x
הרב גואל אלקריף

הנס שלא הפסיק - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה הקשר של פרשת מקץ לחנוכה?  מה מיוחד בנס של פך שמן, הרי הנר המערבי דלק 15000 יום ולא כבה? בזכות מה הפסיקו השכנים להציק ליהודי שרצה לבנות סוכה? ומה הנס הפלאי עם הרב וואזר ועם רבי לייב בעל היסורים?