע, הרב, אני לא יכול להתחתן
.אני עוד לא מבוסס

308
00:20:40,050 --> 00:20:43,610
למה, אם תהיה מבוסס, מישהו מבטיח
?לך שזה לא ייפול לך מחר? על מה אתה מדבר

309
00:20:43,670 --> 00:20:45,850
.תתחתן, נשמה
.בורא עולם אומר תתחתן, תתחתן

310
00:20:46,190 --> 00:20:48,390
.עם החתונה האישה תביא לך את הברכה

311
00:20:48,740 --> 00:20:52,480
,לא. הוא כבר מצייר לעצמו, אני אתחתן
?אחרי שנה יהיה לי ילד, איך יהיו לי מטרנות

312
00:20:52,520 --> 00:20:54,280
?איך יהיה לי זה
.חשיבה שלילית

313
00:20:55,200 --> 00:20:56,600
.מחלות, זוגיות

314
00:20:56,740 --> 00:21:01,080
,פעם אחת בעלך צעק... דיבר
.יעני כעס

315
00:21:02,550 --> 00:21:06,220
.הוא לא אוהב אותי יותר
.זה סרט חזק, זה סרט מדהים

316
00:21:07,300 --> 00:21:10,940
.הוא לא אוהב אותי
.אני בטוחה שיש לו איזו מישהי בעבודה

317
00:21:12,000 --> 00:21:14,740
.אין לי ספק
.מהחתונה הוא לא אהב אותי

318
00:21:14,740 --> 00:21:17,900
.הרב שלו אומר לו, תגיד שאתה אוהב אותה
.הוא באמת לא אוהבת אותי

319
00:21:18,500 --> 00:21:21,170
.עשרים וחמש שנה נשואים
.יש להם עשרה ילדים, ישתבח שמו לעד

320
00:21:21,190 --> 00:21:26,510
פעם אחת יצאה לו בטעות איזו מילה
.לא במקום, נגמר העולם. חשיבה שלילית

321
00:21:27,220 --> 00:21:31,280
.למה, גברת? הבן אדם מוסר נפש
.עשה טעות אחת. אל תעשי השלכה לכל החיים

322
00:21:31,500 --> 00:21:36,050
.גם גבר
...גבר אולי בנקודה הזו קצת פחות כי הוא

323
00:21:37,600 --> 00:21:40,140
הוא נזכר בכל הדברים הטובים
.שאשתו עשתה

324
00:21:40,290 --> 00:21:43,380
הוא נזכר בטוב. אישה יותר רגישה כלפי
.אהבה, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים

325
00:21:43,960 --> 00:21:47,660
...אבל הרבה פעמים אנחנו לוקחים את ה
,אישה טובה, יש לה בית, משפחה, ילדים

326
00:21:47,690 --> 00:21:50,370
!והיא סובלת
.הרבה פעמים במריבה בין בני הזוג

327
00:21:51,130 --> 00:21:53,460
,במריבה בין בני הזוג
.אתה רואה אברך עומד ככה מסכן

328
00:21:53,960 --> 00:21:57,260
.לא יכול ללמוד, לא יכול כלום
.יושב... הרב, תציל אותי

329
00:21:57,280 --> 00:22:00,390
.מה קרה? רבתי עם אשתי
?למה כל כך קשה לו כשהוא רב עם אשתו

330
00:22:01,170 --> 00:22:03,420
?אתם יודעים למה קשה לו
.כי הוא יושב בבית

331
00:22:04,190 --> 00:22:07,130
אתם יודעים איפה הוא הגיע
?בשעה הזו שהוא בכולל או בעבודה

332
00:22:07,970 --> 00:22:12,860
הוא הגיע לרבנות, הוא הגיע לשלם לה
,את הכתובה, הוא הגיע למזונות לילדים

333
00:22:13,290 --> 00:22:16,190
,ואיך חותכים את הבית, מפרקים את הבית
,מחלקים אותו לשניים

334
00:22:16,390 --> 00:22:17,740
,והוא כבר בזוגיות השנייה

335
00:22:18,040 --> 00:22:20,150
וישתבח שמו, בזוגיות השנייה
.הוא עוד פעם מקבל מכות

336
00:22:20,620 --> 00:22:22,980
הוא נכנס לסרט ממריבה אחת
.שהוא רב עם אשתו בבוקר

337
00:22:23,950 --> 00:22:25,100
?איך הגעת לרבנות

338
00:22:25,930 --> 00:22:28,500
,אתם אוהבים אחד את השני
.אתם טובים אחד עם השני

339
00:22:28,780 --> 00:22:35,620
רבתם. חשיבה שלילית. חשיבה שלילית
.לוקחת אותך לדמיון הכי גרוע בעולם

340
00:22:36,510 --> 00:22:38,720
,עכשיו תראו מה קרה פה, מה קורה
.תראו איך אנחנו חיים

341
00:22:39,310 --> 00:22:42,610
,אתה חי בגן עדן. אתה אומר, טוב לך
,אשתך אוהבת אותך, הכול בסדר

342
00:22:42,630 --> 00:22:44,840
.אבל אתה מרגיש באותו רגע גיהינום

343
00:22:45,920 --> 00:22:51,870
מה זה גיהינום? הדמיון שלך, נתת לו
- לפרוח קדימה, נתת לו להשתולל

344
00:22:52,300 --> 00:22:55,860
.ואז מה שקורה, אתה סובל, אתה סובל
.אתה מרגיש צער גדול

345
00:22:56,580 --> 00:22:58,860
.כמעט בכל דבר בחיים
.אתם מבינים את הכיוון

346
00:23:00,020 --> 00:23:03,560
...בכסף, יש אנשים שיש להם
.בינינו, היה לנו אוכל בוקר, צהריים וערב

347
00:23:03,570 --> 00:23:07,010
,אנחנו כבר חושבים על שנה קדימה
.שנתיים קדימה, איך אני עושה ואיך אני לוקח

348
00:23:07,510 --> 00:23:09,960
,חס ושלום מישהו התקשר אליך
.אומר לך, הפסדת כסף

349
00:23:11,600 --> 00:23:13,690
.טלפון מהבנק
.אני יודע שזו נקודה כואבת

350
00:23:13,720 --> 00:23:16,880
.טלפון מהבנק, תשמע, אתה בחריגה
.אנחנו לא מאשרים לך יותר צ'קים

351
00:23:18,310 --> 00:23:21,970
?הבן אדם נכנס ללחץ. מה זה לחץ
.חשיבה שלילית. לוקח את זה קדימה

352
00:23:22,250 --> 00:23:25,330
,אוי ואבוי. כל אחד והתסריטים שלו
.לוקח את זה למקומות רעים

353
00:23:25,770 --> 00:23:29,600
,"'עכשיו אתה בדיוק ההפך מ"בוטח בה
.המחשבות השליליות

354
00:23:29,910 --> 00:23:32,010
עכשיו אני רוצה להגיד לכם
,מה גורמות מחשבות שליליות

355
00:23:32,040 --> 00:23:35,730
,כדי לתת לכם, מה שנקרא
,את הכוח להילחם נגדן

356
00:23:35,880 --> 00:23:40,290
.לבטל אותן, לדעת לנצח
!לחשוב טוב - יהיה טוב

357
00:23:40,840 --> 00:23:42,430
?איך אני קודם כול חושב טוב

358
00:23:42,810 --> 00:23:45,270
אז אמרתי לכם את הפסוק הזה
.שאני מזכיר אותו הרבה

359
00:23:45,560 --> 00:23:49,820
.איוב. פסוק מדהים
.הגמרא אומרת את זה, זה לא חידוש שלי

360
00:23:50,530 --> 00:23:54,460
איוב שסבל ייסורי איוב. אתם יודעים
.את הצרות שלו. הוא היה אחד העשירים בתבל

361
00:23:54,470 --> 00:23:56,600
הוא היה עשיר. יש כאלו אומרים
.שהוא היה העשיר הגדול בתבל

362
00:23:56,610 --> 00:23:59,460
,היו לו את הילדים הטובים ביותר
.הבנות הצדיקות, היפות ביותר בעולם

363
00:24:00,000 --> 00:24:03,700
,"עשיר. "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך
.כך אומרת הגמרא

364
00:24:04,030 --> 00:24:06,740
,הוא היה נותן דולר לבן אדם
.שקל לבן אדם

365
00:24:06,750 --> 00:24:09,040
.מי שהיה מקבל את השקל הייתה לו ברכה
.הכסף שלו היה מבורך

366
00:24:09,510 --> 00:24:11,380
.בואו נגיד, הגיע לשלמות של העולם הזה

367
00:24:11,750 --> 00:24:13,960
.ביום אחד כל העולם שלו חרב

368
00:24:14,120 --> 00:24:17,250
.ביום, פירמידה... כמו מגדל קלפים

369
00:24:18,720 --> 00:24:22,670
,באו אליו... הילדים שלו ישבו במשתה
,כל הילדים שלו ישבו במשתה, הבנים והבנות

370
00:24:23,220 --> 00:24:26,130
.'הודיה לה
.נפלו עליהם הקירות. מתו כולם

371
00:24:26,450 --> 00:24:30,280
,ברגע אחד בא אליו שליח, מודיע לו
.כל הבנים והבנות מתו. לא עליכם

372
00:24:32,480 --> 00:24:35,790
,בא אליו שליח, אומר לו
.הגמלים, באו ערבים, גנבו את הגמלים

373
00:24:35,910 --> 00:24:38,540
.הפרות, גנבו את הפרות
.גנבו את זה, גנבו את זה, גנבו את זה

374
00:24:38,580 --> 00:24:41,190
.בסופו של דבר הוא גם קיבל צרעת ביום אחד

375
00:24:42,320 --> 00:24:45,000
.אבל איוב היה גבר
.איוב היה גבר

376
00:24:46,040 --> 00:24:49,910
."אמר "ה' נתן ה' לקח, יהי שם ה' מבורך
.אני קורא לזה גבר

377
00:24:50,500 --> 00:24:54,280
,גבר שבנפילה הכואבת הזאת לא בגד
.לא בגד בבורא עולם

378
00:24:56,370 --> 00:24:58,320
...פסוק אחרי זה אומר
.איוב אומר פסוק אחד

379
00:25:00,480 --> 00:25:06,920
."פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי בא לי"

380
00:25:08,530 --> 00:25:11,380
...מספר לך סיפור

381
00:25:12,100 --> 00:25:17,580
איוב היה בטופ, במקום הגבוה ביותר
.גם מבחינת צדקות, גם מבחינת יראת שמים

382
00:25:18,030 --> 00:25:20,510
,השמת לבך", כך אומר הקב"ה לשטן"

383
00:25:21,610 --> 00:25:27,040
,השמת לבך על עבדי על איוב"
"...איש תם וישר וסר מרע ועובד האלוקים

384
00:25:27,050 --> 00:25:28,420
,אם אני זוכר את המשפט נכון

385
00:25:29,960 --> 00:25:30,700
."ירא אלוקים"

386
00:25:31,710 --> 00:25:33,910
.בורא עולם מעיד על איוב
,הוא היה למעלה

387
00:25:34,750 --> 00:25:37,000
.אבל הייתה לו בעיה אחת
,הוא מעיד על עצמו איוב. הוא אומר ככה

388
00:25:37,780 --> 00:25:41,900
.גם כשהוא היה למעלה, היה לו טוב
.כל הילדים שלו, ברוך השם, סביב השולחן

389
00:25:41,910 --> 00:25:44,220
,כולם צדיקים, כולם חכמים, כולם נבונים

390
00:25:45,040 --> 00:25:50,960
,והעסק משגשג ופורח
."פחד פחדתי ויאתיני"

391
00:25:51,880 --> 00:25:54,630
,ויאתיני" זה מלשון, בארמית"
.אתי", בא אליי"

392
00:25:55,500 --> 00:25:58,510
."ואת אשר יגורתי בא לי"

393
00:25:59,600 --> 00:26:03,460
,אומרת הגמרא, איוב אומר בגלל שפחדתי

394
00:26:04,760 --> 00:26:09,320
,בגלל שכל הזמן חשבתי שיקרה משהו רע
,שלא יקרה משהו לילדים חלילה

395
00:26:10,210 --> 00:26:12,450
,שלא יקרה משהו לנכסים שלי

396
00:26:12,750 --> 00:26:14,720
,שלא יקרה משהו לבריאות שלי

397
00:26:15,030 --> 00:26:18,830
,"פחד פחדתי ויאתיני"
.הוא בא אליי הפחד הזה

398
00:26:19,420 --> 00:26:23,400
,ואת אשר יגורתי", פחדתי מהעתיד"
."בא לי"

399
00:26:25,190 --> 00:26:26,930
.תראו מה זו עוצמה של מחשבה

400
00:26:27,880 --> 00:26:30,770
...מחשבה רעה, חס ושלום, חס ושלום

401
00:26:31,070 --> 00:26:35,680
,זו שאלה טובה עכשיו אם תשאלו אותי
?למה הקב"ה עושה בגלל שהוא חשב מחשבה רעה

402
00:26:36,500 --> 00:26:40,470
,מה הוא עשה כבר? הוא טעה בדבר אחד
?הוא חשב מחשבה רעה, מגיע לו רע

403
00:26:41,300 --> 00:26:42,120
.זו שאלה טובה

404
00:26:42,820 --> 00:26:44,780
.אבל זו הנהגה של בורא עולם בדרך העולם

405
00:26:44,930 --> 00:26:49,570
לפעמים מחשבות רעות שלנו
.גורמות קטרוג למעלה בעולמות העליונים

406
00:26:50,970 --> 00:26:52,440
,זאת אומרת, אם יש חס ושלום מקטרג

407
00:26:52,470 --> 00:26:55,500
תבינו, כל אחד ואחד מאיתנו
.יש לו למעלה סנגור וקטגור

408
00:26:55,660 --> 00:26:58,440
.כל אחד מאיתנו בכל שנייה ושנייה בחיים
.כל שנייה ושנייה

409
00:26:58,820 --> 00:27:02,480
הסנגור בא לבורא עולם, אומר, תראה איזה
,יהודי צדיק, עושה, משתדל, מזכה את הרבים

410
00:27:02,490 --> 00:27:04,110
...נותן צדקות

411
00:27:04,420 --> 00:27:06,560
,הקטגור אומר, כן
,אבל הוא פעם אחת צעק על אשתו

412
00:27:06,570 --> 00:27:09,280
הוא פעם אחת חילל שבת, הוא פעם אחת
.עשה כך, הוא פעם עשה כך

413
00:27:10,150 --> 00:27:11,920
,והקב"ה סותם לו את הפה למקטרג

414
00:27:12,070 --> 00:27:14,840
בגלל זה אנחנו ברוך השם
.בריאים וחזקים, ישתבח שמו לעד

415
00:27:15,600 --> 00:27:20,050
,לפעמים מחשבה רעה
,מחשבה רעה, דהיינו אדם אומר

416
00:27:20,320 --> 00:27:22,130
.אני לא בא להפחיד אתכם, אחים יקרים
.זו לא הכוונה שלי

417
00:27:22,130 --> 00:27:25,380
אני רק רוצה לתת לכם את העוצמה, להבהיר
.לכם את העוצמה של המחשבות שלכם

418
00:27:26,390 --> 00:27:32,250
,המוח שלכם... אני אגיד לכם משהו לפי הקבלה
.לפי איך שמסבירים אבותינו המקובלים

419
00:27:33,240 --> 00:27:37,160
יש דמות אדם קדמון. כל אחד מאיתנו
.יש לו דמות עליונה למעלה בשמים

420
00:27:38,070 --> 00:27:42,060
ככל שזה גבוה יותר, הרמה של
?הקדושה הרבה יותר גבוהה, אוקיי

421
00:27:42,750 --> 00:27:48,440
הפה יותר נמוך מהאף. האורות שיוצאים
.מהפה נמוכים מהאורות שיוצאים מהאף

422
00:27:49,440 --> 00:27:53,650
האוזניים יותר גבוהים מהאף. האורות
.שיוצאים מהאוזניים גבוהים יותר מהאף

423
00:27:54,300 --> 00:27:58,730
העיניים יותר גבוהות משלושתם. האורות
.שיוצאים מהעיניים גבוהים יותר מכולם

424
00:27:58,740 --> 00:28:02,580
זאת אומרת, התדר שלנו אל מול בורא
.עולם הרבה יותר גבוה דרך העיניים

425
00:28:03,320 --> 00:28:05,730
.המצח שזה המוח, יותר גבוה מכולם

426
00:28:06,310 --> 00:28:08,050
.החלק הכי עליון בגוף האדם זה המוח

427
00:28:09,070 --> 00:28:12,410
,השדר שהמוח שלך משדר
,הביטחון שלך בבורא עולם

428
00:28:12,500 --> 00:28:14,200
,שזה בעצם החשיבה שלנו

429
00:28:14,560 --> 00:28:18,340
,משדרת למקום גבוה הרבה יותר מהתפילה
.כי הפה הוא נמוך יותר

430
00:28:19,540 --> 00:28:23,660
.העיניים יש להן קדושה אדירה
.לכן אדם ששומר על העיניים הוא מתקדש מאוד

431
00:28:24,450 --> 00:28:27,280
כן? כי זה יותר גבוה
.מהאף ומהפה ומהאוזניים

432
00:28:28,300 --> 00:28:32,670
המוח, המחשבות שלנו
.במקום הכי גבוה מכולם

433
00:28:33,580 --> 00:28:37,570
,לכן הכוח של המחשבה הוא כוח אדיר
,הרבה יותר מתפילה כמו שאמרתי

434
00:28:37,570 --> 00:28:41,700
.הרבה יותר מכל דבר אחר
מחשבה רעה יכולה לגרום למקטרג

435
00:28:41,700 --> 00:28:43,310
?להגיד: ריבונו של עולם, אתה רואה
.אפילו הוא מפחד

436
00:28:44,260 --> 00:28:48,080
אפילו הוא שלמטה עכשיו שכל הזמן
,אתה מסנגר עליו, אתה הסנגור מסנגר עליו

437
00:28:48,380 --> 00:28:52,840
.תראה, הוא מפחד שיקרה לו משהו רע
,הוא לא בוטח בך, הוא לא מכיר באהבה שלך

438
00:28:53,090 --> 00:28:55,180
.ממילא הוא כל הזמן חושב דברים רעים

439
00:28:55,780 --> 00:28:58,830
זה נותן פתחון פה למקטרגים
.חס ושלום שיקטרגו עלינו

440
00:28:59,790 --> 00:29:03,240
לכן זה אחד הדברים החשובים
,שכל אחד ואחד צריך לקחת לתשומת לבו

441
00:29:03,420 --> 00:29:05,540
.חוץ מהאיכות חיים שתהיה לכם פה בעולם הזה

442
00:29:06,220 --> 00:29:09,350
,איכות חיים זה אומר, כיף
.ישתבח שמו לעד. גן עדן

443
00:29:10,010 --> 00:29:11,820
.יש לי אבא
.אני לא דואג בכלל

444
00:29:12,250 --> 00:29:14,890
,אין לי דאגות. יש לי דאגה
.זורק אותה עליו, ישתבח שמו לעד

445
00:29:14,900 --> 00:29:19,590
.לא מעניין אותי זה וזה, ומשטרה, מס הכנסה
.כל אחד יש לו את הסרטים שלו

446
00:29:19,780 --> 00:29:21,890
,כל בעל עסק, יש לו בחלומות שלו
?מה הוא חולם

447
00:29:22,210 --> 00:29:25,240
.מס הכנסה דופק לו בדלת
.שלום אדוני, תראה לי את הפנקסים

448
00:29:25,910 --> 00:29:28,150
...הוא מסכן מתעורר בבהלה, אה
?מה קרה, מותק

449
00:29:28,250 --> 00:29:30,150
.עוד פעם מס הכנסה
.תנוח, הכול בסדר-

450
00:29:30,470 --> 00:29:33,350
.כל אחד יש לו את החרדות שלו
.כל אחד יש לו את הסיוטים שלו

451
00:29:33,590 --> 00:29:36,770
,אחד שמפחד כך, אחד מפחד מכך
,אחד מפחד ממחלות, אחד מפחד מכסף

452
00:29:37,240 --> 00:29:39,650
.אחד מפחד מילדים
.כל אחד יש לו את החרדות שלו

453
00:29:40,330 --> 00:29:44,390
.יהודי בוטח? מצפצף על כל העולם
,הוא שומע חדשות, אומרים

454
00:29:45,280 --> 00:29:47,430
."איראן שלחו טילים בליסטיים חדשים"

455
00:29:49,870 --> 00:29:51,350
...איזו בדיחה טילים בליסטיים

456
00:29:52,580 --> 00:29:56,030
בורא עולם מפרק להם את העצמות עם
.הטילים, ביחד איתם ישבור להם את העצמות

457
00:29:57,560 --> 00:29:58,330
.בורא עולם אוהב אותי

458
00:29:59,440 --> 00:30:01,420
."עוד פעם אתה שומע: "המשק במיתון

459
00:30:02,080 --> 00:30:05,920
.עוד פעם משק במיתון
.איזה בדיחות יש להם אלו, משק במיתון

460
00:30:06,130 --> 00:30:07,180
.זו באמת בדיחה, דרך אגב

461
00:30:08,320 --> 00:30:12,380
?אצל בורא עולם יש מיתון
.בחיים שלכם אל תגידו המצב קשה

462
00:30:13,320 --> 00:30:15,730
,השוק קשה, מי שאומר מילה כזו
.סגר את הברז

463
00:30:15,750 --> 00:30:19,460
?הופ, ראית, הוא אמר קשה
.בוא נראה לו כמה קשה

464
00:30:20,000 --> 00:30:22,860
.יופי יופי יראה לך כמה קשה
?למה אתה אומר מילים כאלה קשות

465
00:30:23,600 --> 00:30:27,270
אין מצב, כלום. בורא עולם שולח
.אליך עם ציפורים אליך הביתה

466
00:30:27,280 --> 00:30:29,610
.עוד מעט נעבוד על השיגעונות האלה
.אני קורא לזה שיגעונות

467
00:30:30,090 --> 00:30:31,570
.צריך להיות משוגע

468
00:30:32,710 --> 00:30:33,870
.משוגע זה הנורמאלי

469
00:30:34,230 --> 00:30:38,310
?מי שחושב, איך יהיה לי כסף
...אין לי מקצוע, אין לי זה

470
00:30:38,320 --> 00:30:40,930
.שתים עשרה שנות לימוד אין לי
.אני בקושי חמש שנים למדתי

471
00:30:41,240 --> 00:30:44,430
.ותראה, ואף אחד לא רוצה להתחתן איתי
...גם אישה לא רוצה וגם כסף

472
00:30:46,450 --> 00:30:48,130
.אדוני, מחר אתה נהיה מיליארדר

473
00:30:49,300 --> 00:30:52,210
?אני? מיליארדר? לקחת כדור
?מה עובר עליך

474
00:30:52,310 --> 00:30:53,090
?אני מיליארדר

475
00:30:53,890 --> 00:30:57,500
מי שלא מאמין שהוא מחר יכול
,להיות מיליארדר, הוא כופר בבורא עולם

476
00:30:57,510 --> 00:30:58,320
.ישתבח שמו לעד

477
00:30:59,090 --> 00:31:01,450
,יכול להיות שלא טוב לך להיות מיליארדר
,אבל אם בורא עולם רוצה

478
00:31:01,460 --> 00:31:04,650
.הלילה הזה הוא הופך אותך להיות מיליארדר
!הלילה הזה

479
00:31:04,930 --> 00:31:08,580
.אבל עוד מעט נעבור לזה
.עכשיו אני רוצה לעבור לחלק השלישי

480
00:31:09,140 --> 00:31:10,550
?הבנתם כוח מחשבה, אוקיי

481
00:31:10,880 --> 00:31:13,940
,לחשוב חיובי, חיובי. רק טוב, רק טוב
?רק טוב. מאיפה מגיעות מחשבות

482
00:31:15,090 --> 00:31:17,230
.זה דבר שאתה לא שם לב אליו

483
00:31:18,620 --> 00:31:22,040
לא יודע אם חשבתם על זה. מאיפה מגיעות
?מחשבות? מה זה, יש פה איזו אנטנה למעלה

484
00:31:23,080 --> 00:31:26,110
.עכשיו אני מדבר אליכם
?יש לי רעיונות גם באמצע שאני מדבר, כן

485
00:31:26,220 --> 00:31:27,310
?מאיפה מגיעים הרעיונות האלה

486
00:31:28,910 --> 00:31:30,030
?מהלב? מה יש בלב

487
00:31:30,630 --> 00:31:32,730
מה, יש שם איזה כושי קטן כזה
,חמוד כזה אומר

488
00:31:33,030 --> 00:31:36,000
...יגאל, תגיד ככה. יגאל, תגיד ככה
?מאיפה מגיעות מחשבות

489
00:31:36,650 --> 00:31:39,050
?יהודה, מאיפה המחשבות שלך
?הגאונות שלך, מאיפה מגיעה, יהודה

490
00:31:43,030 --> 00:31:46,500
.אדם יושב, סתם יושב, שומע מוזיקה

491
00:31:46,520 --> 00:31:47,950
,פתאום הוא אומר
,וואי, וואי, וואי, וואי

492
00:31:50,300 --> 00:31:51,300
.שלא יפטרו אותי מהעבודה

493
00:31:52,280 --> 00:31:55,130
?כאילו, מאיפה הגיעה המחשבה הזו
?מאיפה היא הגיעה

494
00:31:56,000 --> 00:31:58,870
?מישהו זרק לי את זה בפנים
?חשבתם על זה פעם

495
00:31:59,330 --> 00:32:02,090
?איך מגיעה אליכם מחשבה למוח

496
00:32:02,560 --> 00:32:05,670
.מחשבה טובה
.מחשבות טובות אנחנו צריכים לפתח לבד

497
00:32:05,680 --> 00:32:09,790
מחשבות רעות. אדם עכשיו יושב בכולל
,או יושב במקום אחר

498
00:32:09,830 --> 00:32:13,340
פתאום קופצת לו איזו אישה במחשבה שלו
.והוא מתחיל לחשוב עליה דברים לא טובים

499
00:32:14,460 --> 00:32:17,410
?מאיפה זה הגיע
!לא רציתי את זה! מבטיח לך

500
00:32:17,490 --> 00:32:18,820
!לא חשבתי! לא רוצה! לא! לא! לא

501
00:32:18,850 --> 00:32:21,420
,וזה קופץ וחופר, חופר לך, חופר לך
.חופר לך

502
00:32:21,750 --> 00:32:25,140
.יש מחשבות לפעמים כפייתיות, מסכן
.הבן אדם לא מצליח להשתחרר

503
00:32:25,400 --> 00:32:26,460
.למשל, דוגמה אני אתן לכם

504
00:32:27,530 --> 00:32:30,510
.מישהו רב איתך. מישהו רב איתך
?מה זה רב איתך

505
00:32:30,960 --> 00:32:33,150
.זה גם לצערי הרב מחשבות שליליות
,לפעמים אנשים

506
00:32:33,700 --> 00:32:36,310
?הרב, אתה כועס עליי
?אני אומר לו, למה אני כועס עליך

507
00:32:37,030 --> 00:32:38,710
.לא יודע, לא אמרתי לי בוקר טוב בבוקר

508
00:32:40,100 --> 00:32:41,880
.לפעמים אתה יודע, אתה עסוק
.לא ראיתי אותו בכלל

509
00:32:42,610 --> 00:32:45,210
,עכשיו הוא הלך, התיישב בכולל, אמר
.יואו, בטח הרב כועס עליי

510
00:32:45,900 --> 00:32:47,980
.וואי, בטח מה עשיתי
.בטח מישהו הלך ללכלך עליי

511
00:32:48,900 --> 00:32:51,990
ועכשיו, אתה יודע, הוא מפתח לו יום
,שלם תיאוריות כאילו הרב מה זה כועס עליי

512
00:32:51,990 --> 00:32:54,180
.עוד מעט הוא הולך לזרוק אותי
.עוד מעט זה, עוד מעט זה, עוד מעט זה

513
00:32:54,950 --> 00:32:56,340
,אני רואה אותו, מנשק אותו
?מה נשמע

514
00:32:56,350 --> 00:32:58,530
?הוא אומר לי, אתה באמת מנשק אותי כאילו

515
00:32:59,810 --> 00:33:03,060
,לפעמים אתה לוקח אפילו תמונה קטנה
.מישהו עשה לך פרצוף ברחוב

516
00:33:03,480 --> 00:33:05,130
.אתה יודע, לא שם לב אליך
.לא ראה אותך

517
00:33:05,440 --> 00:33:06,590
.אני פעם היו לי משקפיים

518
00:33:06,880 --> 00:33:09,660
,בדרך כלל אני הייתי בלי משקפיים
.רק שהייתי בנהיגה ודברים כאלה

519
00:33:10,480 --> 00:33:14,130
.ובלי משקפיים אני לא הייתי רואה כל אחד
.לא מזהה את הפרצופים של האנשים, לא תמיד

520
00:33:14,730 --> 00:33:20,050
.הרבה אנשים עושים לי פרצופים
,לא אמרתי להם שלום ברחוב כי לא ראיתי אותם

521
00:33:20,190 --> 00:33:22,720
.והם לקחו את זה קדימה
.מחשבות שליליות, לקחו את זה קדימה

522
00:33:23,230 --> 00:33:26,300
,מה, בטח הרב הזה, ישתבח שמו לעד
.שמע עליי לשון הרע

523
00:33:26,540 --> 00:33:29,950
.ולא רק ששמע עליי, הוא גם קיבל והוא ביצע
.ולך תדע איפה הוא פרסם את זה

524
00:33:30,450 --> 00:33:33,270
.איזה סרט הוא הגיע, ישתבח שמו לעד
?מאיפה הגעת לזה

525
00:33:34,520 --> 00:33:38,480
.פשוט מאוד, אחים יקרים
.מחשבות מגיעות מעולם האצילות

526
00:33:39,950 --> 00:33:43,760
,מחשבות שלכם, אחים יקרים
.דרך אגב, כך גם אפשר לראות את בורא עולם

527
00:33:43,770 --> 00:33:48,610
,אני יושב פה מולכם, קופצת לי עוד מחשבה
.עוד מחשבה. מחשבה פה, מחשבה שם

528
00:33:49,740 --> 00:33:53,130
?מספיק, מי זה זורק לי מחשבות בראש
?מאיפה מגיעות המחשבות

529
00:33:54,950 --> 00:33:59,440
מעולם האצילות בורא עולם
.זורק לך מחשבה לתוך המוח

530
00:34:01,000 --> 00:34:02,130
.לתוך המוח

531
00:34:02,580 --> 00:34:06,940
.דרך אגב, דרך אגב, זו נקודה
,תמיד אני אומר לאנשים שאומרים

532
00:34:06,970 --> 00:34:10,080
.אין לי כסף, קשה לי, לא מאמינים
,אני אומר לו, ריבונו של עולם

533
00:34:11,340 --> 00:34:15,750
,אם הקב"ה זורק לך מחשבה אחת עכשיו במוח
...מחשבה אחת, רעיון

534
00:34:17,040 --> 00:34:21,800
אני מכיר בן אדם שעלה לו רעיון
.בארצות הברית לעשות כבישים

535
00:34:22,560 --> 00:34:24,380
,יש איזה חומר שעושים כבישים
.זה יקר

536
00:34:25,560 --> 00:34:28,680
.עלה לו איזה רעיון בכימיה
?הוא כימאי, כן

537
00:34:29,420 --> 00:34:34,000
.עלה לו רעיון. אתם יודעים, יושב במעבדה
.פתאום הוא מקבל מייל מהקב"ה

538
00:34:34,030 --> 00:34:35,600
.מחשבות הן מייל מהקב"ה

539
00:34:36,200 --> 00:34:39,820
.ישירות, ישירות ממנו
.אין מקום אחר שמגיעה ממנו מחשבה

540
00:34:40,220 --> 00:34:41,400
.מחשבה היא משהו רוחני

541
00:34:42,370 --> 00:34:44,130
.רק תעצרו, תראו מי זורק לך את המחשבות

542
00:34:44,580 --> 00:34:49,350
הנשמה שלך מקושרת בקשר ישיר
.לעולמות העליונים

543
00:34:50,100 --> 00:34:51,240
.יש לזה הרבה חלקים

544
00:34:51,370 --> 00:34:55,040
יכול להיות שהנשמה שלך מקושרת גם לנשמה
.שלי באיזשהו... אנחנו מקושרים בנשמות

545
00:34:55,050 --> 00:34:57,260
הרבה פעמים אתה רואה בן אדם
.ואתה מתחבר אליו

546
00:34:57,510 --> 00:34:59,790
.אתה רואה רב, אתה מתחבר אליו
.אתה רואה רב, אתה לא מתחבר אליו

547
00:35:00,650 --> 00:35:04,160
.שורש נשמה. שורש נשמה
.מחוברים בשורש נשמה

548
00:35:04,170 --> 00:35:07,170
יש רבנים כמו הרב עובדיה
שהיה לו שורש נשמה

549
00:35:07,180 --> 00:35:10,480
,שהרבה נשמות קשורות אליו
.לכן הייתה הערצה גדולה אליו

550
00:35:11,510 --> 00:35:15,480
זה לא קורה סתם שאתה אוהב בן אדם ולא אוהב
.בן אדם, אתה מתחבר אליו ולא מתחבר אליו

551
00:35:15,860 --> 00:35:19,140
אז באמת, זה חשוב שתבינו את זה. לפעמים בלי
.זה אתה לא מבין את ההקשרים איפה אתה חי

552
00:35:19,630 --> 00:35:21,470
.הנשמה שלך מחוברת למעלה בשמים

553
00:35:21,490 --> 00:35:24,560
,בורא עולם נותן הוראה
?יאללה, זרוק לו מחשבה. אוקיי

554
00:35:25,180 --> 00:35:27,750
.אנשים חושבים שזה דבר שהוא אסור

555
00:35:28,260 --> 00:35:31,620
,למשל, חס ושלום חס ושלום חס ושלום
.זה דבר שהוא אסור מאוד

556
00:35:31,620 --> 00:35:33,050
.הקב"ה מאוד מאוד לא אוהב את זה

557
00:35:33,600 --> 00:35:36,840
אתה עכשיו יושב חושב על איזו אישה
.שאתה מכיר, במיוחד אם היא אישה נשואה

558
00:35:37,460 --> 00:35:39,520
.אתה יושב לא עושה כלום
.אין לך כוונה רעה

559
00:35:39,550 --> 00:35:41,800
.כאילו אתה ילד טוב ממש
.כאילו אין לך שום כוונה רעה

560
00:35:41,850 --> 00:35:43,640
.פתאום טראח, קופצת לך מחשבה בראש

561
00:35:44,250 --> 00:35:49,250
,נזכרת באיזו אישה, וישתבח שמו
הקב"ה זורק לך את המחשבה

562
00:35:49,270 --> 00:35:51,060
,ואתה עכשיו אומר לך
?יאללה, מה אתה עושה איתה

563
00:35:51,780 --> 00:35:56,130
,על המחשבה הראשונה אין עליך עוון
.אין עליך כלום. זה לא תלוי בך בכלל

564
00:35:57,730 --> 00:36:00,990
,זה לא קשור אליי. מה אתה רוצה? ישבתי
,אני עכשיו רוצה לעשות משהו, רוצה לאכול

565
00:36:01,000 --> 00:36:02,930
,רוצה לדבר, רוצה לשתות
,רוצה לעשות, לישון

566
00:36:03,250 --> 00:36:04,870
.פתאום בורא עולם זורק לי מחשבה

567
00:36:05,210 --> 00:36:06,870
.על המחשבה הראשונה אין עונש בכלל

568
00:36:07,250 --> 00:36:09,700
.כלום. לא עשיתי כלום
.אין לך אשמה. לא קרה כלום

569
00:36:10,560 --> 00:36:14,290
?ממתי מתחילה פה הבעיה
?מאיפה מתחיל בעצם המעשה האסור

570
00:36:14,840 --> 00:36:16,210
.כשאתה מתחיל לפתח את המחשבה

571
00:36:17,240 --> 00:36:19,640
?מה זה לפתח את המחשבה
.אתה לוקח ורץ עם זה קדימה

572
00:36:19,920 --> 00:36:21,390
!זה אסור. תעצור

573
00:36:21,800 --> 00:36:24,970
,אתה יודע שזה אסור. תפסת את המחשבה
.תשתלט עליה

574
00:36:26,030 --> 00:36:30,260
.באותה מידה בדיוק, אחים יקרים
.בדיוק אותו דבר, מחשבה שלילית

575
00:36:31,530 --> 00:36:34,570
.כשאדם עכשיו באה לו מחשבה שלילית
?מה זה מחשבה שלילית

576
00:36:34,580 --> 00:36:37,230
,הוא מפחד שיפטרו אותו מהעבודה
.הוא מפחד שהוא לא ימצא כלה

577
00:36:37,550 --> 00:36:39,930
.זה קורה הרבה פעמים לזוגות שנפרדים

578
00:36:40,540 --> 00:36:44,840
מה זה נפרדים? הכוונה היא הוא היה בקשר
.עם בחורה, נפגשו, לא הסתדר, נפרדו

579
00:36:45,500 --> 00:36:50,390
:מתגנב לתוך הלב שלנו תמיד החשש
.אולי אני לא אמצא

580
00:36:51,240 --> 00:36:55,350
הבחורה חוזרת הביתה. תדעי
,שבורא עולם עכשיו מעמיד אותך בניסיון

581
00:36:55,370 --> 00:36:56,740
.בדיוק כמו כל עבירה

582
00:36:56,980 --> 00:37:00,100
אתה רואה כסף, 500 שקל
,שחבר שלך השאיר על השולחן

583
00:37:00,640 --> 00:37:02,150
.וואו, מתאים לך ה-500 שקל

584
00:37:02,820 --> 00:37:06,110
.יש לך בכלל יצר טוב, יצר רע
.יצר טוב אומר לך, אל תיגע. זה לא שלך

585
00:37:06,190 --> 00:37:09,370
.יצר רע אומר לך, קח נשמה
.אף אחד לא רואה אותך. מלחמה

586
00:37:09,890 --> 00:37:13,610
.כולם מבינים שמלחמה כזו צריך לנצח
.אל תיגע בכסף

587
00:37:14,210 --> 00:37:16,670
,אני אומר לכם, אחים יקרים
באותה מידה בדיוק

588
00:37:17,440 --> 00:37:19,300
כשמחשה שלילית קופצת לכם בראש

589
00:37:19,610 --> 00:37:24,720
,שחס ושלום יקרה לכם משהו רע
,חלילה וחס שיקרה לכם משהו רע

590
00:37:25,060 --> 00:37:29,050
.זה בדיוק אותו ניסיון
,אותו ניסיון שבורא עולם אומר

591
00:37:29,340 --> 00:37:32,850
.בני אהובי, אני זורק לך מחשבה
.בתי, אני זורק לך מחשבה עכשיו

592
00:37:33,130 --> 00:37:36,750
,מחשבה קצת שלילית, קצת רעה
,שחס ושלום יקרו דברים רעים

593
00:37:37,210 --> 00:37:40,790
.אני מתחנן אלייך, אל תזרמי עם זה
.אל תזרום עם זה

594
00:37:41,140 --> 00:37:44,880
תעצור אותה, תתגבר עליה. תהפוך אותה
.למחשבה חיובית, הכול יהיה בסדר

595
00:37:46,370 --> 00:37:48,980
.עכשיו אנחנו בעצם מפרקים אותו
,בעצם לוקחים את היצר הרע

596
00:37:49,240 --> 00:37:52,190
,מתחילים לפרק אותו לחתיכות
.לראות איפה הוא נוגע בנו

597
00:37:52,660 --> 00:37:55,150
,אז תדעו לכם, אחים יקרים
,כל מי ששומע אותי

598
00:37:55,460 --> 00:37:57,320
,כל החיים שלנו יש לנו את הניסיון הזה

599
00:37:58,140 --> 00:38:01,010
."כי התורה אומרת: "אדם לעמל יולד

600
00:38:01,740 --> 00:38:04,120
,לפעמים אתה אומר, בורא עולם
,בא אליי אדם, אומר לי, הרב

601
00:38:05,270 --> 00:38:07,730
?למה כל הזמן ניסיונות
.תן קצת שקט

602
00:38:08,500 --> 00:38:10,880
.שקט קצת, אתה יודע
,אני בא, נכנס למשרד

603
00:38:11,330 --> 00:38:16,210
.כפרה עליך, בורא עולם. שעה שקט
,שעה שאני מתענג לי על הגמרא

604
00:38:16,770 --> 00:38:19,000
.מתחבר לי לתורה המתוקה והיפה שלי

605
00:38:20,470 --> 00:38:25,130
...טה טה טה טה טה... טה טה טה טה
,פיקוח נפש, פיקוח זה, הצלת נפשות

606
00:38:25,140 --> 00:38:25,750
...הצלת זה

607
00:38:27,090 --> 00:38:30,500
אבא'לה... אתה לא מבין
.שבורא עולם אוהב אותך, נשמה

608
00:38:31,330 --> 00:38:34,470
.ככה הוא מרים אותך למעלה
,מה שאתה יושב מסתלבט על העולם

609
00:38:34,480 --> 00:38:35,770
.לא תתקדם לשום מקום

610
00:38:35,830 --> 00:38:38,490
,את מי שבורא עולם אוהב
,הוא כל הזמן, יאללה, קדימה

611
00:38:38,500 --> 00:38:40,860
.חי, חי, חי, תעבוד, תעבוד, תעבוד

612
00:38:41,090 --> 00:38:42,210
.אדם לעמל יולד

613
00:38:42,690 --> 00:38:46,840
.אז חלק מהעמל שלנו בחיים זה המחשבות האלה
.נזרקת לך מחשבה

614
00:38:47,210 --> 00:38:51,800
שתדעו אחים יקרים, אם אתם חושבים
,שבורא עולם אומר, אני לא אוהב גזל

615
00:38:51,820 --> 00:38:54,410
,אני לא אוהב עריות, אני לא אוהב זה
- אני לא אוהב זה

616
00:38:54,780 --> 00:38:56,420
.באותה מידה הוא לא אוהב עצבות

617
00:38:56,810 --> 00:38:58,730
.באותה מידה בדיוק הוא לא אוהב את העצבות

618
00:38:59,530 --> 00:39:01,330
...באותה מידה בדיוק הוא לא אוהב

619
00:39:01,950 --> 00:39:05,590
.עוד פעם, יש אנשים, אני לא רוצה להלחיץ
.יש אנשים שמסכנים, הניסיון שלהם כבד יותר

620
00:39:06,460 --> 00:39:10,130
,יש להם או-סי-די, זה נקרא כפייתיות
.'זה חרדות וכו

621
00:39:10,400 --> 00:39:14,160
גם אני אמרתי לכם סבלתי מחרדות, לכן אני
,מאוד מאוד קשור לנושא הזה, מדבר על זה הרבה

622
00:39:14,750 --> 00:39:20,190
,כי אני לומד איך אפשר להתרומם מזה
.ובאמת, אחים יקרים, יוצאים מזה

623
00:39:21,370 --> 00:39:24,070
.תאמינו לי, אין חכם כבעל ניסיון
.אתה יוצא מזה

624
00:39:24,090 --> 00:39:26,030
,אתה לא רק יוצא מזה
.אתה יוצא מזה מחוזק

625
00:39:26,680 --> 00:39:29,660
,אתה יוצא מזה חזק, יותר גיבור
,יותר בריא בנפשך

626
00:39:29,970 --> 00:39:31,440
.ויכול יותר לעזור לאחרים

627
00:39:32,000 --> 00:39:36,700
הקב"ה כשם שהוא לא רוצה שתיגע באישה
של מישהו אחר ותיגע בכסף של מישהו אחר

628
00:39:37,100 --> 00:39:39,490
- ולא תעשה עבירות חס ושלום אחרות

629
00:39:39,930 --> 00:39:43,290
בדיוק באותה מידה
.הוא לא רוצה שתהיה עצוב ותחשוב שלילי

630
00:39:44,720 --> 00:39:46,490
,אתם יודעים למה, אחים יקרים
?הוא לא רוצה את זה

631
00:39:46,550 --> 00:39:48,230
.הייתי אומר, אפילו זה פוגע

632
00:39:49,650 --> 00:39:52,830
,כי תאר לך שאתה נכנס הביתה ואתה אומר
.בוא'נה, שאבא לא יוריד לי סטירה

633
00:39:54,160 --> 00:39:55,360
.שאבא לא יוריד לי סטירה

634
00:39:56,200 --> 00:39:59,380
.וברוך השם אבא לא הוריד סטירה
.רק שלא יפתיע אותי מהגב מאחורה

635
00:39:59,670 --> 00:40:01,310
.אבא...? ברוך השם, לא

636
00:40:01,740 --> 00:40:03,070
.ואז אימא שלך מכינה אוכל

637
00:40:03,840 --> 00:40:06,000
,ואז אתה מתחיל להגיד
?בוא'נה, אולי היא שמה לי רעל באוכל

638
00:40:08,040 --> 00:40:09,250
...אימא הזאת חשודה

639
00:40:11,180 --> 00:40:13,330
,והאבא שומע אותך והאימא שומעת אותך
?מה אומרים

640
00:40:13,340 --> 00:40:14,920
לא היו מורידים לך עכשיו
?באמת איזו סטירה

641
00:40:16,160 --> 00:40:18,200
?תגיד לי, אתה שיכור אתה
?סליחה על הביטוי, כן

642
00:40:19,250 --> 00:40:20,980
תגיד לי, מה נראה לך
?שאבא ייתן לך סטירה

643
00:40:22,190 --> 00:40:27,580
כשאתה חושב מחשבה שלילית חס ושלום
- שהנה בורא עולם עומד להוריד לך

644
00:40:28,450 --> 00:40:32,680
בדיוק ויותר גרוע מאדם שמפחד
.שאימא שלו שמה לו רעל באוכל

645
00:40:34,550 --> 00:40:38,140
!בורא עולם צועק, בני אהובי
.עכשיו אנחנו מתחילים איך מתפטרים מזה

646
00:40:39,210 --> 00:40:42,350
.אחים יקרים שלי, אני מדבר לעצמי
.אני גם רוצה להתרפא

647
00:40:42,410 --> 00:40:44,100
.אני רוצה להתרפא לגמרי
.אני רוצה לחשוב רק טוב

648
00:40:45,830 --> 00:40:51,180
,בורא עולם אומר לך, בני אהובי, בתי
.אני נותן לך חיים

649
00:40:52,120 --> 00:40:57,690
,אני מסדר לך עולם שלם סביבך. עולם שלם
.ציור שלם שאני מצייר סביבך

650
00:40:58,380 --> 00:41:02,160
.אתה חלק ממני
?למה אתה חושב שאני רוצה להרע לך

651
00:41:04,000 --> 00:41:08,930
למה אתה לא מפנים את המילה הזו
שאני אומר לכם עכשיו

652
00:41:09,430 --> 00:41:11,620
?שהוא אוהב אותנו

653
00:41:13,050 --> 00:41:17,240
,הוא אוהב אתכם יותר מאימא שלנו
.יותר מאבא שלנו

654
00:41:17,480 --> 00:41:22,480
בורא עולם אומר, יהודי יקר, למה אתה מפחד
,שיקרו לך דברים רעים

655
00:41:23,410 --> 00:41:24,640
!הרי אני אוהב אותך

656
00:41:25,700 --> 00:41:26,790
.אבל יש לזה סיבה

657
00:41:27,420 --> 00:41:28,840
?למה אנחנו מפחדים מדברים רעים

658
00:41:30,100 --> 00:41:31,670
.אני אגיד לכם למה מפחדים מדברים רעים

659
00:41:32,790 --> 00:41:33,730
.סיפורים ששמענו

660
00:41:35,130 --> 00:41:38,240
,אדם יש לו כאב בטן. אמרתי לכם
,הוא מפחד הרבה פעמים ממחלת הסרטן

661
00:41:38,270 --> 00:41:40,520
.כי הוא שמע סיפור
.הוא אומר, שאני לא אהיה כמוהו

662
00:41:41,560 --> 00:41:42,850
.מבחינה פסיכולוגית זה מה שקורה

663
00:41:43,710 --> 00:41:47,370
,אדם עכשיו, בחורה בגיל 22, 24, 25

664
00:41:47,380 --> 00:41:49,290
הרבה פעמים
,אני נתקל בזה במהלך היום-יום

665
00:41:49,620 --> 00:41:52,670
.היא רוצה שידוך והיא בוכה בדמעות שליש
.באמת היא בוכה בדמעות שליש

666
00:41:52,680 --> 00:41:53,900
?ואני שואל את עצמי, למה היא בוכה

667
00:41:55,470 --> 00:41:56,190
?למה היא בוכה

668
00:41:58,170 --> 00:42:01,650
,אם זה דמעות של תפילה
.ודאי, אין למעלה מזה

669
00:42:01,990 --> 00:42:04,480
.שערי דמעה לא ננעלו
?אבל למה היא בוכה הגברת

670
00:42:05,710 --> 00:42:11,250
בפנים היא מפחדת אולי אני
לא אתחתן כמו החברה שיש לי

671
00:42:11,250 --> 00:42:16,000
,שהכרתי אותה בתל אביב
.שבגיל 40 לא התחתנה

672
00:42:16,730 --> 00:42:20,580
,אנחנו הרבה פעמים עושים הקשרים
,כי אנחנו מפחדים מדברים שיקרו לנו

673
00:42:21,140 --> 00:42:23,180
בגלל שאנחנו מכירים מישהו מהעבר

674
00:42:23,510 --> 00:42:26,660
שהיא לא התחתנה בגיל 40
,וחס ושלום היא נפטרה ערירית

675
00:42:26,870 --> 00:42:30,120
,ואנחנו אומרים בהקשר הזה במוח
?אולי זה יקרה גם לי

676
00:42:31,710 --> 00:42:35,700
עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד בעצם איך אנחנו
.מרפאים את עצמנו מהמחשבות השליליות

677
00:42:36,450 --> 00:42:39,560
אוקיי? איך אני עכשיו
.מצליח לרפא את עצמי ממחשבות שליליות

678
00:42:39,590 --> 00:42:42,820
,עד עכשיו אמרתי לכם פחות או יותר
.עוד פעם, זה מאוד קצר

679
00:42:42,840 --> 00:42:44,690
קשה לי מאוד בשעה להסביר
.את כל הנקודות האלה

680
00:42:45,000 --> 00:42:48,720
אבל פחות או יותר הסברתי עכשיו
,חשיבות המחשבות

681
00:42:49,360 --> 00:42:51,120
.מהי מחשבה שלילית, מאיפה היא מגיעה

682
00:42:51,840 --> 00:42:54,010
,שתבינו, אחים יקרים
.זה חלק מהריפוי

683
00:42:54,770 --> 00:42:57,810
,באה לך מחשבה שלילית
.בורא עולם שם מולך ניסיון

684
00:42:58,800 --> 00:43:03,070
.בדיוק אותו דבר, ממש אותו דבר
,כל אחד שיש לו קצת חוש, מה שנקרא

685
00:43:03,510 --> 00:43:05,370
.אתה רואה ברחוב שיש לך ניסיונות

686
00:43:06,100 --> 00:43:07,950
.אחד גברים יש להם ניסיון של נשים

687
00:43:08,400 --> 00:43:11,180
,אתה עומד עכשיו באיזשהו מקום
.עוברת אישה לא צנועה

688
00:43:12,790 --> 00:43:15,870
.בורא עולם אומר לך, אל תסתכל
.והיצר הרע אומר לך, תסתכל

689
00:43:16,600 --> 00:43:18,850
.אל תסתכל, תסתכל. מלחמה

690
00:43:19,420 --> 00:43:21,390
.ואתה ברוך השם גיבור, לא מסתכל

691
00:43:22,070 --> 00:43:26,430
מה אתה מבין? שבורא עולם העמיד אותך
.בניסיון לבדוק את החברות ביניכם

692
00:43:27,020 --> 00:43:30,560
אתה אוהב אותי? זה מה שאני חושב
.לעצמי כשעוברת אישה לא צנועה

693
00:43:31,580 --> 00:43:33,750
,אני לא בוגד. אני אוהב אותך
.ריבונו של עולם. לא עושה לך את זה

694
00:43:34,350 --> 00:43:37,080
.לא עושה לך את זה
.לא רוצה שיכאב לך

695
00:43:37,580 --> 00:43:41,020
אני רוצה לשמח אותך. באמת, אני
.אומר את זה. אני מתאמן על זה הרבה

696
00:43:41,610 --> 00:43:43,570
.יש לי ניסיון ליצר הרע
?לפעמים לשון הרע, כן

697
00:43:43,580 --> 00:43:44,990
.בא מישהו, מתחיל לדבר איתי לשון הרע

698
00:43:45,280 --> 00:43:47,410
!לא רוצה לפגוע בבורא עולם
!לא מדבר לשון הרע

699
00:43:47,920 --> 00:43:50,080
.לא מדבר לשון הרע
.לא רוצה להכאיב לבורא עולם

700
00:43:50,100 --> 00:43:53,440
,אם אני עכשיו מוציא מילה רעה מהפה
,אני מספר סיפור רע על מישהו

701
00:43:53,630 --> 00:43:54,990
,אני מאמין בסיפור רע על מישהו

702
00:43:55,160 --> 00:43:58,820
.בורא עולם כואב לו, כואב לו עכשיו
.לא רוצה שיכאב לו, רוצה שיהיה לו טוב

703
00:44:00,370 --> 00:44:03,300
,אבל אתם מבינים, אחים יקרים
.שהקב"ה בעצם מעמיד אותנו בניסיון עכשיו

704
00:44:03,600 --> 00:44:06,640
?מה הניסיון
.בני אהובי, אני אביא לך ניסיון

705
00:44:06,690 --> 00:44:09,780
.אותו דבר אישה עכשיו באה להתלבש
.באה לחנות, רואה איזה בגד יפה

706
00:44:09,810 --> 00:44:11,550
!יא, איזה בגד
.אבל הוא לא צנוע

707
00:44:12,850 --> 00:44:16,400
.בורא עולם מביא לך ניסיון
?בתי, את בוחרת בזה או בוחרת בי

708
00:44:17,310 --> 00:44:18,270
.בורא עולם מביא לנו ניסיון

709
00:44:18,340 --> 00:44:21,430
כל החיים שלנו הם ניסיונות
.שבורא עולם מעמיד אותנו במבחן שלו

710
00:44:23,360 --> 00:44:24,910
.בדיוק באותה מידה מחשבה רעה

711
00:44:26,610 --> 00:44:29,660
,עכשיו תראו איך תהיה לכם הקלה
.שימו לב

712
00:44:30,180 --> 00:44:33,300
,קופצת מחשבה רעה
,דהיינו, יקרה משהו רע

713
00:44:34,220 --> 00:44:38,220
.תירגע, זה מלמעלה
.זה לא קופץ סתם

714
00:44:38,800 --> 00:44:42,350
מלמעלה משהו נפל לך, בורא עולם מעמיד
?אותך בניסיון. תהיה עצוב או לא תהיה עצוב

715
00:44:43,140 --> 00:44:44,960
,דרך אגב, שתבינו, רבי נחמן מברסלב

716
00:44:46,960 --> 00:44:50,950
.זה צדיק שחי לפני 200 שנה
.לפני 200 שנה

717
00:44:51,240 --> 00:44:53,230
.'קוראים לו 'רופא הנפשות
?'מה זה 'רופא הנפשות

718
00:44:53,240 --> 00:44:55,680
,תראו היום, כל מקום שאתה הולך
.אתה רואה ברסלב, ברסלב, ברסלב

719
00:44:55,860 --> 00:44:58,800
,אתה הולך לאומן, אימפריה
.מלונות, ערים

720
00:44:59,500 --> 00:45:02,010
.עוצמה של יהודי שחי לפני 200 שנה

721
00:45:02,890 --> 00:45:08,570
,אין אדמו"ר היום. יהודי לפני 200 שנה
.ותראו איזו עוצמה הוא משאיר בעולם

722
00:45:09,860 --> 00:45:15,120
.הוא נגע בנקודות של הדור שלנו
.'זה נקרא 'רופא הנפשות

723
00:45:15,130 --> 00:45:19,250
,הוא נגע בלמטה, בירידה
,ב'דאון', בעצבות

724
00:45:19,280 --> 00:45:22,930
.ביצר הרע הזה שמתגבר
.אנחנו לא מצליחים לפרוץ אותו

725
00:45:22,940 --> 00:45:25,060
!הכול בסדר
!הכול יהיה טוב

726
00:45:25,580 --> 00:45:27,200
.עכשיו טוב. יהיה עוד יותר טוב

727
00:45:28,990 --> 00:45:32,680
ברגע שאתה מבין שהמחשבה הרעה באה
.אליך, בעצם זרקו לך אותה משמים, נשמה

728
00:45:32,690 --> 00:45:35,780
.אל תתרגש. זה לא שיש לך בעיה
.אין לך בעיה

729
00:45:36,810 --> 00:45:38,310
.אין לך בעיה
.קורה את זה לכולם

730
00:45:38,340 --> 00:45:39,970
.כל אדם בעולם מקבל את החבילה שלו

731
00:45:40,300 --> 00:45:42,990
.אני קורא לזה אבנים קטנות
.ככה ראיתי בשם אחד האדמו"רים

732
00:45:43,270 --> 00:45:46,300
,זה כמו מישהו עומד ככה, טיק
.זורק לך אבן לתוך המחשבה

733
00:45:46,400 --> 00:45:47,750
.טיק, עוד מחשבה, עוד מחשבה

734
00:45:48,260 --> 00:45:50,580
.לא קרה כלום. אתה בסדר גמור
.ניסיון של ה' יתברך

735
00:45:51,140 --> 00:45:52,830
?איך אני מצליח עכשיו להתגבר

736
00:45:53,220 --> 00:45:54,370
.אני התחלתי לכם בעוד דוגמה

737
00:45:55,720 --> 00:45:59,910
לפעמים רבת עם איזה חבר, רבת עם איזה
.שכן, והמחשבה לא מצליחה לעזוב אותך

738
00:46:00,400 --> 00:46:02,460
.כל היום אתה חושב על זה
.כל היום טוחן את זה

739
00:46:02,720 --> 00:46:05,850
...לפעמים חברה
.אני רואה את הבת שלי פתאום בוכה

740
00:46:06,680 --> 00:46:08,810
...בוכה... עם אשתי, מדברת איתה כאילו

741
00:46:08,970 --> 00:46:12,030
?מה קרה? למה את בוכה ככה
.זה בכי כזה, יעני קורע לב

742
00:46:12,740 --> 00:46:13,800
.רבתי עם חברה שלי

743
00:46:14,540 --> 00:46:17,280
,יש לה בבית ספר חברה
...כל אחת יש לי חברה ש

744
00:46:17,330 --> 00:46:21,700
...כאילו כאלה שמשתפות אחת עם ה
...איזו חצאית, מאיפה קניתי, מ'זארה', מזה

745
00:46:21,730 --> 00:46:25,090
...כל הסיפורים של
.כל אחת והזה שלה

746
00:46:25,720 --> 00:46:27,980
,לא דברים ברומו של עולם
.אבל בשבילה זה חשוב

747
00:46:28,520 --> 00:46:31,540
?טוב, מה את בוכה עכשיו
?תהיה חברה אחרת. מה קרה

748
00:46:32,040 --> 00:46:36,200
.לא... ועכשיו היא חושבת עליה כל הזמן
.יואו, היא לא תדבר איתי יותר

749
00:46:36,730 --> 00:46:39,460
.ואתה רואה ילדה במצוקה

750
00:46:40,120 --> 00:46:41,610
.למה? כי המחשבות לא עוזבות אותה

751
00:46:42,200 --> 00:46:44,930
,היא חושבת על זה ומה קרה
,והיא מפתחת את זה, ואתה יודע

752
00:46:45,160 --> 00:46:47,940
,היא בטח תספר את זה לכל החברות
וכל החברות ישנאו אותי

753
00:46:47,960 --> 00:46:50,990
,ואני אהיה מנודה מהכיתה
.ובסוף יסלקו אותי מבית הספר

754
00:46:51,010 --> 00:46:54,890
וואי, איזה סרט, ישתבח שמו. וכמובן השידוך
.שלי לא יתחתן איתי בסוף בגלל החברה הזו

755
00:46:55,260 --> 00:46:56,500
.נגמר העולם

756
00:46:57,420 --> 00:47:00,610
.אלו מחשבות לא נעימות, לא נעימות
?איך מתגברים על זה, אחים יקרים

757
00:47:00,620 --> 00:47:04,030
.בואו נגיע עכשיו לשלב של הריפוי
.השלב של הריפוי

758
00:47:04,960 --> 00:47:08,820
,אז נקודה ראשונה ומאוד חשובה
,זה גם הפסיכולוגים של היום אומרים

759
00:47:08,870 --> 00:47:11,710
.למשל, בא לי בן אדם
.דוגמה אני אתן לכם

760
00:47:11,780 --> 00:47:15,560
,בא לי בן אדם, אומר לי
.הרב, עזוב. אני לא יוצלח

761
00:47:16,270 --> 00:47:20,320
דרך אגב, סיבה מספר אחת לדיכאון
.היא שאדם לא מעריך את עצמו

762
00:47:20,810 --> 00:47:23,670
,וזה פלא. אני מדבר על זה שיעור שלם
.מדבר על זה שיעור שלם

763
00:47:24,040 --> 00:47:28,000
,אחרי זה בא אליי בן אדם, אישה או גבר
.אומרים לי, הרב, אני עם חרדות ודיכאון

764
00:47:28,520 --> 00:47:31,210
?מה אני צריך לעשות
.שעה. שיעור שלם דיברתי

765
00:47:32,360 --> 00:47:33,340
,תקשיבו אחים יקרים

766
00:47:34,590 --> 00:47:38,260
.דימוי עצמי נמוך. שורש דימוי עצמי נמוך

767
00:47:38,270 --> 00:47:39,020
?מה זה דימוי עצמי נמוך

768
00:47:39,100 --> 00:47:39,880
,אתה לא מעריך את עצמך

769
00:47:39,900 --> 00:47:40,670
.את לא מעריכה את עצמך

770
00:47:42,420 --> 00:47:44,320
.לא מעריכה את עצמך. וזו לא גאווה

771
00:47:45,940 --> 00:47:48,970
.בא אליי עכשיו בן אדם
.תראו איך אנחנו משנים צורת חשיבה

772
00:47:50,680 --> 00:47:56,470
,בא אליי בן אדם אומר לי עכשיו
.כבוד הרב, אני חס ושלום בדיכאון, בחרדות

773
00:47:56,540 --> 00:47:59,030
.קשה לי. יש לי מחשבות כפייתיות
.כל מיני דברים לא טובים

774
00:47:59,700 --> 00:48:02,750
.טוב, נשמה שלי
?איך אני עכשיו מצליח להוציא אותו

775
00:48:03,060 --> 00:48:05,280
?הוא נגיד אומר לי, עזוב, מה אני שווה
?מה עשיתי בחיים שלי

776
00:48:05,610 --> 00:48:06,190
.לא עשיתי כלום

777
00:48:07,250 --> 00:48:10,510
,פה לא הולך לי, להתחתן, לא התחתנתי
,ילדים אין לי, כסף אין לי

778
00:48:11,010 --> 00:48:14,170
...אשתי עזבה אותי, זה, זה, זה, זה
.אין לי כלום

779
00:48:15,030 --> 00:48:16,730
.זו הרגשה

780
00:48:17,790 --> 00:48:23,890
,אנחנו עכשיו צריכים בעזרת השכל
.בעזרת המודע, להשפיע על התת-מודע

781
00:48:24,050 --> 00:48:26,240
.מה זה? זה הכול דברים מושאלים

782
00:48:26,670 --> 00:48:30,120
.להסביר עם ההיגיון שלנו לשנות את זה

783
00:48:31,000 --> 00:48:33,410
?מה זה לשנות את זה
.שימו לב מה אני עושה איתו עכשיו

784
00:48:33,690 --> 00:48:36,660
?תגיד לי, קמת בבוקר
.אומר לי, כן, שמונה בבוקר

785
00:48:36,880 --> 00:48:37,710
?הנחת תפילין

786
00:48:38,970 --> 00:48:40,150
?מה, באמת הנחת תפילין

787
00:48:41,700 --> 00:48:44,900
,בוא'נה, מגיע לך נשיקה, מגיע לך חיבוק
.מגיע לך לנשק לך את הידיים

788
00:48:45,170 --> 00:48:48,300
?אתה יודע מה זה הנחת תפילין בבוקר
.בכלל אני לא צוחק איתך

789
00:48:49,560 --> 00:48:54,810
אני לוקח את השכל שלי עכשיו
,ומשכנע אותו להבין שהרגש שלו יבין

790
00:48:54,850 --> 00:48:56,690
.נשמה טהורה, אתה שווה מיליארדים

791
00:48:57,860 --> 00:48:59,900
.הוא, השכל שלו לא עובד כרגע
?למה לא עובד

792
00:48:59,920 --> 00:49:04,420
.הוא זוכר את כל הדברים הרעים שלו
?מה אני צריך לעשות כדי לרפא אותו מזה

793
00:49:05,040 --> 00:49:08,550
,לשכנע את אותה בחורה, למשל
,שהיא לא התחתנה והיא בגיל 35

794
00:49:08,850 --> 00:49:12,020
שיפסיקו לה המחשבות השליליות
.וצריך לחשוב חיובי

795
00:49:12,420 --> 00:49:14,020
.בואו נפעיל את השכל

796
00:49:14,940 --> 00:49:17,860
.א', אתה שווה מיליונים
?דוגמה, כן

797
00:49:18,280 --> 00:49:21,740
אני אתן לכם דוגמאות כי קשה לי מאוד לתת
.את זה בכלל. אני אתן את זה בכמה דוגמאות

798
00:49:22,310 --> 00:49:26,020
למשל, בן אדם כמו שאמרתי מקודם, יש לו
.כאבי בטן. חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל

799
00:49:26,320 --> 00:49:30,370
,יש לו כאבי בטן והוא מפחד
למה, היה לו חבר בכיתה

800
00:49:30,640 --> 00:49:32,700
שהתחילו לו כאבי בטן
.ובסוף הוא קיבל את המחלה

801
00:49:33,600 --> 00:49:35,570
,איך אני משכנע אותו
?זה לא קשור אליך בכלל

802
00:49:36,380 --> 00:49:40,780
.א', חבר אחד שהיה לו כאב בטן
.שימו לב, זה לא הגיוני הרי

803
00:49:40,810 --> 00:49:43,060
.תראו, הוא חושב מחשבה לא הגיונית
?למה היא לא הגיונית

804
00:49:43,490 --> 00:49:45,960
חבר אחד היו לו כאבי בטן
.וקיבל מזה את המחלה

805
00:49:46,330 --> 00:49:51,740
יש מאות מיליונים בכדור הארץ שיש להם
.כאבי בטן וזה קלקול קיבה, וזה לא מחלה

806
00:49:52,690 --> 00:49:58,990
נכון או לא? יש אחד שהוא מכיר
,שיש לו כאבי בטן והתפתח מזה דבר נורא

807
00:49:59,500 --> 00:50:04,720
,אבל יש מיליונים, עשרות מיליונים
מאות מיליונים של אנשים שיש להם כאבי בטן

808
00:50:04,940 --> 00:50:07,460
,וזה קלקול קיבה. וזה משהו שאתה יודע
הוא אכל משהו לא טוב

809
00:50:07,470 --> 00:50:10,820
או משהו עבר לו בבטן, וזה עבר
.והם בריאים והכול בסדר

810
00:50:11,100 --> 00:50:15,520
למה אתה משווה את עצמך לאחד
?ולא למאות מיליונים

811
00:50:16,000 --> 00:50:17,980
.זה לא הגיוני
.'זה א

812
00:50:18,340 --> 00:50:19,470
.הרבה פעמים גם בכסף

813
00:50:20,330 --> 00:50:22,630
.אישה עכשיו נפגשה בפגישה
.לא רצו אותה

814
00:50:23,770 --> 00:50:26,440
...אני אומר את זה קצת
.מקצין את זה, כן? הבחור סירב

815
00:50:27,400 --> 00:50:30,360
.וכן ההפך, בחור יצא עם בחורה
.הבחורה סירבה

816
00:50:30,800 --> 00:50:34,230
,אתה הולך הביתה ואומר
?יואו, מה יהיה? זאת לא רצתה אותי

817
00:50:34,240 --> 00:50:35,980
.אולי כל העולם לא ירצה אותי
?למה

818
00:50:36,560 --> 00:50:40,400
,למה אתה מגיע עכשיו מאחת שסירבה לך
,מעשר שסירבו לך

819
00:50:40,510 --> 00:50:43,050
לעוד 200 אלף נשים
,שיכול להיות שכן ירצו אותך

820
00:50:43,060 --> 00:50:44,890
.ואדרבה, אתה תהיה בשבילן זכות

821
00:50:45,220 --> 00:50:50,290
למה אנחנו נתפסים לשלילי? למה אנחנו
לוקחים את הסיפור הזה ששמענו לפני 13 שנה

822
00:50:50,530 --> 00:50:53,270
,על אחד שהתחילו לו כאבים פה
על אחד שפיטרו אותו מהעבודה

823
00:50:53,280 --> 00:50:56,060
.ובסוף הוא הגיע למקומות מאוד רעים
.לא יודע מה קרה לו

824
00:50:56,300 --> 00:50:58,440
.פיטרו אותו מהעבודה וקרו לו דברים רעים

825
00:50:58,630 --> 00:51:02,600
ואתה משווה את עצמך לאותם אנשים רעים
.ולא משווה את עצמך לאותם אנשים טובים

826
00:51:03,210 --> 00:51:07,320
,נכנסת לך מחשבה שלילית, חס ושלום
.על הילדים, על הדברים האלה

827
00:51:07,830 --> 00:51:12,240
,יש ילד אחד. נכון, ילד
.אבל יש מאות אלפים בסדר. אני כמוהם

828
00:51:12,980 --> 00:51:15,560
.זאת אומרת, תן להיגיון שלך להוליך אותך

829
00:51:15,920 --> 00:51:17,250
.אני לא יודע אם אני מספיק ברור

830
00:51:18,140 --> 00:51:20,160
.ההיגיון שלנו הוא מאוד בריא

831
00:51:21,150 --> 00:51:23,760
.פיטרו אותו מהעבודה
.פיטרו אותו מהעבודה

832
00:51:24,220 --> 00:51:26,390
?מה בן אדם צריך לחשוב
?בן אדם עם היגיון, מה אומר

833
00:51:26,800 --> 00:51:31,290
,פיטרו אותי מהעבודה. הרבה, עשרות אנשים
,מאות אנשים, אלפי, מיליונים של אנשים

834
00:51:31,300 --> 00:51:35,100
.פיטרו אותם מהעבודה, מצאו עבודה אחרת
.מה קרה? סוף העולם? לא

835
00:51:35,620 --> 00:51:38,830
רק מה? אתה מפחד שאולי אתה תהיה
.אחד מאלו שלא יפטרו אותו

836
00:51:39,330 --> 00:51:40,340
.ההיגיון אומר אחרת

837
00:51:40,880 --> 00:51:42,560
.אבל פה ההיגיון שלנו הרבה יותר בריא

838
00:51:42,710 --> 00:51:45,250
.זה הגיון, זה פסיכולוגי
.מה שאמרתי לכם עכשיו זה פסיכולוג

839
00:51:45,540 --> 00:51:48,890
,יושב איתך פסיכולוג אחד מול אחד
.אומר לך, אתה כן שווה, אתה לא שווה

840
00:51:49,000 --> 00:51:52,150
למה אתה מפחד שיקרה לך
.'מה שקורה לאחד ממיליון ולא למיליון וכו

841
00:51:52,490 --> 00:51:55,680
.אני רוצה להגיד לכם משהו הרבה יותר גבוה
.הרבה יותר גבוה

842
00:51:57,060 --> 00:51:59,980
?אחים יקרים, באה לך מחשבה שלילית

843
00:52:02,400 --> 00:52:03,610
.שכחת שבורא עולם אוהב אותך

844
00:52:05,950 --> 00:52:07,000
?אתם יודעים איזו עוצמה זאת

845
00:52:08,200 --> 00:52:10,630
.בחיים שלך אתה לא תהיה לבד

846
00:52:12,490 --> 00:52:14,850
.שמעתי השבוע רב שאמר דוגמה מאוד יפה

847
00:52:15,940 --> 00:52:20,090
,אשתך לקחה את התינוק לירושלים
.נסעה איתו לירושלים

848
00:52:20,860 --> 00:52:23,570
?אתה מתקשר לאשתך, שואל אותה, איפה את
.היא אומרת לך, אני בצומת בית דגן

849
00:52:24,790 --> 00:52:28,710
?אחרי חצי שעה, איפה את
.אני בצומת... לא יודע, באחת מהצמתים שם

850
00:52:29,430 --> 00:52:32,140
?אחרי שעה אתה שואל אותה, איפה את
.אני בכניסה לירושלים-

851
00:52:32,710 --> 00:52:33,050
.יפה

852
00:52:34,530 --> 00:52:38,050
,לו היה אפשר להתקשר לילד שלך
,לתינוק שלך, ולשאול אותו איפה אתה

853
00:52:39,590 --> 00:52:42,780
אחרי חצי שעה אתם יודעים מה הוא היה
.אומר לכם? אני בידיים של אימא

854
00:52:43,770 --> 00:52:46,780
?באמצע אתם יודעים מה הוא היה אומר לכם
.אני בידיים של אימא

855
00:52:47,810 --> 00:52:50,970
כשהוא היה מגיע לירושלים, מה הילד
.היה אומר לכם? אני בידיים של אימא

856
00:52:52,120 --> 00:52:56,360
,התינוק, לא משנה איפה הוא נמצא
.אתה בידיים של אימא

857
00:52:56,990 --> 00:53:01,730
,אחים יקרים, איפה שלא תהיו בחיים שלכם
- איפה שלא תהיו בחיים שלכם

858
00:53:01,740 --> 00:53:02,940
!אתם בידיים של אבא

859
00:53:03,800 --> 00:53:08,450
דוד המלך אומר: "גם כי אלך בגיא צלמוות
."לא אירא רע כי אתה עמדי

860
00:53:09,240 --> 00:53:13,800
!נכנסת לך מחשבה שלילית, תילחם איתה
.אל תיתן לה להשתולל עליך

861
00:53:14,270 --> 00:53:17,560
יש פעמים שבני אדם, אתם יודעים מה זה
?בני אדם איומים מה גורמים לבן אדם

862
00:53:18,060 --> 00:53:19,340
.ככה בורא עולם ברא אותנו

863
00:53:19,760 --> 00:53:21,650
,אלו שעובדים בשוק האפור
,ככה אמרו לי

864
00:53:22,240 --> 00:53:24,970
.אמרו לו להוציא כסף. אומר לו, לא
.הם לא מרביצים, הם רק מאיימים

865
00:53:25,340 --> 00:53:28,640
?מה גורם איום לבן אדם
.המחשבות שלו כבר לבד יפחידו אותו

866
00:53:29,110 --> 00:53:31,950
...עצור! עצור את ה
.אל תיתן לזה להשתלט עליך

867
00:53:32,350 --> 00:53:34,990
.אל תיתן למחשבה הרעה להשתלט עליך
.תהפך אותה

868
00:53:35,050 --> 00:53:35,990
?איך תהפך אותה

869
00:53:36,900 --> 00:53:40,960
,איזה מתוק זה! אחים יקרים
.אני אומר לכם מתוך עמקי נשמתי

870
00:53:41,530 --> 00:53:45,690
בורא עולם שברא אתכם
!לא יעשה לכם דבר רע לעולם

871
00:53:45,970 --> 00:53:50,350
,איפה שתהיו בחיים שלכם
!אתם בידיים הכי טובות בעולם

872
00:53:50,960 --> 00:53:53,360
!הכי טובות בעולם
.כי בורא עולם אוהב אתכם

873
00:53:54,400 --> 00:53:59,350
כל מחשבה שלילית שנכנסת בלבנו
זה כתוצאה מזה שאנחנו שכחנו

874
00:53:59,650 --> 00:54:00,920
.שאנחנו בידיים של בורא עולם

875
00:54:01,610 --> 00:54:05,340
אף אחד לא יגע בשערה אחת
.משערות ראשך, אני מבטיח לכם

876
00:54:06,200 --> 00:54:10,640
אף אחד בעולם לא יגע בשערה אחת
.'משערות ראשך אם אתה בוטח בה

877
00:54:12,140 --> 00:54:16,520
,מה שאמרתי לכם מקודם
:ברוך הגבר אשר יבטח בה'", דוד המלך אומר"

878
00:54:20,130 --> 00:54:24,580
.באלוהים בטחתי לא אירא"
"?מה יעשה אדם לי

879
00:54:26,400 --> 00:54:27,520
.באלוקים בטחתי

880
00:54:28,800 --> 00:54:32,540
מישהו הפחיד אותך. מישהו אמר לך מילה
.לא במקום, "תיזהר", לא יודע, איים עליך

881
00:54:33,270 --> 00:54:36,610
.המחשבות מתחילות לרוץ לך בראש
.אתה עוצר נשמה, תעצור אותן

882
00:54:37,570 --> 00:54:39,280
,בורא עולם אוהב אותי
.הוא שומר עליי

883
00:54:40,160 --> 00:54:42,850
.בורא עולם שומר עליי כי אני הבן שלו

884
00:54:43,340 --> 00:54:45,840
,והוא הבטיח לי בורא עולם
."ואני בחסדך בטחתי"

885
00:54:45,990 --> 00:54:48,990
,דוד המלך מעיד על עצמו
:מעיד על עצמו

886
00:54:51,000 --> 00:54:54,340
.באלוקים בטחתי לא אירא", לא אפחד"

887
00:54:54,350 --> 00:54:58,930
.עכשיו, דוד המלך היו לו אויבים
זה לא... זה כל מרוץ חייו

888
00:54:59,010 --> 00:55:02,810
,היו לו אויבים, אויבים, שונאים, שונאים
- שונאים גיבורים וחזקים ולא משנה מה

889
00:55:03,410 --> 00:55:07,480
:והוא מעיד על עצמו
."באלוקים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי"

890
00:55:09,570 --> 00:55:11,090
?לא יודע, אתם לא שומעים את העוצמה

891
00:55:11,960 --> 00:55:13,220
?לא שומעים את העוצמה של המילים

892
00:55:14,090 --> 00:55:16,070
."באלוקים בטחתי לא אירא"

893
00:55:17,040 --> 00:55:21,960
מה יעשה אדם לך יהודי יקר? מי יכול להרים
?יד בלי שבורא עולם ייתן לו כוח להרים יד

894
00:55:22,920 --> 00:55:24,610
?מי יכול לקחת לך שקל

895
00:55:25,450 --> 00:55:28,490
איזה שוטר בעולם יכול לראות אותך
?אם בורא עולם לא ייתן לו ראייה בעיניים

896
00:55:29,130 --> 00:55:32,580
איזה מס הכנסה יכול לראות אותך אם בורא
?עולם לא ייתן לו את העיניים לראות אותך

897
00:55:34,400 --> 00:55:37,710
.אחים יקרים, אין יותר גדול מזה
.אין יותר גדול מזה

898
00:55:38,180 --> 00:55:41,130
.אני לומד את זה יום יום
.אני עובד על זה יום יום

899
00:55:41,500 --> 00:55:44,360
?אתם שואלים אותי איפה כדאי לכם להשקיע
.'רק ביטחון בה

900
00:55:45,760 --> 00:55:49,210
והוא אוהב אתכם, אחים יקרים. בורא עולם
.צועק על כל אחד ואחד מכם

901
00:55:49,220 --> 00:55:51,330
.בני אהובי, שים עליי ראש
.אני אוהב אותך

902
00:55:52,190 --> 00:55:55,280
.אתה בידיים שלי. אתה לא בירושלים
.אתה לא פה, אתה לא שם

903
00:55:55,570 --> 00:56:00,010
.אתם בידיים של הקב"ה בכל מקום
:יש מכנה משותף אחד לכולנו

904
00:56:00,170 --> 00:56:01,460
.אנחנו בידיים של בורא עולם

905
00:56:01,600 --> 00:56:04,710
:דוד המלך אומר
."כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי"

906
00:56:04,920 --> 00:56:08,000
.תינוק לא מעניין אותו איפה הוא נמצא
,במטוס הוא בידיים של אימא

907
00:56:08,200 --> 00:56:11,170
.בירידה הוא בידיים של אימא
.כל החיים הוא בידיים של אימא

908
00:56:11,320 --> 00:56:12,390
.אתם בידיים של אבא

909
00:56:14,010 --> 00:56:18,670
,המחשבות השליליות, הפחדים שלנו נובעים
.שכחת, נשמה. עצור

910
00:56:19,750 --> 00:56:22,540
.אזהרה
.אני בידיים של בורא עולם

911
00:56:22,740 --> 00:56:26,850
אחים יקרים, אני אתן לכם דוגמה
.לבן אדם חיובי, חיובי, חיובי

912
00:56:26,940 --> 00:56:30,000
,מה זה חיובי? יש אנשים
.ברוך השם קיבלו מתנה מבורא עולם

913
00:56:30,270 --> 00:56:34,280
,אני זוכר כשהיינו ילדים
.הייתי גר בשכונת התקווה, סיפרתי לכם

914
00:56:34,470 --> 00:56:37,040
.אז כל אחד... היו שם בני יהודה
.קבוצת כדורגל בני יהודה

915
00:56:37,360 --> 00:56:40,410
.אז היו ילדים רואים שחורות
.כל החיים שלהם רואים שחורות

916
00:56:40,510 --> 00:56:42,410
.היה איזה תרנגול
?אתה מכיר אותו, יהודה, את התרנגול

917
00:56:42,720 --> 00:56:47,260
.היה בא עם הצעיף. אז היו חברים בשכונה
...אנחנו לא היה לנו

918
00:56:47,520 --> 00:56:52,270
,לא היה לנו כסף להיכנס. אבל נגיד
.יש את השני סוגי ילדים האלה

919
00:56:52,780 --> 00:56:55,820
.הבקיעו גול
.בני יהודה קיבלו שער בדקה 30

920
00:56:56,830 --> 00:56:58,680
.יש אחד אומר, עזוב, הלך המשחק

921
00:56:59,090 --> 00:57:00,850
.עזוב, הם בטח יקבלו ארבע-אפס עכשיו

922
00:57:00,910 --> 00:57:04,120
.עזוב. שחור, הכול... אצלו
.כל העין שלו שחור

923
00:57:04,560 --> 00:57:08,040
,הלו, דקה 30! יש לך עוד, לא יודע כמה זמן
.שישים דקות, שבעים דקות

924
00:57:08,740 --> 00:57:11,830
יש אחד, מובילים על בני יהודה
,ארבע-אפס, דקה 90

925
00:57:11,880 --> 00:57:16,680
.אומר, אני אומר לך, קורעים אותם
,חכה. עכשיו תוך כל חצי דקה גול, גול, גול

926
00:57:16,960 --> 00:57:18,340
.ואת החמישי גם אנחנו מכניסים להם

927
00:57:18,850 --> 00:57:21,230
וואלק, דקה 90, ארבע-אפס
?...מובילים עליך. מאיפה אתה

928
00:57:21,540 --> 00:57:24,240
.לא, הוא רואה רק טוב, רק טוב

929
00:57:24,880 --> 00:57:28,050
.בן אדם חזר לו צ'ק
.הלו, שלום, חזר לך צ'ק

930
00:57:28,840 --> 00:57:33,340
.מחר אני עושה עסקה של החיים
,את יודעת, אני עכשיו יוצא מבית המדרש

931
00:57:33,740 --> 00:57:36,170
,מי שצריך כסף
.ככה תחשבו, אל תפחדו מאף אחד

932
00:57:36,210 --> 00:57:38,750
.תחשבו ככה. בורא עולם משפיע עליכם
.תהיו משוגעים

933
00:57:39,770 --> 00:57:40,850
.מי שלא כזה הוא המשוגע

934
00:57:41,650 --> 00:57:44,200
מה אתה צריך, כסף? עכשיו אתה יוצא
,מבית המדרש, ניגש אליך יהודי אומר לך

935
00:57:44,210 --> 00:57:46,630
.וואלה, בוא'נה, אתה נראה לי איש עסקים
?אני יכול לעניין אותך באיזו עסקה

936
00:57:46,780 --> 00:57:49,550
.עסקת חיים נותן לך. אתה נהיה מיליונר
?אתה יודע כמה אנשים כאלה יש בעולם

937
00:57:50,090 --> 00:57:53,260
,אתה הולך לישון בלילה, אתה קם בבוקר
.פתאום יש לך הארה, אתה נהיה אליהו הנביא

938
00:57:53,270 --> 00:57:56,350
.אתה יודע, וואלה, את הכול
.אתה הולך מחר, ישתבח שמו, נהיה מיליונר

939
00:57:56,870 --> 00:57:59,460
?למה לא? למה לא
?מי אמר לך שלא

940
00:58:00,220 --> 00:58:01,660
?מי קבע לך שאתה לא יכול

941
00:58:02,300 --> 00:58:05,430
,את רוצה שידוך? היום בלילה טלפון
.מגיע הביתה

942
00:58:05,570 --> 00:58:08,310
.דופק לך בדלת הבחור
,זה לא צנוע שהוא יפנה אלייך

943
00:58:08,650 --> 00:58:11,220
,אבל הוא ייגש לשדכנית, ייגש לאימא שלך
,שלום גברת

944
00:58:11,610 --> 00:58:15,890
שמעתי על הבת שלך רבות ונצורות. אני
.רוצה להתחתן, סליחה, אני רוצה להכיר אותה

945
00:58:17,510 --> 00:58:20,600
.להתחתן איתה זה כבר בלגן
.איך אתה רוצה להתחתן? חכה תכיר

946
00:58:20,820 --> 00:58:22,040
.אבל אני רוצה להכיר אותה

947
00:58:24,220 --> 00:58:25,930
.תקום האישה שתגיד לי שזה לא יכול להיות

948
00:58:25,990 --> 00:58:29,080
מי שתקום, אוי ואבוי. נשלח אותה
.לסמינר של ערכים להכיר את בורא עולם

949
00:58:29,580 --> 00:58:33,360
למה אנחנו לא פותחים
?את הקווי אפיקים שלנו

950
00:58:33,830 --> 00:58:36,160
,תדעו לכם, אחים יקרים
.עשו מחקר בארצות הברית

951
00:58:36,710 --> 00:58:39,510
,לא שאני מביא דוגמאות ממחקר
.אני רק רוצה להראות לכם, זה עובד

952
00:58:39,960 --> 00:58:43,610
:מחקר בארצות הברית
.כל המיליונרים... מיליונר יש לו הגדרה

953
00:58:43,620 --> 00:58:45,780
.זה לא כל אחד נהיה מיליונר
.יש לך... מיליונר

954
00:58:46,090 --> 00:58:51,360
לא מיליון שקל. צריך להיות לך בחשבון בנק
.'מיליון דולר במזומן, ככה ב'עובר ושב

955
00:58:51,370 --> 00:58:54,610
.חוץ מהבית ו... ב'עובר ושב' מיליון
.הו, אתה מיליונר

956
00:58:54,840 --> 00:58:56,610
.יש מולטי-מיליונר, זה מאה מיליון

957
00:58:56,910 --> 00:58:58,800
.ויש מיליארדר, ישתבח שמו, בקרוב אצלכם

958
00:59:00,020 --> 00:59:02,330
תענו אמן. אין לכם אמונה
.בלירה אתם, תאמינו לי

959
00:59:03,600 --> 00:59:04,420
.זה היה מבחן

960
00:59:05,220 --> 00:59:06,740
.אתה היית צריך לקפוץ מיד, ישתבח שמו

961
00:59:06,750 --> 00:59:08,650
,ללכת להתקשר לאשתך
.הרב אמר שאנחנו מיליארדרים

962
00:59:09,800 --> 00:59:10,310
.פעם הבאה

963
00:59:11,710 --> 00:59:17,590
אז הבן אדם עכשיו... כן? מה המכנה המשותף
?של כל העשירים בארצות הברית, אתם יודעים

964
00:59:18,530 --> 00:59:20,300
אתם יודעים מה המכנה המשותף
?של כולם בארצות הברית

965
00:59:21,280 --> 00:59:25,820
כולם ללא יוצא מן הכלל
.האמינו שהם יהיו עשירים

966
00:59:27,270 --> 00:59:29,910
.אתה בא אליו בתור ילד
?אומר לו, מה נראה לך שתהיה גדול

967
00:59:29,970 --> 00:59:30,760
.אני אהיה מיליונר

968
00:59:31,920 --> 00:59:35,420
.עכשיו אני לא משכנע אתכם להיות מיליונרים
.זו לא העסקה הכי טובה בחיים

969
00:59:35,820 --> 00:59:37,510
.שיהיה לכם כדי מחסורכם, ברוך השם

970
00:59:38,860 --> 00:59:41,710
.אם לא תאמין, חבל לך על הזמן
.לא יצא ממך כלום

971
00:59:42,420 --> 00:59:47,130
אם אתה תיתן למחשבות השליליות ולא
,תפרוץ קדימה עם מחשבות חיוביות משוגעות

972
00:59:47,290 --> 00:59:49,680
.אני מבקש מכם, תהיו משוגעים על בורא עולם

973
00:59:50,380 --> 00:59:51,390
.משוגעים, תתפרץ

974
00:59:52,400 --> 00:59:55,850
אם אין פה אחד בחדר שמאמין
,שמחר הוא קם, הוא נהיה פתאום גאון

975
00:59:56,690 --> 01:00:00,400
.יו, וואלה, תשאל אותי שאלה איפה שאתה רוצה
.לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה

976
01:00:00,410 --> 01:00:03,530
...זה לא יקרה
?חסמבה הוא יענה לו. מאיפה הוא יענה לו

977
01:00:03,760 --> 01:00:07,300
.הוא צריך ללמוד את זה קודם
.תורה בחינם לא תקבלו, לא תקבלו

978
01:00:07,940 --> 01:00:11,660
.אין כזה דבר
.אבל חכמה, חכמה כן תקבלו

979
01:00:12,510 --> 01:00:14,820
,חכמה
...כן, בורא עולם

980
01:00:15,250 --> 01:00:18,950
,למה אתם לא הולכים לישון בלילה
,אומרים, ישתבח שמו לעד

981
01:00:19,000 --> 01:00:21,440
?מחר אני קם גאון

982
01:00:22,990 --> 01:00:25,950
?'מה זה 'גאון
,הולך לבית המדרש, לומד, רוצה

983
01:00:26,010 --> 01:00:27,670
.טראח, מבין, טה, טה, קושיות

984
01:00:27,680 --> 01:00:29,450
.אני נהיה הרב עובדיה של הדור הבא

985
01:00:30,100 --> 01:00:33,430
.אני רב אלישיב של הדור הבא
.שאלות, עגונות - אליי אחי, אליי

986
01:00:33,880 --> 01:00:36,130
.חכה עוד כמה שנים אני לומד
.אליי, שלח לי. אל תשכח

987
01:00:36,540 --> 01:00:38,810
?אתה במיאמי
?יש לך שאלות על עגונות במיאמי

988
01:00:38,830 --> 01:00:40,690
,חס ושלום דברים כאלה
.שלח אליי

989
01:00:42,620 --> 01:00:43,840
?יש מישהו כזה פה בקהל

990
01:00:45,640 --> 01:00:48,750
,שלח אליי אולי סיפורי חסמבה
.סיפורי זה, סיפורי זה

991
01:00:48,890 --> 01:00:51,310
?למה אתם לא מאמינים
?למה

992
01:00:51,890 --> 01:00:55,840
,היש מעצור לה' מלהושיע? וואלה
.בא לי לצעוק את זה בכל העולם

993
01:00:56,360 --> 01:01:01,010
?יש מעצור לה' להושיע בין ברב בין במעט

994
01:01:02,470 --> 01:01:07,080
יש לו מעצור לתת לך את הבחור
?המקסים ביותר בעולם בשבילך

995
01:01:08,860 --> 01:01:10,350
.אז תאמיני בו ותקבלי אותו

996
01:01:11,320 --> 01:01:14,060
,את הולכת לישון, מחר בבוקר מגיע
.בעזרת השם

997
01:01:14,230 --> 01:01:18,220
?אז החברה שלך תגיד לך, מה קרה
?השתגעת? מי אמר לך את זה? מי הבטיח לך

998
01:01:18,900 --> 01:01:24,100
...ואני בחסדך בטחתי"
."ואני בחסדך בטחתי, יגל לבי בישועתך

999
01:01:24,540 --> 01:01:27,830
.אני יש לי אבא, ישתבח שמו, כפרה עליו
.אני אוהב אותו

1000
01:01:28,200 --> 01:01:31,540
,הוא נותן, הוא משחרר
.הוא אוהב, הוא אוהב, הוא מלטף

1001
01:01:33,020 --> 01:01:37,840
?למה לא? למה לא? למה לא
?למה לא נחשוב על כל הקופה

1002
01:01:37,850 --> 01:01:39,770
.אחים יקרים, זו לא קופה שלנו

1003
01:01:40,260 --> 01:01:42,770
וכי חכמה... יעני, בורא עולם
?עכשיו אומר, שמע, זו בעיה

1004
01:01:42,790 --> 01:01:44,530
.בוא, אין לי עכשיו מספיק חכמה לתת לו

1005
01:01:44,840 --> 01:01:47,100
.יהודה, חכה, אולי עוד שבוע יהיה לי במלאי

1006
01:01:48,340 --> 01:01:48,850
?כן

1007
01:01:51,540 --> 01:01:55,310
?חסר לבורא עולם לתת
?חסר לבורא עולם לתת לכם

1008
01:01:55,480 --> 01:01:57,130
.יש בן אדם אומר, הרב, אני כעסן

1009
01:01:57,200 --> 01:02:00,090
.בעזרת השם אתה שנה הבאה נהיה נקי לגמרי

1010
01:02:00,260 --> 01:02:02,100
.אתה תעבוד וה' יעזור לך שתצליח

1011
01:02:03,230 --> 01:02:04,730
.אחד אומר לי, אני לא יכול לשמור שבת

1012
01:02:05,030 --> 01:02:06,270
?איך אתה אומר משפט כזה

1013
01:02:07,700 --> 01:02:09,850
.קשה לך, נשמה, אבל בורא עולם איתך

1014
01:02:11,310 --> 01:02:14,430
אני אומר לכל אלו שאומרים שהם לא
.שומרים שבת שאתה יכול להיות רב

1015
01:02:14,700 --> 01:02:19,000
,לא שאתה לא יכול לשמור שבת
.אתה יכול להיות רב, תלמיד חכם ומחזיר בתשובה

1016
01:02:20,010 --> 01:02:22,820
,כן. כל אלו שאומרים שקשה להם לשמור שבת

1017
01:02:22,850 --> 01:02:25,320
.קשה לך? אין בעיות, אני מבין
,קשה. אתה נמצא באזור לא טוב

1018
01:02:25,330 --> 01:02:26,290
.קשה לך עם כל הדברים

1019
01:02:26,800 --> 01:02:29,220
.אבל יש לך את בורא עולם לידך
!?מה אתה מפחד

1020
01:02:30,090 --> 01:02:32,600
.תבקש, תרצה - בורא עולם איתך
.רוץ

1021
01:02:33,170 --> 01:02:35,670
."ירוץ עבדך". "ירוץ עבדך"
?"אתם יודעים מה זה "ירוץ

1022
01:02:35,930 --> 01:02:38,320
תרוץ, נשמה, הקב"ה ייתן לך
.את הדחיפה מאחורה

1023
01:02:39,490 --> 01:02:42,050
,לא הספקתי הרבה לדבר על זה
,אבל קחו את זה בבקשה, אחים יקרים

1024
01:02:43,030 --> 01:02:44,750
,שפעם הבאה תהיו מחייכים קצת יותר

1025
01:02:45,260 --> 01:02:48,240
,כזה חיוך כזה כייפי כזה
!ישתבח שמו, גן עדן

1026
01:02:48,710 --> 01:02:50,840
.וואלה, אנחנו בגן עדן
.אנחנו בגן עדן

1027
01:02:51,280 --> 01:02:53,160
,באמת גן עדן. צאו לסיביר איזה שבוע

1028
01:02:53,170 --> 01:02:55,310
,תראו איזה קור
.תחזרו לפה בלי שיניים, בלי ידיים

1029
01:02:55,720 --> 01:02:58,710
.גן עדן! איזה מזג אוויר
,חברים, יהודים כולם מסביב

1030
01:02:59,130 --> 01:03:02,080
.ישתבח שמו, מדברים על בורא עולם
.כפרה עליו. נהנים מהחיים

1031
01:03:02,110 --> 01:03:03,280
.גן עדן עלי אדמות

1032
01:03:03,820 --> 01:03:07,140
.בורא עולם אוהב אותנו
!אוהב אתכם! לא יעזור לכם כלום

1033
01:03:07,510 --> 01:03:09,940
.בורא עולם אוהב אתכם ורוצה רק בטובתכם

1034
01:03:10,600 --> 01:03:15,150
,באה מחשבה שלילית, הלו, כפרה
.שחרר מהר, למה בורא עולם אוהב אותי

1035
01:03:15,160 --> 01:03:16,230
.אל תתעסק איתי

1036
01:03:17,140 --> 01:03:19,220
.אל תתעסק, למה הקב"ה אוהב אותי

1037
01:03:19,600 --> 01:03:22,470
.אחים יקרים, זו האמת
.מחשבות טובות

1038
01:03:23,120 --> 01:03:27,150
,הייתה אחת
,דיברתי ביום ראשון בשיעור נשים

1039
01:03:27,780 --> 01:03:32,150
שאלתי, אתם מחכים פעם למעטפה
?שידביקו לכם מעטפות על הדלת

1040
01:03:34,230 --> 01:03:35,730
?יהודה, אתה מחכה למעטפות

1041
01:03:36,920 --> 01:03:38,130
?או רק את הקופסאות אתה רוצה

1042
01:03:38,590 --> 01:03:41,000
.מעטפות? חיכית לקופסה? תגיד את האמת
.לא

1043
01:03:41,780 --> 01:03:43,000
...למזוודה
...ל-

1044
01:03:44,610 --> 01:03:46,230
.אשתך שמה אותך בכיס הקטן, יהודה

1045
01:03:48,110 --> 01:03:50,940
?למה אתם לא מחכים למעטפות על הדלת
?למה

1046
01:03:51,040 --> 01:03:54,390
תסבירו לי. אתם עכשיו רוצים
?שבורא עולם ישלח לכם כסף, אוקיי

1047
01:03:54,980 --> 01:03:57,990
.אל תפחדו. תחשבו. תנו דרור
.אוקיי? אני חוזר הביתה

1048
01:03:58,660 --> 01:04:03,120
,וואלה, מעטפה, 5,000 שקל כזאת
.אדומים כזה... כחולים עכשיו, זה יותר נחמד

1049
01:04:03,140 --> 01:04:06,000
.צבע יפה כזה
?מחכה לי בדלת. למה לא

1050
01:04:06,370 --> 01:04:08,860
.בורא עולם אוהב אותי, ישלח לי כסף
אני בדיוק צריך עכשיו מחר

1051
01:04:09,240 --> 01:04:12,750
.לקנות קצת זה לכבוד שבת
.אתה יודע, קצת כבשים, קצת זה

1052
01:04:13,190 --> 01:04:16,520
.חמשת אלפים מסדר לי את השבת
.ישתבח שמו לעד, גן עדן

1053
01:04:16,840 --> 01:04:18,690
.גם אני יכול לתת ל'יביע אומר' לתרום וזה

1054
01:04:20,130 --> 01:04:21,090
.איזה רמז זה היה

1055
01:04:21,920 --> 01:04:23,090
...אה... אה

1056
01:04:25,550 --> 01:04:27,220
אתם יודעים למה לא קיבלתם
?מעטפות עד היום

1057
01:04:28,190 --> 01:04:29,640
.כי לא חיכיתם למעטפות

1058
01:04:29,770 --> 01:04:31,770
,אז אישה קמה לי בשיעור ואומרת לי, הרב

1059
01:04:32,820 --> 01:04:34,040
.וואלה, אני עכשיו מחכה לזה

1060
01:04:35,250 --> 01:04:37,780
.אני מחכה למעטפות
.היא חשבה שהיא הבהילה אותי כאילו

1061
01:04:38,640 --> 01:04:40,390
.אמרתי לה, תחכי תקבלי

1062
01:04:41,390 --> 01:04:44,240
אני אומר לכם, סיפור אמיתי. אני יכול
.להביא לכם את הבעל שלה שיספר לכם

1063
01:04:44,580 --> 01:04:46,610
.אתמול בעלה מגיע לשיעור

1064
01:04:47,440 --> 01:04:49,510
.שכחתי מכל הסיפור
.אומר לי, הרב, אתה צודק

1065
01:04:50,960 --> 01:04:52,210
?מה...? מה אתה מדבר

1066
01:04:53,630 --> 01:04:56,310
הוא חושב שאני כל הזמן כאילו חושב
?על הסיפור. מה אתה מדבר

1067
01:04:56,780 --> 01:05:01,430
,אמר לי, מה שאשתי, אמרת אתמול
,הגענו הביתה

1068
01:05:01,460 --> 01:05:05,720
,אימא שלה החליטה, ישתבח שמו
,אחרי 40 שנה

1069
01:05:06,740 --> 01:05:10,390
,לשלוח לה מעטפה עם כסף
,והוא אומר לי, הרבה כסף

1070
01:05:11,040 --> 01:05:14,950
והשאירה הפתעה לבת האהובה שלה
.בתיבת דואר

1071
01:05:17,080 --> 01:05:18,370
.סיפור חי מאתמול

1072
01:05:19,110 --> 01:05:20,640
.זו כוחה של מחשבה

1073
01:05:21,800 --> 01:05:25,660
,אני מבקש מכם, לכו הביתה
.תתחילו לחשוב על מעטפות

1074
01:05:30,080 --> 01:05:30,790
?אתם יודעים מה

1075
01:05:31,640 --> 01:05:33,430
.אני אספר לכם סיפור אחרון, סיפור אחרון

1076
01:05:34,160 --> 01:05:35,960
.העברות בנקאיות הרבה יותר קל

1077
01:05:37,260 --> 01:05:39,070
.אל תצחקו. העברות בנקאיות

1078
01:05:42,350 --> 01:05:43,690
?מה, אני לא שכנעתי אתכם היום

1079
01:05:44,740 --> 01:05:50,100
תקשיבו טוב, מתי בפעם האחרונה
,פתחתם את חשבון הבנק ואמרתם

1080
01:05:50,560 --> 01:05:52,580
בעזרת השם תהיה העברה בנקאית
.לחשבון שלי

1081
01:05:55,070 --> 01:05:55,910
?אף פעם, נכון

1082
01:05:57,160 --> 01:05:59,890
אז אני אגיד לכם סיפור שכתוב בגמרא

1083
01:06:00,640 --> 01:06:03,210
ובעזרת השם מעכשיו תחכו
.להעברות בנקאיות

1084
01:06:03,880 --> 01:06:06,490
בואו נגיד ככה, אם רק אלו שיושבים
פה בחדר הזה

1085
01:06:07,450 --> 01:06:12,660
,יחכו ויצפו
."'חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה"

1086
01:06:12,860 --> 01:06:15,220
.נכון? כל המייחלים
?'איך אתה מייחל לה

1087
01:06:15,330 --> 01:06:19,160
העברה בנקאית. מדי פעם אתה נכנס
.לחשבון, בורא עולם שולח לי

1088
01:06:19,830 --> 01:06:21,180
.עוד מעט אני אגיד לכם איך זה קורה גם

1089
01:06:22,280 --> 01:06:24,460
'אנחנו בונים את 'יביע אומר
.רק מהמעשרות שלכם

1090
01:06:25,920 --> 01:06:28,980
?הבנתם
.רק תחכו להעברות בנקאיות

1091
01:06:29,080 --> 01:06:32,100
.הגמרא מספרת על רבי עקיבא
.זו לא גמרא, זה מובא במדרש

1092
01:06:32,680 --> 01:06:35,160
.רבי עקיבא היה עני מרוד, אבל נהיה עשיר

1093
01:06:35,480 --> 01:06:37,370
,בסופו של דבר רבי עקיבא
.ישתבח שמו

1094
01:06:37,990 --> 01:06:39,560
.הוא גם היה רומנטיקן רבי עקיבא

1095
01:06:40,200 --> 01:06:42,570
,כשאשתו, מסכנה, היו עניים
.לא היה לו כסף

1096
01:06:43,340 --> 01:06:47,410
?עכשיו עני מה יכול למכור לאשתו
.מילים. סיפורים

1097
01:06:47,800 --> 01:06:48,640
.אין לו כסף מסכן

1098
01:06:49,070 --> 01:06:52,630
.היה אומר לה: אשתי, יפתי, תמתי
.אני אוהב אותך, אשתי היקרה

1099
01:06:53,030 --> 01:06:57,040
את כל כך אישה טובה שאם היה
לי כסף הייתי קונה לך תכשיט

1100
01:06:57,050 --> 01:06:58,560
.שקוראים לו ירושלים של זהב

1101
01:06:59,330 --> 01:07:02,500
?'אתם מכירים את השיר 'ירושלים של זהב
.זה של רבי עקיבא זה

1102
01:07:03,310 --> 01:07:06,310
.ירושלים עשויה זהב
...זה היה התכשיט הכי יקר במה שנקרא

1103
01:07:07,230 --> 01:07:09,920
.אנחנו לומדים פה רומנטיקה של רבי עקיבא

1104
01:07:10,560 --> 01:07:12,220
,הוא תפרן, אין לו כסף לקנות קש

1105
01:07:13,030 --> 01:07:14,810
.אבל הוא אומר לאשתו, ירושלים של זהב

1106
01:07:15,210 --> 01:07:17,290
,מה אכפת לך להגיד לאשתך, יהודה
...אני קונה לך

1107
01:07:19,110 --> 01:07:25,230
,את הפנטהאוז מול הים
.רק שיהיה לך כחול מול העיניים

1108
01:07:25,880 --> 01:07:28,270
.תישאר בפתח תקווה, יהודה
?אבל מה אכפת לך להגיד

1109
01:07:28,960 --> 01:07:32,330
בקיצור, הגמרא מספרת אחרי זה
.שרבי עקיבא נהיה מיליונר

1110
01:07:32,790 --> 01:07:34,860
 ,אחת מהסיבות שהוא נהיה מיליונר
,הגמרא מספרת ככה

1111
01:07:34,870 --> 01:07:36,480
 רבי עקיבא היה צריך יום אחד
.הלוואה לישיבה

1112
01:07:37,220 --> 01:07:39,890
 .לא היה לו כסף. הלוואה
.היו לו בחורים שלומדים, צריך הלוואה

1113
01:07:40,590 --> 01:07:43,870
,הוא בא לאישה עשירה, מטרוניתא
.אמר לה, גברת, אני צריך הלוואה לישיבה

1114
01:07:43,880 --> 01:07:47,490
?אמרה לו, מי יהיה ערב
.אמר לה, הקב"ה והים

1115
01:07:48,290 --> 01:07:51,340
.זה סיפור שיחזק אתכם באמונה
.הקב"ה והים

1116
01:07:52,400 --> 01:07:54,600
.אמרה לו, בסדר
.נתנה לו סכום להחזיק את הישיבה

1117
01:07:55,190 --> 01:07:56,650
.לימים הגיע זמן הפירעון

1118
01:07:57,200 --> 01:07:59,920
.רבי עקיבא חלה
.מחלה שלא יכול לקום מהמיטה

1119
01:08:00,890 --> 01:08:03,270
.היה לו את הכסף ביד
.לא יכול לקום מהמיטה

1120
01:08:03,980 --> 01:08:09,180
בקיצור, אותה מטרותינא, אותה גברת עשירה
,עומדת מול הים

1121
01:08:09,370 --> 01:08:12,400
.ואומרת, ים, ים, אתה ערב
.תביא את הכסף

1122
01:08:13,560 --> 01:08:15,180
?ים זה הכוונה מלאך של הים, כן

1123
01:08:16,510 --> 01:08:22,560
 ימים ספורים קודם לכן
.בת המלך שגרה על שפת הים השתגעה

1124
01:08:23,430 --> 01:08:26,480
,בורא עולם הכניס לה שד בפנים
.בלבל אותה, שיגע אותה

1125
01:08:26,550 --> 01:08:28,550
,מה עשתה? נכנסה לאוצרו של המלך

1126
01:08:29,160 --> 01:08:30,900
,לקחה אבנים טובות ומרגליות

1127
01:08:31,420 --> 01:08:33,760
,הכניסה בתוך כד
.זרקה את זה לים

1128
01:08:35,400 --> 01:08:37,890
 באותו רגע שאותה מטרוניתא
,עומדת מול הים ואומרת

1129
01:08:37,920 --> 01:08:40,980
,ים, ים, תפרע את החוב של רבי עקיבא

1130
01:08:41,300 --> 01:08:45,840
.פלט הים את אותו הכד
.לקחה את הכד, מכרה את היהלומים

1131
01:08:46,480 --> 01:08:47,450
.לקחה את החוב

1132
01:08:49,200 --> 01:08:50,680
,לימים הגיע אליה רבי עקיבא

1133
01:08:51,550 --> 01:08:54,510
.ואמר לה, מחילה. הוא לא הרגיש טוב
.באתי לפרוע את החוב

1134
01:08:55,120 --> 01:08:58,200
.הוא בא לפרוע את החוב
.היא אומרת לו, הערבים כבר שילמו את החוב

1135
01:08:59,570 --> 01:09:02,750
,הים שילם את החוב
.והנה לך העודף

1136
01:09:02,780 --> 01:09:04,790
,זאת אומרת, היה שם כל כך הרבה כסף

1137
01:09:05,740 --> 01:09:08,150
.שהעודף הזה הפך את רבי עקיבא לעשיר

1138
01:09:09,860 --> 01:09:12,240
.עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה
?אתם מכירים את השייחים הסעודים

1139
01:09:13,320 --> 01:09:14,310
.יש להם מיליארדים

1140
01:09:14,940 --> 01:09:20,490
 ,מה הבעיה שבורא עולם, ישתבח ויתעלה שמו
?יכניס שיגעון לאחת מהבנות שלהם

1141
01:09:22,350 --> 01:09:25,670
,והיא במקרה באה למחשב של אבא שלה

1142
01:09:26,160 --> 01:09:29,670
 ,ומתחילה לשחק
,ובדיוק לחשבון בנק שלך היא נכנסה

1143
01:09:30,510 --> 01:09:38,290
,ועשתה טיק, טיק, טיק
.נא להעביר 15 מיליון דולרים

1144
01:09:38,840 --> 01:09:42,070
 .אבא שלה אפילו לא ירגיש
.השיכור הזה, יש לו גם ככה מלא כסף

1145
01:09:42,510 --> 01:09:45,140
:על זה אומרת הגמרא
."זה נהנה וזה אינו חסר"

1146
01:09:46,640 --> 01:09:50,860
 ואתה פה פותח את החשבון בנק שלך
.בבוקר, 15 מיליון דולר

1147
01:09:50,900 --> 01:09:54,130
 ,מי שלא מאמין בסיפור
.שילך לסמינר להתחזק באמונה

1148
01:09:55,380 --> 01:09:58,720
.בורא עולם הוא כל יכול
?יש לו בעיה לתת שיגעון

1149
01:09:58,730 --> 01:10:01,180
,אני לא רוצה להגיד ביטוח לאומי
.אחרי זה היו באים אליי ביטוח לאומי

1150
01:10:01,470 --> 01:10:03,910
אבל גם הפקידות בביטוח לאומי
.יכולות לעשות טעויות

1151
01:10:04,700 --> 01:10:09,140
 או או או... הרבה אנשים בעולם יכולים
.לעשות 'טעויות' להעביר לך כסף לחשבון

1152
01:10:09,760 --> 01:10:12,740
.המון המון. ותאמינו לי, אף אחד לא ירגיש

1153
01:10:13,150 --> 01:10:18,070
יש אנשים שיש להם כסף, גם אם יחלקו
.לכולנו מיליון, שתיים, ארבע, חמש 

1154
01:10:18,500 --> 01:10:21,860
 .אתה יודע, הוא קם בבוקר
.הרווחים שלו כבר כיסו. הוא לא ירגיש

1155
01:10:22,660 --> 01:10:25,890
למה אתה לא מאמין שבורא עולם
?מחר מסדר לך את החשבון 

1156
01:10:27,000 --> 01:10:31,320
.למה? אתה לא מכיר אותו, נשמה
.כי בורא עולם הוא גדול

1157
01:10:32,480 --> 01:10:34,740
 ,לך ברחוב, תצעק
"!בורא עולם, אתה כל יכול"

1158
01:10:35,350 --> 01:10:39,350
,אתה טוב במעטפות, אתה טוב בהעברות
,אתה טוב בשידוכים

1159
01:10:39,640 --> 01:10:42,130
.אתה טוב בכול
.אתה טוב בילדים

1160
01:10:42,150 --> 01:10:45,170
!אתה טוב
.אחים יקרים, זה יגיע אליכם

1161
01:10:45,570 --> 01:10:48,040
 אני אומר לכם, אם אתם תעבדו
,לפי מה שאמרתי לכם היום

1162
01:10:48,050 --> 01:10:49,770
.מחשבות טובות, טובות. רק טוב

1163
01:10:50,120 --> 01:10:52,670
.משוגעות אני קורא להן
...בורא עולם זורק עליי, בורא עולם

1164
01:10:52,920 --> 01:10:54,170
.וואלה, זה אולי רוצה לתת לי כסף

1165
01:10:55,710 --> 01:10:58,700
 אם אני עכשיו חושב עליכם שאתם רוצים
.לתת לי כסף, אני מרוקן לכם את הארנק

1166
01:10:59,910 --> 01:11:01,610
.זה רוצה זה... משחררים

1167
01:11:01,650 --> 01:11:04,750
...אבל בעדינות... בעדינות

1168
01:11:05,220 --> 01:11:06,990
.אחים יקרים, מחשבות הן כוח עצום

1169
01:11:07,310 --> 01:11:08,580
.מחשבות הן כוח מדהים

1170
01:11:08,790 --> 01:11:11,440
.ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה