x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת וישלח - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

עד כמה חשוב לימוד התורה לפני הקדוש ברוך הוא וכיצד נפתח השפע בפני לומדי התורה?
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO