x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - עוצמת התפילה

הרב אליהו עמר

עצמת התפילה - כיצד הצילו התפילות הרבות את חייהם של שני ילדי משפחת גרוס? וכיצד אנו רואים שאין תפילה ששבה ריקם?

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,610 --> 00:00:19,710
אחד הכלים העוצמתיים שהקדוש ברוך הוא נתן
.לנו, שאנחנו יכולים להפוך את הטבע, כפשוטו 

2
00:00:20,080 --> 00:00:23,020
 להפוך את הטבע כפשוטו
.זה על ידי כוח התפילה

3
00:00:23,270 --> 00:00:25,850
.'מהי תפילה? תפילה היא מלשון 'פתיל

4
00:00:26,550 --> 00:00:30,660
,הפתילה היא המחבר בין השמן שזה חומר בעירה

5
00:00:31,010 --> 00:00:33,120
.לבין הלהבה שהיא הכוח המאיר

6
00:00:33,760 --> 00:00:38,370
.התפילה מחברת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא

7
00:00:38,890 --> 00:00:40,890
,התפילה מתבצעת על ידי דיבור

8
00:00:41,230 --> 00:00:42,890
.שאדם מתפלל לבורא עולם

9
00:00:43,280 --> 00:00:48,800
 והקדוש ברוך הוא לימד אותנו
,שברגע שאנחנו נתפלל ונזעק מעומק הלב

10
00:00:49,160 --> 00:00:55,160
 'אומר דוד המלך בתהלים: "קרוב ה
."לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת

11
00:00:55,550 --> 00:01:00,050
,אם אתה זועק לבורא עולם מקירות לבך
.הקדוש ברוך הוא שומע אותך

12
00:01:01,230 --> 00:01:09,560
אחת הסיבות שאנחנו באים כל יום להתפלל
,בבית הכנסת במניין עם עשרה אנשים 

13
00:01:09,780 --> 00:01:11,850
.זה בגלל הסיבה הזו
?למה

14
00:01:12,290 --> 00:01:15,890
.כשאדם מתפלל הוא מבקש בקשה

15
00:01:16,150 --> 00:01:19,560
,לפעמים הבקשה שאתה מבקש
.בשמים אומרים, לא מגיע לו

16
00:01:19,990 --> 00:01:21,520
?מי הוא בכלל שיבקש

17
00:01:22,590 --> 00:01:26,340
:בא הקדוש ברוך הוא ואמר לנו
,אני רוצה לקבל את התפילות שלכם

18
00:01:26,850 --> 00:01:30,160
,אבל שלא יהיה על זה מקטרגים
.בוא לבית הכנסת

19
00:01:30,500 --> 00:01:32,160
.בית כנסת זה מקום קדוש

20
00:01:33,620 --> 00:01:35,120
.תתפלל במניין

21
00:01:35,560 --> 00:01:41,640
כשיש עשרה, אז התפילה גם אם אתה מפספס
?ולא מכוון ולא ככה, איך אומרים

22
00:01:42,020 --> 00:01:47,400
 לא מאה אחוז - התפילה הזו עולה
,ביחד עם התפילה של הציבור כולו

23
00:01:47,840 --> 00:01:49,630
.ואז אתה יכול להכניס את הבקשות שלך

24
00:01:50,150 --> 00:01:52,690
,את הבקשות האישיות שלך, את הדברים שלך

25
00:01:52,990 --> 00:01:56,230
.וזה מתקבל למרות שלא תמיד אתה ראוי לזה

26
00:01:56,890 --> 00:02:02,440
אחת הדוגמאות שהיו בשנים האחרונות
,לעוצמה של תפילה בציבור

27
00:02:02,810 --> 00:02:04,960
.איך שהיא שידדה מערכות טבע

28
00:02:05,800 --> 00:02:08,980
 לפני מספר שנים היה את האסון
.עם ילדי משפחת גרוס

29
00:02:09,620 --> 00:02:13,680
,סיפור שהתפרסם בכל העולם כולו
.אסון ההדברה

30
00:02:14,090 --> 00:02:19,820
בתקופה הזו של החורף היה איזשהו מדביר
.שעשה הדברה בדירה 

31
00:02:19,860 --> 00:02:22,340
...היו שם
.בדירתם של משפחת גרוס

32
00:02:22,910 --> 00:02:26,140
,היו להם ארבעה ילדים
.שני בנים, שתי בנות

33
00:02:27,190 --> 00:02:34,330
,כתוצאה מהחומר הזה של ההדברה
הבנות נשמו את החומרים הרעילים האלו

34
00:02:34,360 --> 00:02:36,180
.וכתוצאה מכך הן נפטרו

35
00:02:36,910 --> 00:02:41,740
שני הילדים הובהלו במצב מאוד מאוד קשה
.שממש נלחמים על החיים שלהם

36
00:02:41,780 --> 00:02:46,920
זה תוך זמן די קצר, ההורים מצאו את עצמם
.נלחמים על ארבעה ילדים

37
00:02:47,440 --> 00:02:49,080
,שתי בנות, איבדו אותן

38
00:02:49,480 --> 00:02:51,970
.ושני הילדים נלחמים עליהם
,הם הגיעו לירושלים

39
00:02:51,990 --> 00:02:54,480
לאחר מכן הם פונו לבילינסון
.פה באזור המרכז 

40
00:02:55,040 --> 00:02:58,030
,והרופאים מבחינתם עשו הכול כדי להציל

41
00:02:58,040 --> 00:03:02,000
 אבל לא בדיוק ידעו
.איך הולך להסתיים הסיפור הזה

42
00:03:02,560 --> 00:03:05,570
.וההורים היו במתח נוראי
,מצד אחד יושבים שבעה על הילדים

43
00:03:05,580 --> 00:03:09,950
מצד שני, יש להם שני ילדים
.שנלחמים על החיים שלהם

44
00:03:10,510 --> 00:03:13,240
 באותה תקופה זה התפרסם
.בכל הארץ ובכל העולם

45
00:03:13,710 --> 00:03:17,040
 אנשים התפללו לרפואתם
.של שני הילדים הללו

46
00:03:17,720 --> 00:03:21,060
,והדבר הזה פשוט גרם למהפך עצום

47
00:03:21,540 --> 00:03:25,060
...שהרופאים עצמם
,זה אפילו בתקשורת הכללית

48
00:03:25,380 --> 00:03:28,200
.באו וסיקרו ותיעדו את זה
.ראו את זה כנס רפואי

49
00:12:28,000 --> 00:12:34,010
,שני הילדים קמו ממש בפער של יום אחר יום
.בזה אחר זה, בריאים ושלמים

50
00:12:34,030 --> 00:12:38,730
,בדקו אותם הכול, מבחינה נוירולוגית
.זיכרון, הכול. כאילו הלכו לישון וקמו 

51
00:12:39,520 --> 00:12:43,770
.הרופאים מבחינתם אמרו: אין דבר כזה
,זה פשוט נס שהוא הגיע מן השמים

52
00:12:44,270 --> 00:12:47,560
.וזה דבר שהתפרסם בכל העולם כולו
.כוח של תפילה

53
00:12:48,290 --> 00:12:53,120
,ברגע שיהודי מתפלל, אין מושג
,אם זו תפילה של ציבור 

54
00:12:53,500 --> 00:12:57,050
 אין לכם מושג איזה רעש עצום
.זה מעורר בשמים

55
00:12:57,460 --> 00:13:01,410
,וזה, הדבר הזה, רבותיי
.כלי שהקדוש ברוך הוא נתן בידיים שלנו

56
00:13:02,090 --> 00:13:04,140
 לא צריך לפעמים להפעיל
.את כל עם ישראל כולו

57
00:13:04,550 --> 00:13:07,850
 ,אבל אם אתה, שווה... יש לך איזו בקשה
,יש לך איזושהי תפילה

58
00:13:08,350 --> 00:13:11,720
,שווה להקפיד על תפילה בציבור
,על תפילה במניין

59
00:13:12,020 --> 00:13:15,170
.שווה להגיע לבית הכנסת ולהתפלל
?למה

60
00:13:15,320 --> 00:13:18,090
?תגיד, "מה זה משנה
."זו בקשה שלי ואני אדבר עם אלוקים

61
00:13:18,160 --> 00:13:20,160
,ברור שבורא עולם שומע בכל מקום

62
00:13:20,680 --> 00:13:25,530
,אבל בבית הכנסת ותפילה בציבור
.אתה משדרג את זה פי כמה

63
00:13:25,970 --> 00:13:28,080
.'ולכן גם יש עניין 'ברוב עם הדרת מלך

64
00:13:28,140 --> 00:13:32,230
,כמה שהתפילות הן תפילות גדולות יותר
.אז הדברים האלו משפיעים ומועילים יותר

65
00:13:32,850 --> 00:13:39,640
 בכל אופן, ישנם הרבה פעמים שבן אדם
.מתפלל ובסוף לא הייתה איזו ישועה

66
00:13:40,260 --> 00:13:43,460
 אמר לי מישהו: תשמע, אתה יודע כמה
?זמן אני מתפלל, לצורך העניין, בזיווג

67
00:13:44,220 --> 00:13:47,640
,כל כך הרבה זמן תפילה ועוד תפילה
.ולא מגיע הזיווג

68
00:13:48,120 --> 00:13:51,150
 אחד אמר לי: אני מתפלל
,לבריאות איתנה בנושא מסוים

69
00:13:51,660 --> 00:13:54,240
.וכל כך הרבה תפילות, ובסוף זה לא הגיע

70
00:13:54,540 --> 00:13:56,240
?מה, תמיד התפילות מתקבלות

71
00:13:56,940 --> 00:13:59,470
.אז התשובה היא כן
.כן בהחלט

72
00:13:59,840 --> 00:14:04,370
 השאלה היא כמה תפילות אתה
?צריך כדי להשיג את הישועה שלך

73
00:14:04,960 --> 00:14:06,400
.זה לא התפללתי ונגמר

74
00:14:06,900 --> 00:14:09,090
.לפעמים בן אדם צריך הרבה מאוד תפילות

75
00:14:09,110 --> 00:14:11,020
,אני אתן לכם דוגמה למשל
,משה רבנו

76
00:14:11,970 --> 00:14:17,670
 כדי להיכנס לארץ ישראל, תג המחיר
,להכניס את משה רבנו לארץ ישראל

77
00:14:17,760 --> 00:14:22,120
.דרש 516 תפילות
.זה היה תג המחיר

78
00:14:22,580 --> 00:14:26,160
 ,מאות תפילות. לא שלנו
,של משה רבנו שידע להתפלל

79
00:14:26,710 --> 00:14:31,210
 ,ידע לכוון, ידע איפה כל תפילה
.כל מילה לאיפה להכניס

80
00:14:31,640 --> 00:14:34,280
.משה רבנו היה צריך 516 תפילות

81
00:14:34,890 --> 00:14:39,170
,בתפילה ה-515, עצר אותו הקדוש ברוך הוא

82
00:14:39,560 --> 00:14:42,910
אמר לו, תשמע, אם עוד תפילה אחת
,אתה תתפלל, אתה תיכנס

83
00:14:43,400 --> 00:14:46,090
.רק אני אומר זה לא לטובתך
.אל תיכנס לארץ ישראל

84
00:14:46,180 --> 00:14:50,200
טוב, בשלב הזה משה רבנו נסוג
.ובאמת לא התפלל 

85
00:14:50,560 --> 00:14:53,420
?אבל מי יודע כמה תפילות אנחנו צריכים

86
00:14:54,170 --> 00:14:57,910
 לפעמים בן אדם צריך מאות תפילות
.כדי לקבל את הישועה שלו

87
00:14:58,440 --> 00:15:01,960
,"'לכן אומרת התורה, "קווה אל ה
,אנחנו אומרים את זה בתפילה

88
00:15:02,270 --> 00:15:06,500
'קווה אל ה"
."'חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה

89
00:15:06,790 --> 00:15:10,130
,הרבה פעמים אתה מקווה לבורא עולם
.מתפלל, אתה לא רואה ישועות

90
00:15:10,890 --> 00:15:15,580
.חזק ויאמץ לבך", אל תשבר"
,"'ועוד הפעם "קווה אל ה

91
00:15:16,050 --> 00:15:22,240
 כי מי יודע אם התפילה הזו זו עוד תפילה
.שיכולה לפתוח ולשדד לך את כל המערכת

92
00:15:22,590 --> 00:15:26,870
.אני רוצה לסיים בסיפור
.את הסיפור הזה, סיפר אותו הרב לוינשטיין

93
00:15:27,890 --> 00:15:33,890
וצריך, כמו שאומרים, תיקחו את הדברים
.כפי שהם. זה המעשה שהיה 

94
00:15:34,250 --> 00:15:37,030
 אני לא מאשר אם ככה
,צריך לעשות או לא צריך לעשות

95
00:15:37,300 --> 00:15:38,560
.אבל זה המעשה שהיה

96
00:15:38,750 --> 00:15:43,550
.היה יהודי אחד שהרבה זמן היה מעוכב שידוך
.הרבה מאוד שנים

97
00:15:44,150 --> 00:15:48,050
:אמרו לו החברים שלו
."תשמע, יש סגולה חדשה. משהו משהו" 

98
00:15:48,080 --> 00:15:52,990
שוב פעם אני אומר, אני מספר את הסיפור, כן? אני
.לא נותן אישור אם הסגולה נכונה או לא נכונה 

99
00:15:53,540 --> 00:15:54,600
.אבל זה המעשה שהיה

100
00:15:55,170 --> 00:15:57,430
.אמרו לו: תשמע, יש סגולה מדהימה

101
00:15:58,160 --> 00:16:06,840
אם אתה נשאר ער בחצות הלילה
,וקורא שיר השירים בטעמי המקרא 40 יום

102
00:16:07,850 --> 00:16:09,890
.ביום ה-40 אתה נושע. יש זיווג

103
00:16:10,820 --> 00:16:12,430
?הלך לישון, נראה לכם, בחצות

104
00:16:13,290 --> 00:16:17,810
,נשאר ער. הגיע חצות הלילה
,פתח שיר השירים

105
00:16:17,860 --> 00:16:22,180
קרא אותו בטעמי המקרא 40 יום
,יום אחר יום

106
00:16:22,580 --> 00:16:24,530
.יום יום עד היום ה-40

107
00:16:24,580 --> 00:16:25,960
?...הגיע יום ה-40 ו

108
00:16:26,880 --> 00:16:29,180
.לא הגיע הזיווג. שום דבר

109
00:16:29,870 --> 00:16:31,180
.אמר, אני עושה עוד הפעם

110
00:16:31,500 --> 00:16:33,840
."קווה אל ה', חזק ויאמץ לבך"
.עוד הפעם

111
00:16:34,520 --> 00:16:40,190
,עוד הפעם 40 יום חצות לילה
,עם כל המרץ שיר השירים, טעמי המקרא

112
00:16:40,450 --> 00:16:44,450
.הגיע יום ה-40 השני ולא הגיע הזיווג

113
00:16:45,190 --> 00:16:47,800
 ,חברים אמרו לו: "שמע
."כנראה הסגולות לא עובדות עליך

114
00:16:47,810 --> 00:16:49,230
.לא יודע, יש כאלו, זה לא עובד עליהם

115
00:16:50,000 --> 00:16:52,180
.אמר, אני עוד הפעם עושה 40 יום

116
00:16:53,490 --> 00:17:00,130
,עשה 40 יום פעם שלישית, שיר השירים
- חצות הלילה, מתפלל, הכול 

117
00:17:00,680 --> 00:17:02,150
...וביום ה-40

118
00:17:02,800 --> 00:17:03,760
!לא הגיע הזיווג

119
00:17:04,990 --> 00:17:06,740
.פעם שלישית, 120 יום

120
00:17:07,370 --> 00:17:11,760
.אמר, אני לא נשבר
.אני עוד הפעם עושה 40 יום

121
00:17:12,440 --> 00:17:16,660
 עשה 40 יום פעם רביעית
.שיר השירים, טעמי המקרא

122
00:17:18,210 --> 00:17:21,080
...הגיע יום ה-40 בפעם הרביעית ו

123
00:17:21,960 --> 00:17:23,000
.באותו יום הגיע הזיווג

124
00:17:23,860 --> 00:17:25,760
.הצעה טובה
,הצעה טובה וזה

125
00:17:26,340 --> 00:17:27,720
,משהו ככה התקדם טוב

126
00:17:28,060 --> 00:17:31,200
ואחרי כמה זמן בשעה טובה ומוצלחת
.ישבו ביחד באירוסין

127
00:17:32,300 --> 00:17:34,930
,האבא של הכלה נעמד באירוסין

128
00:17:35,320 --> 00:17:40,460
ואמר: "אני רוצה להודות לבורא עולם
.שזיכה אותנו לארס את הבת 

129
00:17:40,740 --> 00:17:44,870
 היא הייתה קצת מעוכבת כמה שנים, וברוך"
,השם זכתה להתארס. אבל רגע, רגע, רגע

130
00:17:45,480 --> 00:17:48,760
."אני רוצה להודות לבורא עולם כפול ארבע"

131
00:17:49,690 --> 00:17:51,290
?מה זאת אומרת
.כולם הרימו גבה

132
00:17:51,630 --> 00:17:54,910
,ואז הוא אמר שאצלם במשפחה
,הצעירה

133
00:17:55,430 --> 00:17:59,150
 ,אם המבוגרת לא התחתנה
.אז הצעירה לא מתחתנת לפניה

134
00:17:59,870 --> 00:18:01,330
.הוא אומר: "זו הבת הקטנה שלי

135
00:18:01,940 --> 00:18:05,770
 ,יש לי ארבע בנות. שלוש בנות"
."שלוש אחיות מעליה מעוכבות שידוך

136
00:18:06,870 --> 00:18:08,400
.הוא אומר: "קרה לנו דבר מדהים

137
00:18:09,130 --> 00:18:12,420
.לפני כמה חודשים, התארסה הבת הגדולה

138
00:18:13,480 --> 00:18:16,650
.זמן קצר לאחר מכן מתארסת הבת השנייה"

139
00:18:17,420 --> 00:18:20,300
,זמן קצר לאחר מכן התארסה הבת השלישית"

140
00:18:20,590 --> 00:18:23,200
.והיום אנחנו באירוסין של הבת הרביעית"

141
00:18:23,550 --> 00:18:27,070
כמה צריך להודות לבורא עולם"
"!שאירסתי את כל ארבע בנותיי

142
00:18:27,810 --> 00:18:29,740
.החתן, נדלקו לו נורות אדומות

143
00:18:30,200 --> 00:18:33,490
אמר לו: "אפשר לברר את התאריכים
"?מתי האחיות התארסו 

144
00:18:34,230 --> 00:18:40,980
 עכשיו, תשמעו טוב, האירוסין של הבת הגדולה
.היו בפעם הראשונה שהוא סיים את ה-40 יום

145
00:18:42,080 --> 00:18:44,400
.בפעם השנייה התארסה האחות השנייה

146
00:18:44,920 --> 00:18:46,930
,בפעם השלישית האחות השלישית

147
00:18:47,180 --> 00:18:50,670
ובפעם הרביעית זו הכלה שלו
.שהוא מתארס איתה

148
00:18:51,530 --> 00:18:54,760
 הוא אמר לעצמו, תאר לך
.והייתי נשבר בפעם השלישית

149
00:18:55,640 --> 00:18:58,310
,הייתי מגיע אחרי 120 לשמים
:היו מראים לי

150
00:18:59,080 --> 00:19:02,500
,פילסת, דחפת את כל האבנים
,כבר הגעת לבאר

151
00:19:02,620 --> 00:19:03,950
.התייאשת ולא שתית

152
00:19:05,040 --> 00:19:07,930
:קווה אל ה'". אומר פה רבי משה"
,מזל שלוש בנות

153
00:19:07,940 --> 00:19:09,390
.לך תדע כמה זמן זה היה נמשך

154
00:19:10,260 --> 00:19:14,010
 ,'קווה אל ה"
."'חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה

155
00:19:14,080 --> 00:19:15,900
.אין תפילה ששווה ריקם

156
00:19:16,420 --> 00:19:18,120
?השאלה היא: כמה תפילות צריך

157
00:19:18,550 --> 00:19:20,090
.אף אחד לא יכול לדעת כמה תפילות

158
00:19:20,110 --> 00:19:22,390
.יש אחד התפלל תפילה אחת, בום, זה נפתח

159
00:19:23,010 --> 00:19:24,930
,יש אחד שצריך תפילה ועוד תפילה

160
00:19:25,260 --> 00:19:28,010
.חודש ועוד חודש, ולפעמים שנה ועוד שנה

161
00:19:28,610 --> 00:19:30,930
,אבל בסופו של דבר אתה תמיד דוחף

162
00:19:31,020 --> 00:19:32,040
.תמיד אתה דוחף

163
00:19:32,490 --> 00:19:34,690
.בשלב מסוים זה נפתח

164
00:19:35,010 --> 00:19:36,260
,וברגע שזה נפתח

165
00:19:36,720 --> 00:19:39,190
 השמים הם הגבול כמה שפע
.בן אדם יכול לקבל

166
00:19:39,540 --> 00:19:44,540
 הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה
.שכל התפילות שלנו יתקבלו ברחמים וברצון

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)