הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר – "פגעת בשמש שלי, ואתה מבקש ברכה?!"

הרב הרצל חודר

סיפורי צדיקים מבעל ה"שפת אמת" – ר' יהודה אריה לייב מגור זצ"ל, על גדולתו וראייתו למרחוק