x
הרב יוסף בן פורת

של מי הארץ הזאת? - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

הערבים טוענים: גזלתם את ארץ ישראל! האם יש אמת בכך? באיזו זכות אנו חיים ומתגוררים כאן? האם ניתן להגיע לשלום במזרח התיכון? הרב בן פורת מספק תשובות לשאלות הקשות עפ"י תורתנו הקדושה.