הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - חסד של אמת

הרב עמנואל מזרחי

סיפורה של הזכות הגדולה של אישה שדאגה לקבור את המתים, ולא להלין את המת.