הרב זמיר כהן

הכנה לחג הסוכות - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

"ושמחת בחגך" - הרב זמיר כהן במקבץ מוסרי השכל מחזקים ומשמחים מהסוכה וארבעת המינים