הרב אליהו עמר

סגולת הזרע שמשון - פרשת לך לך - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מה הקשר בין המרדף של אברהם אבינו, הצלת לוט ובין מכירת יוסף? - הזרע שמשון בביאור נפלא על הקשר העמוק בין השניים