הרב שי עמר - ויתור משתלם

הרב שי עמר

כמה גדול השכר שמקבלים על ויתור? הרב שי עמר מספר את סיפורו של הרב בר שלום

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,485 --> 00:00:18,221
:כל אחד מאיתנו מתפלל ומבקש
ריבונו של עולם, וזכני לגדל"

2
00:00:18,733 --> 00:00:22,331
."בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות"

3
00:00:22,779 --> 00:00:28,881
כל מי שיש לו ילדים, יודע טוב מאוד
,שילד טוב הולך בדרך תורה ומצוות

4
00:00:28,939 --> 00:00:32,232
.עמל בתורה, כשאיפת כל אבא ואימא

5
00:00:32,407 --> 00:00:33,763
.זה לא מובן מאליו

6
00:00:34,520 --> 00:00:37,663
זה לא דבר הגיוני שלוחצים על כפתור

7
00:00:37,672 --> 00:00:38,368
.וזה יוצא

8
00:00:39,369 --> 00:00:42,174
,כל דבר מהסוג הזה צריך הרבה עמל

9
00:00:42,493 --> 00:00:44,798
.המון המון תפילות לקב"ה

10
00:00:45,661 --> 00:00:49,125
המשנה ברורה, החפץ חיים כותב בהלכות

11
00:00:49,211 --> 00:00:53,332
ברכות התורה שכל אבא ואימא ירגילו

12
00:00:53,348 --> 00:01:05,192
,על לשונם להתפלל לקב"ה בכל זמן ועת
שיזכה אותם לבנים ובנות יראי שמים

13
00:01:05,399 --> 00:01:11,250
,בנות בצניעות, בנים עמלי תורה
.כל אחד איש איש כברכתו

14
00:01:12,435 --> 00:01:15,421
,התפללתי פעם, פעמיים, מאה פעם"
"?מה, עוד פעם

15
00:01:16,829 --> 00:01:22,982
כששאלו את רבי יעקב ישראל קנייבסקי
:עליו השלום, הסטייפלר, אמרו לו

16
00:01:22,993 --> 00:01:29,914
"?איך זכית לבן שמאיר את העולם"
?שר התורה, הרב חיים קנייבסקי שליט"א, איך

17
00:01:31,149 --> 00:01:34,684
,אמר להם: "אני כל הזמן מתפלל עליו
".גם עכשיו אני מתפלל עליו

18
00:01:35,157 --> 00:01:40,660
- אז רבי חיים קנייבסקי היה בגיל 60
!"גם עכשיו אני מתפלל עליו"

19
00:01:42,016 --> 00:01:43,624
.תפילה לא הולכת לאיבוד

20
00:01:44,876 --> 00:01:51,317
אם אדם חושב שהוא יצא ידי חובה בזה שהוא
,שולח את הבנים והבנות למסגרת תורנית

21
00:01:52,712 --> 00:01:54,515
.ובזה הוא יצא ידי חובה - הוא טועה

22
00:01:55,320 --> 00:02:05,562
אדם חייב להתפלל בכל רגע ורגע לקב"ה
.שיזכה אותו לרוות נחת מיוצאי חלציו

23
00:02:05,921 --> 00:02:11,616
זה לא רק הבנים, זה הבנים והנכדים והנינים
,עד סוף כל הדורות

24
00:02:12,074 --> 00:02:13,735
.כי שום דבר לא מובן מאליו

25
00:02:15,799 --> 00:02:23,661
ראיתי סיפור שאני גם מכיר חלק מבעלי
,הסיפור ומאוד התחברתי לסיפור

26
00:02:24,578 --> 00:02:27,181
.חובה ומצווה לפרסם את הסיפור הזה

27
00:02:28,634 --> 00:02:42,152
:סיפור שקרה ממש בשנים האחרונות
ב-א באלול תשע"ה נפטר אדם גדול

28
00:02:43,023 --> 00:02:53,120
 שזכיתי קצת לראות אותו מדי פעם - הגאון
,הרב יוסף בר שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה

29
00:02:53,503 --> 00:02:57,373
.רב העיר בת-ים
.היה תלמיד חכם מופלג

30
00:02:59,853 --> 00:03:06,275
,הרב בר שלום, עוד הרבה לפני שהגיע לבת-ים
.היה גר בירושלים בתחילת נישואיו

31
00:03:07,479 --> 00:03:11,787
,הוא הגיע לפת לחם ממש, עני מרוד
.לא היה לו מה לאכול

32
00:03:13,510 --> 00:03:21,125
כשנולד לו הבן השישי, לא ידעו היכן לעשות
,את הברית - לא כי הסתפקו באיזה אולם

33
00:03:22,000 --> 00:03:28,801
,לעשות ב'אחוזה' או ב'ארמונות'. לא
כי לא הייתה אפילו אפשרות להזמין מניין

34
00:03:28,829 --> 00:03:35,867
,של אנשים כי אין מה להביא להם
.גם לא בורקס וגם לא מלפפון חמוץ

35
00:03:36,219 --> 00:03:40,310
.לא היה מה להביא. עניות שאין כדוגמתה

36
00:03:41,804 --> 00:03:47,177
,השכן של הרב בר שלום, לא פחות
,היה מרן רבנו עובדיה יוסף

37
00:03:47,808 --> 00:03:49,851
.זכר צדיק וקדוש לברכה

38
00:03:50,714 --> 00:03:58,290
הרבנית מרגלית יוסף, עליה השלום, שואלת
את הרבנית בר שלום, שתיבדל לחיים טובים

39
00:03:58,314 --> 00:04:06,439
וארוכים: "הרבנית, אני מבינה שנולד לכם
בן, ואני יודעת שכשיש בן, השלב הבא

40
00:04:06,450 --> 00:04:09,155
"?זה הברית. למה אני לא שומעת על הברית"

41
00:04:10,299 --> 00:04:16,684
למה אין הודעה שאתם מודיעים"
"?על הברית משהו

42
00:04:17,897 --> 00:04:24,288
היא אומרת לה: "החלטנו לעשות את הברית
".בבית של המוהל

43
00:04:24,893 --> 00:04:29,668
,בבית של המוהל? המוהל מגיע לתינוק"
."לא התינוק מגיע למוהל

44
00:04:30,284 --> 00:04:34,967
.היא אומרת: "כן, זה כשיש כסף
".כשאין כסף, אתה הולך למוהל

45
00:04:36,029 --> 00:04:42,316
מיד הלכה למרן הרב עובדיה ואמרה לו
הרבנית: "תראה, משפחת בר שלום

46
00:04:42,370 --> 00:04:49,181
אין להם מה לאכול, הם עושים את הברית"
.לא פחות ולא יותר אצל המוהל מחוסר

47
00:04:51,043 --> 00:04:53,613
".אין לחם לאכול, בגד ללבוש"

48
00:04:54,541 --> 00:05:01,938
,הרב עובדיה מאוד כאב לו הסיפור הזה
ומיד ביקש ללכת ולקנות להם במכולת

49
00:05:01,962 --> 00:05:08,963
.הסמוכה מצרכים, אוכל, שתייה לברית
".אמר לה: "אנחנו עושים את הברית

50
00:05:10,068 --> 00:05:18,068
זה מה שהיה. הלכה הרבנית מרגלית יוסף
".לחנות מכולת: "יהודי, שלום

51
00:05:18,461 --> 00:05:24,334
הוא הכיר אותה - הרבנית, אשתו של
הרב עובדיה, "תראה, אני רוצה לעשות כאן

52
00:05:24,366 --> 00:05:33,103
קנייה בשביל משפחת בר שלום". הוא"
"!אמר לה: "סיכה הם לא מקבלים ממני, סיכה

53
00:05:33,538 --> 00:05:36,187
"?למה"
.תראי איזה חוב יש להם"- 

54
00:05:36,898 --> 00:05:41,036
?חוב כזה גדול, איך אני יכול לקחת אחריות"
"?מה יהיה הלאה

55
00:05:43,240 --> 00:05:47,337
:טוב, היא חוזרת לרב עובדיה, היא אומרת לו
".אין, הוא לא מוכן לשחרר כלום"

56
00:05:48,074 --> 00:05:50,995
".תקראי לו"
.הוא מגיע לרב עובדיה

57
00:05:51,200 --> 00:05:57,369
,אומר לו הרב: "תשמע, אני מבין אותך
חייבים לך חוב גדול מאוד. על מה הם

58
00:05:57,382 --> 00:06:04,396
?חייבים לך? מה הם קנו, ממתקים? מותרות"
"?חטיפים? שוקולדות? קרמבו? מה

59
00:06:05,239 --> 00:06:12,494
,אומר לו: "לא, דברים בסיסיים - לחם וחלב
".לעיתים רחוקות הם גם היו קונים גבינה

60
00:06:13,278 --> 00:06:22,524
זהו. נו, הוא אומר: "תשמע, הרב בר שלום
.תלמיד חכם מופלג, שקדן עצום. אין לו כסף

61
00:06:23,620 --> 00:06:29,672
.יש לו עניות. הוא עשיר בתורה ועני בכסף"
.תעשה טובה, תוותר לו על החוב

62
00:06:31,471 --> 00:06:34,251
,ואני", אומר לו הרב עובדיה"
."אעשה איתך עסקה"

63
00:06:35,328 --> 00:06:38,744
.הו, עסקה עם הרב עובדיה זה משתלם
"?מה העסקה"

64
00:06:39,227 --> 00:06:46,766
הוא אומר לו: "תקשיב טוב, אתה תוותר לו
על החוב, ואני אברך אותך שתזכה בזכות

65
00:06:46,770 --> 00:06:52,602
".הוויתור הזה לבן תלמיד חכם"
.בלי שאלות - הייתה לו אמונת חכמים

66
00:06:53,123 --> 00:06:59,265
,לא הסתפק, אמר לו: "כל החוב בטל ומבוטל
".הם לא חייבים אגורה

67
00:07:03,505 --> 00:07:14,706
לאחר 47 שנים, עשרה חודשים לאחר
,פטירת מרן הרב עובדיה

68
00:07:16,453 --> 00:07:27,030
הרבנית בר שלום, שתיבדל לחיים טובים
,וארוכים, חולמת בלילה על בעל המכולת

69
00:07:28,245 --> 00:07:35,996
.שהוא מבקש את כספו - 3,000 לירות
,זה הכסף. היא התעוררה בבהלה

70
00:07:36,074 --> 00:07:45,371
ונזכרה שהם לא שילמו לו. אבל לפני 47
.שנים. נו, אז מה? אם צריך לשלם, צריך לשלם

71
00:07:45,994 --> 00:07:55,082
מיד התקשרה בבוקר לבנה, שיבדל לחיים
ארוכים, הגאון הרב אליהו בר שלום מחבר הספר

72
00:07:55,099 --> 00:08:02,243
,משפט הכתובה'. אומרת לו: "תקשיב'
".זה הסיפור. תעשה טובה, לך תחפש את הזקן

73
00:08:02,537 --> 00:08:08,152
איפה אני אמצא אותו עכשיו? 47 שנה"
,אחורה." הוא מגיע, מחפש בסמטאות

74
00:08:08,161 --> 00:08:14,487
,ירושלים באזור. איפה? הכול השתנה
,הפנים של השכונה השתנו. אבל כשרוצים

75
00:08:14,999 --> 00:08:21,185
,יש סייעתא דשמיא. לאחר כמה שעות
הוא מגיע לאותו אדם, כבר זקן מופלג

76
00:08:21,207 --> 00:08:30,509
,בקושי שומע, בקושי מדבר. אבל הוא נכנס
הוא רואה שיושב ליד הזקן תלמיד חכם

77
00:08:30,528 --> 00:08:36,818
מוכר מאוד. כתוב שם "מגדולי התורה
.המובהקים". כך כתוב

78
00:08:37,445 --> 00:08:45,607
:הרב בר שלום הבן זיהה אותו, אמר לו
מי כבודו?" חשב, אולי זה יהודי שבא לבקר"

79
00:08:45,639 --> 00:08:49,095
".את הזקן, הוא אומר לו: "אני הבן שלו
".טוב"- 

80
00:08:50,677 --> 00:09:03,596
,ואז הוא פונה - הרב בר שלום לזקן
הוא אומר לו: "כבודו, אני באתי בשביל

81
00:09:03,618 --> 00:09:10,027
,סיפור" - התחיל לספר לו את כל הסיפור"
".אימא שלי רוצה להחזיר את החוב"

82
00:09:10,786 --> 00:09:13,162
יש לנו היום כסף, אנחנו רוצים להחזיר"
".את החוב

83
00:09:15,408 --> 00:09:21,486
הוא אומר לו: "תגיד לי, אתה זוכר במי
"?מדובר? מי היה היהודי שהיה חייב לך כסף

84
00:09:21,520 --> 00:09:24,958
.כך הוא שואל את הזקן
".אומר לו: "כן, הרב יוסף בר שלום

85
00:09:25,062 --> 00:09:29,103
,הוא זכר. הוא אומר לו: "אני הבן שלו
".אני רוצה להחזיר לך

86
00:09:30,068 --> 00:09:34,225
".הוא אומר לו: "כבר קיבלתי
"!הוא אומר לו: "מה קיבלת? 3,000 לירות

87
00:09:35,047 --> 00:09:41,786
,הוא אומר לו: "קיבלתי!" מרים את היד בקושי
מצביע על זה שישב לידו - מגדולי התורה

88
00:09:41,800 --> 00:09:45,888
המובהקים בדורנו, הוא אומר לו: "זה הבן
,שלי. הרב עובדיה הבטיח לי - קיבלתי

89
00:09:45,903 --> 00:09:50,537
.לא רוצה כסף. זו הייתה העסקה"
".קיבלתי

90
00:09:51,410 --> 00:09:59,826
התברר שהרב בר שלום הבן, הוא מכהן
,כרב בשכונת רמת שלמה בירושלים

91
00:10:00,506 --> 00:10:07,665
,הוא כבר זיהה את התלמיד חכם המופלג הזה
עוד כשהוא היה צעיר, והוא היה אחראי על

92
00:10:07,672 --> 00:10:15,190
איזו קופת צדקה, והוא ביקש שייתנו לו
.מלגה מיוחדת כי הוא היה באמת שקדן גדול

93
00:10:15,367 --> 00:10:23,761
,מה יצא? שכביכול אבא שלו עזר לאבא שלו
,והוא עוזר לבן שלו, בלי לדעת

94
00:10:23,810 --> 00:10:24,826
.בלי לשים לב

95
00:10:25,858 --> 00:10:33,397
,רבותיי, מי שמתמסר למען התורה
,מי שבאמת מתמסר למען התורה

96
00:10:33,845 --> 00:10:36,026
.התורה מחזירה לו בכפל כפליים

97
00:10:36,658 --> 00:10:40,679
ילדים צדיקים ותלמידי חכמים
.לא קונים בסופר

98
00:10:41,817 --> 00:10:50,093
הקב"ה יודע באמת, ותשימו דגש על המילה
,באמת' - מי מכבד תורה, מי אוהב תורה'

99
00:10:51,408 --> 00:10:59,854
מי מכבד תלמידי חכמים. ותזכרו שכל אדם
,שעמל בתורה, כל אברך שעמל בתורה

100
00:11:00,442 --> 00:11:09,564
,הוא בגדר תלמיד חכם שצריך להיזהר בכבודו
,שצריך להיזהר איך לדבר איתו

101
00:11:10,440 --> 00:11:16,219
ולא משום שעכשיו, חלילה, הוא מחפש
גינוני כבוד, משום החובה שלנו

102
00:11:16,489 --> 00:11:24,172
כלפי כבוד התורה, משום החובה שלנו
:להעריך מהי תורה. ועל זה אמרו חז"ל

103
00:11:24,925 --> 00:11:31,490
אותם בבלים טיפשים שעומדים בפני ספר תורה
.אבל בפני תלמיד חכם - לא עומדים

104
00:11:31,559 --> 00:11:35,661
מה העניין? "אתה יודע למה אני לא עומד
,לתלמיד חכם? לא כי יש לי בעיה

105
00:11:35,691 --> 00:11:38,567
אני רוצה לגרום לו שיעבוד על"
...מידת הענווה

106
00:11:39,149 --> 00:11:42,018
".בשביל זה, מה, אני דואג לו"

107
00:11:43,600 --> 00:11:47,637
הוא ידאג לעצמו, אתה תדאג למחויבות שלך

108
00:11:48,135 --> 00:11:51,750
:כלפי התורה. דעו לכם כלל אחד ברזל

109
00:11:52,422 --> 00:11:55,564
.מי שמכבד את התורה - התורה מכבדת אותו

110
00:11:56,232 --> 00:11:58,612
,לכן, אמרו חז"ל: "היזהרו בבני עניים

111
00:11:58,664 --> 00:12:01,562
שמהם תצא תורה". לפעמים אתה רואה אנשים"

112
00:12:01,633 --> 00:12:06,660
פשוטים, פשוטים, אין להם ייחוס, ואין להם

113
00:12:06,755 --> 00:12:16,496
אבא אדמו"ר, כלום. ואתה רואה שדווקא הם
.הצמיחו בנים תלמידי חכמים מופלגים

114
00:12:17,680 --> 00:12:24,446
כששאלו את בניו של מרן הרב עובדיה
זכר צדיק לברכה: "מה הזכות של אבא

115
00:12:24,453 --> 00:12:26,184
"?של הרב עובדיה שהוא זכה לכזה בן"

116
00:12:27,151 --> 00:12:35,860
אמר להם: "שבשמחת תורה רבי יעקב עובדיה
עליו השלום, האבא, היה שמח בתורה ורוקד

117
00:12:35,986 --> 00:12:39,893
".עד כלות הכוחות שלו. שמח ומשמח"

118
00:12:40,610 --> 00:12:46,377
הקב"ה נתן לו פיצוי. זה לא פיצוי
 - אלא מתנה: אתה מכבד את התורה

119
00:12:46,414 --> 00:12:51,516
.תקבל את התורה בעצמה
אין נחת רוח ואין שמחה גדולה יותר להורים

120
00:12:52,085 --> 00:12:56,400
שהם זוכים שהילדים שלהם
.צועדים בדרך התורה והמצוות

121
00:12:56,820 --> 00:13:01,683
.שנזכה כולנו לרוות נחת מכל יוצאי חלצינו
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה