הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - סיפורי צדיקים: הפני יהושוע

הרב הרצל חודר

איזה כוח רוחני היו למשקפים של בעל הפני יהושע? ואיך יכול ילד עוור לראות, פתאום ביום בהיר?