הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - סגולת חנוכה, נר חמישי

הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה בסדרת קצרים מיוחדת לחנוכה. והפעם מתחילים בסגולת נר חמישי - כוחו של הנר החמישי.