הרב ברוך רוזנבלום

מכה אחת לא מספיקה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזו כמה לא עזבה את המצרים גם לאחר 7 ימים? למה היה צריך אהרון להשליך את האפר בחוזקה לשמים? ולמה ה' הביא 10 מכות על מצרים ולא עשה זאת במכה אחת מכריע? הרב ברוך רוזנבלום בחידושים מדהימים על עשרת המכות