הרב אליהו עמר

סגולת הזוהר ליום הכיפורים - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מהי סגולת הזוהר הקדוש - למחילת עוונות ביום הכיפורים?

מדוע קוראים בתורה בעצמו של יום הכיפורים על פטירת בני אהרון - נדב ואביהו?

האם למלאכים יש גם חטאים?