x
הרב גואל אלקריף

למי מגיע ברכה? - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

כיצד מצא היהודי שגירש את אישתו הגויה - את אישתו היהודיה? במה היה אפרים מובחר יותר ממנשה אחיו? הרב גואל אלקריף במסרים נפלאים מתוך הפרשה