הרב גואל אלקריף

הנס שלא הפסיק - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה הקשר של פרשת מקץ לחנוכה?  מה מיוחד בנס של פך שמן, הרי הנר המערבי דלק 15000 יום ולא כבה? בזכות מה הפסיקו השכנים להציק ליהודי שרצה לבנות סוכה? ומה הנס הפלאי עם הרב וואזר ועם רבי לייב בעל היסורים?

הרב יצחק יוסף: פרשת מקץ התשע"ח - הדלקת נרות חנוכה בבתי כנסיות

חנוכה ממימד אחר - הרב ברוך רוזנבלום

הרב הרצל חודר: פרשת מקץ - מחושך לאור

הרב יצחק יוסף - פרשת מקץ התשע"ז

להכיר את ההסטוריה - הרב ברוך רוזנבלום

קץ שם לחושך -הרב הרצל חודר

סגולת רבי מאיר בעל הנס - פרשת מקץ תשע"ו

הרב בועז שלום : פרשת מקץ - אורות מאופל

בני המלך - פרשת מקץ - הרב ברוך רוזנבלום

אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני - הרב בועז שלום: פרשת מקץ

פרשת מקץ - מדת הענווה - הרב זמיר כהן

עונג שבת, מקץ. אורחים: קובי שירה, יעקב מרדינגר

פרשת מקץ

האורות הגדולים של חנוכה - פרשת מקץ - הרב הרצל חודר

מלחמת יוון נגד הקדוש לישראל - פרשת מקץ - הרב ברוך רוזנבלום

פרשת מקץ - הרב ברוך רוזנבלום

מי מסובב את הסביבון? - פרשת מקץ

אתה יודע מה באמת טוב בשבילך? - פרשת מקץ - הרב בועז שלום

העוצמה להצליח - פרשת מקץ - הרב בועז שלום

פרשת מקץ - הרב אורי זוהר

עונג שבת, מקץ. אורחים: אלי עריבי, יניב אליהו

ללכת בגאון עם שלך - פרשת מקץ - הרב בועז שלום

פרשת מקץ - הרב יצחק בצרי

פרשת מקץ - אורות היהדות - הרב הרצל חודר

פרשת מקץ - הרב יצחק בצרי

האורות של חג החנוכה- פרשת מקץ - הרב ברוך רוזנבלום

פרשת השבוע: פרשת מקץ

סיר לחץ - הרב גואל אלקריף

סודה של יציאת מצרים - הרב גואל אלקריף

הסוד של משה רבנו - הרב גואל אלקריף

המלחמה הקטנה - הרב גואל אלקריף

ההשפעה הגדולה לדורות - הרב גואל אלקריף

המלחמה ביוונים בזמננו - הרב גואל אלקריף

כוחו של נר קטן - הרב גואל אלקריף

יש סיכוי - הרב גואל אלקריף

הישועה - הרב גואל אלקריף

אסור לזלזל בפרטים הקטנים - הרב גואל אלקריף

מי זוכה לברכה מן השמים? - הרב גואל אלקריף

במעלת הנסיונות - הרב גואל אלקריף

הנסיון הגדול של אברהם אבינו - הרב גואל אלקריף

המתנה שבאמונה - הרב גואל אלקריף

אורו של חג הסוכות - הרב גואל אלקריף

עצות נפלאות ליום כיפור - הרב גואל אלקריף

כח התפילה בראש השנה - הרב גואל אלקריף

איך חוזרים בתשובה? - הרב גואל אלקריף

המפתח להצלחה ביום הדין - הרב גואל אלקריף

כוחה של קבלה קטנה - הרב גואל אלקריף

הכנה לאלול - הרב גואל אלקריף

במעלת השמחה - הרב גואל אלקריף

קשר לשמים - הרב גואל אלקריף

לפני שתשעה באב עובר - הרב גואל אלקריף

רק משהו אחד קטן - הרב גואל אלקריף

חיים עם ברכה - הרב גואל אלקריף

סגולה לישועה - הרב גואל אלקריף

תפתחו את העיניים - הרב גואל אלקריף

איך גורמים לרחמים מהשם? - הרב גואל אלקריף

כל מעשה משפיע לדורות - הרב גואל אלקריף