הרב יששכר פראנד

הרב יששכר פראנד - התמודדות עם נרקיסיזם

הרב יששכר פראנד

מדוע הוסר הנרקיסיזם מרשימת מחלות הנפש? מהן הסכנות של חשיבה על עצמי בלבד, ללא חשיבה על אחרים? הנתינה - מהות החיים