x
הרב אליהו עמר

סגולת הזרע שמשון - פרשת וירא - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

למה ריח הגופרית כל כך לא נעים? מדוע הפכה אישתו של לוט לנציב מלח? ולמה ההלכה תובעת שתמיד יהיה מלח על השולחן?
הרב אליהו עמר בחידוש נפלא מבעל ה"זרע שמשון" שהבטיח שכל מי שילמד בספריו יוושע בכל מה שזקוק