הרב גואל אלקריף

כיצד להינצל ממידת הדין? - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה אהב יעקב את יוסף יותר מכל בניו? כיצד דרשה אחת גרמה לעושר אגדי? ומדוע מדליקים חנוכיה בכל בית ולא במקומות מרכזיים בלבד?