הרב דוד קפלן

הרב דוד קפלן - הפילוסופיה של המצוות - כיבוד הורים

הרב דוד קפלן

מהי הכרת הטוב, וכיצד היא משפיעה על מצוות כיבוד הורים? ומה הקשר בין כיבוד הורים לשרשרת הדורות מהר סיני?