x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויחי מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

התיקון הגדול: מה ציווה דוד המלך לשלמה בנו קודם פטירתו? דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויחי מספר זרע שמשון. לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO