הרב ברוך רוזנבלום

כח השמיעה והשפעתו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע טוחנים את הקטורת דק דק? למה לפעמים תפילה לא מתקבלת? מדוע נשלח יהודי לנבא על נינווה הגויית? ואיך הצליח הנביא לשכנע את כולם במהירות לחזור בתשובה?