התמודדות עם מתח וסבל - ד’’ר דוד פלקוביץ

ד''ר דוד פלקוביץ

ד"ר דוד פלקוביץ, פרופסור לפסיכולוגיה, מגיש קווי יסוד כיצד נוכל להתגבר על אסונות, מתחים וייסורים.