הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט – "שלי שלי ושלך שלי"

הרב עופר שרביט

"שילכו לעבוד!" – למה קשה לאדם לתת משלו לאחרים? כל מה שנמצא בעולם וכביכול שייך לנו, שייך רק לקב"ה