הרב ברוך רוזנבלום

במשקפיים של צדיקים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מי היו המלאכים ששלח יעקב לעשיו? למה שלח יעקב לעשיו גמלים עם בניהם? ואיך קשורה פרשה זו לחג החנוכה?