הרב ד

הרב ד''ר דוד גוטליב - בחירה חופשית

הרב ד"ר דוד גוטליב

הפילוסופיה של הבחירה החופשית: האם אדם אחראי למעשיו? האם בחירה חופשית אכן קיימת? ומי אחראי על תוצאות המעשים שלנו?