הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון – תהפוכות החיים מאת ה’

הרב רפאל אוחיון

יוסף הצדיק היה רועה את צאן אביו, ופתאום התהפכו חייו והפך למשנה למלך מצרים. ועדיין נשארה פנימיותו טהורה